Kategória
„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”
Amikor Jézus lesz a te Urad, bele kíván majd szólni, hogy milyen könyvet olvasol, hogy mivel töltöd a szabad-idődet, és hogy bánsz a fizikai testeddel. Ha Jézus a te Urad, azt kívánja, hogy beleszólása legyen az anyagi életedbe, vagyis abba, hogy hogyan juss pénzhez, és abba is, hogyan és mire használd. Ha Jézus a te Urad, megkívánja, hogy szava legyen a házasságoddal, a gyermekeiddel és az otthonoddal kapcsolatban. Ő akar irányítani abban, hogy mi legyen a foglalkozásod, és hogy hol élj. Igen, Jézus be kíván lépni az életed minden területére, ha Ő a te Urad. Én pedig azt akarom, hogy Ő legyen az én Uram. Te nem? Ettől lesz áldott a keresztény élet. Amikor Jézus uralkodik felettünk az élet gyengesége, gyarlósága és emberi irányítása megszűnik. Ez emeli fel az életünket a természetes szintről a természetfelettibe.
Uram, aki értünk és bűneinkért adta egyszülött fiát, Add nékem mindig mindenkor tisztán láthassak Mindig lássam be ha tévesem gondolkodni akartatnak Soha nem engedjed hogy ne lássam az igazságot Soha ne engedjed hogy ne vegyem észre a valóságot! ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Add jóságos Uram teremtő Atyánk, Aki értünk adta egyetlen fiát, A kereszten büneik bocsánatáért, Mutasd kérlek nekünk az igaz utat, Mely elvezet hozzád és fiadhoz, A mi nevünk és szeretteink neve, Benne legyenek az Élet könyvében! A szeretteink neve és a mi nevünk, Benne legyenek az Élet könyvében! ************************ IMA A HALÁLBÓL A REMÉNYSÉGRE Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére. Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget! __________________________ Szentlélek töltsd el mindenkor szívünket, lelkünket, s kérjük mindenkor a kedvesünk szívét, lelkét és mindenét töltsd el, Segíts meg minket, hogy örökéletet nyerhessünk, s segíts mindenkinek aki ezt kéri. Hisszük, hogy értünk adta égi édesapánk, Uramatyánk egyszülött fiát a kereszten a bűneink bocsánatáért. Űz ki belőlünk minden gonoszt, és kérlek töltsél el bennünket a Szentlélek erejével. ........................................... Édes Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. elismerem a nagyságodat és megvallom, hogy Te minden fölött úr vagy. Te teremtettél mindeneket és én is a teremtményed vagyok és mint teremtmény jövök a teremtőm elé. Én bűnös ember vagyok és sokat vétkeztem ellened az életemet káoszba vittem. De most elhatároztam, hogy hozzád jövök és megtérek és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát. És elismerem, hogy erre az áldozatra van nekem is szükségem. Ezért megnyitom a szívemet és kérlek, hogy jöjj be a szívembe és bocsássál meg nekem minden bűnt, é következményeitől szabadítsál meg. Hiszek benned Jézus Krisztus és hiszem, hogy meghaltál értem, hiszem, hogy Te vagy az élő Isten fia akit az Atya feltámasztott a halálból. Elfogadlak uramnak, szabadítómnak, megmentőmnek, gyógyítómnak. Átadom a szívemet Neked és kérlek szabadítsál meg és teremtsél bennem tiszta szívet. Te azt ígérted ha valaki hozzád jön Te ki nem veted. Ezért kérlek vezess az Atya jelenlétébe mert Te vagy az ajtó. és csak Rajtad keresztül járulhatok a színe elé. Köszönöm a szabadításodat és, hogy elfogadtál. Dicsérlek és imádlak teljes szívemből erőmből a Jézus Krisztus nevében az Atya Isten dicsőségére. Ámen
„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
Jézus az Emberiséghez
2018. január
h k s c p s v
« nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
91. Zsoltár
Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, Az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram, és a menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. "Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet."
HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

‘1106’ cimkéjű bejegyzések

Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6.

Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva:
“Alleluja, Alleluja. “

Amint az angyal jobbra mozdult el egy fénysugár jött elő a nagy fehér keresztből egy nagyon erős fénysugár,amely közeledett felénk, majd számos angyalt láttam özönleni a fehér keresztből. Mindegyik fehér kereszt Jézus valamelyik kínszenvedésének eszközét szimbolizálta, szöget, kalapácsot ostort,és a keresztre feszítés többi darabjait valamit a megkorbácsolt Urunkat. Az angyalok majd ezek után utat formáztak, mint akik készen állnak arra hogy üdvözöljék Urunkat aki érkezik. A mi Urunk a fehér keresztből érkezett és úgy lehetett látni őt, mint az Isteni irgalmasság képeken is látható. Amint megérkezett, előjött a fehér fényességből, kezével keresztet vetett úgy, mind egy áldás, mintha el akarná küldené áldását ránk és az egész világra. Ő most 3 méterrel áll tőlünk,és Ő mosolyog. Ő csodálatos. Látom az Ő Szent Sebeit és a Szent Szívét! Jézus a kezében egy rózsafűzért tartott, és az angyalok tudatták velem, hogy ez, az Isteni irgalmasság rózsafűzére. Jézus keresztet rajzolt felénk, majd ezzel a szavakkal fordult hozzánk.
Jézus szavai:” Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretett fiam, üdvözöllek téged és édes gyermekeimet, itt akik jelen vagytok és szerte a világon. Drága leányom, üdvözöllek téged, kis Etaline-om én úgy foglak hívni téged, hogy Magyarország virága. Mos
t a világban élő összes gyermekeimhez szólok, kérlek figyeljetek rám. Én a ti megváltótok, Jézus Krisztus az élő Isten fia ezt mondja:
Ezek nagyon komoly pillanatok a világ számára, mert gyermekeim egyre mélyebbre és mélyebbre mennek a sötétségbe, nem keresik lelkem fényét, inkább keresik az alvilág sötétségét, a hazugság és a bűn királyát Lucifert. Az idő közeledik gyermekeim számára hogy megtisztítsam őket nagy irgalmasságom által, amelyet le fogok küldeni a világra, hogy megvilágosítsam azon gyermekeimet, akik nagy sötétségben élnek, amely sokkal rosszabb, mint Noé idejében volt. Én már ezeket a szavakat számtalanszor elismételten a világnak, ahogy Szent Édesanyám is tette azért, hogy felébressze az Egyházat, amely mély álomban van és elmélyedt a bűnben. Szolgáim közül csak nagyon kevesen hűségesek hozzám. Az emberiség a könnyebbik utat választja, nem ismerve fel ostobaságukat amely vezeti őket. Ha én nem avatkoznék be az ember ügyeibe, az emberiség nagy része kipusztulna, és nem lenne többé. Én azért fogom elhozni a lelkiismeret nagy megvilágosodását, hogy az emberiség felébredjen, figyeljen szavamra és megértse,hogy ti, a földi idő utolsó pillanatait élitek. Egy csillag az égen ragyogni fog és ez úgy fog tűnni mintha egy második nap lenne! Ez lesz a jel nektek gyermekeim hogy a nagy esemény elérkezett! A világ meg lesz tisztítva. A nagy büntetések folytatódni fognak. Számos nemzet meg fog semmisülni mert, az emberiség túl messzire ment a mi szeretetünk, irgalmasságunk és megbocsátásunk elutasítottságában, és a köztetek lévő Eucharisztikus jelenlétem elutasítottságában. Hamarosan eltávolítanak engem az Anyaszentegyházból és akkor drága gyermekeim mit fogtok csinálni?
Én már sok sok éve kérlek benneteket hogy készüljetek fel erre nemcsak testileg de lelkileg is. Ti valójában nem tudjátok és nem értitek meg hogy mi előtt álltok! A nagy megpróbáltatás már itt van ezért éljetek lelki életet. Egyesüljetek az Én Szentséges Szívemmel, és áldott Édesanyám Szeplőtelen Szívével. Ne féljetek, bízzatok ami szeretetünkben. Bizalommal jöjjetek hozzám. A világ vezetői a békéről beszélnek de a valódi igazság az, hogy ők háborúra készülnek, ahol gyermekeim milliói fognak megsemmisülni egy szempillantás alatt. Földrészek fognak a tengerbe süllyedni. Ez lenne az amit akartok gyermekeim??! Én és áldott Édesanyám számtalanszor azért jöttünk el a földre, kérve gyermekeinket hogy imádkozzanak,vegyék fel a szeretet gyöngyeit a szent rózsafüzért,és az isteni irgalmasság rózsafűzérét.
Drága gyermekeim viseljétek ezeket a fegyvereket, a szentségeket azért, hogy megerősítsenek és megvédjenek a gonosztól, aki állandóan éjjel, és nappal támad benneteket mert tudja hogy kevés ideje van.Tartsatok bűnbánatot, ajánljátok fel áldozataitokat az örökkévaló Atyának testvéreitekért, mert sokan közülük gyengék. Az Anyaszentegyházra nagy változások jönnek. Pap fiaim világszerte szét lesznek szóródva. Drága gyermekeim mentsétek meg őket és védelmezzétek őket mert sokan közülük nem is tudják, hogy milyen döntések előtt állnak, amit meg kell tenniük. Az aki most Szent Péter trónján ül, az nem tőlem érkezett. Ő meg fogja osztani gyermekeimet az új törvényeken, doktrínákon, és új szavakon keresztül, amelyek a misébe lesznek beleírva,és azokba a szentségekbe ami az emberiségért lett felajánlva, de ezekben a szentségekben Én nem leszek jelen és Szent Lelkem el lesz távolítva.

Drága lányom Etaline, a magyar emberek virága! Én arra a küldetésre hívtalak el,szent szívemben, hogy legyél áldozat a papi lelkekért. A te küldetésed még nem kezdődött el de én szólni fogok neked. Menj békével és tudd, hogy én mindig veled vagyok.
Drága fiam (itt az Úr Pebbléhez szól ford megj.) sok minden meg fog változni, mivel egyházam a végső események felé tart. Amint te is ismered ennek a világnak a vége, amely lezárul, azért, hogy az új világ a hamuból megszülessen,megújítva,ahol egyházam dicsőséges lesz és az én Szent Édesanyám Szeplőtelen Szívén keresztül győzedelmeskedni fog.
Drága gyermekeim forradalmak fognak kitörni Európában, Ázsiában, a Közel -Keleten, Afrikában és az Egyesült Államokban azért, hogy előkészítsék az én ellenségem az Antikrisztus útját. Szeretett helytartóm XVI. Benedek ideje is el fog érkezni, el kell menekülnie Rómából egy külföldi országba ahol ő találkozni fog teremtőjével. A világ és az egyház megtisztulásának ideje elérkezett! Édes gyermekeim mennyire szeretlek benneteket. Bízzatok az Én tervemben, Én soha nem foglak elhagyni benneteket! Köszönöm szépen a rózsákat de ez Szent Édesanyámnak szóljon . Csókot küldök mindnyájatoknak tudjátok azt, hogy én mindig veletek vagyok.
Gyermekeim folytassátok utatokat lelkem fénye felé és ajánljatok fel mindent különösképp ebben a hónapban a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, akik alig várják, hogy bejöjjenek a paradicsomba.Megáldalak benneteket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Pebble: Jézus most visszament a mennybe , az angyalok pedig el lettek küldve az egész világra. Jézus mosolygott, majd eltűnt a fehér keresztben.

Little Peble üzenet .2017. november 25.


Figyeljétek a Napot és a Holdat! A nap úgy fog tűnni,hogy közelebb kerül a földhöz mivel a Hold forgása meg fog változni, ez az emberekben nagy félelmet fog kelteni. Ezeknek a jeleknek számos szemtanúja lesz, így az emberek biztosan tudni fogják hogy ennek a világnak a vége közel és a Messiás eljövetele elérkezett!
Drága fiatal, gyermekeim ,emberek! Mit fogtok csinálni, amikor a technológiátok össze fog omlani? Amikor a műholdjaitok el lesz távolítva és a jelenlegi életutatok a kereskedelem a kommunikáció és a gazdaság össze fog omlani? Hogy fogtok dolgozni,mit fogtok csinálni? Hogyan fogjátok megkeresni a jövedelmeiteket? Gyermekeim ezt ideje lenne átgondolnotok. Szükségetek lesz arra hogy visszaforduljatok apáitok nagyapáitok életmódjához, mivel az élelem kevés lesz. Nem a technológia az ami rossz. Nem drága gyermekeim hanem az, hogy az ember bizalmát a technológiába vetette és ezzel együtt mindent és Istent kívülre helyezte. A technológia lett az istenük. Az ember rabszolgává tette az emberiséget.Ez sértővé vált! Az emberiség lelketlenné és szívtelenné vált és a hitet , a gyakorlatot mindent a pogányságba helyezett. Isten az embert az ő képére és hasonlatosságára teremtette intelligenciával lélekkel áldotta meg tisztasággal,méltósággal. Az ember képes minden magaslatra eljutni,ha Istennel együtt dolgozik.

Terrorizmus fog tombolni Európában, Ázsiában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ázsiában. Ne higgyétek azt hogy az ellenség alszik, ő azért jár kel a világban hogy lelkeket lopjon. Az Egyház fel fog morzsolódni, mert Ferenc pápa előkészíti az Antikrisztus érkezését a világban és az Egyházban. Szeretett Édesanyám minden embert bűnbánatra,imádságra és élet megváltozására hív. Szolgáljátok Istent és minden ember készüljön fel az eljövendő nehéz megpróbáltatásra.Tüzek, áradások és földrengések fognak szerepet játszani Ausztráliában. Japánban egy helyi földrengés nukleáris károkat fog okozni.Minden földrészen pusztaságot lehet majd látni. A pénz össze fog omlani és az embereknek nem lesz élelmiszer, éhezni fognak. Ismervén ezt ez egy jel lesz hogy a nagy háború elkezdődött. Gyermekeim imádkozzatok imádkozzatok és ne essetek kétségbe vagy félelembe mert Én a ti szeretett Megváltótok, az Én szeretett Édesanyám és az áldott angyalok mindig várnak a ti hívásotokra.Legyen ez a karácsony az igaz szeretet, megbocsátás, és a hit karácsonya, mert sokan nem úgy fogják ünnepelni ahogy kellene,és sokan fognak elveszni. És te irgalmas szeretetem angyalkája! A te kereszted nehéz volt ezekben a hónapokban, oszd meg azokkal akik közel állnak hozzád. Tudod mi mindig veled vagyunk,hamarosan minden elmúlik és jóra fordul.A te örökkévaló vőlegényed megáld téged és az összes jóakaratú gyermekeinket akik hamarosan belépnek az örökkévalóság kapuján és helyet foglalnak asztalomnál. El fogom küldeni angyalaimat az istentelenekhez és azokhoz akik messze állnak az igazságtól,mert én irgalmas Isten vagyok és minden eltévelygő bárányt össze fogok gyűjteni, mielőtt eljönne mindennek a vége.
Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Semmi nem jöhet a semmiből


2014. november 1. szombat, 13:35

Drága szeretett leányom, óvakodjatok azoktól, akik tagadják Atyám Istenségét. Ő, csak egyedül Ő teremtette a világot – minden Tőle származik. Semmi nem jöhet a semmiből. Minden, ami van, és ami még lesz, Örök Atyámtól származik.

Az Ige nem sérülhet, és amikor ez mégis megtörténik, nem szabad elfogadnotok semmi olyat, ami az Igazság ellentéte. Ti egy olyan világban éltek, amikor Isten létezésének minden bizonyítékát, és mindazt, amit megteremtett, tagadni fogják. Mindazt, ami Számára kedves, el fogják pusztítani. Azok fogják darabokra szedni a Teremtését, akik Őt tagadják. Az életet, mely Tőle származik, el fogják pusztítani, és az Igazságot, amelyet gyermekeinek adott az Ó- és Újszövetséget tartalmazó Szent Könyvben, most megkérdőjelezik. Hamarosan sok mindent abból, amit az Ige mond, valótlannak fognak tekinteni.

Oly kevés szeretettel vagytok Iránta, Aki a ti Örök Atyátok; és mennyire nem értékelitek a saját sorsotokat, mert az általatok választott utat gondosan megválogatjátok, csakhogy az megfeleljen arroganciátoknak és önkielégítéseteknek. Az az ember, aki a saját értelmének, tudásának és hiúságának megszállottja, továbbra is megpróbálja megtalálni az utat Istenhez, de csak a saját elképzelése szerint. Ez tévútra fogja őt vezetni, és a végén hazugságban fog élni. Amikor úgy járjátok be ezt az életet, hogy létezésetek értelmét keresitek, soha nem fogjátok azt megtalálni, hacsak el nem fogadjátok a Teremtés Igazságát.

Isten, az Én Örök Atyám teremtett benneteket. Amíg ezt el nem fogadjátok, továbbra is hamis isteneket fogtok bálványozni, és pogány mivoltotok, kétségbeesetten térdre fog benneteket kényszeríteni. Elérkezett annak az ideje, amikor ti minden olyan bizonyítékot el fogtok fogadni, ami Atyám létezését tagadja.

Ti megkaptátok az Igazságot. Fogadjátok el. Engedjétek, hogy kézen fogva Atyámhoz vezesselek benneteket, hogy Örök Üdvösséget hozhassak nektek. Minden más, ami nem az Igazság, a pokolba vezető útra fog vinni benneteket.

Jézusotok

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra

2014. november 2. vasárnap, 17:20

Drága szeretett leányom, azt szeretném, hogy ti mindnyájan, drága követőim, bízzatok mindabban, ami tanítottam nektek, és amit most mondok nektek, mert minden Tervem Örök Atyám Akarata szerint történik. Nem szabad félnetek a jövőtől, mert minden az Ő Szent Kezében van.

Bízzatok és akkor békére fogtok találni. A tervem végre meg fog valósulni, minden szenvedés meg fog szűnni, és minden gonoszság el lesz törölve. Itt az ideje, hogy elfogadjátok az Igazságot, bár lehet, hogy az félelmetes lesz számotokra. Ha minden bizalmatokat Belém helyezitek, meg fogom könnyíteni a terheteket, és Kegyelmeim Szeretettel fognak eltölteni benneteket, ami nagy vigaszt fog nyújtani nektek ezekben a szívszaggató időkben.

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra, és nektek addig imádkoznotok, imádkoznotok és imádkoznotok kell azokért, akik nem ismernek Engem, valamint azokért is, akik bár ismernek, de mégsem hajlandók tudomásul venni azt, hogy Én Ki Vagyok.

Én továbbra is kiárasztom rátok a Vigasztaló Ajándékát, ezzel mintegy biztosítván azt, hogy ne vándoroljatok el Tőlem. Minden Ajándékot megadok azoknak, akik Engem alázatos és töredelmes szívvel szeretnek. Azonban Szeretetem nem fogja elérni azokat, akik úgy döntöttek, hogy a saját téves feltételezéseik szerint tisztelnek Engem. Szeretetem a makacs emberek szívét sem fogja megérinteni, akik azt hiszik, hogy ismernek Engem, de akiket a büszkeségük megvakít az Igazságra, mely a kezdetektől fogva adatott nekik.

Az Igazság Istentől jön. Az Igazság az idők végezetéig élni fog. Az Igazság hamarosan teljes egészében napvilágra kerül, és akkor belehasít majd azok szívébe, akik visszautasították beavatkozásom Kezét. Ezt követően Hadseregem együttesen fel fog emelkedni Isten Dicsőségében, hogy az utolsó napig hirdesse Isten Igaz Igéjét. Ők magukkal fogják hozni a pogányok lelkét, akik rá fognak jönni, hogy csak Egyetlen Isten van. Nem a pogányok lesznek azok, akik nem fognak elfogadni Engem, hanem a Keresztény lelkek, akiknek ugyan megadatott az Igazság, de sajnos ők súlyos tévedésbe fognak esni. A Keresztény lelkek után sóvárgom a legjobban és őértük kérlek benneteket, hogy a nap minden órájában imádkozzatok.

Szeretett Jézusotok

Az eutanázia egy iszonyatos cselekmény az Én Szememben

2014. november 3. hétfő, 23:50

Drága szeretett leányom, az eutanázia halálos bűn, és az megbocsáthatatlan. Aki bármilyen okból kifolyólag segítséget nyújt, részt vesz, vagy döntést hoz egy férfi vagy egy nő életének a kioltásában, súlyos bűnt követ el Isten Szemében.

A legnagyobb bűnök egyike kioltani egy életet, s aztán azt állítani, hogy bármelyik ember szándékosan tervezett halála egy jó dolog. Az Isten ellen gondosan megtervezett megannyi cselekedetek közül az eutanázia bűne az, amelyet szándékosan tárnak most a világ elé, arra ösztönözvén az embereket, hogy vétkezzenek Isten ellen. Félreértés ne essék, az eutanázia egy iszonyatos cselekedet az Én Szememben, és súlyos következményeket von maga után azok számára, akik részt vesznek az ilyen cselekményekben.

Megölni egy másik lelket, halálos bűn, és ez vonatkozik minden lélekre kezdve annak fogantatásától, egészen földi élete utolsó napjáig. Semmi sem igazolhatja az emberi élet kioltását, amikor azt teljes tudattal követik el, hogy a halál egy meghatározott időpontban következzék be. Egy élő léleknek okozott halál tagadja Isten létezését. Amikor azok, akik ilyen cselekedetekkel vétkeznek, és ugyanakkor elfogadják Isten Létezését, akkor ezzel a cselekedetükkel Isten 5. Parancsolatát szegik meg.

Jelenleg egy olyan terv van kibontakozóban, amellyel milliókat ösztönöznek arra, hogy megrövidítsék az emberi életet – úgy a test, mint a lélek életét. Amennyiben egy ilyen cselekedet készséges résztvevőivé váltok, mely beszennyezi az emberi élet sérthetetlenségét, nem lesz életetek – főleg nem Örök Életetek-, és az üdvösség nem lehet, és nem is lesz a tietek.

Jézusotok

Mihelyt a zűrzavar belép Egyházamba, viszályt teremt. De tudnotok kell, hogy ennek nem Isten az okozója.

2014. november 4. kedd, 16:33

Drága szeretett leányom, a Jelenések Könyve ki lett nyitva, s annak most minden része kinyilvánításra kerül a világ számára. A földön valamennyi egyház, mely tiszteli Istent, azzal küzd egyházán belül, hogy az Istenbe vetett hitét megőrizze. Már minden egyházat megtámadtak, és azok, akik annak belsejében szörnyű bűnöket követnek el, és akik saját bűneiket elnézvén, azt állítják, hogy ők Isten Akarata szerint cselekednek, szégyent hoznak az egyházra. Egyetlen egyház sem maradt érintetlenül, mely Isten Akaratát támogatta, ahol a gonoszság hatalomra talált, és ahol az Igazságot mindenféle ürüggyel fogják helyettesíteni, hogy tagadják Istent Annak teljes Dicsőségében.

Mihelyt a zűrzavar belép Egyházamba, viszályt teremt. De tudnotok kell, hogy ennek nem Isten az okozója. Mihelyt sorra kerül az Igazság különböző értelmezésének a bevezetése, a Mennyei Atyámhoz vezető utat gaz fogja ellepni, mely gyorsan elszaporodik. Amikor ez megtörténik, annak egy sáros út lesz a következménye, mely járhatatlan lesz. A Mennyei Királyság felé vezető út meg lett ismertetve az emberrel. Ez egy egyszerű út, mely megtisztul minden akadályoktól, ha ti azon bizalommal a szívetekben jártok. Ellenségeim mindig megpróbálnak akadályt gördíteni az utatokba, és ha ti hallgattok gúnyolódásaikra, akkor részt vesztek hazugságaikban; ha pedig megengeditek, hogy a kétségek elhomályosítsák ítélőképességeteket, akkor ezt az utazást kanyargósnak fogjátok találni.

Isten Igéje most is ugyanaz, mint ami mindig is volt, a Tízparancsolat pedig világos – az nem változik soha. Az Istenhez vezető út azt jelenti, hogy ragaszkodni kell ahhoz, amit tanított. Isten nem köt kompromisszumot, és az ember által arra tett kísérleteket sem nézi el, mely által meg akarja változtatni az Igazságot. Ha hisztek Istenben, és követitek Parancsolatait, akkor fogadjátok el az Igét úgy, ahogyan azt a Szent Biblia tartalmazza, és akkor az egyetlen igaz úton maradtok, mely Királyságához vezet. Boldog az igaz ember, mert Isten iránti engedelmességének köszönhetően, meg fogja kapni a Paradicsom kulcsait.

Aki hízelgéssel akar rávenni benneteket arra, hogy bármit is elfogadjatok, ami eltér az Igazságtól, abban nem lehet megbízni. Egyedül csak Istenben bízzatok, és soha nem lesztek kísértve azáltal, hogy eltérjetek Igéjétől, mert ha megadjátok magatokat ennek a nyomásnak, el fogtok veszni Számomra.

Szeretett Jézusotok

Isten, az Atya: Ne legyen egyetlen olyan ember sem köztetek, akinek nincs tudomása Igazságszolgáltatásomról

2014. november 5. szerda 13:30

Drága lányom, szeressetek Engem és tudjátok meg, hogy Én szeretem és gondját viselem minden gyermekemnek. Azonban azt is tudnotok kell, hogy Igazságszolgáltatásomtól tartanotok kell. Ne legyen egyetlen olyan ember sem köztetek, akinek nincs tudomása Igazságszolgáltatásomról, mert az úgy fog elszabadulni, mint egy félelmetes vihar, mely el fogja söpörni azok lelkét, akik visszautasítják Irgalmamat.

Haragom sokak számára ismeretlen, de tudnotok kell a következőket: Ha egy ember, aki ismer Engem, káromolja a Szentlelket, Én soha nem fogok tudni neki megbocsátani. Semmi sem tudja, és nem is fogja megváltoztatni ezt a tényt, mivel az ilyen ember már döntött a saját sorsa felett, ezért a megbékélés nem lehetséges. Annak az embernek, aki Színem elé járul, és megpróbálja megindokolni az élet kioltását, tudnia kell, hogy az ő életét Én fogom kioltani. Ha valaki eladja a lelkét a Sátánnak, Én azt nem tudom visszavenni, mivel ő már eggyé vált a gonosszal. Amikor egy ember, aki Fiam, Jézus Krisztus Nevében beszél, elpusztítja az Enyéim lelkét, örökre félre fogom őt dobni. Féljétek most Haragomat, mert Én minden olyan lelket meg fogok büntetni, aki a végsőkig dacol Akaratommal.

Nem szabad félnetek Fiam Második Eljövetelétől, mert számotokra az egy Ajándék. Nektek nem szabad félnetek semmilyen szenvedéstől, amelyet minden valószínűséggel nektek is el kell viselnetek a nagy nap előtt, mert az rövidéletű lesz. Csak azokért a lelkekért aggódjatok, akiket nem tudok megmenteni, és akik egyáltalán nem fognak arra vágyni, hogy megmentsék magukat. Ők azok a lelkek, akik tudják, hogy Létezem, de akik Helyettem inkább ellenségeim mellett döntenek.

Én többféle módon fogok beavatkozni, hogy megmentsem azokat, akik egyáltalán nem ismernek Engem. Meztelenre vetkőztetem azokat a lelkeket, akik bármelyik Általam hozott Törvénnyel dacolnak, és a Pokol meg a Tisztítótűz kínjait fogják elviselni már itt, ezen a Földön. Ennek köszönhetően megtisztulnak majd, és hálásak lesznek Nekem az Irgalomért, amelyet most kinyilvánítok számukra. Sokkal jobb, ha ezt most viselik el, mintsem hogy örökre együtt szenvedjenek a gonosszal. Nektek sosem szabad megkérdőjeleznetek Útjaimat, mert Én mindent gyermekeim javára teszek, hogy Velem lehessenek egy Dicsőséges Örök Életen át.

Büntetésem, amellyel az embert kell sújtanom, fáj Nekem. Szétszakítja a Szívemet, de erre szükség van. Mindez a szenvedés hamarosan el lesz felejtve, és a világosság el fogja pusztítani a sötétséget. A sötétség többé már nem fogja gyermekeimre szórni szörnyű átkát. Azért mondom ezt nektek, mert az ördög megtévesztése által szörnyű sötétségbe lettetek vezetve. Ha a következményekről nem tájékoztatnálak benneteket, nem lenne jövőtök Új Paradicsomomban.

Milyen gyorsan feledésbe merült még az emléke is a Tízparancsolatomnak! Ó, milyen gyorsan elesik az ember a Kegyelemtől, amikor nem sikerül neki Igém szerint élnie.

Szeretett Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten

Azok, akik azt gondolják, hogy Isten nem fogja megbüntetni a gonoszokat, nem ismerik Őt

2014. november 6. csütörtök, 17:40

Drága szeretett leányom, eljött az idő Örök Atyám számára, hogy megtisztítsa a Föld színét a szennytől, mely sötétséget vet az emberek lelkére. Ő meg fogja büntetni a gonoszokat, és a Karjaiba veszi azokat, akik megtartják Isten Igéjét. Angyalai, mint nagy vihar fognak előre özönleni, és hatalmas kaszával ki fogják vágni a betegség gyökereit, mely pusztítja az emberek lelkét, hogy a világ ismét tiszta legyen.

Féljetek Isten Haragjától, mert ha Ő egyszer dühbe gurul, az ember remegni fog a félelemtől. Azok, akik azt gondolják, hogy Isten nem fogja megbüntetni a gonoszokat, nem ismerik Őt. Hangos és büszke hangjuk, mely hamisságokkal fogja betölti a Földet, és azok, akik Atyám Szemében nagy kegyekre-méltónak tartják magukat, de akik átkozzák népem szelídjeit, ki lesznek gyomlálva a földből, és a vízözön óta az emberiségre zúdított legnagyobb büntetéssel fognak majd szembe nézni.

Isten angyalai le fognak ereszkedni, és egy kaszával a jobb kezükben, szét fogják választani a konkolyt a búzától. Azok, akik átkozzák Istent, el lesznek hallgattatva; akik bemocskolják az Emberfiát, szintén el lesznek hallgattatva; azok pedig, akik bemocskolják a Testét, zavarodottan, elveszetten és rémülten fognak kóborolni, még mielőtt elmerülnének a vadonban.

Isten Szeretetét nem viszonozták, és Irgalmasságát már rég elutasították. Ezek a hálátlan lelkek, akiknek a szemei csak a saját élvezetükre rögződik – és akiknek a cselekedetek elkövetésére tett elhatározásuk teljesen ellentétben van az Úr Akaratával – érezni fogják Isten büntetésének fájdalmát. Mint lecsapó villám, óriási vihar, mint egy nagy földrengés fog kiáradni, mely érezhető lesz a világ minden részén.

Azok, akik ismerik az Igazságot, nem fognak félni, mivel készséges tanúi lesznek a Szentírásban rögzített ígéreteknek az eljövendő nagy megpróbáltatást illetően. Azok, akik kivágták Istent az életükből – mintha saját testük végtagját vágták volna le –, csak azután fogják megismerni az Istenkáromlás következményeit, miután már túl késő lesz számukra.

Ti fogtok a legtöbbet szenvedni, akik elárultatok Engem. Nektek, akik kővel dobáltatok másokat, abban a téves hitben, hogy ezzel Engem képviseltek, nem lesz senki, akihez fordulhatnátok. Mert bárhol próbálnátok is megbújni, meztelenül fogjátok találni magatokat, mivel nem lesz semmi, amivel eltakarhatnátok szégyeneteket.

Azért mondom ezeket nektek, mivel Atyám türelme végleg elfogyott, a csatatéren pedig meg fog jelenni két csapat – azok, akik Velem tartanak, és azok, akik Ellenem vannak -, a következőt mondom nektek:

Imádkozzatok Isten Irgalmáért. Azoknak pedig, akik a Testemet ostorozzák, ezt kell tudniuk: lehet, azt hiszitek, hogy kitörölhettek Engem Házamból, de ezt hinni, a részetekről egy súlyos hiba lenne.

Távozzatok Tőlem, mert ti nem tartoztok Hozzám. Gonoszságotok lesz a bukásotok; a gonosz iránti hűségetek miatt vágtátok el magatokat Dicsőséges Királyságomtól.

Jézusotok


Üdvösség Érme

Üdvösség Anyja: Az Igazság Könyvét tartalmazza a Nyilvános Kinyilatkoztatás

2014. november 8. szombat, 17:05

Drága gyermekem, a mai nap egy különleges nap, mivel a Mennyország az én első üzenetemet ünnepli, mely neked, Isten hírnökének adatott. Azért jövök ma, hogy elhozzam nektek a hírt: hogy emberek milliói fognak megtérni e küldetésnek köszönhetően.

Én a Messiást, mint az Úr kiválasztott alázatos szolgálója adtam a világnak. Én az Isten Tervében egy nagyon különleges szerepet kaptam: hogy megmentsem minden gyermekét, és ma szerepem által, mint az Üdvösség Anyja, hívom minden gyermekét.

Nektek soha nem szabad elutasítanotok Isten azon próbálkozásait, hogy elhozza nektek az Igazságot. Ő, az Én Örök Atyám, mindenkit szeret; és ez a küldetés meg volt jövendölve. Ő elhozza a világnak azokat a titkokat, amelyeket a Dánielnek adott próféciák, majd pedig az Ő választott tanítványának, János Evangélistának próféciái tartalmaznak. Az Igazság Könyvét tartalmazza a nyilvános Kinyilatkoztatás, és fontos, hogy ne utasítsátok el ezt a Szent Könyvet.

Ezen üzenetek hatására már sok ember megtért, és éppen ennek a Küldetésnek köszönhetően sok ember fog Isten Irgalmában részesülni. Ne utasítsátok el az Ő Nagylelkűségét, mert legnagyobb vágya, hogy az eljövendő Új Világba gyűjtse az emberi nemet.

Amikor Fiam feltámadt a halálból, akkor ez egy üzenet volt a világ számára. Fiamhoz hasonlóan mindazok, akik hűek maradnak Hozzá, fel fognak támadni – úgy testben, mint lélekben – az utolsó napon. Senki sem fog kimaradni azok közül, akik Irgalmához folyamodnak. Sajnos, azok, akik a büszkeségük és gyűlöletük miatt Isten ellen harcolnak, akadályozhatják Küldetését, mely által egyesíti gyermekeit.

Legyetek hálásak Isten Irgalmáért. Legyetek hálásak a Keresztes Imahadjárat Imáiért, mert azok nagy Áldásokat hoznak magukkal. Arra kérlek benneteket, engedjétek meg nekem, szeretett Édesanyátoknak, hogy örömmel töltsem el a szíveteket. Engednetek kell, hogy a boldogság, mely csak Istentől jöhet, mint ajándék elárassza a lelketeket annak tudatában, aminek be kell következnie. Fiam hamarosan eljön, hogy visszakövetelje Királyságát, mely az Övé. Az Új Királyság, amikor kiemelkedik a parázsló hamuból, nagy örömet és boldogságot fog hozni mindnyájatok számára. Akkor fogtok hazaérkezni a Király, a Messiás Üdvözlő Karjaiba, Aki nagy áldozatot hozott üdvösségetekért.

Kérlek, fogadjátok el ezt a nagy Ajándékot. Ne hagyjátok, hogy azok, akiknek a szíve üszkös a gyűlölettől, félre húzzanak benneteket az Igazságtól. Igazság nélkül nincs élet.

Menjetek, drága gyermekeim, és kérjetek Engem, hogy állandóan védelmezzelek benneteket, mert az én küldetésem éppen az, hogy a nehéz út mentén drága Fiam, Jézus Krisztus Trónjához vonszoljalak benneteket.

Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

Ennek a Küldetésnek köszönhetően, ötmilliárd lelket fogok megmenteni


2014. november 9. vasárnap, 15:20

Drága szeretett leányom, mindaz, amit valaha is tenni szerettem volna, hogy megmentsem Isten gyermekeinek a lelkét. Örök Atyám mindig arra vágyott, hogy úgy szeressék Őt gyermekei, ahogyan Ő szereti őket.

Még akkor is, amikor elsőszülöttje elutasította Szeretetét, szeretett Atyám ennek ellenére megalkotta a Tízparancsolatot, hogy lehetővé tegye az ember számára, hogy az Ő Törvényei szerint éljen. Az ember vágya mindig az kell, hogy legyen, hogy Mesterét szolgálja, de ahhoz, hogy ezt megtegye, szeretnie kell fivéreit és nővéreit. Azáltal, hogy betartja Isten Törvényeit, hűséges lesz, és közelebb fog kerülni Hozzá. De azzal, hogy elutasítja a Tízparancsolatot, az ember nagy távolságot teremt önmaga és Isten között.

Az Én Végső Küldetésem, amely elhozza az embernek az üdvösség gyümölcsét, sok Ajándékot hozott. Most azt szeretném, hogy ettől a naptól kezdve mindannyian, minden nap, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 33. Imáját, és tartsatok magatoknál egy példányt az Élő Isten Pecsétjéről. Az emberek közül sokan, akik esetleg nem ismerik ezt a Küldetést, megkaphatják a Pecsét Védelmét, ha imádkozzátok értük ezt az imát.

Isten minden gyermeke, aki rendelkezik az Élő Isten Pecsétjével, védett lesz a nehézségekkel szemben, amelyek a Nagy Megpróbáltatás kibontakozásakor fognak bekövetkezni. Azért kérem ma ezt tőletek, mert nagy védelmet ígérek nektek a Keresztény Hit üldözőivel és a zavargásokkal szemben, melynek tanúi lesztek a Föld mind a négy sarkában. Arra kérlek benneteket, ne hagyjátok, hogy a félelem bármilyen formája megzavarja a szíveteket. Miközben arra vágyom, hogy Irgalmam által megmentsem az egész világot, most kijelentem, hogy ennek a Küldetésnek köszönhetően, ötmilliárd lelket fogok megmenteni. Kijelentem, hogy ez az egyike a legnagyobb Kegyelmeknek, melyet örökségként valaha is hagytam Isten gyermekeire a világ történetében.

Ugyanakkor azt is tudnotok kell, hogy le fogom rövidíteni a szenvedést, amelyet a fenevad fog okozni az emberiségnek: ilyen nagy az Én Irgalmam. De előbb Isten büntetésének lesztek tanúi, amint az már előre meg volt jövendölve, mely egy fontos része az ember végső megtisztulásának.

Bízzatok Bennem. Emeljétek fel a szíveteket, és ne féljetek soha a gonosztól és azoktól a gonoszságoktól, amelyeket rövidesen látni fogtok. Ha valóban hisztek Bennem, engedjétek, hogy az öröm eltöltse a lelketeket. Meg fogom menteni mindazokat, akik számára Irgalmamért könyörögtök, a Keresztes Imahadjárat Imáim által. Az egyetlen bűn, amelyet nem lehet megbocsátani, a Szentlélek elleni istenkáromlás örök bűne.

Ma van annak a napja, amikor Én ünnepélyesen megígérem, hogy elhozom az emberiség számára – az ötmilliárd lélek megmentése által – Királyságom szeretetét, békéjét és örömét.

Én szeretlek benneteket, és dédelgetlek mindnyájatokat. Nincs olyan dolog, amit meg ne tennék értetek, ha az megegyezik Isten Akaratával. Mindössze csak kérnetek kell.

Jézusotok

Földi életetek az Irántam való szeretetetek próbatétele


2014. november 12. szerda, 23:45

Drága szeretett leányom, ez csak természetes, hogy az emberek félnek az ismeretlentől, és ez az oka annak, hogy félnek a haláltól is. A halál a legfélelmetesebb dolgok egyike az emberek fejében, mivel sokan vakok az Örök Életről tett Ígéretemmel szemben. Ha tanúi lennének Dicsőséges Királyságomnak, akkor a halálnak nem lenne hatalma fölöttük.

Én minden lelket örömmel látok Királyságomban. Királyságomban Én nem csak a szenteknek és a választottaknak tartok fenn helyet, jóllehet számukra különleges hely van fenntartva Királyságomban. Én örömmel fogadok minden bűnöst, beleértve azokat is, akik szörnyű bűnöket követtek el, mert Én elsősorban a Nagy Szeretet Istene Vagyok. Én mindenkit tárt karokkal fogok fogadni, aki a kiengesztelődés vágyával megbékéléssel és bűnbánattal kiált Hozzám. Ha ez még a halál pillanata előtt megtörténik, minden lelket üdvözölni fogok, és megölelem őket.

Az egyetlen akadály az ember lelke és Királyságom között: a kevélység bűne. A gőgös ember, bár lehet, hogy szégyenkezik bűne miatt, mindig azon fog igyekezni, hogy valamilyen módon igazolja bűnét. Most neki mondom: két rossz nem tesz jóvá egy gonosz cselekedetet. A büszke ember túl sok időt veszteget el, azon töprengve, hogy vajon van-e szüksége arra, hogy megváltsam őt, vagy sem. De a halál pillanatok alatt bekövetkezhet, lehet éppen akkor, amikor a legkevésbé számítanak rá. Az az ember, akiben nincs büszkeség, le fog borulni Előttem, és könyörögni fog Hozzám, hogy bocsássak meg neki, és Én akkor őt fel fogom emelni.

Ne féljetek a haláltól, mert az nem más, mint egy ajtó, mely Királyságomba vezet. Csak annyit kérek tőletek, hogy úgy készüljetek fel arra a napra, amikor eltávoztok ebből az életből, ahogyan azt tanítottam nektek. Nem azt kérem tőletek, hogy mondjatok le a mindennapi felelősségetekről. Nektek kötelességeitek vannak másokkal szemben; soha nem szabad azt éreznetek, hogy el kell különülnötök szeretteitektől, amikor Engem követtek. Azt kívánom, hogy szeressétek családjaitokat, barátaitokat, és fordítsatok elegendő időt számukra, így biztosítván azt, hogy az egymás iránti szeretetetek nyíltan kifejezésre jusson. Úgy szeressetek mindenkit, ahogyan Én szeretlek benneteket. Ezt azzal mutatjátok meg, ahogyan bántok az emberekkel; hogy időt fordítotok arra, hogy harmóniában éljetek másokkal, hogy mit mondotok róluk másoknak, és hogy hogyan segítetek azoknak, akik nem tudnak magukon segíteni. A ti földi életetek az Irántam való szeretetetek próbatétele. A mások iránt tanúsított szeretetetek által mutatjátok meg az Irántam való szereteteteket, beleértve azokat is, akik átkoznak benneteket.

Fontos, hogy naponta beszéljetek Velem, még ha csak néhány percet is. Ez az az idő, amikor Én Megáldalak benneteket. Kérlek, ne hagyjátok, hogy az eljövendő világtól való félelem arra ösztönözzön benneteket, hogy cserbenhagyjátok a hozzátok közelállókat. Nektek Rám kell összpontosítanotok, és ha ezt megteszitek, békére fogtok találni. Aztán át kell adnotok a béke ezen Ajándékát szeretteiteknek is. Azonban tudnotok kell, hogy az Irántam való szeretetetek miatt szenvedni fogtok, és meg fogjátok tapasztalni mások gyűlöletét. Ahhoz, hogy fölé emelkedhessetek az ilyen gyűlöletnek, csak szeretettel szabad válaszolnotok. Mindig.

Én a halál kötelékétől mentes szabadságot hozom nektek, és annak többé nem lesz hatalma fölöttetek. Feltámadásomnak köszönhetően, az Én Új Királyságomban ti újból épek lesztek, úgy testben, mint lélekben. Mitől kellene tehát félnetek, ha Én az Örök Élet ezen Ajándékát hozom nektek?

Szeretett Jézusotok

Gonosz embernek és hamis prófétának tartottak Engem, és így megkorbácsoltak

2014. november 13. csütörtök, 11:10

Drága szeretett leányom, ma feltárom előtted a végidők egyik legnagyobb titkát.

Az utolsó nap felé vezető események sorozata, hasonlít a Keresztre feszítésemhez, mely minden szakaszában meg fog ismétlődni, egészen addig a napig, amikor újra eljövök, hogy megmentsem a világot.

Amikor a Getszemáni Kertben voltam, elszigetelten, egyedül, le voltam sújtva a fájdalomtól, mivel csak nagyon kevesen hitték el, hogy az Igazságot mondom. Az Atyám iránti Szeretetem tartott fenn Engem, de az emberiség iránti Szeretetem miatt vállaltam az elviselt kínszenvedést, beleértve a Sátán keze által okozott szellemi és testi kínokat is, bár ez óriási erőfeszítésembe került.

Ó, mennyire szenvedtem Én abban a Kertben! Mennyire könyörögtem Atyámhoz a megkönnyebbülésért! Mennyire vérzett a szívem, amikor a gonosz megmutatta Nekem, hogy a világ hogyan fog véget érni. Gúnyolódott Velem, kinevetett, leköpött és csúfolt s közben megmutatta Nekem ellenségeim lelkét, akik egy szép napon azt fogják mondani a világnak, hogy ők Egyházamat szolgálták. Ez olyan volt számomra, mintha szeretett apostolaim elítéltek volna Engem, majd pedig a Sátánnak hűséget fogadtak volna. Megmutatta Nekem a hívők lelkét is, kiknek hangjait a radikális fanatikusok hangjának tartották, és akiket bűncselekményekkel vádoltak. Láttam azokat, akik azt mondták, hogy Engem képviselnek, hogyan üldözik a prófétákat és a látnokokat, valamint azokat, akik ezek elpusztítására törekedtek. Nagy sötétséget kellett elviselnem, amikor láttam, hogy az a világ, ahol Én egykor laktam, nemcsak hogy vak lett azzal szemben, Aki Én Vagyok, de úgy tesz, mintha soha nem beszéltek volna Rólam nekik.

A földre dobtak, Arcomat a földbe nyomták, rugdostak, megkorbácsoltak, a Sátán pedig letépte ruháimat. Kínozott Engem, mely meghaladta emberi tűrőképességemet és fizikai testem ellenálló képességének legvégső határait. Ennek ellenére erőt kaptam, hogy szembe tudjak nézni elkerülhetetlen Keresztre feszítésemmel, mely halálra rémített Engem. Az ember iránti Szeretetem azonban felülmúlta emberi félelmemet.

Felszentelt szolgáim, akik nem lesznek hajlandók elárulni Engem, hasonló elszigeteltséget fognak elszenvedni. Meg fogják őket szégyeníteni, és félre fogják őket dobni. Elszigeteltségüket az Egyház nem fogja elítélni a benne uralkodó félelem miatt.

Amikor azok, akik a legkegyetlenebb és legaljasabb cselekedeteket hajtották végre a Testemen, Engem megkorbácsoltak, örültek. Gonosz embernek és hamis prófétának tartottak Engem, és így megkorbácsoltak. Miközben meggyalázták Testemet, szent mivoltukkal, igazságosságukkal, és a Szentírásban való jártasságukkal kérkedtek. Nem tudták elfogadni azt a próféciát, hogy a Messiásuk el fog jönni, hogy megmentse őket. Azoknak, akik Második Eljövetelemet hirdetik, azonos bánásmódot kell majd elviselniük.

Amikor meztelenre vetkőztettek, hogy még jobban megalázzanak, egy vörös posztóba öltöztettek Engem, mely alig takart be, s mindezt azért, hogy tovább folytathassák Testem meggyalázását. Amikor pedig a Fejembe tűhöz hasonló tüskéket szúrtak, azt állították, hogy az Emberfia egy csaló, és ezért nem méltó arra, hogy elfogadják. Kitépték a Szememet a helyéről, de ennek fájdalma jelentéktelen volt azon kijelentésükhöz képest, hogy nem fogadnak el, mint Isten gyermekeinek a Megváltóját.

Hamarosan mindezeket a dolgokat újra eljátsszák, amikor Engem, Jézus Krisztust, mint Egyházam Fejét félre fognak dobni, a Koronámat pedig elveszik Tőlem. Főségem egy hamis vezetővel, az antikrisztussal lesz felcserélve, és az Áldozati Báránnyal ellentétben, ő egy csillogó aranykoronát fog viselni. Ez alatt a megtévesztő külső alatt egy rothadt mag fog megbújni, és a hazugságok, hamisságok, istenkáromlások és az eretnekségek mellett, amelyek a szájából fognak áradni, ő mindent úgy fog átadni, mint a méhkaptárból folyó mézet. Ne ringassátok magatokat illúziókban, mert a fenevad szép megjelenésű lesz, hangja nyugtató, viselkedése pedig lenyűgöző. Ő jóképű és vonzó lesz, de a szájából mérget fog árasztani, mely meg fogja mérgezni a lelketeket.

Amikor a Keresztemet hordoztam, már nem voltam képes rá, hogy azt a Saját Erőmből tegyem. Annyira nehéz volt, hogy időnként csak egy-egy lépést tudtam tenni, és nagyon lassan haladtam előre. A Testem több helyen meg volt szaggatva, és a Vérveszteség miatt, többször is elájultam, annyira gyenge voltam. Egyik Szememre megvakultam, és a Fejembe fúródó tüskék miatt, azoknak, akik mellettem jöttek, folyamatosan törölniük kellett a Sebeimből kicsorduló Vért. Egyébként nem lettem volna képes egy lépést sem tenni előre.

Ugyanez fog történni Maradék Egyházammal is, mely Testem utolsó akolja. Ők a nehéz kereszttel úgy fognak menetelni, ahogyan azt Én is tettem, de a fájdalom, a durva bánásmód, a szenvedés és vérontás ellenére is a végsőkig ki fognak tartani. Mert Drága Vérem keresztül fog áradni a lelkükön, párhuzamosan Szomorúságommal – Keresztrefeszítésemmel. És azon a napon, amikor többé már nem fogják megtartani a Szentmise napi Áldozatát, Jelenlétem megszűnik. Amikor elérkezik a nap, hogy végleg megfosztják, keresztre feszítik és meggyalázzák Testemet – földi Egyházamat -, minden örökre meg fog változni.

Amíg Testem, az Egyházam tovább él a világban, fenntartja az életet. De amikor elpusztul, az az élet, ahogyan azt ismeritek, véget ér. Amikor Egyházamat elárulják, feláldozzák és félredobják, akárcsak Engem a Keresztre feszítésem során, akkor ez az idők végét fogja jelezni.

Jézusotok


A magánkinyilatkoztatás egyetlen célja a lelkek megmentése

2014. november 13. csütörtök 23:20

Drága szeretett leányom, Isten a magánkinyilatkoztatások által egy jobb megértést ad gyermekeinek mindarról, amit a Szentírás tartalmaz. Amikor Isten úgy dönt, hogy külön Ajándékokban részesíti gyermekeit, mint például a Szent Rózsafüzér, akkor ez az Ő előjoga. Ha nem lennének ilyen Ajándékok, mint a Szent Rózsafüzér, akkor a lelkek elvesznének Számára.

Nektek, szeretett követőim, meg kell értenetek azt, hogy a magánkinyilatkoztatás egyetlen célja, hogy a megtérés által lelkeket mentsen meg. Az imák mindig részei a magánkinyilatkoztatásnak, és ebből tudni fogjátok, hogy azok a Mennyből származnak.

Nem muszáj most Engem meghallgatnotok, mert mindaz, amit Isten elvár tőletek, nagy részben benne van a Szent Evangéliumokban. Sajnos, a követőim közül csak nagyon kevesen fogták fel az abban foglalt tanulságokat. Az Igazságot tartalmazza mind az Ó -, mind pedig az Újszövetség. Mindig is az volt Isten szándéka, hogy a választott lelkeknek feltárt Igazság által beavatkozzon a világ sorsába, mint egy eszköz, hogy jobban megértsétek azt, amire szükség van a lelketek megmentése érdekében. Ez tehát egy eszköz, mely által Ő figyelmezteti gyermekeit, amikor ellenségei félrevezetik őket.

Atyám Könyve az Igazságot tartalmazza, és ahhoz soha semmit sem szabad hozzáadni, vagy azt átjavítani. Azt semmilyen módon sem szabad módosítani. Most az Én feladatom az, hogy feltárjam a Jelenések Könyvének tartalmát, így segítvén nektek megérteni azt a tényt, hogy minden abban található prófécia meg fog történni, mert az Ige már rég meghatározást nyert.

A tartalma miatt ez a Könyv egy nehéz olvasat, mivel megjövendöli azok részéről történő végső elárulásomat, Jézus Krisztus elárulását, akik azt állítják, hogy Egyházamat kormányozzák. Tegyétek hallhatóvá az Igazságot, mert az le van írva, és az, amit Isten egyszer leír, szent és sérthetetlen.

Jézusotok

A pogányok, akik elkerülik az Igazságot, be fognak lépni a Házamba

2014. november 15. szombat, 10:22

Drága szeretett leányom, legyen ismert, hogy bárki, aki elutasítja a Jelenések Könyvét, megtagadja Isten Igéjét. A Jelenések Könyve az Igazságot tartalmazza, és ha valaki abból bármit is elvenne, tagadná a megjövendölt próféciákat, vagy ha ahhoz bármilyen módon valamit is adna, a vadonba lesz dobva.

Az Igazság üdvösségre vezet benneteket, az Új Paradicsomhoz vezető út pedig Hozzám. Az embernek az üdvösség egyedül csak Általam, Jézus Krisztus, az Emberfia által adatik majd meg. Én Vagyok az Út és a Világosság.

Egyedül Általam, és elfogadván azt, Aki Vagyok, lesztek képesek arra, hogy meglássátok Isten Fényét. Nincs más út. Csak kövessetek bármilyen általatok választott utat, de azok közül egyik sem fog Istenhez vezetni benneteket.

Ha ti az Enyéim vagytok, akkor nektek szeretettel, kedvességgel és türelemmel kell tisztelnetek fivéreiteket és nővéreiteket. Nem szabad másokat elítélnetek vallási meggyőződésük miatt. Úgy kell őket szeretnetek, ahogyan Én szeretem őket. Ez nem azt jelenti, hogy el kell fogadnotok a hitüket, vagy nagyra kell becsülnötök azt, mert ezáltal Engem megtagadtok. Nem lehet két mesternek szolgálni. Soha nem szabad megsértenetek Engem azzal, hogy hűséget mutattok más, Velem szemben előnybe helyezett hamis isteneknek.

Az a nap, amikor Házam Fedele alatt hamis isteneknek fogjátok kifejezni hódolatotokat, az a nap lesz, amikor megrohamozom Templomomat, és mindent megsemmisítek benne. Mennyire langyos a hite néhány szolgámnak, akik befolyást gyakorolnak a lakosságra és arra törekszenek, hogy az emberek szolgai hízelgését keressék. Milyen kevés tiszteletet mutatnak Irántam a Saját Házamban, amikor mindent, amit Én adtam nektek, közönyösen félredobnak, míg végül semmi sem fog maradni Belőlem Egyházamban.

Ti, szeretett követőim és felszentelt szolgáim, akik továbbra is hűségesek maradtok az Igéhez, súlyos terhet fogtok viselni. Fájdalmat és megaláztatást fogtok elszenvedni, amikor szemtanúi lesztek majd a szentségtöréseknek, eretnekségeknek és az okkult gyakorlatoknak. Bár Szentséges Testem legtöbb megbecstelenítését okosan el fogják rejteni, azok, akik igazi tisztánlátással rendelkeznek, sokkolva lesznek, de ugyanakkor tehetetlenek, amikor ezek a dolgok meg fognak történni. A megtévesztés, mely minden repedésből visszhangozni fog, olyan nagy lesz, hogy egy kétezer fős hadsereg sem lenne elég ahhoz, hogy ezeket a csalókat megállítsa a károkozásban.

Ezeket a csalókat azok vezetik, akik nem Tőlem jönnek. Ők fondorlatos eszközök segítségével szivárogtak be Testembe (Egyházamba), és hosszú időt fog még igénybe venni, míg véglegesen és teljes mértékben megkaparintják Egyházamat. Azok, akik meg vannak áldva a Szentlélek Ajándékával, hamarosan olyannak fogják látni ezeknek a cselekedeteit, mint amilyenek azok valójában.

A pogányok, akik elkerülik az Igazságot, be fognak lépni Házamba, ahol tárt karokkal fogják őket fogadni. Hogy elhallgattassák azokat, akik nagy ellenállást fejtenek ki, azt fogják mondani nektek, hogy szeretetet kell mutatnotok Isten gyermekei iránt. Nagyon kevesen fognak megvédeni Engem, Jézus Krisztust, és akiknek mégis lesz bátorságuk kifogásolni istenkáromló szertartásaikat, amelyeket ugyanazon oltárokon fognak bemutatni, mint amelyek Szent Eukarisztiám lakhelyéül szolgálnak, azokat el fogják hallgattatni.

Ellenségeim megkaparinthatják Házamat, de nem Egyházamat, mert azt az egész világ Keresztényei alkotják. Azok a hívők fogják továbbra is fenntartani földi Egyházamat, akik nem lesznek hajlandók megtagadni Isten Igéjét, és akik soha nem fogják elfogadni Isten Szent Igéjének bármiféle megváltoztatását. Semmi sem fog győzedelmeskedni vele szemben.

Jézusotok

Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azokat.

2012. november 1. csütörtök, 18:00

Drága szeretett leányom, most fel kell állnotok, és a szeretetben egyesülve kell összegyűlnötök, hogy felkészüljetek az előtettek álló nehéz időkre.

Ti, erős hadseregem, áldottak vagytok és védelemben részesültök Atyám Pecsétje, az Élő Isten Pecsétje által.

Mindenekelőtt, szórjanak rátok bármit is, minden oldalról, ne feledjétek, hogy Én veletek vagyok.

A sok esemény, beleértve az ökológiai megrázkódtatásokat, a háborúkat, az egyházszakadást földi Egyházamon belül, minden egyes nemzetetek diktatúráját, melyek magjukban egybe vannak kötve, minden, egyazon időben fog beteljesülni.

Az oly sok szakadás sok könnyet és fogcsikorgatást fog okozni, de egy dolog sértetlen marad: ez Isten Hatalma és Szeretete minden gyermeke iránt.

Ez a csata ki fog bontakozni a világ előtt, és ti, Hadseregem, ne remegjetek a félelemtől. Minden rendben van Királyságomban, és ott a ti helyetek biztosítva van. A többiek azok, akikkel most törődnötök kell.

Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azokat. Imáim, a Keresztes Imahadjárat imái segíteni fognak sok rémület enyhítésében, melyeket az emberiség bűnei okoztak. Kérlek benneteket, imádkozzátok ezt az imát a büntetések enyhítésére.

A Keresztes Imahadjárat 83. imája: Ima a büntetések enyhítésére

„Ó, drága Atyánk, Legmagasságosabb Isten, mi, a Te szegény gyermekeid Mennyei Trónod elé vetjük magunkat.
Könyörgünk Hozzád, szabadítsd meg a világot a gonosztól.
Irgalmasságodért esedezünk azon lelkek számára, akik rettenetes nehézségeket okoznak gyermekeidnek a Földön.
Kérünk Téged, bocsáss meg nekik.
Kérünk Téged, távolítsd el az Antikrisztust, amint ismertté tette magát.
Kérünk Téged drága Urunk, enyhítsd büntetésed Kezét.
Kérünk Téged, helyette fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, hogy könnyítse gyermekeid szenvedéseit ebben az időben.
Bízzunk benned.
Tisztelünk Téged.
Köszönjük azt a nagy áldozatot Neked, amelyet akkor hoztál, amikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a gonosztól.
Ismét köszöntjük Fiadat, mint az Emberiség Üdvözítőjét.
Kérünk Téged, védj meg minket. Tarts távol minket a bajtól. Segítsd családunkat. Légy Irgalmas hozzánk. Ámen.”

Ti, hadseregem, mindenképp legyetek felkészülve. Minden, amit tennetek kell, hogy bízzatok Bennem. Ha teljesen megbíztok Bennem, akkor képesek lesztek átadni minden szereteteteket, szenvedéseteket és fájdalmatokat Nekem, Jézusotoknak.

Amikor ez megtörtént, akkor nektek Minden Szentemre és a Könyörületesség Kezeire kell hagyatkoznotok.

Köszönöm, hogy válaszoltok Hívásomra.

 

Jézusotok

 
 Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé
 

2012. november 2. péntek, 14:00

Gyermekem, az a sötétség, mely a világra ereszkedik számos módon lesz látható.

A bevezetett törvények, melyek megosztják családjaitokat, a gonosz befolyásáról tanúskodnak, melyet kormányotokra gyakorol.

Azok a törvények, melyeket az abortusz jóváhagyására vezetnek be, kettészakítja Atyám Szívét. Senkinek sincs joga beavatkozni Isten Teremtésébe, mégis az emberiség nap mint nap ezt teszi, minden szégyen és bűntudat nélkül.

Gyermekem, nektek kitartóan kell imádkoznotok az emberiség megmentéséért, mert az nagyon hamar két részre fog oszlani: azokra, akik hűségesek Isten iránt, és azokra, akik elutasítják Őt. Testvér a testvértől lesz elválasztva, a szomszédok megoszlanak, és a családok két részre szakadnak. Ez az idő meg volt jövendölve.

Annak biztosítására, hogy Isten annyi lelket menthessen meg, amennyi csak lehetséges, sok lehetőséget fog adni nekik, hogy visszatérjenek Hozzá.

Imádkozzatok most családotokért, barátaitokért, szomszédjaitokért, mielőtt még a végső szakadás kialakulna. Ezután, Fiam Második Eljövetelének napja már közel lesz.

Ti, gyermekeim, annyira össze vagytok zavarodva. Ezt az összezavarodottságot és az ürességet az Istenbe vetett hit hiánya okozza. Egyetlen lélek sem képes fennmaradni anélkül, hogy Isten Szeretete ne lenne a szívében.

Ők olyanok, mint az üres hajók, melyek a tengeren sodródnak, anélkül, hogy fogalmuk lenne a végső rendeltetési helyükről. Céltalanul sodródnak a széles ürességben, ahol semmi sem elégíti ki őket, ahol semmi sem tud igaz békét hozni nekik a világban.

Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé, és Ő elhozza majd nektek a békét, amelyre törekedtek. Minden, amit tennetek kell, hogy kérjetek.

Kérjetek Engem, szeretett Édesanyátokat, hogy Fiamhoz vigyelek benneteket. Én vezetni és védelmezni foglak titeket, utatok minden lépésénél.

 

Szeretett Édesanyátok,
A Béke Királynője,
Az Üdvösség Anyja

 

 

 

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz

 

2012. november 3., szombat, 19:00

Drága szeretett leányom, amikor a lelkek távol kerülnek Tőlem, és amikor engednek a bűnnek, nem szabad félniük Tőlem.

Amint vétkeztek, szeretett Követőim, azonnal forduljatok Hozzám.

Sohase szégyelljétek magatokat, és ne jöjjetek zavarba attól, hogy Hozzám fussatok, amikor vétkeztek. Ez az egyetlen módja annak, hogy erőt kaphassatok, és újra Velem járjatok.

Ha nem fordultok Hozzám, és helyette kerültök Engem, akkor egyre gyengébbek lesztek, és engedni fogtok a gonosz által naponta elétek helyezett kísértésnek.

A bűn egy olyan dolog, mellyel minden ember születik. Az eredeti bűnt a Keresztség Szentsége által kell megsemmisíteni. A lelkek még azután is kísértve lesznek, egészen addig, ameddig az emberiség a Sátán uralma alatt fog állni.

A bűntől megszabadulni egyszerű. Először is tudni fogjátok a szívetekben, amikor bűnt követtetek el. Sok ember a világban elhessegeti a bűnt magától, mintha ennek nem is lenne jelentősége. Mégis, ha az emberek nyíltan beismernék, hogy hogyan érzik magukat miután vétkeztek, akkor felfedeznék, hogy a belső békéjük kettészakadt.

 

A bűnt a legtöbb ember érzékeli, egészen addig, míg végül annyira elsötétednek, hogy csak a bűn fog megfelelni vágyaiknak. Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek. Ha nem teszitek, akkor a bűn el fog üszkösödni bennetek, és akkor sokkal nehezebbnek találjátok majd, hogy ellenálljatok a kísértésnek.

Amikor bűnbánatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek.

Nincs olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlást. Hívjatok mindig Engem, hogy támogassalak benneteket, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bűn miatt, melyet elkövetettek.

Szívem eléri Isten minden gyermekét. Ti vagytok az Ő drága teremtményei és Ő szeret mindnyájatokat, bűneitek ellenére is. Küzdjétek le a bűnt azáltal, hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek, a jóvátételt keresitek.

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz.


 

Jézusotok

 

Az út örök Királyságom felé éles kövekkel és sziklákkal van tele

 

2012. november 4. vasárnap, 17:45

Drága szeretett leányom, senki se gondolja, hogy erős maradhat hitében, anélkül, hogy ezért a jogért harcolnia kellene.

Sok akadály van, melyek az Istenbe vetett hitet gátolják, és csak azok, akik az imában kitartanak, tarthatják égve szívükben az Isten iránti szeretetük lángját.

Az út örök Királyságom felé éles kövekkel és sziklákkal van tele. Ez olyan, mintha mérföldeken keresztül mezítláb járnátok, ahol minden vágást, minden éles fájdalmat megtapasztaltok, és ahol minden megtett lépésnél megbotlotok. Ezért van az, hogy sok jó szándékú lélek esik el az út szélén, mivel az út annyira küzdelmes.

Amikor Engem követtek, utazásotok mindig fájdalmas lesz. Sohasem lesz könnyű, amíg azt nem mondjátok: „Jézus vedd el fájdalmamat, gyógyíts meg Engem és vedd el keresztemet.”

Csak ezután fogjátok könnyebbnek érezni, hogy kövessétek Utamat, mely Dicsőséges Királyságomhoz vezet.

A Keresztre-feszítés minden egyes szakaszát meg fogja tapasztalni mindenki, aki szereti Istent, egészen az utolsó napig.

A Második Eljövetelemig vezető szakaszban, a Keresztényeknek és mindazoknak, akik a Legmagasságosabb Istent szeretik, a Passióm szenvedését kell kiállniuk.

Vádaskodásokkal fog kezdődni, hogy Isten nem létezik.

Engem elutasítottak, mint Isten Fiát. Ez alkalommal a Legmagasságosabb Istent fogják elutasítani.

Minden hívőt megostoroznak és üldözni fognak, amikor bevezetik az elmúlt idők pogány törvényeit. Mégis sok ember, akik nem ismerik az Úr útjait, nem figyelnek az ilyen gonoszságokra, mert annyira el vannak ragadtatva a személyes szórakozásuk utáni törekvéseikben.

Aztán büntetéseket fognak kiszabni azokra, akik a nyilvánosság előtt hűséget mernek mutatni az egy Igaz Isten iránt. Őket nem fogják megtűrni, és el kell majd rejtőzniük ahhoz, hogy Atyámat tiszteljék.

A mindennapi Áldozatok, a Szentmisék végül megszűnnek – amint meg volt jövendölve –, mert a hamis próféta bejelenti majd, hogy egy új formájú misét fognak tartani, és hogy a régi formájú már nem fontos, – fogja mondani.

Jelenlétemet a Szent Eukarisztiából száműzni fogják és az Élet Tápláléka többé már nem fogja táplálni Isten gyermekeit. Ekkor Isten Keze lecsap majd azokra a pogányokra, akik azt merik majd mondani, hogy Isten Nevében beszélnek. Hűségük a fenevad iránt sokakat fog befolyásolni, és vezetni fogják azokat, akik félre voltak vezetve a Sötétség börtönében.

A szakadás növekedni fog, míg végül Isten minden gyermekének választania kell. Vagy a hamis illúziót fogják követni – melyet a hamis próféta fog bemutatni, aki azt fogja mondani, hogy Isten Nevében beszél -, vagy az Igazságot.

Soha ne higgyétek, hogy elég erősek lesztek ahhoz, hogy ellenálljatok a hamis papok e nyomásának, akik a fenevadat fogják képviselni. Nagy lesz az ő befolyásuk. A segítségem nélkül kísérteni fognak benneteket, hogy fordítsatok hátat tanításaimnak.

Ébredjetek fel, még mielőtt ezek az idők bekövetkeznének. Mindennap hívjatok Engem a Segítségemért.

 

Jézusotok

A Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését

2012. November 5. hétfő, 18:50

Drága szeretett leányom, a világnak most fel kell készülnie a nagy változásokra, melyeket megengedtem, hogy előkészítse az emberiséget a Második Eljövetelre.

Sok munkát végeztek szeretett Követőim, hogy milliók lelkét megmentsék az imák által, amelyeket adtam nekik.

Hűségetek Irántam, Jézusotok iránt, szeretett Követőim, azt jelenti, hogy ti olyan lelkeket adtatok át nekem, akik most biztonságban vannak, és akik máskülönben a Pokolba lettek volna vetve.

Olyan erőteljesek imáitok, hogy idővel, ahogy milliókkal többen fogják Üzeneteimet – a szeretet és a remény üzeneteit – elfogadni, lelkek milliárdjai fognak megmenekülni.

A rajtatok keresztül végzett munkám, Tanítványaim, ezer és ezer embert ment meg naponta. Ezért ne engedjetek a kétségeknek, melyek természetesen időről időre megtámadnak benneteket, és amelyek megakadályozhatják, hogy imádkozzatok.

Most meg kell hallgatnotok.

Sok minden fog most történni. A viharok az egész világon megszaporodnak, és a Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését. Nem fog sokáig tartani, ameddig bemutatja magát.

Leányom, összpontosíts továbbra is Szavam terjesztésére, bár sok akadállyal szembesülhetsz. Ne késleltesse Üzeneteimet semmi abban, hogy mindenki számára átadásra kerüljenek.

Ami a különbséget jelenti, az nem azon emberek száma lesz, akik megkapják az Igazság Könyvét, vagy Üzeneteimet, hanem azok száma, akik imádkozzák Imáimat, a Keresztes Imahadjárat imáit.

Az imák gyengíteni fogják az Antikrisztus hatalmát.

A büntetések miatt, melyeket Atyám küld, el fognak pusztulni azok a vezetők és csoportok, akik bántani merik gyermekeit.

Isten Hatalma azokat fogja beborítani, akik szeretik Őt.

Isten Hatalma azokat fogja megvédeni, akik megtérnek.

Isten, az Én Örök Atyám, továbbra is ki fogja árasztani Kegyelmeit, míg Hatalma beborítja és megvédi minden gyermekét a Földön.

Menjetek békével és szeretettel. Bízzatok Bennem és minden rendben lesz.

 

Jézusotok

Isten az Atya: Ebben az időben az angyalok valamennyi hierarchiája gyülekezik a Mennyben a Föld négy sarkánál

2012. november 6. 22:45

Drága szeretett leányom, ebben az időben az angyalok valamennyi hierarchiája gyülekezik a Mennyben a Föld négy sarkánál. Ők most felkészülnek a büntetések kitörésére, amelyek rászabadulnak majd az emberiségre.

Mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük – viharok, háborúk, éhínség és diktatúrák fognak bekövetkezni – a Földön, amint a csata elkezdődik, ahogy az meg volt jövendölve.

A Föld rázkódni fog mind a négy sarkában, és sokan sokkolva lesznek, mert még nem láttak ilyen zűrzavart maguk előtt kibontakozni.

Ti, gyermekeim, a végidőkben vagytok, és az időszak, ami előttetek áll, nagyon nehéz lesz. Közületek azok, akik hűségesek Hozzám, és akik minden bizalmukat belém helyezik, ellent fognak tudni állni ezeknek a megrázkódtatásoknak.

Sok változás fog kitörni most a világban, és legyenek hálásak közületek azok, akik ismerik az Igazságot. Meg fogjátok érteni, hogy bár ez az idők végét jelenti, amint azt eddig is tudtátok, ugyanakkor ez lesz az az időszak is – ahogyan azt megjövendölték –, mely az új kezdetet előre jelzi. Egy újrakezdés. Egy Új Paradicsom a Földön

Ez, szabadságot fog jelenteni, gyermekek. Ti gyorsan a Karjaimba lesztek véve, hogy az új otthonra várjatok, melyet gondosan teremtettem mindnyájatok számára.

Az időt nehéz lesz sokak számára elviselni, de csak azok fognak kitartani és boldogulni, akik elfogadják az Igazságot, mert ők védve lesznek.

Pecsétemet terjeszteni kell. Szeretetemet minden vallású és hitű gyermekemmel meg kell ismertetni, különösen azokkal, akik nem ismernek Engem, valamint azokkal, aki elutasítják Létezésemet.

Ugyanúgy készítem fel Hadseregemet a Mennyben, mint a Földön is.

Együtt, mi le fogjuk győzni a gonoszságot, amely bevezetésre kerül minden nemzetben a tehetetlen emberei ellen.

Ha felálltok és elutasítjátok a Fenevad Bélyegének elfogadását, Én meg foglak védeni benneteket.

Központok – melyeket prófétáim az évek során megszerveztek – fognak felszínre kerülni, a sivatagi oázishoz hasonlóan. Itt képesek lesztek hűségetek bizonyítására Irántam, Atyátok iránt. Itt összegyűlhettek imádkozni azokért a lelkekért, akik elvesznek az Antikrisztus hatalma alatt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Időtök megjelöltetett és Fiam Második Eljövetelére hamarosan sor kerül.

Egyedül csak Én, a ti szerető Atyátok ismerem ezt az időpontot. Még drága Fiam, Jézus Krisztus sem ismeri azt. De tudnotok kell a következőket:

Bár ti, ez által és más küldetések által is fel letettek készítve, ez hirtelen lesz bejelentve, amikor az már túl késő lesz sokak számára, hogy megtérjenek. Ehelyett ők el fognak futni.

Legyetek erősek, gyermekeim. A Tervem az, hogy elpusztítsam a fenevadat, és hogy megmentsem minden gyermekemet. A ti imáitok segíthet megmenteni Nekem minden egyes értékes lelket.

 

A Legmagasságosabb Isten

 

Az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor készen áll az oly régóta várt Béke Korszakára

2012. november 7. szerda 9:28

Drága szeretett leányom, az egész világ érezni fogja a változásokat, mivel minden ország egy bizonyos nyugalmat és a várakozás érzését fogja megtapasztalni, mégis sokan nem értik meg, hogy ez miért történik.

Az élet megváltozik azok számára, akik bíznak Bennem, és ti sok mindennek előre örülhettek a jövőre nézve.

Úgy gondoljatok a világra, mintha egy élő személy lenne, aki egy szörnyű betegségben szenved. Szenvednie kell, fájdalmat kell éreznie és el kell viselnie azt az időszakot, amely alatt az orvos a betegséget kezeli.

Sokan gyorsan reagálnak a kezelésre. Mások sokkal lassabban. Mások pedig egyáltalán nem. Egyes betegeknek van reményük és elfogadják, hogy a testüknek néha fájdalmas kezelést kell elviselniük, mielőtt jól és újra egészségesnek érzik magukat.

A világ egy fertőzéstől szenved – melyet a Sátán befolyása okozott –, melyben ő és démonai Isten gyermekeit azzal csalogatják, kísértik és győzködik, hogy a bűn nem létezik.

Ők, egyik lelki válságból a másikba esnek. Mekkora neheztelést okoznak szeretett Atyámnak. Mekkora fájdalmat kell elviselniük mielőtt még oly módon élhetnének, ahogyan azt Isten Törvényei előírják.

Mihelyt azonban ez a betegség kezelve van, és a fájdalom elmúlik, az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor készen áll az oly régóta várt Béke Korszakára. A Béke Korszaka, mely mindazoknak volt megígérve, akik Isten Tanításait követik, azokat fogja várni, akik megváltották magukat Szememben.

Mindnyájatoknak meg lesz mutatva az Igazság. Azt követően képesek lesztek különbséget tenni a bűn rondasága és azon tisztaság között, melyre szükség van Dicsőséges Királyságomba való belépéséhez.

Amikor majd minden egyes személynek meg lett mutatva az Igazság, egyikük sem fog kételkedni, de nem mindenki fogja elfogadni azt.

Itt az idő az emberiség számára, hogy felismerje, mi is történik a világgal, a kapzsiság, az önzés és az önszeretet miatt. Azok jólétével, akik az életben szerencsétlenek, nem törődnek. Az emberi élet iránt már kevés a tisztelet.

Nektek fel kell hagynotok az önteltségetekkel, mert ha nem teszitek, meg lesztek fosztva mindentől, amit birtokoltok.

A különféle vezetők a különböző nemzetekben hamarosan egyesítik soraikat, és felkészülnek, hogy megsemmisítsék a Kereszténységet az egész világon.

Emiatt a tűz és villámlás csészéje kiömlik majd a világra, hogy megbüntesse a gonoszokat.

Azonban meg kell értenetek, hogy az Atyám által tervezett büntetésekből sok megenyhült imáitok miatt.

Maradjatok erősek. Folytassátok a Keresztes Imahadjárat imáit és soha ne adjátok fel a reményt.

Jézusotok

 

Szükségem van a segítségetekre. Éppúgy, amint szükségem volt Apostolaimra és Tanítványaimra is, amikor a Földön jártam

2012. november 8. csütörtök, 15:50

Drága szeretett leányom, felszentelt szolgáim és a klérus tagjai most az egész világon gyülekeznek válaszként erre az Égi felhívásra.

Én, az ő szeretett Jézusuk, különleges kegyelmeimmel vagyok jelen a szívükben. Felismerik ezt az Isteni hívást, mert a Szentlélek beborította őket azzal az ismerettel, hogy valóban Én vagyok az, Jézus Krisztus, az Emberfia, aki kommunikál velük.

Ti – szeretett és nagyra becsült gyülekezetem -, ebben az időben Szentséges Szívemmel fonódtok össze. Én az út irányába vezetlek benneteket, hogy az elveszett lelkekkel, kiknek szükségük van Irgalmasságomra, közölhessétek az Igazságot. Ajándékom számotokra a következő: Én olyan módon érintem meg majd a szíveteket, mely által azonnal tudni fogjátok, hogy ez egy Isteni Sugallat. Nem tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket? Hogy mennyire védve vagytok Isteni Üdvözítőtök Hatalma alatt, aki az üdvösség ígéretét tette a világnak?

Második Eljövetelem közel van, és Én minden bűnöst meg szeretnék menteni, függetlenül attól, hogy mennyire megfeketedett a lelkük.

Ne feledjétek, hogy elkötelezettségetek teszi majd lehetővé Számomra, hogy vezesselek benneteket, hogy azok a szegény lelkek megszabadulhassanak a gonosz szorításából

Ne vonakodjatok attól, hogy válaszoljatok Hívásomra, de tudnotok kell azt, hogy óvatosaknak kell lennetek abban, ahogyan ezt teszitek. Nekem olyan módon kell felépítenem hadseregemet, hogy ők (a lelkek) személyesen összegyűlhessenek, az egyként való egyesülés érdekében, hogy bemutathassák imáikat Előttem.

Nektek gyorsan kell cselekednetek, és azok a lelkek, – mihelyt a Keresztes Imahadjárat imáit imádkozzák – vonzódni fognak Hozzátok.

Szükségem van a segítségetekre. Éppúgy, amint szükségem volt Apostolaimra és Tanítványaimra is, amikor a Földön jártam. Jöjjetek most. Ne féljetek.

Ne hallgassatok azokra, akik kihívnak, kicsúfolnak benneteket vagy gyalázattal illetik Szent Szavamat. A ti időtök, hogy szolgáljatok Engem, elérkezett.

Álljatok fel bátran, és kövessetek Engem. Én szeretettel és örömmel töltelek el majd a szívetekben benneteket. Hamarosan már nem lesz kétségetek afelől, hogy ezeket ki kéri tőletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra. Megáldalak, és mindenkor vezetlek benneteket.

Jézusotok

Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni

2012. november 9. péntek, 21:00

 

Drága szeretett leányom, ez alatt a szinte két év alatt a lelkek milliói tértek meg és menekültek meg e Küldetésnek köszönhetően. Egyedül a te szenvedésed tíz millió lelket mentett meg, amint megígértem neked. Vagyis, miközben a világ bajai úgy tűnnek, hogy egyre nagyobbak, sok lélek került megmentésre imáitok által.

A szenvedés az Én Nevemben mindig rosszabb és olyan fájdalmas, hogy nehéz azt elviselni. Akkor a legintenzívebb, amikor a Sátán dühös. Jelenleg haragja erősödik, és ezért van az, hogy a rátok mért támadások annyira fájdalmasak. Ő és démonai körbevettek benneteket, de testileg nem tudnak ártani nektek, mert Atyám Keze megvéd benneteket. Ő (a sátán) nem áll meg megkorbácsolásotokban, melyet ebben az időben, a Küldetés második évfordulóján viseltek el. De tudnotok kell a következőket.

Akkor állják ki a legtöbb szenvedést, amikor egy Küldetés, vagy egy önmagát felajánló lélek munkája sikeres. Minél több lélek menekül meg, annál hevesebbé válik a gonosz támadása. Tettei egyre nyilvánvalóbbak a világon. Ő, aki mindent megtesz azért, hogy elrejtse létezését, azon szegény emberek lelkében dolgozik – az ő módján -, akik hagyják, hogy megnyíljanak előtte a világi örömök vágya és a hatalom szeretete miatt.

A Sátán hatalma azon képességében rejlik, hogy meg tudja téveszteni az emberiséget, elhitetve, hogy ő csak egy szimbólum, melyet a Keresztények azért használnak, hogy megmagyarázzák a jó és a rossz közötti különbséget.

A Sátán ismeri azt a veszélyt, mely jelenlétének felfedésével jár. Ha ezt megtenné, akkor több ember fogadná el, hogy Isten létezik.

Ezt nem akarja megtenni, tehát azokkal ismerteti meg létezését, akik hódolatukat fejezik ki iránta. Ezek az emberek, akik elfogadják a Sátán létezését, éppúgy imádják őt, mint azok az emberek Istent, akik az Ő dicsőítésére a Katolikus Templomokban miséket tartanak, vagy Istentiszteleteket a templomokban.

Oly sok az ellopott lélek. Isten, Örök Atyám, vissza szeretné nyerni őket a Nagyfigyelmeztetés és a büntetések által, melyeket azoknak fog okozni, akik összegyűlnek annak érdekében, hogy a fenevadat tiszteljék.

Atyám leleplezi majd a Sátán követőit, akik bemocskolják Templomait.

Büntetéseinek ők a célpontjai, és hacsak nem hagyják abba, saját szabad akaratukból, amit csinálnak, akkor Isten Keze fog lecsapni rájuk.

Ezen sátáni csoportok növekedése féktelen, akik az üzleti és a hálózati szervezetek által mutatják be magukat a világnak.

Ők mindenhol ott vannak; fondorlatos módon gyűléseket tartva, összeesküdve és gonosz terveket tervezve, hogy az ártatlan lelkek millióit elpusztítsák.

A népirtás egyfajta formáját fogják bevezetni gyermekeitek ellen a kötelező védőoltásokon keresztül, beleegyezésetekkel vagy a nélkül.

Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni.

Terveik most megvalósultak, és már elkezdték ezeket bevezetni. Néhány tervüket egy Európai országban Atyám megállította, az önmagukat felajánlott lelkek imái miatt.

Nézzetek magatok elé és magatok mögé. Figyeljétek körültekintően az országaitokban bevezetésre kerülő, látszólag ártatlan új törvényeket, melyeket azzal a szándékkal vezetnek be, hogy úgy érezzétek, mintha azok jobbá tennék életeteket. Sok ezek közül csakis azért van, hogy egyszerűen rabszolgákká tegyen benneteket az által, hogy rábírnak benneteket arra, hogy jogaitokat olyasvalamiknek rendeljétek alá, melyek demokratikus törvényeknek tűnnek.

A demokráciát diktatúrák váltják fel, de a nemzeteknek ezt nem annak fogják bemutatni. Amikor már milliók lemondtak jogaikról, az új toleráns törvények nevében, túl késő lesz. Foglyokká váltok.

A legfőbb vezetők együtt dolgoznak a világban, hogy kivitelezzék tervüket. Ők az elithez tartoznak, kiknek célja a kapzsiság, a gazdagság, az ellenőrzés és a hatalom. Ők nem fogadják el Isten Hatalmát. Nem hiszik, hogy Kereszthalálom azért volt, hogy megmentse őket a Pokol tüzétől.

Meg kell mutatnom nekik, hogy mennyire tévednek. Eljött az idő számomra, hogy bebizonyítsam nekik Irgalmasságomat és Szeretetemet.

Kérlek benneteket, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 84. imáját, hogy megvilágosodjon az elithez tartozók lelke, akik a világot uralják.

Ó, Jézus, kérlek Téged, világosítsd meg az elithez tartozók lelkét, akik a világot uralják.

Mutasd meg nekik Irgalmasságod bizonyítékát. Segíts nekik, hogy megnyissák a szívüket, és igaz alázatot mutassanak azáltal, hogy tisztelik Kereszthalálod nagy Áldozatát, amikor a bűneikért haltál meg.

Segíts nekik, hogy felismerjék, ki az Igaz Alkotójuk, ki a Teremtőjük, és töltsd el őket a kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot.

Kérlek, akadályozd meg terveik valóra válását, azért, hogy ne tudjanak az emberek millióinak kárt okozni a védőoltások, az élelmiszerhiány, az ártatlan gyermekek örökbefogadásának kényszerítése és a családok szétválasztása által.

Gyógyítsd meg őket. Borítsd be őket Világosságoddal, és vedd őket Szíved kebelébe, hogy megmentsd őket a gonosz csapdáitól. Ámen.

 

Jézusotok

A globális védőoltás: egyik leggonoszabb formája a népirtásnak, melyre nem volt példa a zsidók, Hitler alatt történt halála óta

2012. november 10. szombat, 23:45

 

Drága szeretett leányom, mennyire tud sokkolni az Igazság benneteket. Habár elfogadjátok Szent Szavamat, mégis csak akkor értitek meg a komolyságát ennek a Küldetésnek, mely az emberiség megmentésére van, amikor az Általam kinyilatkoztatott próféciák megvalósulnak.

Egy globális oltóanyag bevezetése – melynek a csecsemők és a kis gyermekek a célpontjai -, az egyik leggonoszabb formája lesz a népirtásnak, melyre nem volt példa a zsidók Hitler alatt történt halála óta.

Ez a gonosz terv azért lesz lehetséges, mert sokan kormányaitokból kényszerítették az embereiket, hogy elfogadják a változásokat törvényeikben, hatalmat adva kormányaiknak, hogy az ártatlan gyermekeitekkel szemben törvényeket alkalmazzanak.

Ne feledjétek, hogy egyedül csak a köztetek lévő hűséges szolgák szeretete tartotta vissza Atyámat, hogy a világnak véget vessen.

Atyám, minden egyes gyermeke és az egész Teremtménye iránti Szeretete miatt tartotta vissza Kezét. Most elérkezett az idő Számára, hogy feloszlassa az időket, úgy, hogy a világ, melyet Ő szeretetből és Isteni Akaratának megfelelően teremtett, majd békében folytatódjon.

Most azokat pusztítja el, akik ezt a gonoszságot elkövetik az Ő gyermekein. Ezt a gonoszságot nem fogja tovább eltűrni, és most büntetésként a Keze le fog sújtani.

Most nyilvánvaló lesz a haragja egy olyan világban, ami meg fog ijedni a büntetés nagyságától, mely bekövetkezik a Földön. 

Azoknak közületek, akik felelősek honfitársaik és polgártársaik szörnyű szenvedésért, tudniuk kell a következőket:

A betegség ostora fog végül lecsapni rátok, és aztán úgy ti, mint azok, akik az egy-világcsoportnak hódolnak, meg lesztek semmisítve, még mielőtt az Armageddon csatája elkezdődne.

Atyám nem fog eltűrni benneteket, és nem fogja megengedni nektek, hogy továbbra is fertőzzétek gyermekeit. Jaj, nektek, és jaj, azoknak közületek, akik megharagítják Őt ebben az időben.

Most fog bizonyossá válni számotokra az az idő, melyben Atyám megmutatja nektek, kinek hosszan tartó a hatalma. A megteremtésetekről alkotott téves elméletetek végre úgy lesznek megmutatva nektek, amilyenek azok valójában. A Dániel Prófétának megjövendölt Igazság végül bemutatásra kerül, ahogyan az Igazság Könyvében ígérve volt nektek.

Oly sok ember feledkezett meg Isten Igazságáról. Sok jó szándékú lélek semmi mást sem keres az életében, mint a bizsergést. Sokan elvesztegetik az idejüket, melyet földi életükben kaptak, mivel nem ismerik Isten Létezésének Igazságát.

Most bemutatásra kerül az igazság. Az elszámolás ideje elérkezett.

Atyám felébreszti végre a világot az Igazságra. Azok, akik az Igazságot figyelmen kívül hagyják, megtagadják önmaguktól, hogy belépjenek Új Királyságomba a Földön.

Ahelyett, hogy egy dicsőséges örök életet élnének, tele csodákkal, örömmel, szeretettel és jóléttel, ők félre lesznek dobva, hogy a Pokol mélységében elrothadjanak.

Arra sürgetem Isten minden gyermekét, hogy méltányolják ezt a figyelmeztetést.

Lehet, hogy kíméletlen lesz. Sokan mondják: „Ez nem Istentől származik, mert Ő Irgalmas.” Ők vegyék figyelembe a következőket:

Elérkezett az idő, hogy szétváljon a konkoly a búzától. Ez a nap nagyon közel van. Bárhogyan is dönt az ember, az a végső döntés lesz.

A szabad akaratot Atyám mindig tiszteletben fogja tartani, egészen az utolsó napig. Az Ítélet Napjáig.

 

Jézusotok

 

 

Ünnepélyesen megígérem nektek, hogy az átmenet gyors lesz

2012. november 11. vasárnap, 18:00

 

Első rész

Drága szeretett leányom, mindig fontos emlékezned arra, hogy amikor szenvedsz, nemcsak a te fájdalmad az, amit érzel. Az Én fájdalmam az, melyet elviselsz. Nem arról a fájdalomról beszélek, amelyet Keresztre-feszítésem során elviseltem, hanem amivel ma szembesülök, amint látom és érzem az emberiség fájdalmait.

Az emberek a lelkük sötétsége miatt szenvednek a világban. Még azok is szenvednek, akik egyszerű életet élnek, és akik megpróbálják követni Tanításaimat. Szerencsétlenül érzik magukat, amint azzal küzdenek, hogy másokat szeressenek. Ők is szenvednek a kétségek miatt, melyet a hitükben megtapasztalnak.

Oly sokan nem értik az örök élet jelentését, vagy azt a tényt, hogy az életnek nincs vége, amikor egy személy meghal ezen a Földön. Ez az oka annak, hogy sokan nem készülnek fel az elkövetkezendő életre.

A múltban sok ember nem készült fel megfelelően, és most vagy a Pokolban vagy a Tisztítótűzben vannak.

Ez a generáció egy Ajándékot kapott, mely semmilyen más generációnak sem adatott meg. Sokak számára könnyű lesz az átmenetet ebből az életből: azonnal, anélkül, hogy a halált megtapasztalnák, ahogyan azt ismeritek.

Második Eljövetelem ezt a rendkívüli ajándékot fogja magával hozni. Tehát ne féljetek. Örvendjetek, mert eljövök hozzátok, hogy egy virágzó jövőt hozzak.

A következőképpen képzeljétek el: Noha bizonyos nehézségeket fogtok elviselni, és tanúi lesztek annak a módnak, amellyel Létezésemet elárulják, nem fog sokáig tartani.

Tudatában vagyok annak, hogy sokan aggódnak közületek, de Én ünnepélyesen megígérem nektek, hogy az átmenet gyors lesz. Aztán, amikor az Új Jeruzsálemről tanúskodtok, amint az Új Paradicsom leereszkedik a Földre, akkor tele lesztek elragadtatással.

Egyetlen szó sem tudja ezt a gyönyörű Teremtést leírni. Szívem szétreped a Szeretettől, amikor arra gondolok, hogy ti és szeretteitek hogyan fogtok reagálni erre a csodára. Ez lesz majd akkor, amikor a végső szövetség misztériuma világossá válik számotokra.

Ígéretem egyértelműségét – hogy újra eljövök –, végül valóban megértik majd.

A világ egyetlen szent család lesz, és egy olyan létet fog élni, mely összhangban és egységben van Atyám Isteni Akaratával.

Ez lesz az újraegyesülés ideje, mivel sor kerül a halottak első feltámadására. Azok, akik megtisztultak ezen a Földön a megtisztulás folyamatán keresztül, csatlakozni fognak azokhoz, akik a Tisztítótűzben szintén megtisztultak, hogy az Új Paradicsomban élhessenek.

Sok minden fog megváltozni, de azok, akik követnek Engem és egyesülnek Velem Új Korszakomban, a Béke Új Korszakában, mely fölött szellemi irányításom által uralkodni fogok, meg fogják találni a lélek békéjét.

Végül a sátán uralkodása alatt ezen a Földön eddig megtapasztalt szenvedés nem lesz többé.

Minden fájdalom, minden szenvedés, minden ima és minden erőfeszítés, melyet elszenvedtek a lelkek összegyűjtése miatt – akik bágyadtan visszamaradnak, és akik egész úton rugdalódznak és küzdenek -, meg fogja érni.

Az Új Paradicsom készen áll. Minden, amit tennetek kell az, hogy készítsétek fel a lelketeket és haladjatok a kapuk felé. Azok közületek, akik megváltják magukat az Én Szememben, megkapják a kulcsot, hogy kinyissák a kapukat.

Tartsatok ki ebben az eljövendő megpróbáltatásban, mert ez olyasvalami, aminek meg kell történnie, amint az Atyám Könyvében meg volt jövendölve.

A ti imáitok sokat meg fog enyhíteni ezek közül, és Atyám minden lehetséges szakaszban beavatkozik majd, megakadályozva, hogy gonosz cselekedetekkel zaklassák gyermekeit.

 

Jézusotok

 

 

A Római Katolikusoknak menhelyeken vagy biztonságos templomokban kell majd Szentmiséket tartaniuk

2012. november 11. vasárnap 22:00

 

Második Rész

Drága szeretett leányom, össze kell gyűlnötök és meg kell keresnetek azokat a lelkeket, akiknek nincs tudomásuk az Igazságról.

Nyújtsátok ki karjaitokat. Intsétek ide őket, hogy meghallgassák az Igazságot. Elveszthetik az életüket és a lelküket, ha nem segítetek nekik, hogy Hozzám jöjjenek.

A Keresztes Hadjárat – Maradék Egyházam Küldetése a Földön – éppen olyan kihívás lesz, mint a középkorban. Ez nem olyan testi hadviseléssel jár, mint amikor egy hadsereg harcot vív egy közönséges háborúban.

A háború egy szellemi háború lesz, bár néhány háború elő fogja idézni, hogy imacsoportok milliói jöjjenek létre, az Antikrisztus hatalmának meggyengítésére.

Ezek az imák a Mennyországban íródtak és rendkívüli Kegyelmeket ígérnek.

Ezeknek egyetlen célja van, és ez pedig az, hogy mindenki lelkét megmentse; minden gyermekét, minden hitűét, minden neműét, minden vallási felekezetűét és az ateistákét. Ez az Én legnagyobb vágyam.

Ti, tanítványaim, az Én irányításom alatt vagytok. A kegyelmek, melyeket rátok árasztok, már gyümölcsöt teremnek. Hamarosan azok az erők, melyeket a Keresztes Imahadjárat imáin keresztül fogok adni, több ezer új lelket fognak vonzani.

Talán azt gondoljátok: Hogyan érhet el egy kis imacsoport ilyen megtéréseket? A válasz egyszerű. Ez azért van, mert ti Atyám által védve vagytok, és közvetlenül Általam vagytok vezetve, hogy sikert érjetek el. Nem tudtok kudarcot vallani. Noha sok zaklatottságot és heves összecsapásokat fogtok megtapasztalni, valamint belső harcot, ami ebben a munkában várható, Én mindig a ti oldalatokon leszek.

Ne feledjétek, hogy most mi a szegény felszentelt szolgáim válságára készülünk fel, mely a bekövetkezendő egyházszakadás eredménye lesz, mely a Keresztény Egyházakban tör ki.

Tehát, miközben a maradék hadsereget a papok és más keresztény papság fogja vezetni, sok lesz a laikus szolga is, mivel ez az idő a paphiány ideje lesz.

Nektek, Tanítványaim, Ostyákat kell gyűjtenetek és tárolnotok, mert ezekhez nehéz lesz hozzájutni. Azoknak közületek, akik Római Katolikusok, menhelyeken vagy biztonságos Templomokban kell majd Szentmiséket tartanotok.

Egy „missziót” fognak létre hozni a német náci üldöztetéshez hasonlóan – amikor a zsidókat kerítették kézre –, hogy az Új Világegyház úgynevezett árulóit felkutassák, amit nektek mondani fognak, az a többi vallásra is érvényes.

Azzal fognak vádolni benneteket, hogy megszentségtelenítitek a Misét és az általuk újonnan formált Mise bemutatását, ahol Én a Szent Eukarisztiában nem leszek jelen, mert ez egy irtózat lesz Atyám Szemében.

Testem és Vérem azokon a Szentmiséken lesz jelen, melyeket azokban a központokban és menhelyeken tartanak, ahol ti hűséget fogadtok a Transsubstantiatio – nak (átváltoztatott ostyának), hogy megadja a Szentmise Szent Áldozata Szentségének hitelességét, és hogy Atyám által elfogadható legyen.

Én továbbra is utasítani foglak benneteket, miközben ti, „Jézus az Emberiséghez” nevezett Imacsoportokat hoztok létre, szerte a világon.

Sok ilyen alakul minden nap. Köszönöm azoknak, akik követték utasításaimat és engedelmességet mutatnak.

Legyetek békében. Nektek magabiztosabbaknak kell lennetek. Tegyétek félre attól való félelmeteket, hogy ez nem Tőlem származik. Mi most növekedünk és terjedünk a Föld minden sarkában. Hamarosan mindnyájan követni fognak (minket), és amikor ez megtörténik, a megtéréseken keresztül az imák megváltoztatják a világot.

Szeretlek mindnyájatokat. Én hálás vagyok és meghatódott, hogy azonnal válaszoltatok Nekem e fontos Küldetésen keresztül, mely a legnagyobb vezényelt Küldetést, hogy hazavigyen minden bűnöst az Atyához és biztonságba a fenevad befolyásától és kísértéseitől.

 

Jézusotok

 

A Tövissel való megkoronázás a Keresztre-feszítésem alatt jelképes

2012. november 13. kedd, 17:00

Drága szeretett leányom, a tövissel való megkoronázás a Keresztre-feszítésem alatt, jelképes a végidőkre.

Mivelhogy Egyházam az Én Testem a Földön, így megkorbácsolása is tövissel lesz megkoronázva, úgy, ahogy a Kálvária felé vezető utam közben történt. A Tövisek Koronája, a földi Szent Egyházam Fejét jelenti. Benedek Pápa sokat fog szenvedni, mivel őt üldözni fogják, mert az igazat mondja.

Őt, mint az Egyház Fejét, össze fogják törni és semmi kegyelmet sem mutatnak majd iránta. Az ellenállás hamar megnövekszik, miközben majd azt állítják róla, hogy ő nem fontos többé.

Azok, akik azt állítják, hogy apostoli útjuk szemléletében modernebbek, nagy csapást fognak mérni rá és kigúnyolják szavait. Aztán Egyházam Feje a Kígyó Fejével lesz felcserélve.

A megkorbácsolás, melyet Keresztre-feszítésem során elszenvedtem, most megismétlődik Katolikus Egyházamban. A kígyó most gyorsan mozog, miközben megpróbálja majd felfalni a Testemet – Egyházamat – a Földön. Aztán valamennyi Keresztény Egyházat is lenyeli majd, és kényszeríteni fogja azokat, hogy tiszteljék a hamis prófétát, mint a fenevad jobb kezét.

Bár sokan közületek talán félni fognak, ne feledjétek, hogy imáitok késleltetik ezeket a dolgokat, és sok esetben enyhítik az ilyen körülményeket.

Az imák – és elegendően sok azokból-, késleltetni és gyengíteni fogják a gonosz munkálkodását a Földön.

Ez lesz az ellenszere a gonosz csoport által tervezett üldöztetésnek, melyet a Sátán vezet. A megtéréssel és imáitokkal, Tanítványaim, sok mindent meg lehet hiúsítani. Az imák meg tudják semmisíteni ezt a gonoszságot. Az imák meg tudják és meg fogják téríteni az emberiséget. Mert ha majd elegendő lélek követ Engem, minden könnyű lesz. Akkor az Új Paradicsomomba való átmenet könnyebb lesz.

Jézusotok

Az Egyházakra vonatkozólag – melyek tisztelnek Engem a világban – számos esemény fog felszínre kerülni

2012. november 14. szerda, 20:30

 

Drága misztikus jegyesem, drága szeretett leányom, megpróbáltatásaid új erőt adtak neked, és a szükséges szenvedélyt, hogy sokak szívét megérintsd.

Ez az egyik módja annak, ahogyan megérintem majd azok lelkét, akiknek szükségük van Kegyelmeimre. Ezt a Nekem végzett munkádon keresztül fogom tenni, hogy a megtérés gyorsan terjedhessen.

Ez idő alatt, az Egyházakra vonatkozólag – melyek tisztelnek Engem a világban – számos esemény fog felszínre kerülni. Az egyházszakadást Katolikus Egyházamban hamarosan nyilvánosságra fogják hozni. Amikor ez megtörtént, akkor a taps azoknak fog szólni, akik szétválasztották Tanításaim Igazságát, az Atyám által felállított Tízparancsolattól.

Ennek a nagy mesterkedésnek a tervezése és irányítása egy bizonyos időt vett igénybe, de hamarosan az egyházszakadást a világ médiája előtt fogják bejelenteni.

Sokan nemcsak ellenzik a Tanításaim által felállított törvényeket, hanem torkaszakadtából kiabálva hazugságokat is terjesztenek. Amit ők igazán akarnak, az egy új isten létrehozása. Egyházam új névleges vezetőjét ugyanúgy támogatni fogják, amint azt minden más, nagy, figyelemre méltó politikai vezető választása esetében teszik.

El akarják majd hitetni veletek, hogy az egykori Igék hamisak. Aztán azt fogják mondani nektek, hogy ne higgyetek azokban. Megváltoztatják majd annak a módját, ahogyan eddig Tanításaimat élték és azt a módot is, ahogyan tisztelnek Engem.

Ők most Törvényeimet félre taszítják, és a saját maguk által készített törvényeket fogják imádni.

Meg fogják változtatni ünnepélyes fogadalmukat, hogy részvételüket az új templom felépítésében igazolni tudják – a hamis próféta uralmának szentelt új templomban. Aztán már nem az Én szolgáim lesznek többé, mert hűséget váltottak és a hamis prófétát imádják.

Akkor majd egy hamis istent fognak imádni, egy teljesen új koncepciót, amely lehetővé fogja tenni, hogy isten bizonyos Törvényeit eltöröljék, és hogy ocsmányságokra cseréljék fel a Szemem előtt.

A következő a figyelmeztetésem azoknak a papoknak köztetek, akik elhúzódnak majd a Katolikus Egyháztól.

Amennyiben teljes mértékben megszüntetitek Irántam való bizalmatokat,elcsavarják fejeteket, hogy a hazugságokban higgyetek. Ha hamis uralkodókban hisztek, borzalmas bűnbe estek. Ti a fenevadat fogjátok tisztelni, aki bemocskolja majd Egyházamat azáltal, hogy a töviskoronát Egyházam fejére húzza, igaz Helytartóm, Benedek Pápa fejére.

Szörnyen fogtok szenvedni, ha a fenevadat szolgáljátok, mert megfosztjátok Istent az ő gyermekeitől. Térjetek vissza a ti valódi gyökereitekhez. Ne engedjétek, hogy Egyházam a bűn által legyen bemocskolva, melyet azok az emberek terveznek, akik el akarják pusztítani a Kereszténységet és más olyan vallást, melyek tisztelik Atyámat.

Ti, felszentelt szolgáim, akik megszegitek a pappá szenteléseteket, elvágjátok Tőlem a szíveteket, mert ezek a csalók el fogják lopni a lelketeket.  

A legnagyobb bűn, amire készültök, hogy elkövessétek, az a hamis isten tisztelete. Ékszerekbe öltözve, ő elbűvölő lesz, ravasz és látszólag alaposan ismeri Atyám Könyvének tanításait. Ti az ő bűvölete alá fogtok esni. Ő kiforgatja majd Tanításaimat úgy, hogy eretnekségé válnak.

Ez a vallás, mely Isten Igazságának alternatívája, értéktelen. Mégis ez látszólag bűvöletet, szeretetet és csodát tartalmaz, és új arannyal és drágakövekkel felöltöztetve, egy új világvallásként fog az oltárokon kiemelkedni.

A hűséges papoknak a következőket mondom: Kegyelmeimmel foglak megáldani benneteket, hogy mindenkor megértsétek az Igazságot.

Az ilyen bálványok, melyeket Igazságként mutatnak be nektek, valójában csak agyagból vannak. Őket a fa anyagából készítették. Ők semmik. Nekik semmi jelentőségük sincs. Nem sugárzik kegyelem belőlük. Isten, az Egy Igaz Isten, egyszerűen nem lesz jelen templomaikban. Csak az Élő Isten lehet jelen Templomaimban. Amikor Isten, az Atya, ennek a végső bántalmazásnak szemtanúja lesz, akkor elűzi majd mindazokat, akik az ilyen pogány gyakorlatokat életbe léptetik. Majd azoktól fog magyarázatot követelni, akik az egyházszakadást okozták földi Szent Egyházában – ugyanazoktól, akik csak úgy mellékesen elutasítják Isten Igéjét.

Amikor szembesülni fognak Velem a Nagyfigyelmeztetés alatt, tudni fogják, hogy mennyire megbántották Atyámat. Egyetlen személy, vagy felszentelt szolga sem gyakorolhat ellenőrzést, mert csak egyetlen Mester létezik. Csak egyetlen Isten. Ők egy ember alkotta istent vezetnek be. Ez nem létezik, mégis el fogja nyájamat lopni Tőlem. Nekik minden kegyelem meg lesz adva és sok türelem lesz mutatva irántuk. Ha nem tartanak bűnbánatot meg lesznek semmisítve.

Mindenki közületek meg fog fizetni azokért a lelkekért, akiket elveszejtettek Számomra.

 

Jézusotok

 

Szűz Mária: Itt az idő, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát

 
2011. november 2. szerda, 10.40
Gyermekem, az idő egyre közeledik, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát. Mint ahogyan neked is koncentrálnod kell küldetésedre, hogy mentsd a lelkeket. Nem engedheted meg, hogy bármi is megzavarjon és elvonja figyelmed a legfontosabb feladatról, a megtérés terjesztéséről.
A Menny örvendezik, amint ez az Isteni Ajándék hamarosan bemutatásra kerül, tiszta szeretettel, melyet Fiam tartogat szívében minden lélek számára. Gyermekem, amint ez a munka egyre intenzívebbé válik, a gonosz továbbra is gyötörni fog téged, különböző embereken keresztül, minden lehetőséget megragadva. Arra kaptál utasítást, hogy maradj csendben, és kizárólag Fiamra összpontosíts.
Te vagy Gyermekem a kiválasztott, hogy nagy részletességgel közvetítsd Fiam kívánságát, hogy beszéljen az emberiséghez ezekben az időkben.  Légy bátor és légy elszánt erre a Szent Küldetésre, mely sikerrel fog járni. Ez régóta meg van jövendölve, és te minden iránymutatást megkaptál az Égiektől. A szentek vezetnek téged, mivel teljes számban összegyűltek, hogy biztosítsák, hogy ez a küldetés ne hiúsuljon majd meg.  Senki sem hiúsíthatja meg.  Abba kell hagynod az aggódást, mikor a dolgok reménytelennek tűnnek, mert a csalárdsággal fogsz szembesülni a csaló munkálkodása során.
Én, szeretett Édesanyád, mindig veled együtt dolgozom. Nekem köszönhető, hogy fel lettél készítve arra, hogy Drága Fiam elé járulj. A kapott kegyelmek lehetővé tették, hogy lelked megtisztuljon, így alkalmassá váltál az emberiség Megváltójának végzett munkára.
Drága Fiam által kerültél a Szentháromság elé. Ez az egyik legfontosabb küldetés, mióta Fiam elküldetett a világ bűntől való megváltására.
Soha ne engedd meg magadnak, hogy eltérj ettől a küldetéstől.  Annak a kísértésnek sem engedhetsz, hogy feladd. Imádkozz hozzám, Édesanyádhoz, mindig, a védelemért.
Szeretett Édesanyád
A Mennyország Királynéja

Az Irgalom Édesanyja

Az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni

2011. november 2. szerda, 19.40
Drága, szeretett leányom, az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni, amint a föld egy új állásba mozdul, az Isteni Irgalmasságom Cselekedetére való felkészülés során, amikor eljövök mindannyiatokat még egyszer megmenteni.
A gyűlölet egyre intenzívebbé válik minden nemzeten belül. Elégedetlenség érezhető mindenhol. Az egymás iránti szeretet gyenge, miközben az önszeretet nemcsak hogy megengedett, hanem alapvető fontosságúnak tartják ahhoz, hogy valaki elfogadott legyen a mai világban.
Én el fogom törölni a föld színéről a gyűlöletet. Össze fogom zúzni az emberiség tervét, mellyel felebarátját akarja rettegésben tartani. Ki fogom törölni a lelketekben lévő arroganciát. Minden bűnt fel fogok tárni előttetek, úgy, ahogyan az az Én szememben, nyers rútságában megmutatkozik.
Miért kell oly sok kedves szívű léleknek manapság hátat fordítania az Én régi tanításaimnak? Miért most? Mi történik Isten, az Atya szeretetével, mely az ő szemükben szégyenletessé kezd válni? Megmondom nektek. Ez azért van, mert oly sok Gyermekem került tévútra a világ élvezetei által. Habár most sokat birtokolnak az általuk hajszolt anyagi javak közül, de ők továbbra is elutasítanak Engem.  Az emberek lelke a sötétség oly sűrű felhőjével lett beborítva, hogy időbe fog telni, míg az Én fényem keresztülragyogja és áthatja lelküket.
A keserű szomorúság könnyeit hullatom ezekért az elveszett lelkekért, akik kétségbeesetten sóvárognak az üdvösség békéje után. Egyszerűen nem veszik észre, hogy egyedül Én hozhatom el ezt a békét megfáradt szívükbe.
Ó, mily régóta el van feledve az Én szeretetem. Én csak egy jelentéktelen gondolatfoszlány vagyok a számukra. Ők elméjük és szívük békéjét akarják, de nem fogják Tőlem kérni ezt. Csak ha kérik, akkor tudok válaszolni. Hát nem tudják ezt?
Ti, akik szerettek Engem, de gyűlölitek felebarátotokat vagy nehezteltek rá, nektek is szükségetek van az Én segítségemre. Nem akarom a hűségeteket, ha nem bántok másokkal szeretetteljesen. Ha bármilyen okból megbántjátok felebarátotokat, akkor Engem bántotok meg. Mindegy, hogyan igazoljátok cselekedeteiteket, tudnotok kell a következőt. Én érzem azok fájdalmát, akiket megsértetek. Amikor így bántotok meg Engem, nem tudtok igaz, szívből jövő szeretetet mutatni Felém.
Tanuljatok ebből. Törekedjetek alázatosságra mindenben, mielőtt Elém jöttök Szent Akaratom iránti hűségetekről esküt tenni. Ily módon tisztalelkűek lesztek, és alkalmasak arra, hogy belépjetek Királyságomba.
Ti, Gyermekeim, nagyon szerencsések vagytok, mert közületek milliók fognak Új Paradicsomom részévé válni. Ez az idő miatt van, melyben éltek. Sokan közületek gyermekeim most megmenekülhettek, oly módon, mely az előző generációknak nem adatott meg.
Fogadjátok örömmel ezt a hírt és éljetek a lehetőséggel, hogy nyitott és bűnbánó szívvel fogadjátok el az Én Isteni Irgalmasságom, míg tehetitek.
A ti Megváltó Jézus Krisztusotok

Az Én Hírnökeim most veletek vannak, hogy felkészítsék lelketeket

2011. november 3. csütörtök, 21.00
 
Szeretett leányom, a megjövendölt próféciák kezdenek majd ismertté válni, és az egész világ nyomon fogja majd követni azokat, hogy senki se legyen képes majd figyelmen kívül hagyni.
 
Oly sok Gyermekem nem ismeri az Én Atyám Könyvének, a Legszentebb Bibliának a tartalmát. Csekély tisztelet övezi János Könyvét (a Jelenések Könyvét), amelyben megadattak a végidők részletei az egész világnak. Ez az idő most eljött. Készüljetek fel mindannyian.
 
Az igazság, melyet a Jelenések Könyve tartalmaz, nem más, mint maga az igazság. Felismeritek a jeleket? A világban lévő zűrzavar kegyetlen ütemben eszkalálódik (erősödik, fokozódik) tovább. Pénzügyi rendszeretek egy globális csoport fenyegetettsége alatt áll, amely nem csak a pénzeteket, de a lelketeket is el akarja lopni.
 
Az ember gonoszsága nyilvánvaló, de többségében rejtve marad. Az Én hírnökeim most veletek vannak gyermekeim, hogy segítsenek felkészíteni lelketeket. Akár felismeritek bennük azt, kik ők valójában, akár nem, az ő lelkükben uralkodó Szentlélek terjeszteni fogja a megtéréseket.
 
Azok, akik meghiúsítják azon Kísérleteimet, hogy kommunikáljak veletek, hamarosan meg fogják érteni az igazságot. Akkor Gyermekeim egyesülni fognak ez ellen a gonosz, sátán vezette hadsereg ellen. Ők nem fognak győzni. Az Én Örök Atyám keze minden akadályt eléjük gördít. Az Ő irgalma oly végtelen, hogy Hatalmát fel fogja használni gyermekei megvédésére, és el fogja pusztítani azokat, akik ragaszkodnak a csaló útjának követéséhez.
 
Bármilyen nézeteket is vallotok a felől, hogy vajon most Én szólok hozzátok, vagy sem, ennek nem lesz jelentősége. Csak a Belém, és szeretett Atyámba, a Magasságos Istenbe vetett hitetek fog számítani végül.
 
Az imádkozás a legsürgetőbb gyermekek, bárhol is vagytok, bármilyen is a vallásotok, bármilyen nézeteket is vallotok. Fogjatok össze és imádkozzatok a Szentlélekhez világosságért ebben az időben. A sátán megpróbál benneteket ellenem, szeretett Megváltótok ellen fordítani. Ne hallgassatok a kétségekre és a félelemre, melyet ő (a sátán) ültet a szívetekbe. Hazugságokat fog felhasználni, hogy megakadályozzon Engem abban, hogy Isteni Fényemmel árasszam el lelketeket. Az Én irántatok érzett szeretetem annyira erős gyermekeim, hogy nem számít, hogyan utasítotok el Engem, vagy hogyan fordítotok hátat Nekem, Én továbbra is hívni foglak benneteket. A Szentlélek ereje által fogom ezt tenni. Ezért az ajándékért a következő imát kell mondanotok:
 
„ Ó Jézusom, boríts be engem drága véreddel és tölts el engem a Szentlélekkel, hogy meg tudjam különböztetni, vajon ezek a szavak Tőled valók-e. Tégy engem alázatos lelkűvé. Fogadd el kéréseimet irgalommal, és nyisd meg szívem az igazságra.”
 
Én válaszolni fogok a legmegátalkodottabb lelkeknek (is), ha ezt az imát mondják.
 
Adjatok Nekem esélyt arra, hogy közelebb hozzalak benneteket Magamhoz, hogy így minél több Gyermekemet egyesíthessem a Nagyfigyelmeztetés előtt.
 
Ne feledjétek, az Én irántatok érzett szeretetem sosem szűnik meg, nem számít, mennyire talál süket fülekre az Én sürgős felhívásom az egységre.
 
Szeretett Megváltótok
 

Jézus Krisztus

A Globális Csoportok, akik lerombolták bankrendszereiteket, darabokra fognak hullani
 
2011. november 4. péntek, 19.00
 
Legdrágább leányom, Tőlem ered az igaz élet, az egyetlen élet, amelyre az emberiségnek valaha is szüksége lesz mostantól az örökkévalóságig.
 
Gyermekek, nektek tudnotok kell, hogy ez a szörnyű zűrzavar, amit magatok körül láttok, nem fog sokáig tartani.
 
Isten, az Én Örök Atyám, nem fogja engedni, hogy az Ő drága gyermekei még többet szenvedjenek. Ti, Gyermekeim, a csaló munkálkodásának áldozatai vagytok. A csaló, aki irányítja a Globális Csoportokat, folyamatosan gyengül. A csaló erői folyamatosan semmisülnek meg Atyám ereje által. Ez a csoport, aki szándékosan lerombolta bankrendszereiteket, hogy koldusokat csináljon belőletek, darabokra fog hullani. Nem szabad aggódnotok, mert Atyám keze le fog sújtani gonosz módszereikre.
 
Imádkozzatok, hogy mindazok a becsapott lelkek megtérjenek majd a Nagyfigyelmeztetés során, akik szolgamódra ragaszkodnak a gonoszsághoz, amely ennek a csoportnak a szíve mélyén áll.
 
Sosem szabad feladnotok a reményt gyermekek. A Magasságos Isten szeretete által vissza fogtok térni családotok kötelékébe. A Szentháromság a ti otthonotok gyermekek. Azok, akik elfogadják ezt a tényt a megtérés következtében, örökölni fogják a földi Paradicsom dicsőséges korszakát.
 
Bízzatok Bennem mindig.  Adjátok át Nekem az aggodalmaitokat, a gondjaitokat és félelmeiteket. Engedjétek Nekem, hogy könnyítsek fájdalmaitokon és szenvedéseiteken.  Most már nem lesz túl hosszú (idő), amikor a világ megkönnyebbül a fájdalmas szülési kínoktól, amiket el kell szenvednetek ezekben az időkben.
 
Sose veszítsétek el a reményt. Bízzatok Bennem. Imádkozzatok Kegyelmeimért, hogy azok erősebbekké tegyenek benneteket. Hajtsátok fejeteket Vállamra és engedjétek, hogy Békém beburkolja lelketeket. Csak akkor fogjátok megérteni az örök életre vonatkozó Dicsőséges Ígéretem igazságát.
 
A ti Jézusotok
 
Az Emberiség Megváltója

Isten, az Atya – Utolsó felhívás az ateistákhoz

 
2011. november 5. szombat, 13.00
 
Leányom, az emberiségnek most meg fog mutatkozni az Én Irgalmasságom keze, mivel Fiam érkezése a küszöbön van.
 
Mindazon összezavarodottságban lévő meggyötört léleknek azt mondom, helyezzétek bizalmatokat Belém, Istenbe, az Atyába. Én, aki szeretettel és könyörülettel teremtettelek mindannyiatokat, szeretném megmenteni minden egyes drága gyermekem.
 
Nem akarom elveszíteni egyikőtöket sem, azokat sem, akik gúnyosan mosolyognak Rajtam. Készüljetek fel a legnagyobb ajándékra, mely elő van készítve számotokra. Meg fogom akadályozni a sátánt abban, hogy elragadjon benneteket, ha meg fogjátok ezt engedni Nekem. Nem tudlak kényszeríteni benneteket, hogy elfogadjátok ezen Irgalmasság Cselekedetet. Ami elszomorít, az az, hogy sokan közületek el fogják utasítani az Én Irgalmas kezem. Nem lesztek elég erősek. Mégis, mikor tanúi lesztek az igazságnak, ahogyan az a Nagyfigyelmeztetés során feltárul előttetek, meg fogjátok azt ragadni, mint egy mentőövet.
 
Kérnetek kell Tőlem az erőt, hogy lehetővé tegyétek, hogy megmentselek benneteket az örök kárhozattól. Még egyszer utoljára, elsősorban az ateistákat szólítom (hívom).  Ne utasítsátok el az igazságot, mikor az bizonyított számotokra. Ha azt teszitek, Számomra örökre elvesztek.
 
Isten, az Atya
A démoni megszállottság és a gyűlölet bűne
 
2011. november 6. szombat, 18:30
Drága szeretett leányom, az emberek nem értik, hogy Én naponta átélem egykori keresztre feszítésemet. Azt a fájdalmat és szenvedést, melyet a nap minden percében elszenvedek, az emberek bűnei okozzák. A mély szomorúság pillanatait viselem el, amikor látom azokat a lelkeket, akik a gyűlölet bűnei által nagyon megbántanak Engem.
A gyűlölet sokak szívét átitatta, és ez a sátáni fertőzöttségnek a következménye. Sok ember beszél démoni megszállottságról, mintha ezt olyan könnyű lenne azonosítani. Oly sok gyermekem lett a sátán megszállottja. Nem kell ahhoz csapkodniuk vagy megszállottan viselkedniük, hogy látni lehessen, a démon jelen van bennük.
Ő, mint az emberiség ellensége, arra használja fel démonait, hogy megtámadják gyermekeimet. Mert mindazok, akik sötétségben vannak, könnyű prédák (zsákmányok) számára, szinte vonzzák a gonosz jelenlétét.
Gyermekeim, ha egyszer is megszállottak lettetek, akkor már nagyon nehéz megszabadulnotok ettől. Ezek a szerencsétlen gyermekek a sátán ravasz és manipulált fertőzése által, meg fognak fertőzni más lelkeket is. És ez így folytatódik.
A gonosz rendszerint úgy van bemutatva, mintha ő jó lenne. Ezért őt nem lehet másként felismerni. Egy megfertőzött lélek viselkedése és tettei sohasem alázatos természetből erednek. Ők sosem lesznek nagylelkűek. Talán nagylelkűeknek fognak látszani, de ez csak egy csel. Ezzel a csellel mindig olyan igényeket állítanak majd fel, melyek számotokra kényelmetlenek lesznek.
Tartsátok távol magatokat az ilyen lelkektől. Imádkozzatok értük. Ne engedjétek meg nekik, hogy bűnbe rántsanak benneteket. Legyetek mindig éberek a csaló miatt, mert ő mindenütt jelen van ezekben az időkben.
Állandóan imádkozzatok, hogy az ilyen gonoszságot sakkban tarthassátok. Az ima meg fogja gyengíteni szorítását és erejét, valamint védelemben részesít benneteket.
Gondoljatok úgy a sátánra és gonosz munkálkodásaira, mint egy fertőző betegségre. Tegyetek meg minden óvintézkedést arra, hogy elkerüljétek mindazokkal a kapcsolatot, akik magukban hordozzák ezt a betegséget. Tudnotok kell, hogy nincs választási lehetőségetek, ezért fegyverezzétek fel magatokat szentelt vízzel, egy Szent Kereszttel és egy Benedek medállal. Mindezek egy karnyújtásnyira fogják visszatartani a démonokat tőletek.
Ezek azok az idők gyermekek, amikor magatokat és otthonaitokat megáldott (szentelt) tárgyakkal kell körül vennetek. Ezek a dolgok otthonaitokban védelmet nyújtanak majd számotokra, és az imádkozás közben nagy vigaszban lesz részetek.
Ne feledjétek, hogy a démon nemcsak a pokolban él, hanem most a földön is szilárdan megalapozta uralmát. Az ima az egyetlen dolog, ami megfélemlíti és tehetetlenné teszi őt.
Gyermekek, az elkövetkezendő időkben az ima fog éltetni benneteket.
 
Szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus

Sok helyen gyűlölni fognak téged, míg máshol félni fognak tőled

 
2011. november 7. hétfő, 20.50
 
Szeretett leányom, meg kell hallgatnod. Ahogy az Én próféciáim kibontakoznak, és amikor az Én Szent szavamat (üzenetemet) kezdik majd elfogadni és meghallgatni, óvatosnak kell lenned. Téged Leányom, sok helyen gyűlölni fognak, míg máshol félni fognak tőled.
 
A próféciák, melyek neked adatnak majd, biztosítják, hogy Gyermekeim elméjében ne legyenek kétségek afelől, hogy az örök üdvösség ígérete végül meg fog valósulni.
 
Leányom, elszigeteltnek, elutasítottnak, félelmet keltőnek fogod magad érezni, és kíméletlenül fogsz szenvedni az Én nevemben.
 
Áldozatod nélkül nem tudom teljesíteni az emberiség megmentésére tett Ígéretemet, hogy minden lélek megkapja annak lehetőségét, hogy részesüljön az őt megillető örökségből.
 
Felszólítom az Én felszentelt szolgáimat, hogy védjenek meg téged leányom, mert ez lesz az ő Szent kötelességük. Idővel meg fogják érteni, mi az ő szerepük. Addig is felszólítom valamennyi drága követőmet, hogy imádkozzanak a te védelmedért a sátán vezette gonosz erők ellen, akik saját nyereségükért el akarják pusztítani a földet.
 
Légy erős. Imádkozz védelemért és vond be mindig Áldott Édesanyámat segítségül.
 
A ti Jézusotok
 
Az Emberiség Megmentője és Megváltója

Sokan fogják elszenvedni, mintegy bűnbánatként, a Tisztítótűz kínjait
 
2011. november 9. szerda, 15:32
 
Hallgassátok meg az Én sürgős kérésemet gyermekek, hogy szenteljétek magatokat az Én drága szeretett Édesanyám szeplőtelen szívének.
 
Ő, a minden kegyelmek Közvetítője, arra rendeltetett, hogy az Én Szent Szívemhez hozzon közelebb benneteket, azért hogy megmentse az emberiséget a rá váró pusztulástól, ha nem határolná el magát a sátán munkálkodásaitól.
 
Most már sürgős, hogy mindnyájan kitartóan imádkozzatok a lelkek üdvösségéért. Minden lélek Elém fog járulni, és sokak számára ez nehéz lesz. Sokan a Tisztítótűz kínjait fogják elszenvedni, de ez lesz az egyetlen út számukra az örök üdvösségre. Sokkal jobb megérteni, milyen is ez, amíg ezen a földön élnek, mint megtapasztalni ezt a halál után. Amikor átélik ezt a bűnbánatot, ezek a lelkek meg fognak tisztulni, és alkalmassá válnak, hogy belépjenek az Én Új Paradicsomomba a földön. Csak a tiszta lelkek lesznek képesek belépni.  Sürgetve arra kell kérnem benneteket, hogy fogadjátok el ezt az ajándékot, és nézzetek szembe ezzel az elme, a test és a lélek erejével.  De ezt ismerjétek el, és ismerjétek fel annak ami: az örök életre vezető útnak.  Egy lehetőség, hogy megértsétek az Én Isteni Irgalmasságomat.
 
Most itt az idő, hogy felkészítsétek lelketeket.  Ha bűnbocsánatot kerestek a Nagyfigyelmeztetés előtt, imádkoznotok kell a többiekért is. Nekik is erősnek kell lenniük.
 
Mostantól imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáját minden egyes nap. Mindannyian. Ez segíteni fog megmenteni azokat a szegény lelkeket, akik lehet, hogy meghalnak a sokktól (a megrázkódtatástól), ezen természetfeletti esemény során, amely hamarosan be lesz mutatva a világnak.
 
Soha ne veszítsétek el a reményt gyermekek.  Higgyetek Nekem, amikor azt mondom nektek, hogy szeretlek benneteket. Én szeretetből adom nektek ezt az ajándékot.
Szerető Jézusotok

Két tolvaj a kereszten
 
2011. november 10., csütörtök, 15:30
Drága szeretett leányom, amikor meghaltam a kereszten két tolvaj volt a közelemben, akiket velem egy időben feszítettek meg.
Az egyik arra kért Engem, hogy bocsássam meg a bűneit és megmenekült. A másik ezt nem tette meg. Helyette süketnek tettette magát. Az ő makacssága és a kérés megtagadása Irgalmasságomért azt jelentette, hogy őt nem lehetett megmenteni.
Ugyanez fog történni a Nagyfigyelmeztetéskor is. Néhány gyermekem be fogja ismerni bűneit  és elfogadja, hogy ezáltal megbántott Engem. Ők minden alázattal el fogják fogadni a bűnhődést, és így megmenekülnek. Ők bejutnak majd az elkövetkezendő Béke Korszakának új Paradicsomába.
Aztán lesznek olyanok is, akik bűneiket nem fogják annak elismerni, amilyenek valójában: utálatosnak Isten, az örök Atya Szemében.
Ezeknek a gyermekeknek a megbánásra sok időt fogok adni, ilyen mélységes az Én Irgalmasságom. Imádkozzatok, hogy ők is keressék majd megváltásukat, hogy megmenekülhessenek. Azt szeretném, ha minden gyermekem elfogadná az Irgalmasság nagy ajándékát. Azt szeretném, ha ti mind bemennétek az új Paradicsom kapuin.
Imádkozzatok, hogy a megkeményedett lelkek meglágyuljanak, és elfogadják Kezemet. Imádkozzatok, hogy megtanulják majd, hogy hogyan lehetnek alázatosak Szememben.
 
A ti Jézusotok,
Az emberiség Megváltója

Elsőként a jelek fognak megjelenni az égen – a nap forogni fog

 
2011. november 11. péntek, 16.00
 
Ima, és még több ima szükséges most a lelkek megmentéséhez. Neked Leányom fel kell készítened a családod, és el kell mondanod azoknak, akiknek szükségük van az Én nagy irgalmasságomra, hogy álljanak készen.
 
Elismétlem újra: elsőként a jelek fognak megjelenni (az égen). Sok ember fog elcsendesedni és figyelni, amikor meglátják a változásokat az égen. Tanúi lesznek, amint a nap úgy forog, mint még azelőtt sohasem.  Utána meg fogják látni a keresztet. Ez közvetlenül azelőtt fog megtörténni, hogy a csillagok összeütköznek az égen, és amikor az Én Isteni Irgalmasságom sugarai beburkolják a földet.
 
Csend fog beállni, minden egyes lélek a teljes egyedüllét állapotában lesz, mikor ők Elém fognak járulni. Mondjátok el Gyermekeimnek, hogy mire ügyeljenek (számítsanak), mert nem szabad félniük. Ez nem egy olyan esemény, melytől félniük kell. Épp ellenkezőleg, nektek mindannyiatoknak üdvözölnötök kell ezt a találkozást.
 
Minden Gyermekemnek el kell fogadnia, hogy Én vagyok az, aki most jön eléjük. Nem szabad azt gondolniuk, hogy ez a világ vége.  Mert ez nem az. Ez egy új korszak kezdete, amikor is minden Gyermekem tudni fogja végre az igazságot.
 
Én örvendezem, és nagy gyengédséget érzek minden egyes lélek iránt, akiket meg lehet váltani, ha megengedik nekem, hogy átadjam nekik ezt az ajándékot.
 
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most minden lélekért, különösképpen azokért, akik annyira fognak félni, hogy esetleg nem lesznek elég erősek, hogy elfogadják Irgalmas Kezem.
 
A ti Megváltótok
 

Jézus Krisztus

A ti dicsőséges pillanatotok az Én szememben – üdvözülésetek pillanata

 
2011. november 12. szombat, 16.00
 
Drága, szeretett leányom, a Tőlem való elkülönülés fájdalmas, különösképpen azok számára, akik ismernek Engem.
 
Ha csak egy pillantást is vetnek a lelkek arra a szeretetre, melyet Én irántuk érzek, akkor nehezen elviselhetőnek találják az elkülönülés fájdalmát. Ez még hangsúlyosabb, mikor azok a lelkek, akik azt vallják, hogy szeretnek Engem, a bűn miatt halálukat követően a Tisztítótűzben találják magukat.
 
Noha minden Tisztítótűzben lévő lélek végül a Mennyországba jut, a Tőlem való elkülönülés kínja fájdalmas és aggasztó.
 
Sok, Istenben hívő lélek szívében, a pokol puszta említése is gyötrelmet okoz. Még azok is, akiknek lelke a Tisztítótűzben kell, hogy megtisztuljon, olyan nagy nyomorúságot éreznek, melyet nehéz megérteniük a még életben levőknek.
 
Gyermekek, a ti földön töltött időtök nagyon fontos, mert ezalatt az idő alatt kell törekednetek lelketek megtisztítására, a böjt és bűnbánat által. Használjátok fel ezt az időt lelketek megmentésére, amíg még megtehetitek. Ennek megtételéhez alázatosságra kell törekednetek mindig, hogy biztosan kicsinyekké váljatok az Én szememben. Csak a kicsinyek léphetik át a Paradicsom legszűkebb kapuit.
 
Üdvözöljétek hát a Tisztítótűz ajándékát, mely a Nagyfigyelmeztetés során kerül bemutatásra nektek, mikor is meg kell tisztulnotok mintegy vezeklésül bűneitekért. Nem kell majd várnotok a halálra, hogy ezzel a megtisztulással szembenézzetek. Áldottak vagytok gyermekek, mivel lelketeken nem hagy heget a bűn. Aztán azonnali belépést nyerhettek az új Béke – Korszakba, melyről beszélek. Ez az a hely, ahová majd minden Gyermekem kerülni fog, aki megbocsátást keres bűneiért a Nagyfigyelmeztetés során.
 
Nyissátok meg szíveteket és üdvözöljetek Engem, mikor eljövök a közelgő Nagyfigyelmeztetéskor, amikor lehetőségetek lesz átölelni Engem. Engedjétek, hogy támogathassalak benneteket, és hogy megbocsáthassam bűneiteket, hogy majd végül testben, elmében és lélekben is az Enyéim legyetek, azzal a teljes lemondással, melyre szükségem van tőletek.
 
Ez lesz a ti Dicsőséges pillanatotok az Én szememben. Majd készek lesztek a második szakaszra, mikor lehetőségetek lesz csatlakozni felebarátaitokhoz a földi Új Paradicsomban, ahogy azt Isten, a mindenség Teremtője kezdetben megteremtette.
 
Ez lesz a ti új és jogos otthonotok 1000 évre. Várjátok az Én érkezésem szeretettel, reménnyel és örömmel. Nincs mitől félnetek. Örvendjetek. Még egyszer újra eljövök, hogy megmentselek benneteket az emberiség ellenségétől. Ezekben az időkben az ő hatalma annyira gyenge, hogy nehéz lesz számára megkaparintani azoknak a lelkét, akik kitárt karokkal üdvözölnek Engem a Nagyfigyelmeztetés során.
 
A ti Jézusotok
 
Az Emberiség Megváltója

Imádkozzatok, lazítsatok és örvendjetek, mert ezekre már rövid az idő
 
2011. november 13. vasárnap, 19:00
Drága szeretett leányom, néha üzeneteim összezavarnak téged. De ez így van rendjén. Az én útjaimat és Örök Atyám isteni terveit, melyet Ő vezérel, nehéz megérteni.
Gondolatban maradjatok Velem.  Csak az imára összpontosítsatok, különösen azokra az imákra, melyek segíteni fognak, hogy a megkeményedett bűnösök megmenekülhessenek a pokol tüzétől.
Szenteljétek ezt az időszakot a csendes szemlélődésnek és az egyszerű imának. Ez minden, melyre az összes gyermekemnek koncentrálnia kell. Arra kell törekedniük, hogy családjaikat és barátaikat az eljövetelemre való felkészítés során Hozzám vezessék.
Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok Irgalmasságom Rózsafüzérét, hogy ezek a lelkek biztosan megmeneküljenek, kiket a gonosz annyira megfertőzött, hogy megváltásuk egyedül a ti imáitok által fog megvalósulni.
Ne próbálkozzatok azzal, hogy ezeket az időket megmagyarázzátok gyermekeiteknek, mert ők ezt nem fogják megérteni. Sokak számára elkerülhetetlenül félelmet okozna.
Még egyszer mondom minden drága gyermekemnek, hogy Én azért jövök, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek a következőket: ha ebben az időben nem jönnék el újra, akkor félrecsúsznátok Tőlem a gonosz erejének hatalma miatt, mely annyira szétterjedt világotokban.
Én vagyok a ti megváltásotok. Én vagyok a ti megmenekülésetek a borzalmaktól, melyeket a világotokban láttok, és melyet a sátáni befolyás okoz, bármerre is néztek.  Gyermekek, bíznotok kell az irántatok való Szeretetemben. Nem tudjátok, hogy Én azt nem fogom megengedni, hogy továbbra is elviseljétek ezt a gonoszságot? 
Mindannyiatoknak, gyermekek, a következőket ígérem: Ti, mint kiválasztott gyermekeim fogjátok élvezni az új Paradicsom Korszakát. De ez függ minden férfitől, nőtől és értelmes gyermektől, hogy döntésük szerint, akarják – e ezt a dicsőséges életet egységben élvezni
Imádkozzatok, lazítsatok és örvendjetek, mert ezekre már rövid az idő.
Dicshimnuszt zengjetek Örök Atyámnak azért a dicsőségért, melyet mindazoknak meg fog adni, akik Irgalmasságom Kezét elfogadják.
 

A ti szeretett Jézusotok

Szavamat nem a félelem miatt utasítják vissza, hanem a büszkeség bűne miatt

 
2011. november 14., hétfő, 21:15
 
Drága szeretett leányom, az emberek miért bonyolítják túl tanításaimat? Oly sok gyermekem érti félre és becsüli alá Nagy Irgalmasságomat. Annak ellenére, hogy annyiszor megígértem gyermekeimnek bűneik bocsánatát, még mindig attól félnek, hogy Én nem tudok minden bűnt megbocsátani, függetlenül attól, hogy milyen súlyosak azok.
 
A világ gonoszságait a sátán gyűlölete okozza gyermekeim iránt. Azok a szegény megtévesztett bűnösök, akik szolgai módon a megtévesztés ösvényét követik, mind az én szeretett gyermekeim. Én mindegyiket szeretem és továbbra is szeretni fogom őket, a lelkük sötétségének ellenére is. Szeretetem örökké tart, és sohasem fog meghalni, amikor a lelkekről van szó. Én készen vagyok teljesen megbocsátani és mindegyiket átölelni. Készen vagyok mindent megtenni, hogy visszahozhassam a bűnösöket nyájamhoz, attól függetlenül, hogy mennyire megbántanak Engem.
 
A sátán meg lesz akadályozva abban, hogy ezeket a lelkeket ellophassa. De ez csak akkor lehetséges, ha a bűnösök eldobják a büszkeség pajzsát, hogy Hozzám fordulhassanak, és újból értékes családom részesei lehessenek. Ezt ne értsétek félre. Én a lelkeket valóban közelebb hozhatom Magamhoz. De nem kényszeríthetem őket arra, hogy szeressenek Engem. Nem kényszeríthetem őket arra sem, hogy akarjanak Paradicsomom Királyságába belépni. Nekik saját akaratukból kell elfogadniuk Kezemet, a megbékélés Kezét.
 
Én, mint azt már újra és újra mondtam neked, leányom, először is az Irgalmasság Istene vagyok. Igazságszolgáltatásom be fog következni, de csak akkor, amikor már minden intézkedést megtettem arra, hogy minden egyes lélek megmenekülhessen a földön
 
Leányom, ez a munka sohasem lesz könnyű számodra. Mivel Én egy ilyen nagy terjedelmű szent feladatot adtam neked, ezért, nagyon nagy erőre lesz szükség a te részedről. Erősnek kell lenned. Te már édesanyád méhében ki voltál jelölve erre a munkára. Minden válaszod az Én legszentebb utasításaimra megegyeztek az emberiségért hozott Isteni tervemmel. Mivel te egységben vagy Velem – elfelejtetted ezt? – ugyanazt a visszautasítást szenveded el, melyet Nekem is el kellett szenvednem az Én időmben a földön. Te ugyanannak az elutasításnak vagy tanúja a világban azok által, akik tanításaim intellektuális tudásával büszkélkednek, csakhogy üzeneteimet visszautasíthassák. Tele vannak büszkeséggel azok a lelkek, akik azt állítják önmagukról, hogy ismerik a Szentírást, de ezeket (az üzeneteket) nem értik.
 
Tanításaim nagyon egyszerűek. Átültetheted bármilyen szép (idegen) nyelvbe vagy prózába, ahogy neked tetszik, az igazság azonban megmarad, mivel mindig is az volt. Szeressétek egymást, amint Én is szeretlek benneteket. Csak ha tiszteletben tartjátok és szeretitek egymást, tudjátok valóban hirdetni Szavamat (Igéimet).
 
Oly sok zűrzavar létezik, leányom. Annyi sok borzalmat és félelmet sugalmaznak gyermekeimnek a jövőjükről. Ha a lelkek megnyugodnának, és az irgalomért imádkoznának, akkor válasz is érkezne imáikra. A katasztrófákat lehet enyhíteni, és fognak is enyhülni. Tartsátok életben a reményt a lelketekben, gyermekek. Sohase vesződjetek az egymás fölötti ítélkezéssel, és sohase tegyétek ezt az Én nevemben.
 
Aki gúny által mer mások fölött ítélkezni a kereszténység nevében, annak Velem kell majd szembenéznie. Aki a prófétáim ellen vétkezik, annak is felelnie kell majd Nekem. Szavamat nem a szeretet miatt utasítják vissza. Szavamat nem a félelem miatt utasítják vissza. Nem, hanem a büszkeség bűne miatt van visszautasítva.
 

Megváltótok,

 

Jézus Krisztus

Isten, az Atya arra kéri gyermekeit, hogy az imában egyesüljenek

2011. november 15., kedd, 11:00
Ma azért jövök leányom, hogy összegyűjtsem drága gyermekeimet és mindazokat, kik hisznek Bennem, hogy egységben imádkozzanak az összes lélek megmentéséért a földön
 
Az az Én kívánságom, azáltal bizonyítsátok be végtelen szereteteteket a Szentháromság iránt, hogy az egymás iránti szeretetben alázatot mutattok úgy, hogy az egész emberiség bűne megbocsátható legyen. 
 
Én az Igazságosság Istene vagyok, de elsősorban a Szeretet és az Irgalmasság Istene.  Istenatyai szeretetemet irántatok, Irgalmas jóságom tükrözi vissza. Mint olyan (irgalmas jóság), minden lélek megmentése a szándékom ezekben a végidőkben, amint ezt már ti is felismertétek a földön.  Ne féljetek, gyermekek. Nem az a célom, hogy megijesszelek benneteket, hanem a mindent átfogó szeretetemmel, melyet minden gyermekem iránt érzek, szeretnélek megölelni benneteket. 
 
Arra kérem fel minden gyermekemet, különösen azokat, kik teljes szeretettel vannak Irántam, Teremtőjük iránt, hogy csatlakozzanak testvéreikhez és álljanak ki a világ gonoszságával szemben.
 
Gyermekek, a sátán és a pokol minden démona most, dacolva Velem, ezekben a végidőkben bejárják az egész földet.  Ők szétszóródtak az egész világon, üldözik a lelkeket és az őrület határáig kergetik őket.
 
A gonosz befolyását majdnem mindenki érzi közületek ebben az időben. Ez azért van így, mert Létezésemet és szeretett Fiam létezését megtagadták, elutasították és félredobták, most pedig a sötétség borította be világotokat. Mivel nem ismeritek el megteremtésetek igazságát ezen a földön, gyermekeim, ti akaratlanul a sátán célpontjai lettetek.
 
Számos változást fogtok életetekben tapasztalni, mivel ez a fertőzés markában tartja a világot, mint: a gyilkosság, a gyűlölet, az ellenszenv Dicsőségem hirdetésével és Létezésem elismerésével szemben, a háború, az üldözés, a kapzsiság, az ellenőrzés és az erkölcsi romlás. Minden ilyen gonoszságot a sátán idézett elő a világotokban és a bűnösök terjesztették ezeket, kik annyira nyitottak hamis, üres ígéreteivel szemben.
 
Ő, a sátán először a hataloméhes bűnösöket és a gyenge hitűeket próbálja elcsábítani. Miután elcsábította őket, rendelkezik velük. Ők pedig megfertőzik, és szörnyű fájdalmat okoznak felebarátaiknak.
 
Ti, szeretett híveim, arra vagytok Általam felszólítva, hogy álljatok fel és védjétek meg Szent Szavamat, hogy az emberiség megmenekülhessen.  Ezt kétféleképpen fogjátok tenni. Először is az állandó imádkozás által, másodszor Legszentebb Szavam terjesztésével.  Az ima nemcsak abban fog segíteni, hogy megmentse a pokoltól az emberiséget és a Rólam való teljes lemondástól, hanem bűntető kezem ellen is enyhülést hoz. Ez a bűntető kéz és e felől semmi kétség, le fog súlytani azokra a gonosz bűnösökre, kik megengedték a sötétség szellemének, hogy ellenőrizhesse viselkedésüket, melyet az alattvalók (tőlük függők) fölött gyakorolnak, akiket uralnak.
 
Én, Isten az Atya, a Mennyekből arra szólítom fel gyermekeimet, hogy halljátok meg felhívásomat, amint sürgetve kérlek benneteket, és álljatok fel azonnal! Csatlakozzatok egymáshoz az imádságban, mondván:
 
„Legmagasságosabb Isten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, akit érettünk áldoztál fel, szegény gyermekeidért, hogy megments minket a pokol tűzétől, hallgasd meg imánkat. Fel szeretnénk ajánlani Neked szerény áldozatunkat, elfogadván a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt eszközként szolgáljon minden lélek megmentésében.
 
Könyörögve kérünk Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek nehezükre esik a megtérés és add, hogy elfogadják Irgalmas jóságodat, hogy a Te meglátásod szerint tegyék meg azokat a szükséges áldozatokat, hogy a megváltásra méltók legyenek Szemedben.” 
 
Ha ti Hozzám, a mennyei Atyátokhoz, a Legmagasságosabb Istenhez, az Univerzum és az emberiség Teremtőjéhez imádkoztok, meg fogom hallgatni imáitokat és védelmet biztosítok mindazoknak, akikért imádkoztok.
 
Köszönöm nektek dédelgetett gyermekeim, hogy ezt a Mennyből jövő Isteni felszólítást felismeritek.  Köszönöm, hogy alázatos szívvel felismeritek Hangomat, amikor az hozzátok szól.
 
Ne feledjétek, hogy Én az Irgalmasság Óceánja vagyok és mindannyiatokat atyai szeretettel szeretlek.  Csak arra törekszem, hogy egyenként mindenkit megmentsek közületek a sátán karmaiból, hogy egy Szent családdá egyesülhessünk.
Isten, az Örök Atya

1992. november 3. 12.30 – Otthon

 

Még mindig zavarba ejtő volt számomra mindaz, írni történt velem. Mikor eszembe jutott a Szűzanya kérése, hogy hívjak papot, az Úrhoz fordultam ekként imádkozva Hozzá:

 

„Uram, Te Magad segíts, hogy le tudjam írni ezeket a nehéz megpróbáltatásokat!”

 

Eközben a démon kezeimet és arcomat karmolva még mindig háborgatott. Majd így szólt hozzám:

 

„Te kis féreg, nem fogsz Isten fényében sütkérezni, míg én a Paradicsom törvénye szerint a sötétség birodal­mába űzettem, de biztosan sokan lesznek velem.

Te nem fogod megtéríteni a lelkeket, mert én már részben megtettem; és visszatérek, hogy tönkretegyelek és kikaparom a szemed, míg a papok elhagynak és le­hánynak téged, mert mind megvet majd.”

 

„És ahogy az előző alkalommal történt, amint a dé­mon a fényességes „Úrnőt” meglátta, elmenekült. Csak akkor kezdtem megérteni, hogy Ó valóban Isten Anyja, így szólt hozzám: „Imádkozzuk el együtt a Rózsafü­zért?”. Erre én: „Szeretném, de nem tudom!” Erre Ő: „én leszek, aki megtanítja neked és te soha nem fogod elfe­lejteni többé!”.

 

 

1992. november 6. 17.20 – Otthon

 

Szűz Mária:

 

„Dicsértessék Fiamnak Neve mindennap! Én megígé­rem neked az Örök Szeretetet, de te nem várhatsz köszö­netet és örömöket. Kicsi lelkem, nagyon szeretlek.”

 

Eközben én sírva f akadtam, Ő pedig:

 

„Ne sírj, leányom! A gyengeség Isten előtt meg van en­gedve,5 ha elfogadjátok az Ő színe előtt, de ne felejtsd: Is­ten akarja így. Elárulom neked egyikét azon nagy titkok­nak, amellyel Isten békéje elnyerhető: ez „a könyörülő szeretet”. Emlékezz, leányom: szeress, szeress, szeress életed végéig és bocsáss meg, bocsáss meg, bocsáss meg! Mindez lemondásból és szenvedésből tevődik össze. Én azonban tudom, hogy részben képes leszel majd rá, mert Isten és »az Ő Könyörületességének nagy szárnyai« helyet találtak benned.6

Nagyon szeretlek és köszönöm, hogy szót váltottál ve­lem, én kis életszikrám! Szeresd a te Istenedet és dicsérd Őt minden nap. Áldásom rátok és várlak szerdán 16 óra­kor. Dicsértessék mindörökre az Isten!”

Helyettesítendő gyónással, alázatos bűnbánattal és a bűn elkerülé­sének szándékával. 

Zsoltár 91, 4

 

1992. november 10. 16 óra – Otthon

 

Szűz Mária:

 

„Dicsértessék az Én Fiam, Jézus Neve mindennap! Most pedig, kicsikém, megmutatom, mit tesz velem a vi­lág.”

 

Mintegy varázsütésre emberek tűntek fel, akik mély tőrdöfésekkel átszúrták a Szűzanya mellét és úgy szétmarcangolták, hogy előbukkant dobogó szíve és pata­kban folyt le a vér.

 

„Látod, így szeret engem a világ, leányom! így viszonozza az én szeretetemet!”

Mindannyiszor, amikor különös alkalom nyílik a találkozásra, az emberek azt gondolják, hogy ez a véletlen műve; valahányszor életük során nyilvánvaló jelekkel találkoznak, soha nem hiszik, hogy Isten, az Atya az, aki oly nagyon szeret titeket. És minden emberért, aki nem úgy fogadja a jeleket, mint az Égi Atyától és a Fiútól, Jézustól származókat, Ő vérkönnyeket hullajt.

Most pedig, kicsi leányom, hozzád fordulok: ajánld fel magad, mint ahogy Isten Báránya áldozta fel magát az oltáron. Légy te, mint oly sok szent, az élő Feszület képmá­sa! Ajánld fel magad, mint követendő példát a világ szá­lára. Légy a szeretet, alázat, testvériség, könyörület és az örök szenvedés példaképe, Istennek felajánlott szegény­ség és legfőképpen az állandó önátadást sugározd feleba­rátaid felé. Isten, az Ő szabadságában, meghagyja neked a szabad akaratot, hogy elfogadd vagy visszautasítsd ezt a tervet, de ha ismernéd, hogyan szeret Ő és Én téged, azon nyomban el szeretnéd kezdeni,”

D. „Anyám, akarom, azt akarom tenni, amit Te mon­dasz”.

És Ő: „Bízz bennem, én vezetni foglak. Hamarosan át­hatolhatatlan ösvények nyílnak meg, de a sok nehézség­ben az Én szeretett gyermekeim segítségedre lesznek majd ebben az Istennek oly nagyon tetsző terv megvalósí­tásában”.

D. „Anyám, gyógyítsd meg a betegeket, kik ebben a házban laknak és főleg egy kisfiút, aki messzi földről érke­zett ide”.

 

A Szűzanya nem válaszol, de látom, hogy egyik kezé­vel megsimogatja a gyermek fejét. Aztán elmosolyodik és e szavakkal áld meg mindenkit:

 

„Azt kívánom, hogy holnap együtt mondjuk el a Rózsafüzért itt. Dicsértessék mindörökre a Fényesség, amely szétoszlatja a sötétséget: Jézus Krisztus!”

 

1992. november 11. 16 óra – Otthon

 

Ismét megérkezik a „Szép Úrnő” és így szól hozzám:

 

„Dicsértessék mindörökre az Isten Örök Báránya, Jé­zus Krisztus.”

 

A Szűzanya arra kért, hogy imádkozzuk el együtt a Rózsafüzért. Mondta a titkokat és imádkozta a Miatyánkot, a Dicsőséget és a fohászokat. Az Üdvözlégy Má­riákat velem mondatta el. A Rózsafüzér után így szólt hozzám:

 

„Leányom, a világban léteznek események, amelyek az én nevemet viselik, de sok püspök és pap nem csatlako­zik ezekhez. Te viszont mondd meg nekik, akkor is, ha nem hisznek neked, hogy hamarosan épp ők lesznek azok, akik mindig a másik oldalon állnak, tudatlanok közé keverednek. Leánykám, lelkecském, benned az Úr örömét akarja lelni, kövesd az Ő példáit és az én anyai jó tanácsaimat, és akkor rajtad keresztül még egyszer elhoz­hatom az Örök Élet Szavait. Az Úr mindenkinek ad egy küldetést; a tiéd hamarosan kiderül majd.

Ha pedig visszarettennél az első nehézségek láttán, az annak a jele, hogy én nem vagyok teljesen veled! Jézus az Ő halálával váltott meg téged. Járj kedvében úgy, hogy szeressen téged, hogy a szád az örök ima kifejezője legyen és hogy mindennap a Teremtő dicsérete által élj meg egy kis Mennyországot.

Szeressétek a Szentháromságot, mielőtt más istenségek költöznek szívetekbe! Dicsértessen az Élet, amely életet teremt: Jézus!”

 

November 13. kora délután – Otthon

 

A démon ismételten zaklatott, de 16 órakor megjelent a „Szép Úrnő”, aki üzenetet hozott nekem és megszabadított a démon kínzásaitól. 17 óra felé egy mezítlábas férfialak jelent meg, és így szólt:

 

„Én vagyok álmaid fehér Galambja (volt néhány éjszaka, amikor egy fehér galambról álmodtam, aki nézett engem), aki magába szívta és végigjárta az Evangéliumot, Assisi Szent Ferenc vagyok és tudom, hogy mély szeretetet táplálsz irántam. Én elültetem benned az Erény magját, hogy elhozzam a világba azt, amit Isten számodra elrendelt. Béke és áldás!”

 

Szent Ferenc alacsony termetű férfiként jelent meg, mélyen ülő, sötét szemekkel.

 

1992. november 22. 14 óra – Otthon

 

(Ez nem volt boldog nap.) Úgy hallottam, egy hang e szavakkal hív engem néhány pillanatig:

 

„Leányom, ne szomorkodj! Mindent tudok: a szenve­dés megnemesíti a lelket”.

 

Úgy éreztem, teljesen nyugodt lehetek! 4 órakor eljön az „Úrnő”:

 

„Dicsértessék a nap,7 amelyben megteremtetett, mert a fény hozza létre az életet! Kicsi leányom, szomorkodsz a történtek miatt, de most már tudod, hogy Isten nevében kell majd szenvedned! Elfelejtetted, hogy a Bibliában ez áll: „Boldogok, akik Isten nevében cselekszenek?”8 E taní­tással menj és tedd magad szentté! Mostantól a jelek ab­bamaradnak és az eddigiek kisebbek lesznek, majd telje­sen eltűnnek. Alázatosan azt fogod mondani: „Ó Jézu­som, most szemeidben tükröződöm. Szenvedések köze­pette is ott lesznek ajkaimon az édes szavak most és mindörökké! Isten, örülni fogsz annak, hogy megterem­tettél és a Te hasonlatosságodra formáltál engem.”9 Kicsi leány, ne búslakodj: a béke a szívedben lakozik, és e hó­nap 25-én Isten kegyelméből beteljesedik.10 Mi onnan föntről az (az Áldott Hazából) megáldunk téged és mind­azokat, akik veled együtt követik majd Isten szavát. Sze­retlek, lelkem. Dicsértessék és áldott legyen az Isten, hogy megteremtett minket! Csókold meg a kezem és élj szentül!”

 

Elszomorodtam az üzenet után, mert a „Úrnő” meg­értette velem, hogy az Ő édes eljövetele súlyos nehézsé­gekbe ütközik és a természetfeletti eseményeket követő­en később fog megvalósulni. Egész lényemmel könyörög­tem Hozzá és az Úr akaratának rendeltem alá teljes va­lómat.

 

A dicséret ének a naphoz és Isten dicsőítése, hogy megteremtette.

8   Mt5,10. „ 

9   Genezis 1,27.

10 Az Úr különös kegyelme, amelyet a továbbiakban visszavon.

 

 

1992. november 23. 16 óra – otthon

 

Szűz Mária egy nagy ostyával jelent meg előttem, amelyet mellmagasságban tartott. Bal kezével Rá muta­tott, miközben jobb kezével a Szent Rózsafüzért tartotta három ujját áldásra emelve:

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kicsi leányom, azt kívánom, hogy szenvedéseid által tisztulj meg, és hogy könnyed legyen a tiszta víz, amely lemossa a bűnt. Ne feledd:

A te Jegyesed vigyáz rád. Ne okozz Neki csalódást! Végtelenül szeretlek és ama napon, amikor lelked teljesen Jézusnak szenteled, a nap soha nem nyugszik le számodra többé. Az angyalok énekelnek az Égen, amikor egy másik gyermek tér meg az Atyához és sok-sok lélek követi majd utadat ezen idő alatt. Dicsőség az Örök Fénynek, Jézus Krisztusnak.”

 

 

1992. november 24. 16 óra – Otthon

 A szívem a torkomban dobog, amíg a szent találkozást várom a „Hölggyel”. Nézem az eget, és érzem, hogy érkezőben van: a tündöklő fények11 összeállnak.

 

„Dicsértessék minden nap az Élet biztos Útja, vagyis Jézus, Akit követni kell. Leányom, Isten téged választott, mert te semmi vagy, és ha lett volna valaki más, aki nálad még esendőbb, azt választotta volna, kövesd Jézust, Isten Gyermekét az Ő tervei szerint.”

 

Később Szűz Mária egy pap által üzent nekem, aki különös kérést intézett Hozzá imájában. Mária így foglalta össze:

 

„Szeretlek, végtelenül szeretlek téged. Dicsértessék mindennap, minden pillanatban az Én Fiam Neve!”

 

 

 

11 A három tündöklő fény, amelyek fényes gömböt alkotnak, amikor egyesülnek.

 

 

1992. november 25. – Otthon

 

A Szűzanya megjelent, annak ellenére, hogy 22-én vi­lágosan tudomásomra hozta, hogy nem látom őt többé, azt követően pedig elárulja majd nekem Isten kegyelmé­ből visszajövetelének okát. Ez a dátum fontos az én misztikus életemben: első személyben fogom megélni a Szűzanya néhány próféciáját, amelyek az eljövendő na­pokban fognak megvalósulni. Szűz Máriával együtt megjelent előttem egy szerzetes tépett csuhában (P. Pio) és észrevettem, hogy a szerzetesnek és Szűz Máriának az arcát szomorúság árnyékolja be. Akkor Szűz Mária így szólt hozzám:

 

„Leányom, ne búsulj! Az Úr elrendelte számodra, hogy ma lásd mindazt, ami megtörténhetne a világon, ha min­den úgy maradna, mint most. Kicsim, légy nagyon körül­tekintő! Fontos, hogy ma még titokban tartsd az emberek előtt, de azt szeretném, hogy az én lelkipásztoraim tudja­nak róla és megértsék, hogy miféle szörnyű esemény sújt­ja a világot.”

 

Hirtelen egy téren találtam magamat és felismertem, hogy ez a Szent Péter tér. Az égből lángok csaptak le. A sokaság egyik helyről a másikra szaladgált, oltalmat keresve. Az emberek arca feldúlt volt és láttam, hogy kö­nyörögve kérték az Eget, hogy pusztítsa el őket. Egyszer csak hirtelen megfordultam és észrevettem, hogy a tá­volban egy lény elemelkedik fel a földtől és egyre közele­dik.

Egy nő volt az: az Úrnő! Micsoda sugárzás és finom­ság a mozdulataiban! De azt is észrevettem, hogy az ő arcán véres könnyek folytak. Ahogy közelebb mentem hozzá, felismertem benne a Hölgyet, akit mindig is lát­tam az Éggel való boldog találkozásaim során: Isten Anyja volt, de akár az én anyám is lehetett volna. Micsoda gyötrelem volt így látni őt! Az Ő lágy hangja teljesen  hatalmába kerített:

 

„Leányom, az első város, amelyre lesújt a végzet, Róma egyrészt mert ez a kereszténység bölcsője és az én i hű helytartójának székhelye is, tehát ez az első a le-lolásban Isten előtt, másrészt azért is, mert ennek a rosnak a szívéből, a „Törvényszékéből” származnak a megtévesztések és vétkek, amelyek meghatároz­ik és a jövőben is meg fogják határozni az egész ország további sorsát.

 

Aztán láttam, hogy az égből angyalok rajai jöttek elő, az első csapat fehér ruhában volt, a második fekeié­ben. Mária megmutatta az angyalokat és a velük összetartozó lelkeket, miközben így szólt:

 

„Leányom, azok az emberek, akik a feketébe öltözött angyalokat követik, olyan lelkek, akik elfogadták a bűnt és az elkárhozást. Azok viszont, akik a fehér ruhásokat kö­vetik, olyan lelkek, akik többé-kevésbé követték az Atyát és mennek, hogy elnyerjék jutalmukat”.

 

A lelkek a földön betöltött szerepüknek megfelelően voltak öltözve és láttam, hogy a feketébe öltözött angya­lok a sor elején bíborosok voltak, őket néhány püspök követte, még hátrébb pedig papok. Ekkor a Szűzanya azt mondta:

 

„Nézd azokat a papokat, leányom!”

 

D. „Kik azok, Anyám?”

 

„Olyan papok, akik megfizettették a lelkekkel, hogy könyörögjenek értük, de legtöbbször nem tették meg, hanem a pénzt saját vétkeikre költötték! De a legnagyobb bűn, amely a félelmetes tűzbe taszítja őket, testük, de legfőképpen lelkük tisztátalansága. A tisztátalanság az, ami Jézus Szent Szívét marcangolja, és főleg a bujaság, amely természetellenes.”

 

Ezek mögött nők sorakoztak. Lányok rongyos ruhá­ban, néhány feketébe öltözött férfi kíséretében. Megkér­deztem a Szűzanyát, kik ezek. Ő így válaszolt nekem:

 

„A fiatal nők, akiket látsz, eladták a testüket, gyereke­ket botránkoztattak meg és fiatalokat rontottak meg.12 Az őket követő férfiak pedig azok, akik ilyen vagy olyan mó­don segítették őket az elkárhozásban. Azért nagy az én fájdalmam, mert nem eredendően voltak rosszak. A ros­szaság szállta meg őket és ők a kárhozat hálójába estek.”

 

Mögöttük még kislányok voltak, akik karjukon kicsi alakokat vittek, fekete pólyában. Szűz Máriára néztem, és mielőtt még feltettem volna Neki a kérdést, így szólt hozzám:

 

„Leányom, azok a fiatal lányok nem csak szültek,11 ha­nem az ő bűnük abban áll, hogy előre megfontolt szán­dékkal ölték meg fiaikat. Azt hitték, megússzák az embe­rek ítéletét, és így megmenekülnek, de nem gondolták, hogy Isten szeme mindent lát odaföntről”.

 

Még hátrébb lelkek végtelen sora várta ítéletét és ki tudja, mennyi kárhozott kísérte őket. Egyszer csak Szűz Mária így szólt:

 

„Nézd, Debóra, ott jön az én Fiam!”

 

Láttam, hogy az Égből, egy hatalmas fénylő gömb ereszkedik le, belsejében egy férfi, ragyogó ruhában (amely annyira fehér volt… soha nem láttam még hozzá foghatót!). Barna haja volt és kezében egy óriási könyvet tartott. Angyalrajokat láttam, amelyek Előtte vonultak el és Ő utasította őket:

 

„Te ide! Te oda! Te föl! Te le! Te hozzám!”

 

Miután Jézus (Anyja mondta, hogy Ő az), bevégezte: ítéletét, rám nézett. Nem tudom leírni azt a tekintet, annyira átható volt, szinte a lelkem mélyéig hatolt és elmondhatom, hogy először tiszteletet parancsoló volt, majd lassan-lassan átmelegedett. Amit azután lát­tam, valóságosabb volt, mint az előző látomások. A föld meghasadt, mintha egy hatalmas földrengés rázta vol­na meg. A fák kicsavarodtak a földből, mintha egy olyan erőnek engedelmeskedtek volna, amely a föld kö­zepéből jött. Embereket láttam, akik éhségükben társai­kat ették meg. Elhullott, szétmarcangolt, szinte csupasz állatokat láttam a földön, körülöttük számtalan féreg nyüzsgött. Felnéztem az égre és hatalmas madarakat láttam. Nem tudom leírni, milyen feketék voltak. Úgy kutatták át a környéket, mintha kerestek volna vala­mit. Fáradt és főleg elcsigázott voltam a szörnyűségek láttán, amelyeket kénytelen voltam végignézni.

Kérdéseim közben, amelyeket magamnak tettem fel, az járt az eszemben, miért engedte az Úr, hogy ennyit lássak. Mély keserűséggel értettem meg, hogy ha másért nem, azért kellett mindezt látnom, hogy megszentelődjön a lelkem. Szomjas voltam, úgy éreztem, hogy az aj­kaim szétrepednek a nap rettenetes melegétől, csontig sebzettnek éreztem magam és úgy éreztem, a testem da­rabokra szakad. Kutat kerestem kétségbeesetten. Lát­tam is egyet messziről, de ahogy közeledtem hozzá, ész­revettem, hogy ki van száradva, a nap sugarai világítot­ták be, mert dél volt. Körülnéztem, de csak pusztítás, ha­lál és reménytelenség volt mindenfelé. Ezt kiáltottam az Égre:

 

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

 

Hirtelen egy tépett ruhájú férfi bukkant elő, közelebb lépett hozzám, majd így szólt:

 

„Én Pater Pio vagyok, leányom. Mindazt, amit ma itt láttál, én is végignéztem egykor. Isten küldött, hogy meg­vigasztaljalak, támaszkodj rám és oszd meg Isteneddel fé­lelmeidet és összes aggodalmadat! Ő értékeli a te bátorsá­godat. Most pedig ideje, hogy visszatérj a te idődbe. Ne feledd, hogy amit láttál, az Apokalipszis volt, és 1976-ban kezdődött.”14

 

Eljött Szűz Mária és azt mondta nekem:

 

„Tudd meg, kicsim, hogy Szent János visszatért a föld­re és újra él15 mindazok szívében, akik követni akarják, hogy Égi Hadsereget hozzon létre, de visszatért azért is, hogy Isteni Fiamnak készítse az utat, mert Ő megdicsőülten készül visszatérni.

Leányom, gyorsan, nagyon gyorsan közeleg 1993 vége, nagy szenvedések várnak rátok, de te csak bízz erő­sen Istenben. Az éhség is érezteti hatását bolygótokon. Szörnyű látványban lesz majd részetek, midőn egyik em­ber megeszi a másikat. Reménykedjetek a ti Megmentőtök szeretetében, aki visszatérni szándékozik és megsza­badít benneteket valamennyi sorscsapástól.”

(Első nyílt titok).

 

Miután visszanyertem bátorságomat a szent Szerze­tes és Szűzanyám szavaitól, elbűvölten tértem vissza szerény otthonomba. Soha, de soha nem fogom elfelejte­ni, amit láttam.

 

 

 

12  Biztosan nem tértek meg a halál pillanatában, különben megmene­kültek volna és biztosan elsők lettek volna az Atya Birodalmában. „

13  Az abortuszon kívül el is dobták újszülött gyermekeiket.

14 Ez az időszak egy szörnyű periódust jelez, amelyben az ember kü­lönféle szenvedésekkel próbált megtisztulni.

15  Sokak szívét vezetve elvezeti a lelkeket a Megújuláshoz.

 

 

Második jelenés, 17:35

 

Két pap jelent meg, hogy részt vegyen az imádságban, szakadt csuhába öltözött, alacsony férfi lépett hozzám és azt mondta:

 

Leányom, Assisi Szent Ferenc vagyok. Felkészültél rá, hogy kövess engem, és mezítláb ródd a világ útjait?”

D. „Ha valóban az vagy, akinek mondod magad, megteszem!”

Szent Ferenc: „Akkor biztosra veheted: minden úgy fog beteljesülni, ahogy elrendeltetett.”

 

E szavakkal a szerzetes eltűnt a szemem elől, és miután kikerültem az extázis állapotából, szomorúsággal vegyes lelkesedéssel meséltem el a látottakat a két papnak, akik nem is az én egyházmegyémhez tartoznak, ők pedig álmélkodva néztek egymásra.

A fájdalom az élet és a szeretet jele.
Legutóbbi bejegyzések