Stefano Gobbi atya által kapott üzenetek

San Marco (Udine, Olaszország), 1995. február 11.
A lourdesi jelenés évfordulója

Mosakodjatok meg a forrásnál!
„Tekintsetek ma Égi Édesanyátok életszentségének és tisztaságának a ragyogására, aki Lourdesban Szeplőtelen Fogantatásként jelent meg! Fussatok mindannyian, beteg és bűnös fiaim, a Kegyelem és az isteni Irgalom forrásához!

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Mosakodjatok meg az élő vizek forrásánál, ami Jézus Szívéből ered, amelyet a római katona lándzsájával átdöfött.
A kis Bernadett kezeivel a sziklából fakasztottam a tiszta vizek forrását.
Ezért kérlek titeket, hogy menjetek és mosakodjatok meg a forrásnál.

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Szüksége van a mosakodásra annak, aki bepiszkolta magát.

A bűn az, ami beárnyékolja a lelketek szépségét; a bűn az, ami elveszít a megszentelő kegyelmet, és elválaszt titeket az Úrtól, a ti Istenetekkel való életközösségtől; a bűn az, ami visszavezet titeket a Sátán rabságába, aki így rajtatok gyakorolja a gonosz uralmát; a bűn az, ami rávisz benneteket az örök pusztulás útjára.

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Merüljetek el az isteni Irgalom forrásában!
Ezt a forrást, amely Jézus átdöfött Szívéből fakad, a ki engesztelődés Szentsége ajándékozza nektek.
Azt Jézus a Megváltása értékes gyümölcseként alapította, azért hogy a végső gyengeségetekhez segítséget nyújtson.
A föltámadása napján megmondta az apostoloknak: „Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek.”
Ettől a pillanattól kezdve megadatott nektek a lehetőség, hogy annyiszor mosakodjatok meg, ahányszor a lelketeket elcsúfítja a bűn.

Mosakodjatok meg a forrásnál.
Ezekben az években a kiengesztelődés Szentségét mindinkább elhanyagolják, sőt alattomos és gonosz módon támadják.

Ezért terjed a szokás, hogy a bűnt könnyedén elkövetik, azt igazolják, nem bánják meg, hogy bocsánatot nyerjenek, és többé meg sem gyónják azokat.
Az Egyházban oly sok helyen a szentségi gyónás teljesen eltűnt. Egyre ritkábbak azok a papok, akik alkalmat adnak ennek a nélkülözhetetlen Szentségnek a gyakorlására.
Ily módon az Egyház teljesen megbénul az apostoli tevékenységében, és mély sebekkel van tele mintegy leprás.

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Ma kinyilvánítom Égi Édesanyátok lángoló és lelkes felhívását, hogy a nagy gyötrelem ezen utolsó idejében a kiengesztelődés Szentsége térjen vissza az én Egyházamba teljes ragyogásban! Mert csak ez a forrás az, amelyből az isteni Irgalom kiáradhat az egész emberiségre.

Ez által a Szentség által formálhatja Jézus az új szíveket és a megújult életet.
Csak ez által az értékes Szentség által közölheti Jézus, irgalmas szeretetét az Egyház és az egész emberiség számára.
Ezért ma meghívlak benneteket, hogy engedjétek magatokat elmerülni az isteni Irgalom forrásában, és nézzetek Rám, Égi Édesanyátokra, aki Szeplőtelenül fogantattam azért, hogy számotokra az Irgalom Anyja legyek.”

a
A bejegyzés kategóriája: Stefano Gobbi
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.