November

1984. november 1.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újuljon meg az imádság otthonaitokban. A munkák befejeződtek. Most szenteljétek magatokat az imának. Családjaitokban az imádság legyen az első helyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. november 8.
„Drága gyermekek! Nem tudatosítjátok az üzeneteket, amelyeket Isten küld nektek általam. Ő nagy kegyelmeket ad nektek, de ti nem fogjátok föl. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy megvilágosítson benneteket. Ha tudnátok Isten mennyi kegyelmet ad nektek, szüntelenül imádkoznátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. november 15.
„Drága gyermekek! Kiválasztott nép vagytok, és Isten nagy kegyelmeket adott nektek. Nem tudatosítjátok minden egyes üzenetemet. Most csak azt szeretném mondani: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Nem tudok mást mondani nektek, mert szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy az imában megismerjétek szeretetemet és Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. november 22.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban valósítsátok meg életetekben a fő üzeneteket, és véssétek szívetekbe a következő csütörtökig. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. november 29.
„Drága gyermekek! Nem, ti nem tudtok szeretni, és nem tudjátok szeretettel hallgatni azokat a szavakat, amelyekkel hozzátok fordulok. Legyetek annak tudatában szeretteim, hogy Édesanyátok vagyok, és azért jöttem a földre, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy szeretetből hallgassatok rám, szeretetből imádkozzatok, s nem pedig kényszerből, azért mert keresztet hordoztok. A kereszt által Isten megdicsőül minden emberben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1985. november 7.
„Drága gyermekek! A felebaráti szeretetre hívlak benneteket. A szeretetre azok iránt, akiktől rosszat kaptatok. Így majd szeretettel tudjátok megítélni a szívek szándékát. Imádkozzatok és szeressetek, drága gyermekeim! Szeretettel képesek lesztek megtenni azt is, amit lehetetlennek gondoltok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. november 14.
„Drága gyermekek! Én, az Édesanyátok, szeretlek benneteket, és az imára szeretnélek buzdítani benneteket. Drága gyermekek, fáradhatatlanul hívlak benneteket, még akkor is, ha távol vagytok a szívemtől. Édesanya vagyok, s nagy fájdalmat érzek mindazokért, akik eltévedtek. Könnyen megbocsátok és örülök minden gyermekemnek, aki visszatér hozzám. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. november 21.
„Drága gyermekek! Azt szeretném mondani, hogy ez kivételes idő a számotokra, akik ehhez a plébániához tartoztok. Nyáron azt mondjátok, sok dolgotok van. Most nincs munka a szántóföldeken: most magatokon dolgozzatok! Gyertek szentmisére, mert ez az idő ajándék számotokra. Drága gyermekek, vannak, akik rendszeresen eljönnek a rossz idő ellenére is, mert szeretnek engem, s különösen szeretnék megmutatni szeretetüket. Azt kérem tőletek, hogy valamennyien mutassátok ki szereteteteket azáltal, hogy eljártok a szentmisére. Az Úr gazdagon meg fog jutalmazni benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. november 28.
„Drága gyermekek! Szeretném mindnyájatoknak megköszönni azt, amit értem tettetek. Különösen a fiataloknak! Azt kérem, drága gyermekek, hogy tudatosan kötelezzétek el magatokat az imádság mellett. Az imádságban megismeritek Isten nagyságát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. november 6.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy napról napra imádkozzatok a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Minden léleknek szüksége van imára és kegyelemre, hogy eljusson Istenhez és Isten szeretetéhez. Ezáltal, drága gyermekek, ti is közbenjárókat nyertek magatoknak, akik segíteni fognak életetekben, hogy megértsétek, mennyire nincs jelentősége számotokra a földi dolgoknak, s a mennyország az, ami után vágyakoznotok kell. Ezért, drága gyermekek, szüntelenül imádkozzatok, hogy segítsetek magatokon és másokon is, akiknek imáitokkal örömöt szereztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. november 13.
„Drága gyermekek! Ma is azt kérem tőletek, hogy teljes szívvel imádkozzatok, és napról napra változtassátok meg életeteket. Különösen arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy imáitokkal és áldozataitokkal kezdjetek el szent módon élni, mert azt szeretném, hogy mindazok, akik részesültek ebből a kegyelemforrásból, a mennyországba jussanak, s az életszentség ajándékát nyújtsák át nekem. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, alakítsátok napról napra életeteket, hogy szentekké legyetek. Én mindig közel leszek hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. november 20.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy megkülönböztetett szeretettel teljesítsetek és kövessetek minden üzenetet, amit közvetítek számotokra. Drága gyermekek, Isten nem akarja, hogy langyosak és határozatlanok legyetek, ellenkezőleg, azt szeretné, hogy mindenben hagyatkozzatok rá. Tudjátok, hogy szeretlek benneteket, hogy lángolok ettől a szeretettől. Ezért, drága gyermekek, döntsetek ti is a szeretet mellett, hogy lángoljon bennetek a szeretet, s napról napra megismerjétek Isten szeretetét. Drága gyermekek, döntsetek a szeretet mellet, hogy a szeretet uralkodjon mindnyájatokban; de ne az emberi szeretet, hanem Isteni szeretete. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. november 27.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak, hogy szeretettel szenteljétek nekem életeteket, s így szeretettel vezethesselek benneteket. Megkülönböztetett szeretettel szeretlek benneteket, drága gyermekek, s szeretnélek elvezetni benneteket Istenhez a mennybe. Szeretném, ha megértenétek, hogy ez az élet nagyon rövid az örök élethez képest. Ezért, drága gyermekek, ma döntsetek újból Isten mellett. Csak így tudom megmutatni, mennyire kedvesek vagytok nekem, s mennyire vágyom arra, hogy mindnyájan üdvözüljetek, és velem legyetek a mennyben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is hívlak benneteket, döntsétek el, hogy újból teljesen átadjátok nekem magatokat. Csak így tudlak mindnyájatokat bemutatni Istennek. Drága gyermekek, tudjátok, hogy végtelenül szeretlek benneteket, s szeretném, ha mindnyájan hozzám tartoznátok. Isten azonban mindenkinek szabadságot adott, s én szeretettel tiszteletben tartom, s alázattal meghajlok szabadságotok előtt. Szeretném, drága gyermekek, ha segítenétek, hogy megvalósulhasson mindaz, amit Isten elgondolt ezen a plébánián. Ha nem imádkoztok, nem ismerhetitek meg szeretetemet, és Isten tervét sem, ami erre a plébániára és minden egyes tagjára vonatkozik. Imádkozzatok, hogy a sátán ne ragadjon magával benneteket gőgjével és hazug erejével. Veletek vagyok, és szeretném, ha elhinnétek, hogy szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. november 25.
„Drága gyermekek! Imádkozni hívlak benneteket, hogy az imában találkozzatok Istennel. Isten nektek adja magát. De azt várja tőletek, hogy szabadon válaszoljatok hívására. Ezért gyermekeim, tűzzetek ki egy időpontot a nap folyamán, amikor békében és alázatban imádkozhattok és találkozhattok Istennel, a Teremtővel. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Törekedjetek tehát arra, hogy minden találkozásotok az imádságban az Istennel való találkozás öröme legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1989. november 25.
„Drága gyermekek! Évek óta hívlak benneteket üzeneteim által. Gyermekeim, az üzenetekkel egy csodálatos mozaikot szeretnék alkotni a szívetekben, hogy mindnyájatokat mint eredeti képet mutathassalak be Istennek. Gyermekeim, ezért szeretném, ha döntéseitek szabadok lennének Isten előtt, mert ő szabadságot adott nektek. Imádkozzatok, hogy mindenféle sátáni befolyástól mentesen egyedül Isten mellett döntsetek. Imádkozom értetek Isten előtt és kérem, hogy hagyatkozzatok Istenre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. november 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az irgalmasság cselekedeteit szeretettel vigyétek végbe, irántam való szeretetből, valamint testvéreim, és testvéreitek iránti szeretetből. Drága gyermekek, mindazt, amit másokért tesztek, tegyétek nagy örömmel és Isten előtti mély alázattal. Veletek vagyok, és napról napra bemutatom áldozataitokat és imáitokat Istennek a világ üdvösségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. november 25.
„Drága gyermekek! Ez alkalommal is az imádságra hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy megérthessétek amit Isten a jelenlétem és üzeneteim által akar nektek mondani. Szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét, amellyel mindegyikőtöknek odaadta magát. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy szívetekből a szeretet forrása áradjon minden emberre, azokra is, akik gyűlölnek és megvetnek benneteket. Így Jézus szeretetével képesek lesztek legyőzni minden nyomorúságot ebben a fájdalommal telt világban, amely reménytelen azoknak, akik nem ismerik Jézust. Köszönök nektek minden áldozatot és imát. Imádkozzatok, hogy még többet segíthessek. Szükségem van imáitokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. november 25.
„Drága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, mint eddig még soha. Legyen az életetek teljes egészében imádság. Szeretet nélkül nem lehet imádkozni. Ezért ma arra hívlak benneteket, hogy mindenekelőtt Istent, életetek Teremtőjét szeressétek, és akkor másokban is képesek lesztek Őt felismerni és szeretni úgy, ahogy ő szeret benneteket. Drága gyermekek, kegyelem, hogy veletek vagyok, ezért saját érdeketekben fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Szeretlek benneteket, és azért vagyok veletek, hogy tanítsalak és vezesselek a megtérés és önmegtagadás új életében. Csak így fogjátok fölfedezni Istent, és mindazt, ami most távol van tőletek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. november 25.
„Drága gyermekek! Most, ezekben az időkben, úgy hívlak benneteket, mint eddig még soha, hogy készüljetek Jézus eljövetelére. A kis Jézus uralkodjék a szívetekben, hiszen csak akkor lesztek boldogok, amikor Jézus a barátotok lesz. Nem lesz nehéz sem imádkozni, sem áldozatokat felajánlani, sem tanúságot tenni Jézus nagyságáról az életetekben, mert ő fog akkor erőt és az örömöt adni nektek. Imáimmal és közbenjárásommal közel vagyok hozzátok, szeretlek és megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. november 25.
„Drága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Édesanyátok vagyok, és azt kívánom, hogy szívetek az enyémhez legyen hasonló. Kicsinyeim, imádság nélkül nem élhettek, és nem mondhatjátok, hogy az enyémek vagytok. Az imádság öröm. Az imádság az, amire vágyakozik az emberi szív. Ezért kicsinyeim, közeledjetek szeplőtelen szívemhez és felfedezitek Istent. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. november 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjétek el újra Istent szeretni elsőként, aki mindnyájatokat megszabadított és megváltott; azután pedig szeressétek a körülöttetek élő testvéreiteket. Szeretet nélkül gyermekeim, nem növekedhettek a szentségben, és nem vihettek végbe jócselekedeteket. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok szüntelenül, hogy Isten felfedje nektek szeretetét. Mindnyájatokat meghívtalak, hogy egyesüljetek velem és szeressetek. Ma is veletek vagyok, és hívlak benneteket, hogy fedezzétek fel a szeretetet szívetekben és családotokban. Szeretnetek kell ahhoz, hogy Isten szívetekben lakjon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. november 25.
Drága gyermekek! Ma újra hívlak benneteket az imádságra, hogy imával, böjttel, és kis áldozatokkal készüljetek Jézus jövetelére. Gyermekeim, legyen ez számotokra a kegyelem ideje. Használjatok ki minden percet, és tegyetek jót, mert egyedül így érezhetitek meg Jézus születését a szívetekben. Ha életetekkel példát mutattok, és Isten szeretetének jelévé váltok, az öröm diadalmaskodni fog az emberek szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. november 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy értsétek meg keresztény hivatásotokat. Gyermekeim, vezettelek benneteket, és ebben a kegyelmi időszakban is vezetlek, hogy tudatában legyetek keresztény hivatásotoknak. A szent vértanúk ezzel a tanúságtétellel haltak meg: „én keresztény vagyok, és Istent mindenek fölött szeretem.“ Ma is arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy örvendezzetek, és legyetek boldog keresztények, felelősek és tudatosak, mivel Isten maga hívott meg benneteket különösen arra, hogy örömmel kinyújtott kéz legyetek azok felé, akik nem hisznek, és hogy életetek példája által hitet és Isten iránti szeretetet kapjanak. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy szívetek megnyíljon, és érzékeny legyen Isten Igéjére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1998. november 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy készüljetek Jézus jövetelére. Különösen a szíveteket készítsétek. Hadd legyen a szentgyónás megtérésetek első lépése, és aztán, drága gyermekek, döntsetek az életszentség mellett. Kezdődjön el még ma a megtérésetek és az életszentség melletti döntésetek, és nem holnap. Gyermekeim, az üdvösség útjára hívlak mindnyájatokat, és szeretném megmutatni nektek a Mennyországba vezető utat. Ezért, gyermekeim, legyetek az enyéim, és döntsetek velem az életszentség mellett. Gyermekeim, vegyétek komolyan az imádságot, és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. november 25.
Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Ebben a kegyelmi időben a kereszt legyen útmutatótok a szeretet és az egység felé, amelyekből az igazi béke fakad. Ezért imádkozzatok, gyermekeim, különösen ezekben az időkben, hogy megszülethessen szívetekben a kis Jézus, a béke Teremtője. Csak az ima által lesztek béke-apostolaim ebben a békétlen világban. Imádkozzatok tehát, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. november 25.
„Drága gyermekek! Ma, amikor a Mennyország különleges módon közel van hozzátok, imádkozni hívlak benneteket, hogy az imádság által Istent tegyétek az első helyre. Gyermekeim, ma közel vagyok hozzátok, és anyai áldásommal áldalak meg benneteket, hogy legyen erőtök és szeretetetek minden ember számára, akikkel a földi életetek során találkoztok, és hogy Isten szeretetét tudjátok adni. Veletek örülök, és azt szeretném mondani nektek, hogy Slavko testvéretek megszületett a Mennyben és közbenjár értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. november 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újra az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok és készítsétek szívetek a Béke Királyának eljövetelére, hogy Ő áldásával békét adjon az egész világnak. Békétlenség lett úrrá a szívekben és gyűlölet uralja a világot. Ezért ti, akik üzeneteim szerint éltek, legyetek ennek a hitetlen világnak világosság és a felé nyújtott kéz, hogy mindenki megismerhesse a szeretet Istenét. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy veletek vagyok és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, szentgyónással nyissátok meg szíveteket Isten felé és készítsétek a lelketeket arra, hogy a kis Jézus újra megszülethessen a szívetekben. Engedjétek meg Neki, hogy átformáljon, és a béke és öröm útján vezessen benneteket. Gyermekeim, döntsetek az imádkozás mellett. Különösen most, ebben a kegyelmi időben vágyakozzon szívetek az imádságra. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. november 25.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ez az idő még erősebben buzdítson benneteket az imádságra. Gyermekeim, ebben az időszakban imádkozzatok azért, hogy Jézus minden szívben megszülessen, különösen azok szívében, akik nem ismerik Őt. Legyetek szeretet, öröm és béke ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2004. november 25.
„Drága gyermekek! Most arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a szándékaimért. Különösen azokért imádkozzatok, gyermekeim, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét és nem keresik a Megváltó Istent. Gyermekeim, legyetek a feléjük nyújtott kezem, és példátok vonzza közelebb őket Szívemhez és Fiam Szívéhez. Isten megjutalmaz benneteket kegyelmekkel és minden áldással. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2005. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mindaddig, míg az imádság életté nem válik számotokra. Gyermekeim, ezekben az időkben különösen azért imádkozom Istenhez, hogy adja meg nektek a hit ajándékát. Csak a hittel fedezitek föl az élet ajándékának örömét, amelyet Istentől kaptatok. Az örökkévalóságra gondolva boldog lesz a szívetek. Veletek vagyok, és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Gyermekeim, amikor imádkoztok, közel vagytok Istenhez, és Ő vágyat ad nektek az örökkévalóság felé. Ezekben az időkben többet beszélhettek Istenről, és többet tehettek Istenért. Ezért ne utasítsátok vissza, hanem engedjétek meg Neki, gyermekeim, hogy vezessen, megváltoztasson benneteket és belépjen az életetekbe. Ne feledjétek, hogy utazók vagytok az örökkévalóságba vezető úton. Ezért gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten úgy vezessen benneteket, mint pásztor a nyáját. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.