Október

1984. október 4.
„Drága gyermekek! Ma azt akarom mondani nektek, hogy imáitokkal gyakran megörvendeztettek, de még az egyházközségben is sokan vannak, akik nem imádkoznak, s a szívem szomorú. Ezért imádkozzatok, hogy minden áldozatotokat és imátokat az Úr elé vihessem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. október 11.
A Szűzanya megemlít egy megpróbáltatást: a betakarítás idején hatalmas esőzések vannak, s komoly károkat okoznak.
„Drága gyermekek! Köszönöm, hogy most is Istennek ajánljátok egész munkátokat, amikor próbára tesz benneteket a gyümölcsök leszedésekor. Tudnotok kell, drága gyermekek, hogy Isten azért próbál meg benneteket, mert szeret. Adjátok át terheteket mindenkor Istennek, s ne aggódjatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. október 18.
„Drága gyermekek! Ma azt kérem tőletek, hogy otthonaitokban minden nap olvassátok a Bibliát. Jól látható helyen tartsátok, hogy mindig olvasásra és imádságra ösztönözzön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. október 25.
„Drága gyermekek! Imádkozzatok ebben a hónapban. Isten megengedte, hogy minden nap kegyelmekkel segítselek, amelyek megvédenek benneteket a gonosszal szemben. Ez az én hónapom, szeretném nektek adni. Ti csak imádkozzatok, és Isten megadja nektek a kért kegyelmeket. Ebben is segíteni fogok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1985. október 3.
„Drága gyermekek! Azt akarom mondani, hogy legyetek hálásak minden kegyelemért, amelyet Isten adott nektek. Mondjatok köszönetet az Úrnak minden gyümölcsért, és dicsőítsétek Őt! Drága gyermekek, tanuljátok meg megköszönni a kis dolgokat, akkor majd képesek lesztek megköszönni a nagyokat is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. október 10.
„Drága gyermekek! Ma is arra szeretnélek hívni benneteket, hogy valósítsátok meg üzeneteimet az egyházközségben. Különösen, e nekem oly kedves egyházközség fiataljait szeretném erre buzdítani. Drága gyermekek, ha élitek üzeneteimet, a szentség gyümölcsét termitek. Mint Édesanyátok, mindegyikőtöket a szentségre hívlak, hogy azt másoknak is átadhassátok. Tükör vagytok a számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. október 17.
„Drága gyermekek! Mindennek megvan a maga ideje. Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjetek el dolgozni a szívetekben. Az összes mezei munka befejeződött: arra találtatok időt, hogy a legelhagyatottabb szögletet is kitisztogassátok, de szíveteket elhanyagoltátok. Dolgozzatok többet, s tisztítsátok meg szeretettel szívetek minden zugát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. október 24.
„Drága gyermekek! Napról napra szeretnélek szentségbe, jóságba, engedelmességbe, Istenszeretetbe öltöztetni benneteket. Így napról napra szebbek és felkészültebbek lesztek Uratok számára. Drága gyermekek! Hallgassátok és éljétek üzeneteimet! Szeretnélek vezetni titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. október 31.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy dolgozzatok az Egyházban. Mindnyájatokat ugyanúgy szeretem, és mindenkitől azt szeretném, hogy annyit tegyen, amennyit csak tud. Tudom, hogy képesek vagytok rá, de nem akarjátok, mert kicsinek és szegénynek érzitek magatokat ezekben a dolgokban. Legyetek határozottak és hozzatok kis virágokat az Egyháznak és Jézusnak, hogy mindenki boldog lehessen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. október 2.
„Drága gyermekek! Ma ismét imádkozni hívlak benneteket. Drága gyermekek, nem érthetitek meg az imádság értékét mindaddig, amíg azt nem mondjátok magatoknak: ez most az imádság ideje, semmi és senki nem számít, egyedül Isten. Drága gyermekek, megkülönböztetett szeretettel szenteljétek magatokat az imádságnak, s akkor Isten kegyelmekkel viszonozhatja nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. október 9.
„Drága gyermekek! Tudjátok, hogy az életszentség útján akarlak vezetni benneteket, de nem akarlak kényszeríteni titeket. Azt szeretném, hogy mindnyájan apró önmegtagadásokkal segítsetek magatoknak és nekem, hogy vezethesselek benneteket, s napról napra közelebb legyetek az életszentséghez. Drága gyermekek, arra sem akarlak kényszeríteni titeket, hogy teljesítsétek üzeneteimet, de ez a hosszú idő, mióta veletek vagyok, annak a jele, hogy végtelenül szeretlek benneteket, s azt szeretném, hogy mindnyájan szentek legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. október 16.
„Drága gyermekek! Ma is szeretném megmutatni, mennyire szeretlek benneteket, de sajnálom, hogy nem tudok mindenkinek segíteni abban, hogy megértse szeretetemet. Ezért, drága gyermekek, az imára és az Istennek való teljes odaadásra hívlak benneteket, mert a sátán a mindennapi dolgokon keresztül akar megrostálni titeket, és az első helyet akarja megszerezni az életetekben. Szüntelenül imádkozzatok tehát, drága gyermekek! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. október 23.
„Drága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Különösen azt kérem, drága gyermekek, hogy imádkozzatok a békéért. Imáitok nélkül, drága gyermekek, nem tudok nektek segíteni, hogy megvalósítsátok az üzeneteket, amelyeket az Úr adott azért, hogy nektek átadjam. Imádkozzatok, tehát, drága gyermekek, hogy az imában felismerjétek Isten ajándékát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. október 30.
„Drága gyermekek! Ma is arra szeretnélek kérni benneteket, hogy vegyétek komolyan és teljesítsétek üzeneteimet. Drága gyermekek, miattatok maradtam ilyen sokáig, hogy segítsek nektek megvalósítani minden üzenetet. Ezért, drága gyermekek, irántam való szeretetből teljesítsétek minden nektek adott üzenetemet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. október 25.
„Drága gyermekek! Ma arra szeretném hívni mindegyikőtöket, hogy döntsetek a mennyország mellett. Az út nehéz azoknak, akik nem döntöttek Isten mellett. Drága gyermekek, határozzátok el magatokat, és higgyétek, hogy Isten teljességében nektek adja önmagát. Meghívottak vagytok, válaszolnotok kell az Atya hívására, aki általam hív benneteket. Imádkozzatok, mert az imában eljuthattok a szeretetet tejességére. Megáldalak benneteket és szeretnék segíteni, hogy mindnyájan anyai palástom alatt legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. október 25.
„Drága gyermekek! Minden napra szól a hívásom, hogy valósítsátok meg az üzeneteket, amelyeket adok, különösen azért, gyermekeim, mert szeretnélek közelebb vezetni benneteket Jézus szívéhez. Gyermekeim, ezért ma arra hívlak benneteket, hogy az imádságban szenteljétek magatokat szeretett Fiamnak, hogy mindegyikőtök szíve az övé lehessen. Azután pedig, hívlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Azt kívánom, hogy ajánljátok föl magatokat személyesen, és úgy is, mint család és plébánia, hogy így kezeim által mindenki Istenhez tartozzon. Imádkozzatok, drága gyermekeim, hogy megértsétek ennek az üzenetnek a fontosságát. Semmit sem magamért, hanem mindent a ti lelketek üdvösségéért akarok. A sátán erős, ezért gyermekeim, kitartó imával bújjatok anyai szívemhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. október 25.
„Drága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Szüntelenül hívlak benneteket, de még mindig messze vagytok. Ezért mától döntsétek el, hogy komolyan időt szántok Istenre. Veletek vagyok és szeretnélek megtanítani benneteket szívből imádkozni. A szív imájában Istennel találkoztok. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. október 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy különleges módon imádkozzatok, mutassatok be áldozatokat és jócselekedeteket a világ békéjéért. A sátán hatalmas és minden erejével szeretné lerombolni Isten békéjét. Ezért, drága gyermekek, rendkívüli módon imádkozzatok velem a békéért. Veletek vagyok, segíteni szeretnék nektek imáimmal, és a béke útján akarlak vezetni benneteket. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Ne feledjétek el megvalósítani a béke üzeneteit. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. október 25.
„Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. október 25.
„Drága gyermekek! Az imádságra hívlak benneteket most, amikor a sátán erős és minél több lelket akar megszerezni magának. Imádkozzatok, drága gyermekek és bízzatok jobban bennem, hiszen azért vagyok itt, hogy segítsek nektek, és hogy új úton, új életre vezesselek benneteket. Ezért drága gyermekeim, hallgassátok és éljétek azt, amit mondok, mert amikor már nem leszek veletek, fontos lesz, hogy emlékezzetek szavaimra és mindarra, amit mondtam nektek. Hívlak benneteket, hogy gyökeresen változtassátok meg életeteket, döntsetek a megtérés mellett. Ne csak szavakkal, hanem az életetekkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. október 25.
„Drága gyermekek! Ezekben az években hívtalak benneteket, hogy imádkozzatok és éljétek azt, amit mondok nektek, de csak kevéssé éltek üzeneteim szerint. Beszéltek, de nem valósítjátok meg; gyermekeim, ezért tart ilyen sokáig a háború. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten felé, és a szívetekben éljetek mindig Istennel együtt; tegyétek a jót és tegyetek tanúságot üzeneteimről. Szeretlek benneteket és szeretnélek megoltalmazni minden rossztól, de ti ezt nem akarjátok! Drága gyermekek, nem segíthetek, he nem éltek Isten parancsai szerint, ha nem élitek a Szentmisét, ha nem utasítjátok el a bűnt. Hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a jóság apostolai. Tegyetek tanúságot Istenről, és Isten szeretetéről ebben a békétlen világban, és ő meg fog áldani benneteket, és megadja mindazt, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. október 25.
„Drága gyermekek! Veletek vagyok, és ma örülök, hogy a Magasságbeli megajándékozott azzal, hogy veletek lehetek, hogy tanítsalak és vezesselek benneteket a tökéletesség útján. Gyermekeim, azt szeretném, ha csodálatos virágcsokorrá válnátok, amit Mindenszentek napján szeretnék átnyújtani Istennek. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg és éljetek a szentek példája szerint. Az Anyaszentegyház kiválasztotta őket, hogy a mindennapi életetekben ösztönzést adjanak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. október 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy menjetek ki a természetbe, mert ott találkoztok a Teremtő Istennel. Hívlak ma benneteket gyermekeim, hogy adjatok hálát Istennek mindazért, amit ad nektek. Hálát adva felismeritek a Magasságbelit és mindazokat a javakat, ami körülvesz benneteket. Gyermekeim, Isten nagy, és hatalmas a szeretete minden teremtmény iránt. Imádkozzatok tehát, hogy megértsétek Isten szeretetét és jóságát. A Teremtő Isten jóságából és szeretetéből, mint ajándék vagyok én is veletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. október 25.
Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg a Teremtő Isten előtt, hogy megváltoztasson benneteket. Gyermekeim, kedvesek vagytok számomra, szeretlek mindnyájatokat, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek a közelemben, és lángolóan szeressétek Szeplőtelen Szívemet. Szeretnélek megújítani és szívemmel Jézus szívéhez vezetni benneteket, aki még ma is szenved értetek, és hív benneteket a megtérésre és a megújulásra. Általatok szeretném megújítani a világot. Értsétek meg, gyermekeim, hogy ma ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Gyermekeim, hívlak benneteket, szeretlek, és különös módon kérlek benneteket: térjetek meg! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. október 25.
„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy üzeneteim szerint élve újuljatok meg. Gyermekeim, hadd legyen imádság az életetek, és legyetek példakép mások számára. Gyermekeim, szeretném, ha a béke és Isten örömének hordozóivá válnátok a mai, békétlen világban. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai békémmel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1998. október 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez. Arra hívlak benneteket, hogy szítsátok föl családotokban az első napok tüzét, amikor a böjtre, imádságra és megtérésre hívtalak benneteket. Gyermekeim, akkor nyitott szívvel fogadtátok üzeneteimet, bár még nem is tudtátok hogy mi az imádság. Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg teljesen felém, hogy átformálhassalak és Fiam, Jézus Szívéhez vezethesselek, hogy Ő betöltsön benneteket Szeretetével. Gyermekeim, így találjátok meg az igazi békét, a békét, amit egyedül Isten ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. október 25.
Drága gyermekek! Ne feledjétek: Ez a kegyelem ideje, ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. október 25.
„Drága gyermekek! Ma szeretném megnyitni felétek anyai szívemet és arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a szándékaimért. Szeretném megújítani veletek az imát és a böjtre hívlak benneteket, amit szeretnék felajánlani fiamnak Jézusnak, hogy elérkezzen egy új korszak, a tavasz ideje. Ebben a Jubileumi évben sok szív megnyílt felém, és az Egyház megújult a Lélekben. Veletek örülök, és hálát adok Istennek ezért az ajándékért. Benneteket pedig, gyermekeim, arra hívlak, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. október 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy teljes szívvel imádkozzatok és szeressétek egymást. Gyermekeim, arra vagytok kiválasztva, hogy tanúságot tegyetek a békéről és az örömről. Ha nincs béke, imádkozzatok és megkapjátok. Általatok és imáitok által, gyermekeim, béke fog áradni a világra. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az ima csodát tesz az emberi szívekben és a világban. Veletek vagyok, és hálát adok Istennek mindazokért közületek, akik komolyan veszik és élik az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. október 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét imádkozni hívlak benneteket. Gyermekeim, higgyétek el, hogy az egyszerű ima csodákat művelhet. Imáitok által nyitva van Isten felé a szívetek, és Ő csodát tesz az életetekben. Látva a gyümölcsöket, szívetek megtelik örömmel és Isten iránti hálával mindazért, amit Ő tett az életetekben és rajtatok keresztül mások életében. Imádkozzatok gyermekeim, és higgyétek, hogy Isten ad nektek kegyelmeket, csak ti nem látjátok. Imádkozzatok és meg fogjátok látni. Napjaitokat töltse be az imádság és a hálaadás mindazért, amit Isten ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. október 25.
„Drága gyermekek! Újra arra hívlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat szívemnek és Jézus Szívének. Gyermekeim, szeretnélek a megtérés és a szentség útjára vezetni benneteket. Csak így vezethetünk általatok minél több lelket az üdvösség útjára. Ne késlekedjetek gyermekeim, hanem mondjátok teljes szívvel: ’Szeretnék segíteni Jézusnak és Máriának, hogy minél több testvérünk megismerhesse a szentség útját.’ Így, Jézus barátaiként elégedettséget fogtok érezni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. október 25.
„Drága gyermekek! Ez egy kegyelmi idő a családoknak, ezért arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot. Hadd legyen Jézus a családjaitok szívében. Az imádságban tanuljátok meg szeretni mindazt, ami szent. Kövessétek a szentek életét, így buzdítani fognak és tanítóitok lesznek az életszentség útján. Hadd váljék minden család a szeretet tanújává ebben az imádság nélküli és békétlen világban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2005. október 25.
„Gyermekeim, higgyetek, imádkozzatok és szeressetek, és Isten közel lesz hozzátok. Megad majd nektek minden kegyelmet, amit kértek Tőle. Ajándék vagyok számotokra, hiszen Isten napról napra megengedi nekem, hogy veletek legyek és határtalan szeretettel szeressem mindegyikőtöket. Ezért gyermekeim, imával és alázattal nyissátok meg szíveteket és legyetek jelenlétem tanúi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. október 25.
„Drága gyermekek! Az Úr megengedte nekem, hogy most újra elmondjam nektek, hogy kegyelmi időben éltek. Nem vagytok tudatában annak, gyermekeim, hogy Isten hatalmas esélyt ad arra, hogy megtérjetek, és hogy békében és szeretetben éljetek. Annyira vakok vagytok, hogy csak a földi dolgokhoz kötődtök és a földi életre gondoltok. Isten azért küldött engem, hogy az örök élet felé vezesselek benneteket. Gyermekeim, én nem fáradok el ebben, akkor sem, ha azt látom, hogy a ti szívetek elnehezült és fáradt mindarra, ami kegyelem és ajándék. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.