Szeptember

1984. szeptember 6.
„Drága gyermekek! Imádság nélkül nincs béke. Ezért mondom nektek, drága gyermekek, imádkozzatok a kereszt előtt a békéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. szeptember 13.
„Drága gyermekek! Továbbra is szükségünk van az imáitokra. Azt kérdezitek, miért kell ennyi ima? Nézzetek körül, drága gyermekek, és látni fogjátok, mennyire úrrá lett a bűn ezen a földön. Ezért imádkozzatok, hogy Jézus győzedelmeskedjen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. szeptember 20.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjetek el szívből böjtölni. Vannak, akik böjtölnek, de csak azért, mert mindenki böjtöl. Szokássá vált, és senki sem akarja megtörni. Kérem azokat, akik az egyházközséghez tartoznak, hogy böjtöljenek hálából, mivel Isten megengedte nekem, hogy ilyen sokáig maradjak itt, ebben az egyházközségben. Drága gyermekek, imádkozzatok és böjtöljetek szívből. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. szeptember 27.
„Drága gyermekek! Imáitokkal segítettetek nekem, hogy megvalósuljanak terveim. Továbbra is imádkozzatok, hogy teljesen megvalósulhassanak. Kérem az egyházközség családjait, hogy imádkozzák a családi rózsafüzért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1985. szeptember 5.
„Drága gyermekek! Ma köszönetet mondok minden imáért. Imádkozzatok továbbra is minél többet, így a sátán távol marad ettől a helytől. Drága gyermekek, a sátán terve összeomlott. Imádkozzatok, hogy megvalósulhasson az, amit Isten ebben az egyházközségben tervezett. Különösen megköszönöm a fiataloknak a felajánlott áldozataikat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. szeptember 12.
„Drága gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy ezekben a napokban a kereszt legyen a középpontban. Különösen imádkozzatok a kereszt előtt, amelyből nagy kegyelmek áradnak. Otthonaitokban most különösen szenteljétek magatokat a keresztnek. Tegyetek ígéretet, hogy nem sértitek meg és nem gyalázzátok sem Jézust, sem a keresztet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. szeptember 19.
Nem volt üzenet.
1985. szeptember 20.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy alázatban éljetek meg minden üzenetet, amelyet adok nektek. Drága gyermekek, ne hivalkodjatok azzal, hogy élitek az üzeneteket és azt mondjátok másoknak: „Én életre váltom az üzeneteket!” Ha szívetekben hordozzátok az üzeneteket és aszerint éltek, mindenki észre fogja venni, s így nem lesz szükségetek a szavakra, amiket azok használnak, akik nem hallgatnak rájuk. Nektek nem beszélnetek kell, drága gyermekek, hanem élnetek kell üzeneteimet, és életetekkel kell tanúságot tennetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. szeptember 26.
„Drága gyermekek! Köszönöm minden imátokat. Köszönöm minden áldozatotokat. Azt szeretném mondani, drága gyermekek, hogy éljétek azokat az üzeneteket, amelyeket adok. Különösen a böjtöt tartsátok meg, mert a böjttel megszerzitek nekem azt az örömöt, hogy Isten teljes terve megvalósul itt, Medjugorjéban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. szeptember 4.
„Drága gyermekek! Ma is imára és böjtre hívlak benneteket. Tudjátok, drága gyermekek, hogy segítségetekkel mindent megtehetek, kényszeríthetem a sátánt, hogy ne vezessen titeket a rosszra, és elmenjen erről a helyről. Drága gyermekek, a sátán mindegyikőtökre leselkedik. Különösen a mindennapi dolgokban szeretne zavart kelteni bennetek. Ezért, drága gyermekek, azt kérem tőletek, hogy teljesen Istennek átadott és imával teli legyen minden napotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. szeptember 11.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban, amikor örömmel ünneplitek a keresztet, azt szeretném, hogy számotokra is legyen öröm a kereszt. Különösen azért imádkozzatok, drága gyermekek, hogy szeretettel tudjátok elfogadni a betegséget és a szenvedéseket, úgy, ahogyan Jézus elfogadta. Csak így ajándékozhatom nektek örömmel a kegyelmeket és gyógyulásokat, amelyeket Jézus megenged nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. szeptember 18.
„Drága gyermekek! Ma újra megköszönöm mindazt, amit ezekben a napokban értem tettetek. Különösen köszönöm, drága gyermekek, Jézus nevében az elmúlt hét során végbevitt áldozataitokat. Drága gyermekek, elfelejtitek, hogy azért kérem az áldozatokat, hogy segítsek nektek, s elűzzem tőletek a sátánt. Ezért újra hívlak benneteket, hogy Isten iránti különös tisztelettel hozzatok áldozatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy saját békétekkel segítsetek másoknak, hogy felismerjék és elkezdjék keresni a békét. Ti békében vagytok, drága gyermekek, s nem tudjátok felfogni, mit jelent a békétlenség. Ezért arra hívlak benneteket, hogy imádsággal és életetekkel segítsetek megsemmisíteni mindazt, ami rossz emberben, és leplezzétek le a sátán csalásait. Imádkozzatok, hogy az igazság uralkodjon az emberek szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra hívom mindegyikőtöket: legyen az imádság élet számotokra. Drága gyermekek, szenteljetek időt egyedül Jézusnak, s ő mindent megad nektek, amit kerestek s teljességében kinyilatkoztatja magát nektek. Drága gyermekek, a sátán erős, s alig várja, hogy megkísértsen benneteket. Imádkozzatok, hogy ne árthasson nektek, s ne akadályozzon meg benneteket a szentség útján. Drága gyermekek, növekedjetek napról napra az imádság által Isten felé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Kivétel nélkül mindegyikőtöket az életszentségre hívom. Isten megajándékozott benneteket a szentséggel. Imádkozzatok, hogy ezt jobban megértsétek, s akkor tanúságot tudtok majd tenni Istenről az életetekkel. Drága gyermekek, megáldalak benneteket és közbenjárok értetek Istennél, hogy utatok és tanúságtételetek teljes legyen, és Isten örömére szolgáljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy köszönjétek meg Istennek minden adományát, amelyet fölfedeztetek életetek során, még a legkisebb ajándékot is, amit megtapasztaltatok! Én hálát adok veletek együtt, és arra vágyom, hogy mindnyájan megtapasztaljátok az ajándékok örömét, és Isten legyen mindenkinek mindene. Gyermekeim, így tudtok majd állandóan növekedni az életszentség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok, s hogy imádságotok beszélgetés legyen Istennel. Szeretném, ha mindnyájan több időt szentelnétek Istennek. A sátán erős, és sokféle módon akar megtéveszteni és megsemmisíteni titeket. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok minden nap, hogy életetek javatokra és mindazok javára váljon, akikkel találkoztok. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket, bár a sátán arra törekszik, hogy lerombolja terveimet, és meg akadályozza a mennyei Atya akaratának megvalósulását ezen a helyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma különleges módon hívlak benneteket az imádságra és az önmegtagadásra. A sátán eddig soha nem látott módon szeretné megmutatni a világnak szégyenletes arcát, amellyel minél több embert akar a halál és bűn útján félrevezetni. Ezért drága gyermekek, segítsetek, hogy szeplőtelen szívem győzedelmeskedjen a bűn világában. Kérlek mindnyájatokat, hogy ajánljatok fel imákat és áldozatokat szándékaimra, hogy azokat bemutathassam Istennek azért, ami a legszükségesebb. Felejtsétek el kívánságaitokat, és azért imádkozzatok, drága gyermekeim, amit Isten akar, ne azért, amit ti akartok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma is azt szeretném mondani, hogy veletek vagyok ezekben a békétlen napokban, amikor a sátán le akarja rombolni mindazt, amit én és Fiam, Jézus építünk. Még inkább el akar távolítani benneteket a keresztény élettől és a parancsoktól, amelyeknek megtartására az egyház hív. A sátán szeretné tönkretenni mindazt, ami szent bennetek és körülöttetek. Ezért kicsinyeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megérthessétek mindazt, amit Isten a jelenlétem által ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Édesanyátok vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy az imádság által közeledjetek Istenhez, mert Ő a ti békétek és Megváltótok. Ezért gyermekeim, ne az anyagi vigaszt keressétek, hanem Istent. Imádkozom értetek, közbenjárok Istennél külön-külön mindegyikőtökért. Várom imátokat, s azt, hogy elfogadjatok engem, és elfogadjátok az üzeneteimet úgy, mint a jelenések első napjaiban. Csak akkor fognak csodák történni, amikor megnyitjátok szíveteket és imádkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Együtt örülök veletek, és az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok a szándékomra. Szükségem van imáitokra, mert általuk szeretnélek közelebb vinni benneteket Istenhez. Ő a ti üdvösségetek. Isten azért küld engem, hogy segítsek, és a Mennyország felé vezesselek benneteket, amely a célotok. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeressetek bele a Legméltóságosabb Oltáriszentségbe. Imádjátok őt, gyermekeim, a plébániátokon, s akkor egységben lesztek az egész világgal. Jézus a barátotok lesz és nem beszéltek többé róla úgy, mint akit alig ismertek. A vele való egység öröm lesz számotokra, és tanúi lesztek Jézus minden teremtmény iránti szeretetének. Gyermekeim, amikor Jézust imádjátok, hozzám is közel vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. szeptember 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ajánljátok fel a szándékaimra keresztjeiteket, és szenvedéseiteket. Gyermekeim, az Édesanyátok vagyok, és Istennél kegyelmeket kérve számotokra, szeretnék nektek segíteni. Gyermekeim, szenvedéseiteket úgy adjátok át Istennek, mint ajándékot, hogy az öröm szépséges virágaivá változhassanak. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, hogy megérthessétek, a szenvedés örömmé, a kereszt pedig az öröm útjává válhat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy belássátok, szeretet nélkül nem érthetitek meg, hogy Istennek az első helyen kell lennie az életetekben. Ezért, gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy ne emberi szeretettel, hanem Isten szeretetével szeressetek. Így életetek szebb és önzetlen lesz. Megértitek majd, hogy Isten a legegyszerűbb módon, szeretetből adja magát nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy megértsétek szavaimat, melyeket szeretetből adok, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és képesek lesztek szeretettel elfogadni másokat, és megbocsátani mindazoknak, akik vétettek ellenetek. Válaszoljatok imával; az ima pedig a Teremtő Isten iránti szeretet gyümölcse. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1998. szeptember 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy atyáitok hitében élve váljatok tanúimmá. Gyermekeim, jeleket és üzeneteket kerestek, és nem látjátok, hogy Isten minden reggel a napkeltével arra hív benneteket, hogy térjetek meg, és térjetek vissza az igazság és az üdvösség útjára. Gyermekeim, sokat beszéltek, de keveset tesztek a saját megtérésetekért. Ezért térjetek meg, és kezdjétek el megvalósítani az üzeneteimet; ne szavakkal, hanem életetekkel, és így gyermekeim, lesz erőtök, hogy döntsetek a szív igazi megtérése mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. szeptember 25.
Drága gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy legyetek békém hordozói. Különös módon most, amikor azt mondják, hogy az Isten távol van, pedig valójában sohasem volt ennyire közel hozzátok. Arra hívlak benneteket, hogy a Szentírást olvasva újítsátok meg imáitokat családotokban és éljétek át a találkozás örömét Istennel, aki végtelenül szereti teremtményeit. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Váljék örömötökké az ima. Újítsátok meg az imát családjaitokban és alkossatok imacsoportokat, s így megélitek az örömöt az imában és a közösségben. Mindazok, akik imádkoznak és imacsoport tagjai szívükben nyitottak Isten akarata felé, és örömmel tesznek tanúságot Isten szeretetéről. Veletek vagyok, a szívemben hordozlak, és anyai áldásommal megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket, különösen most, amikor a sátán háborút és gyűlöletet akar kelteni. Újra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy imádkozzatok és böjtöljetek, hogy Isten békét adjon nektek. Tegyetek tanúságot a békéről minden szívnek és legyetek a béke hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindnyájatokért. Ti pedig ne féljetek, mert aki imádkozik az nem fél a gonosztól és gyűlölet sincs a szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ebben a békétlen időben is az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim úgy imádkozzatok a békéért, hogy a világon minden ember megszeresse a békét. Csak akkor lesz elégedett a lélek, amikor megtalálja a békét Istenben, és akkor a szeretet kiárad a világban. Gyermekeim, különösen arra kaptatok meghívást, hogy éljétek a békét, és tegyetek róla tanúságot: a békéről szívetekben és családjaitokban, és így általatok lesz béke a világban is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek a szívemhez. Csak így fogjátok megérteni jelenlétem ajándékát közöttetek. Gyermekeim, szeretnélek Fiam, Jézus Szívéhez vezetni benneteket. Ti azonban ellenkeztek, és nem akarjátok megnyitni szíveteket az imádságban. Újra kérlek benneteket gyermekeim, ne legyetek süketek, hanem értsétek meg üzeneteimet, amelyek az üdvösségetekért vannak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek szeretet, ahol gyűlölet van, és táplálék, ahol éhség van. Nyissátok meg a szíveteket gyermekeim, és bőkezűen nyújtsátok ki kezeteket, hogy általatok minden teremtmény szüntelenül hálát adhasson a Teremtő Istennek. Imádkozzatok, gyermekeim, és tárjátok ki szíveteket Isten Szeretete felé – erre, viszont képtelenek vagytok, ha nem imádkoztok. Ezért, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2005. szeptember 25.
“Drága gyermekek! Még ha távol vagytok is a szívemtől, szeretettel hívlak benneteket: térjetek meg. Ne feledjétek: Édesanyátok vagyok, fájdalmat érzek mindazokért, akik távol vannak a szívemtől, de nem hagylak magatokra benneteket. Hiszem, hogy képesek vagytok a bűn útját elhagyni és dönteni az életszentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok és a teljes megtérésre hívlak benneteket. Döntsetek, gyermekeim, Isten mellett és Istenben megtaláljátok a békét, amit keres a szívetek. Kövessétek a szentek életét és ők legyenek a példaképeitek, én pedig buzdítani foglak benneteket mindaddig, míg a Mindenható megengedi, hogy veletek legyek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.