Október

2007. október 2.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy nyitott szívvel és teljes bizalommal kísérjetek engem a missziómban, amit Isten rám bízott. Az út, amelyen Isten akaratából vezetlek benneteket, nehéz, de kitartó, és a végén mindannyian örvendezni fogunk Istenben. Ugyanakkor, gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok a hit ajándékáért. A sötétségben, amely be akar borítani benneteket, egyedül a hit által lesz Isten Igéje a világosság. Ne féljetek, veletek vagyok. Köszönöm nektek.”
Mirjana hozzáfűzte a következőket: „A jelenés végén, a megnyílt Égen keresztül egy nagyon élénk, erős fényt láttam, s a Szent Szűz ezen a fényen keresztül lépett be a Mennybe”
2007. október 25.
„Drága gyermekek! Isten szeretetből küldött hozzátok, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Sokan megnyitottátok szíveteket és elfogadtátok az üzeneteimet, azonban sokan eltévedtek ezen az úton és sohasem ismerték meg teljes szívükkel a szeretet Istenét. Ezért arra hívlak benneteket, hogy ti legyetek a szeretet és a világosság ott, ahol sötétség és bűn van. Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2008. október 2.
„Drága gyermekek! Újra a hitre hívlak benneteket. Anyai szívem arra vágyik, hogy szívetek nyitott legyen és mondhassam neki: „higgy!”. Gyermekeim, egyedül a hit ad nektek erőt az élet megpróbáltatásaiban. Megújítja lelketeket, és megnyitja a reménység útjait. Veletek vagyok. Magam köré gyűjtelek benneteket, mert segíteni szeretnék nektek abban, hogy segíteni tudjatok másoknak a hit megismerésében, amely az élet egyetlen öröme és boldogsága. Köszönöm nektek.”
A Szűzanya ismét kérte, hogy imádkozzunk a papokért, különösen ezekben az időkben.
Medjugorje, 2008. október 25.
“Drága gyermekek! Különleges módon hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért, hogy imáitokkal megállítsátok a Sátán tervét ezen a földön, amely minden nap egyre távolabb van Istentől, önmagát teszi Isten helyébe, és lerombol mindent ami szép és jó a lelketekben. Ezért gyermekeim, fegyverkezzetek fel imával és böjttel, hogy tudatában legyetek annak, mennyire szeret benneteket Isten, és tegyétek Isten akaratát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2009. október 2.
“Drága gyermekek! Amikor benneteket nézlek, a szívem összeszorul a fájdalomtól. Hova mentek, gyermekeim? Annyira megmart benneteket a bűn, hogy már nem tudtok megállni? A bűnnel igazoljátok magatokat, és aszerint éltek. Térdeljetek le a Kereszt lábához, és nézzétek Fiamat. Ő legyőzte a bűnt és meghalt azért, hogy ti, gyermekeim, éljetek. Engedjétek meg, hogy segítsek nektek, hogy ne haljatok meg, hanem örökké éljetek Fiammal. Köszönöm.”
2009. október 25.
“Drága gyermekek! Ma is az áldásom hozom nektek, mindnyájatokat megáldalak, és arra hívlak, hogy növekedjetek ezen az úton, amelyet Isten az üdvösségetekért kezdett el általam. Imádkozzatok, böjtöljetek, és örömmel tegyetek tanúságot a hitetekről, gyermekeim, és a szívetek mindig legyen telve imával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2010. október 2.

„Drága gyermekek! Ma az alázatra hívlak benneteket, gyermekeim, az alázatos vallásosságra. Szíveteknek igaznak kell lennie. Keresztjeitek legyenek eszközök a mostani idők bűnei elleni küzdelemben. A türelem és a határtalan szeretet legyen a fegyveretek, a szeretet, amely tud várni, és amely képessé tesz benneteket arra, hogy felismerjétek Isten jeleit, hogy életetek az alázatos szeretet által megmutassa az igazságot mindazoknak, akik a hazugság sötétségében keresgélnek. Gyermekeim, apostolaim, segítsetek nekem megnyitni az utakat Fiamhoz. Még egyszer hívlak titeket, hogy imádkozzatok pásztoraitokért. Velük fogok győzedelmeskedni. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2010. október 25.

“Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. A hívásom, gyermekeim, meghívás szeretne lenni számotokra, hogy határozzátok el, a megtérés útját követitek. Ezért imádkozzatok, és kérjétek Minden Szentek közbenjárását. Legyenek ők számotokra példakép, buzdítás és öröm az örök élet felé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. október 2.

“Drága gyermekek, édesanyai szívem ma is imádságra hív benneteket, személyes kapcsolatra az Atyaistennel, a Benne való örömteli imára. Az Atyaisten nincs messze tőletek és nem ismeretlen számotokra. Fiamban mutatkozott meg számotokra és életet ajándékozott nektek, aki az én Fiam. Ezért, gyermekeim ne engedjetek a kísértésnek, mely el akar választani benneteket az Atyaistentől. Imádkozzatok! Ne próbálkozzatok Isten nélküli családdal és társadalommal. Imádkozzatok! Imádkozzatok, hogy szíveteket elárassza a jóság, mely Fiamtól származik, aki az igazi jóság. Csak a jósággal teljes szív értheti meg és fogadhatja el az Atyaistent. Továbbra is vezetni foglak benneteket. Különös módon kérlek benneteket, hogy ne ítéljétek el pásztoraitokat. Gyermekeim, elfelejtettétek, hogy az Atyaisten hívta meg őket?! Imádkozzatok! Köszönöm nektek.”
Mirjana a következőket mondta: Korábban sohasem mondtam. Nos, tudatában vagytok-e testvéreim, hogy Isten Anyja volt velünk?! Méltók vagyunk-e erre? Mindenki kérdezze meg önmagától. Azért mondom ezt, mert nehéz látnom a Szűzanya fájdalmát, hisz mindannyian csodát várunk, de nem akarunk csodát tenni önmagunkban.

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. október 25.

“Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt. Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét, hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével. Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”Drága testvéreim, tisztelt Mária Látogatásának ima családja!
Próbáljunk meg egyszerű módon eljutni az anya szavainak mélységébe
és az ő gondolatai által szeretete mélységébe.
Az üzenet a megszokott szavakkal kezdődik – Drága gyermekek!
Ám a folytatás nem általános.
Anyai szemeivel tekint ránk, amelyek előtt nem lehet elbújni, álcázni szíveinket és bensőnket. Make-up –pal és külsőnkkel nem tudunk elrejtőzni az Anya szemei előtt,
aki szeret minket.
Azért nem, mert az ő Szíve a mi szíveinkbe lát, s nem talál benne örömet.
Szent Ferenc azt mondta: „Az ember örömre teremtetett, és az öröm az ember számára.”
Igen, örömre voltunk teremtve, és ez az öröm Istenemben van.
Milyen könnyen képes az ember hibát elkövetni!
Gyakran azt gondolja, hogy az öröm az, ha azt teszi, amit akar.
Akkor örömteljes, amikor akarata szerint cselekszik. Vagyis, amikor tudatosan választja meg az utat, a programot, a cselekedetet, amely boldoggá teszi őt.
Utunk és a választásunk kell, hogy mindig szinkronban legyen lelkiismeretünkkel,
és Isten akaratával.
Az ember csak akkor boldog, ha megelégedett és békés szívében és lelkiismeretében.
Ezért az az ember, aki tetteiben következetes, meg kell tanulnia szenvedni.
Aki nem ismeri a szenvedést, nem ismerheti az örömöt sem.
A boldogság – megszerezhető és megőrizhető a szívben, mint Isten legnagyobb ajándéka.
Minden bűn támadás vagy sérülés a boldogság ellen.
Főleg a gyűlölet, az irigység, az önzés, a gőg, az erkölcstelenség minden formája.
A bölcs Blaise Pascal azt mondta:
hogy egy csepp szeretet és öröm több mint a bölcsesség legnagyobb óceánja.
Ezzel azt akarta mondani, hogy örömünk alapja nem a mi értelmünkben van,
hanem az elégedett szívben, és a nyugodt lelkiismeretben.
A Szűzanya nem lát örömet szívünkben.
Ki lehetne, kinek kellene lennie tőlünk nagyobb örömteljességben és megelégedettségben?
Ha megfigyeljük a zarándokok tömegét Medjugorje –ban, akkor öröm tölt el minket,
mert ez az Egyház, amely az Isten felé vezető úton van.
A zarándok Egyház, amely leakarja vetni a bűnös, s boldogtalan ember ruházatát
és magára akarja ölteni a hívő ember boldog, és örömteljes ruházatát.
Mindenki, aki csodálattal és hálával nem néz a hívő emberre,
a zarándokra aki térdel, aki gyón, nem lehet örömteljes.
A könnyelmű ember, vagy a plébánia lakosa, Medjugorjé- ban nem lehet boldog.
A zarándokok számunkra kiimádkozott ajándék:
amely által árad felénk az öröm, a béke, az áldás és a hit.
Ezért meg kell saját magunkat kérdeznünk, – hogyan nézek én a zarándokokra?
A bátor zarándokokra, akik hónapokon, heteken át egész napokat, lépésről lépésre, imát imával követve járnak Medjugorje útján.
Miként látják a mi gyermekeink, vagy a második, a harmadik generációnk a zarándokokat?
Nem-e csak a külföldieket látják bennük, akiken keresni lehet,
Vagy azok-e, akik azért lettek hozzánk küldve, akiknek tanúságot tegyünk,
hogy tanúskodjunk életünkkel és az imával,
és hogy tovább adjuk az örömhírt Medjugorje –ból?
A Szűzanya nem vonakodott, hogy szemünkbe mondja: nem látok a szívetekben örömöt.
Ha nincs a szívedben öröm, másoknak sem tudsz tanúságot adni tapasztalatodról,
az Istennel való találkozásodról, és a Béke Királynéjáról Medjugorje –ban.
Valami velünk nincs rendben, ha szívünkben, akkor sincs öröm, amikor látjuk a hívő emberek tömegét, akik ide jönnek, és szívükben örömöt visznek haza, itt hagyva a bűneiket, bűnös szokásaikat, teljesen új életet kezdve, melyet itt fedeztek és találtak meg Medjugorje –ban. Hozzuk szinkronba életünket a Béke Királynőjének üzeneteivel,
és akkor öröm fog áramlani szíveinkből, szemeinkből, találkozásainkból, családjainkból.
Adjuk vissza szívünknek az örömöt, a böjt és az ima által, a mindennapi megtérésünk által, ahogy azt tettük a jelenés első napjaiban.
Ha ma valaki örömet adhat nekünk, mert nagyon hiányzik, akkor az a mi Anyánk,
és a Béke Királynője. Ő örömet akar nekünk adni, ugyan azt az örömet,
amit az apostolok kaptak Jézustól, föltámadása után, s amit megőriztek egész életükön át.
Ki maradhat könnyelmű az Anya szavai iránt?:
Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért…
Drága Anyánk, mi is szeretünk Téged,
s ezt szeretnénk megmutatni, lelkesen megélve üzeneteidet, élve Fiad Evangéliuma szerint.
Ne enged, hogy amíg látjuk a tömegek megtérését, hogy elvesszünk, boldogtalanok és örömtelenek legyünk.
Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:

  1. Azok öröméért és megvigasztalásáért, akik megtört szívvel érkeznek Medjugorje –ba. Az ő gyógyulásukért minden csalódásból, és bizalmatlanságból Istenben és az emberekben.
  2. Ima közösségünkért, hogy senki közülünk nem legyen a magvetője és terjesztője
    a negatív, szomorú és rossz üzeneteknek. Hogy közülünk senki ne legyen az emberi szívekben lévő béke, szeretet, és boldogság tönkretevője.
    Hogy mindig a remény és a jó példa legyünk az élet útján.
  1. A látnokokért, a bizottság tagjaiért, a plébánia és Medjugorje minden lakójáért,
    hogy meg ne feledkezzenek a küldetésükről, és méltóságunkról.

Drága Testvéreim, nyíljunk meg az Anya üzenetének, hogy az ő Szívéből áradhasson a mi szíveinkbe és életünkbe az öröm, a béke és a szeretet.

Jozo Zovko atya

 

*Medjugorje, 2012. október 2.*
“Drága gyermekek, azért jövök hozzátok és hívlak benneteket, mert szükségem van rátok, szükségem van tiszta szívű apostolokra. Imádkozom, de ti is imádkozzatok, hogy a Szentlélek alkalmassá tegyen és vezessen, megvilágosítson és betöltsön benneteket szeretettel és alázattal. Imádkozzatok, hogy kegyelemmel és irgalommal töltsön be titeket, s akkor meg fogtok érteni engem gyermekeim, meg fogjátok érteni fájdalmamat azok iránt, akik nem ismerték meg Isten szeretetét. Akkor segíteni tudtok majd nekem, világosságom lesztek, Isten iránti szeretetetek meg fogja világítani azok útját, akiknek van szemük, de nem akarnak látni. Azt szeretném, hogy minden gyermekem lássa Fiamat. Azt szeretném, hogy minden gyermekem megélje az Ő Országát. Újra hívlak és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akiket Fiam meghívott, a papokért. Köszönöm nektek.”

*Medjugorje, 2012. október 25.*

 

“Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra. Újítsátok meg a böjtöt és az imát, mert a sátán ravasz és sok szívet bűnre és kárhozatra csábít. Gyermekeim, én a szentségre hívlak titeket és arra, hogy kegyelemben éljetek. Imádjátok Fiamat, hogy Ö betöltsön benneteket békéjével és szeretetével, amelyre vágyakoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


Medjugorje, 2013. október 2.

 

“Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel szeretlek benneteket és anyai türelemmel várom szereteteteket és egységeteket. Kérem, hogy legyetek Isten gyermekeinek, gyermekeimnek közössége. Azt kérem, hogy mint közösség éledjetek fel örömmel Fiam hitében és szeretetében. Gyermekeim apostolaimként gyűjtelek össze és arra tanítlak benneteket, hogyan ismertessétek meg másokkal Fiam szeretetét, hogyan vigyétek el nekik az Örömhírt, aki az én Fiam. Adjátok nekem nyitott, megtisztult szíveteket és be fogom tölteni Fiam iránti szeretettel. Szeretete értelmet fog adni életeteknek, én pedig veletek járok majd. Veletek leszek a Mennyei Atyával való találkozásig. Gyermekeim, meg fognak menekülni azok, akik szeretettel és hittel haladnak a Mennyei Atya felé. Ne féljetek, veletek vagyok. Úgy bízzatok pásztoraitokban, ahogyan Fiam bízott bennük, amikor kiválasztotta őket és imádkozzatok, hogy legyen erejük és szeretetük ahhoz, hogy vezessenek benneteket. Köszönöm nektek.”


Medjugorje, 2013. október 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat művel bennetek és általatok. Ezért, gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázzon titeket, mint ágakat a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


-Elmélkedés a Szűzanya október 25-i üzenetéről

“Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat művel bennetek és általatok. Ezért gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” 2013. október 25.

 

Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára

Mi gyakran nem vagyunk nyitottak az imára. Ez abból is látszik, hogy mindenre van időm, csak az imára nincs. Abból is látszik, hogy az ima unalmas és nehéz a számomra, sok unalmas és értelmetlen dolgot azonban érdekesnek találok. Egyes emberekkel órákon át értelmetlen dolgokról, jelentéktelen témákról beszélgetek, de az Istennel való beszélgetésre nem vagyok kész.

Tehát, a probléma nem az imában, hanem bennem van. Szívem zárva van, gyakran üres, hideg és tompa. Emlékezzünk csak a két tanítványra, akik Jeruzsálemből Emmausz felé tartottak. Ők nem nyitottak Jézusra, pedig Ő itt van, mellettük. Nem látják Őt, mert vakok, mert szívük keménnyé és tompává vált. Lassan-lassan azért megnyílnak, Jézus szavait hallgatva elkezdenek látni és felismerik Őt a kenyértöréskor. Ez kell, hogy megtörténjen bennünk is. Ezért olvassuk és hallgassuk a Biblia szavait, Isten Igéjét, nézzük Jézust a megtört kenyérben a szentségimádáson. Kérjük Őt, segítsen nekünk, hogy megnyíljon a szívünk.

 

Az ima csodákat művel benneteket és általatok

Az ima a szív megnyílása Isten előtt, a szem megnyílása. Mi gyakran vakok vagyunk a körülöttünk lévő valóságra. Elégedetlenek vagyunk, mert csak azt látjuk, amink nincs. Nem látjuk azt, amink van. Amikor megnyílik a szemem, felfedezem Isten számtalan ajándékát.

A hálaadás segíthet nekünk abban, hogy megnyíljon a szemünk. Amikor hálát adok, felfedezek, felfedezem mindazt, ami korábban is a szemem előtt volt, de nem láttam. Ezért adjunk hálát és meg fogjuk látni a virág szépségét az otthonunkban, az udvaron, a természetben. Meglátjuk az ősz színeinek szépségét, a mai nap szépségét. Rácsodálkozunk Isten magasztos műveire.

 

A szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek

Mi Isten gyermekei vagyunk, szertett fiai és lányai, de nem vagyunk ennek tudatában. Nem tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mert szívünk nem egyszerű és nem szabad. Kötődünk és rabjai vagyunk a dolgoknak és azonosítjuk magunkat a szerepekkel és a tárgyakkal. Ezért szenvedünk. Ha valaki a sikerével, gazdagságával vagy hatalmával azonosítja magát és azután kudarcot, betegséget és sikertelenséget él meg, akkor önazonossága is összetörik. Ha azonban felfedezi, hogy Isten gyermeke és Isten feltétel nélkül szereti, akkor szabaddá válik. Ezért váljunk szabaddá mindattól, ami szívünket terheli, hogy egyszerűkké és szabadokká válhassunk és felfedezzük igazi identitásunkat, amely így hangzik: Isten gyermeke vagyok.

 

A sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat a szél

A sátán úgy játszadozik velünk, mint ágakkal a szél, mert megengedtük neki, mert gyökereinket nem a mélyre eresztettük, hanem a felszínen maradtunk. Nem kötöttük oda magunkat az oszlophoz, Jézushoz, hanem „magas” ágakra ültünk, a bizonytalanra; dicsőséget keresünk és magasra repülünk. Ezért nagyot esünk, földhöz vág bennünket az élet és kapunk „a fejünkre”.

 

Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett

Józanodjunk ki! Nyíljon meg a szemünk! Térjünk magunkhoz! Térjünk vissza Istenhez! Térjünk vissza az imához! Holnap reggel dönts Isten mellett! Kezd a napot Istennel! A nap kezdetén mond: Jézus ma nem egyedül akarok élni, hanem veled… Te vagy az én utam, igazságom és életem… Ma elhatározom, hogy igéid szerint fogok élni… Ma eldöntöm, hogy szeretetben fogok élni, még jobban fogom szeretni családtagjaimat… Ma a megbocsátás mellett döntök…

 

Csak az Ő akaratát keressétek

Ismételd el tízszer vagy akár többször is magadban Jézus szavait: Atyám, legyen meg a te akaratod… Ismételd szívvel hússzor vagy akár többször is Mária szavait: Íme, itt vagyok Uram, legyen nekem a te igéd szerint…

 

És akkor Benne örömre és békére fogtok találni

Ez volt a tapasztalata a zsoltárosnak is: Csak Istenben keress megnyugvást lelkem… Ez volt Szent Ágoston tapasztalata is, aki téves utakon kereste a békét, de a végén megértette: Istenben találsz megnyugvást lelkem…

 

fordította: Sarnyai Andrea

-Ljubo atya elmélkedése a 2013. október 25-i üzenethez

Az ima csodákat művel

Ezt az üzenetet olvasva úgy tűnhet számunkra, hogy a Szűzanya már sokadszorra ismétli

önmagát. Üzeneteinek szavai szinte egyformák. Ha felszínesen olvassuk a Szűzanya üzeneteit,

akkor úgy tűnhet számunkra, hogy ezek a szavak és hívások nem ránk vonatkoznak. Azt is

gondolhatjuk, hogy ezen üzenet szavait már sokszor hallottuk, és abba a veszélybe kerülhetünk,

hogy félreértjük a Szűzanya hívását. De Ő nem hiába hív. Az üzenetek ismétlésével azt akarja

mondani nekünk, ha úton vagyunk is, megéri növekedni és a végső cél és találkozás felé haladni.

A hit menetelés, és ez az úton levés egész életünkön át tart. Nem növekedni a hitben

azt jelenti, megállni félúton, vagy ami még rosszabb visszafelé haladni. Ki mondhatja közülünk,

hogy eléggé megnyílt az imára? Ki mondhatja, hogy megtért és nincs szüksége megtérésre?

Ki mondhatja azt, hogy eléggé szeret, hisz és remél? Nincsenek százszázalékos keresztények.

Vannak azonban olyan keresztények, akik haladnak az úton, törekednek és vágyakoznak Isten

után. Sajnos, azonban vannak olyanok is, akik lelkileg elaludtak vagy, ami még rosszabb lelkileg

halottak. A Szűzanya szavai személyesen, egyenként mindnyájunkhoz szólnak. Bátorkodom azt

mondani, hogy a Szűzanya lehajol mindnyájunkhoz és kér bennünket, hogy vegyük Őt komolyan.

Szűz Mária nem mond le rólunk, mert hisz, szeret és remél. Ő már célba ért, útja hasonló

volt a miénkhez. Ő maga is megtapasztalta az ima csodálatos erejét. Azt mondanám, hogy Ő nem

csak imádkozott, hanem Ő maga is imádsággá vált. Az ima alkalmassá tette arra, hogy meghallja

és felismerje Isten hívását Gábor arkangyal által. Az ima által növekedett a hitben, mert úgy járt

ezen a földön, hogy mindvégig beteljesítette Isten akaratát és olyan utat mutat számunkra, amely

a teljes és értelmes életre vezet.

Istennek szüksége volt Máriára ahhoz, hogy eljöjjön hozzánk. Neki ma is szüksége van

Máriára ahhoz, hogy szívünkbe és életünkbe belépjen. De Istennek szüksége van ránk, ezért

Mária által keres bennünket, aki kegyelemmel teljes, és aki a legjobban ismeri Isten csodálatos

erejét és mindenhatóságát. Az imán kívül nincs más mód, sem út, sem eszköz, amely által Isten

eljöhet hozzánk. Az ima egyszerű és ugyanakkor csodálatos. A mi Istenünk is egyszerűen jelent

meg, kicsi gyermekként fedte fel önmagát, ugyanakkor csodálatos módon.

Isten szépségéhez és mindenhatóságához szeretne elvezetni bennünket égi Édesanyánk,

amikor sokszor mondja üzenetében: „Ha megnyitjátok szíveteket és imádkoztok, akkor csodák

fognak történni… Gyermekeim, az ima csodákat művel az emberi szívekben és a világban…

higgyétek el, hogy egyszerű imával csodákat lehet tenni. Imádságotok által szívetek megnyílik

Istennek és Ő csodákat művel az életetekben… A rózsafüzér is csodákat tehet a világban és az

életetekben…”

Azt, hogy szükségünk van az imára nem mi találtuk ki, hanem szívünk mélyébe szőtt

szükségletünk. Sokan érzik az ima szükségességét, mégis kevés az ima az életükben. Ima nélkül

a lélek üres marad. Az imádság az ember Isten utáni legmélyebb vágya. Az ima elsősorban Isten

műve. Isten elkezd imádkozni bennünk, a mi imánk pedig válasz az Ő hívására.

Érintsenek meg bennünket a Szűzanya szavai, hogy válaszoljunk hívására és állhatatosak

legyünk az ima és a hit útján, hogy életünkben Isten csodáit élhessük meg.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki imádságban éltél és födi utadon hitedet imával tápláltad, taníts meg

bennünket imádkozni. Taníts meg hinni Jézusban és úgy szeretni Őt, ahogyan Te szeretted.

Imáink alakítsák szívünket hasonlóvá Szeplőtelen Szívedhez, hogy felfedezhessük Isten akaratát

életünkre vonatkozóan. Mária, imádkozz velünk és értünk! Különösen is oltalmadba ajánljuk

a lelkileg alvó vagy lélekben halott keresztényeket. Kérlek, segíts, hogy az imádság ereje által,

amely az Istennel való találkozáshoz vezet, minden keresztény, aki lelkileg alszik, vagy lélekben

halott feltámadhasson az élő hit útjára. Különösen kérünk Téged, Szűz Mária minden családért,

merjenek együtt imádkozni, hogy megélhessék Isten kegyelmének csodáit. Családjaink váljanak

a közösség és a szeretet iskolájává, valamint az elfogadás és a megbocsátás helyévé. Legyenek

családjaink az örömteli hit megélésnek helyei. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

Medjugorje, 2014. október 2.


“Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel kérlek benneteket, szeressétek egymást. A Mennyei Atya és a felebarát iránti szeretet legyen az első helyen a szívetekben, minden evilági felett, ahogyan azt Fiam kezdettől fogva szeretné. Drága gyermekeim, hát nem ismeritek fel az idők jeleit? Nem ismeritek fel, hogy körülöttetek minden, ami történik azért van, mert nincs szeretet? Értsétek meg, hogy az üdvösség az igaz értékekben van. Fogadjátok el a Mennyei Atya hatalmát, szeressétek és tiszteljétek Őt. Járjatok Fiam nyomában. Gyermekeim, drága apostolaim, ti mindig újra körém gyűltök, mert szomjaztok. Szomjaztok a békére, a szeretetre és a boldogságra. Igyatok a kezemből. Kezem Fiamat nyújtja nektek, Aki a tiszta víz forrása. Ő élővé fogja tenni hiteteket és megtisztítja szíveteket, mert Fiam szereti a tiszta szíveket, a tiszta szívek pedig szeretik Fiamat. Csak a tiszta szívek alázatosak és erős hitűek. Gyermekeim, ilyen szívet kérek tőletek. Fiam azt mondta nekem, hogy az egész világ Édesanyja vagyok. Ti, akik így fogadtok el engem, kérlek benneteket, hogy életetekkel, imátokkal, áldozatotokkal segítsetek nekem, hogy minden gyermekem édesanyaként fogadjon el és így elvezethessem őket a tiszta víz forrásához. Köszönöm nektek! Drága gyermekeim, míg pásztoraitok megáldott kezükkel Fiam testét nyújtják nektek, szívetekben mindig köszönjétek meg Fiamnak áldozatát, és a pásztorokat, akiket újra és újra nektek ad.”

Medjugorje, 2014. október 25.


„Drága gyermekek! Imádkozzatok ebben a kegyelmi időben és kérjétek Mindenszentek közbenjárását, akik már a világosságban vannak. Megtérésetek útján, napról-napra ők legyenek számotokra példa és buzdítás.Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy életetek rövid és múlandó.Ezért vágyakozzatok az örökkévalóságra és imában készítsétek a szíveteket.Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, különösen azokért, akik nekem és Fiamnak szentelték magukat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.“

Medjugorje, 2015. október 2.

“Drága gyermekek! Itt vagyok köztetek, hogy bátorítsalak, szeretetemmel betöltselek titeket és újra arra hívjalak benneteket, hogy legyetek Fiam szeretetének tanúi. Sok gyermekemnek nincs reménye, nincs békéje, nincs szeretete. Fiamat keresik, de nem tudják hogyan, és hol találhatnak rá. Fiam kitárja feléjük karját, ezért ti segítsetek nekik, hogy ölelő karjaiba találjanak. Gyermekeim, ezért imádkoznotok kell a szeretetért. Sokat, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretet legyen bennetek, mert a szeretet legyőzi a halált és fenntartja az életet. Szeretetem apostolai, gyermekeim, bármilyen távol vagytok is egymástól, őszinte és egyszerű szívvel egyesüljetek az imában. Úgy bátorítsátok egymást a lelki növekedésben, ahogy én bátorítlak benneteket. Fölöttetek virrasztok és veletek vagyok mindig, amikor csak rám gondoltok. Imádkozzatok pásztoraitokért is, azokért, akik mindenről lemondtak Fiamért és értetek. Szeressétek őket és imádkozzatok értük. A Mennyei Atya hallja imátokat. Köszönöm nektek.”

 

Medjugorje, 2015. oktober 25.

“Drága gyermekek! Ma is imádkozom mindnyájatokért, különösen azokért, akik hívásomat hallva megkeményítették szívüket. A kegyelem napjaiban éltek és nem vagytok tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten jelenlétem által ad nektek. Gyermekeim, döntsetek ma is a szentség mellett, és vegyétek a mai idők szentjeinek példáját és meglátjátok majd, hogy a szentség valóság mindnyájatok számára. Gyermekeim, örvendezzetek a szeretetben, hogy megismételhetetlenek és pótolhatatlanok vagytok Isten szemében, mert Isten öröme vagytok ebben a világban. Tegyetek tanúságot a békéről, az imáról és a szeretetről. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Mirjana által kapott üzenet:

“Drága gyermekek, a Szentlélek a Mennyei Atya által édesanyává tett, Jézus édesanyjává, és ezzel a ti édesanyátokká is. Azért jövök hozzátok, hogy meghallgassalak benneteket, hogy kitárjam felétek édesanyai karjaimat, hogy szívemet adjam nektek és arra hívjalak titeket, hogy maradjatok velem, mert a Fiam a kereszten rám bízott benneteket. Sajnos, sok gyermekem nem ismerte meg Fiam szeretetét, sokan nem is szeretnék megismerni. Ó, gyermekeim, milyen sok rosszat tesznek azok, akiknek látniuk kell és magyarázatot kapniuk ahhoz, hogy higgyenek. Ezért, ti, gyermekeim, apostolaim, szívetek csendjében hallgassátok Fiam hangját, hogy szívetek az Ő otthona legyen, és ne legyen sötét és szomorú, hanem Fiam fénye ragyogja be. Hittel kérjétek a reményt, mert a hit a lélek élete. Újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok azért, hogy a hitet alázatban tudjátok megélni, lelki békében, világossággal beragyogva. Gyermekeim, ne törekedjetek arra, hogy azonnal megértsetek mindent, mert én sem értettem meg mindent, de szerettem és hittem Isten szavában, amelyet Fiam mondott, Ő, aki az első világosság és a megváltás kezdete volt. Szeretetem apostolai, ti, akik imádkoztok, áldozatot hoztok, szerettek, ne ítéljetek, ti menjetek és terjesszétek az igazságot, Fiam igéjét, az Evangéliumot, mert ti vagytok az élő evangélium, ti vagytok Fiam világosságának fénysugarai. Fiam és én mellettetek leszünk, bátorítunk és próbára teszünk benneteket. Gyermekeim, mindig kérjetek áldást azoktól, és csak azoktól, akiknek kezét Fiam megáldotta, pásztoraitoktól. Köszönöm nektek.”

Üzenet, 25. október 2016

Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek lesz. Békében élve szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert felfedezitek majd Istent, akit most távolinak éreztek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe. Térjetek vissza a böjthöz és a gyónáshoz, hogy legyőzhessétek a rosszat magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.