Március

1984. március. 1.
„Drága gyermekek! Ezt az egyházközséget különleges módon kiválasztottam, és vezetni szeretném. Szeretettel őrködöm felette, s azt szeretném, hogy mindannyian az enyémek legyenek. Köszönöm, hogy ezen az estén elfogadtátok meghívásomat. Azt szeretném, ha egyre többen lennétek mindig velem és Fiammal. Minden csütörtökön külön üzenetet adok nektek.”
 
1984. március 8.
„Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! Drága gyermekek, ti, akik ebben az egyházközségben vagytok, térjetek meg! Ez a második kívánságom. Így térhetnek meg majd azok is, akik idejönnek.”
 
1984. március 15.
„Ma este is, drága gyermekek, különösen hálás vagyok azért, hogy itt vagytok. Szüntelenül imádjátok a Legszentebb Oltáriszentséget. Mindig jelen vagyok, amikor a hívek imádják az Oltáriszentséget. Ilyenkor különleges kegyelmeket kapnak.”
 
1984. március 22.
„Drága gyermekek! Ma este különösen arra hívlak benneteket, hogy a Nagyböjtben tiszteljétek Fiam sebeit, amelyeket ennek az egyházközségnek a bűneiért kapott. Csatlakozzatok az egyházközségért mondott imáimhoz, hogy szenvedései elviselhetőbbek legyenek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! Továbbra is gyertek minél többen.”
 
1984. március 29.
„Drága gyermekek! Ma este különösen arra szeretnélek hívni benneteket, hogy kitartóan álljatok helyt a megpróbáltatásokban. Gondoljatok arra, hogy bűneitek miatt ma is mennyire szenved a Mindenható. Ezért, ha szenvedtek, ajánljátok fel Istennek áldozatul. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1985. március 7.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imát családotokban. Drága gyermekek, buzdítsátok a legkisebbeket is az imára, s a gyerekek is járjanak szentmisére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. március 14.
„Drága gyermekek! Valamennyien megtapasztalhattátok már életetekben a világosságot és a sötétséget. Isten minden embernek megadja a jó és a rossz ismeretét. A világosságra hívlak benneteket, amelyet el kell vinnetek azoknak, akik sötétségben vannak. Napról napra érkeznek hozzátok olyan emberek, akik sötétségben élnek. Drága gyermekek, adjátok nekik a világosságot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. március 21.
„Drága gyermekek! Szeretnék nektek üzeneteket küldeni, ezért ma arra hívlak benneteket, hogy éljétek meg és fogadjátok el azokat. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, s különösen kiválasztottam ezt a plébániát, amely kedvesebb nekem, mint a többi, ahol örömmel tartózkodtam, amikor a Mindenható elküldött. Ezért, kérlek benneteket, fogadjatok el, drága gyermekek, a saját javatokért. Hallgassatok üzeneteimre! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. március 24.
„Ma szeretnélek mindnyájatokat szentgyónásra hívni, még akkor is, ha néhány nappal ezelőtt gyóntatok. Szeretném, ha ünnepemet mindannyian lelketek mélyén átélnétek. Ezt nem tudjátok megtenni, ha nem hagyatkoztok egészen Istenre; ezért hívlak benneteket az Istennel való kiengesztelődésre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. március 28.
„Drága gyermekek! Ma arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imában a legnagyobb örömöt fogjátok megtapasztalni, és felismeritek a kivezető utat a lehetetlen helyzetekből. Köszönöm, hogy elindultatok az imában. Mindegyikőtök külön-külön nagyon kedves a szívemnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik a családjukban felélesztették az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. március 6.
„Drága gyermekek! Ma ismét arra hívlak benneteket, hogy jobban nyíljatok meg Isten előtt, s így cselekedhessen általatok. Annyi gyümölcsöt fogtok befogadni, amilyen mértékben megnyíltok. Szeretnélek újból az imádságra hívni titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. március 13.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy kis áldozataitokkal éljétek a nagyböjtöt. Köszönök minden áldozatot, amit bemutattatok nekem. Drága gyermekek! Továbbra is éljetek így, és szeretettel segítsetek bemutatni az áldozatot! Isten meg fog benneteket jutalmazni ezért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. március 20.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak titeket, hogy odaadással fogjatok hozzá az imához. Szeretnétek megvalósítani mindazt, amit mondok, de nem sikerül, mert nem imádkoztok. Drága gyermekek, kérlek benneteket, nyíljatok meg és kezdjetek el imádkozni. Az ima öröm lesz számotokra. Ha elkezditek, nem lesz unalmas, mert örömmel imádkoztok majd. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. március 27.
„Drága gyermekek! Szeretném nektek megköszönni minden áldozatotokat, s a legnagyobbra hívlak titeket: a szeretet áldozatára. Szeretet nélkül nem tudtok sem engem, sem Fiamat elfogadni. Szeretet nélkül nem tudjátok megosztani tapasztalataitokat másokkal. Ezért, azt kérem tőletek, drága gyermekek, hogy kezdjétek el életre váltani magatokban a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. március 25.
„Drága gyermekek! Ma megköszönöm jelenléteteket ezen a helyen, ahol különleges kegyelmeket adok nektek. Mindnyájatokat arra hívlak, hogy mától kezdjétek el élni azt az életet, amelyet Isten vár tőletek, és kezdjétek el gyakorolni a szeretet és irgalmasság jócselekedeteit. Nem akarom, hogy miközben az üzeneteket élitek, bűnt kövessetek el, ami nem kedves előttem. Ezért, drága gyermekek, éljetek mindnyájan új életet, anélkül, hogy tönkretennétek mindazt, amit Isten bennetek teremtett és nektek adott. Különleges áldásomat adom, s veletek maradok a megtérésetek útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. március 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Drága gyermekek, nem vagytok tudatában annak, milyen szeretettel szeret benneteket Isten. Ezért engedi meg hogy veletek legyek, hogy tanítsalak benneteket, és hogy segítsek megtalálni a béke útját. De nem fedezhetitek fel ezt az utat, ha nem imádkoztok. Ezért, drága gyermekek, hagyjatok mindent, és szenteljetek időt Istennek, s akkor Isten megajándékoz és megáld benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, földi életetek mulandó, mint a tavaszi virág, amely ma csodálatraméltó, de holnap már senki sem fog emlékezni rá. Imádkozzatok tehát, hogy imádságotok, Istenre való ráhagyatkozásotok irányjelző legyen. Így tanúságtételetek nemcsak a jelen, hanem az örökkévalóság számára is értékes lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. március 25.
„Drága gyermekek! Az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Arra a nagy örömre és békére hívlak, amelyet egyedül Isten adhat. Veletek vagyok, és minden nap közbenjárok értetek Isten előtt. Azt kérem, gyermekeim, hogy hallgassátok meg és éljétek üzeneteimet. Évek óta hívlak benneteket az életszentségre, mégis messze vagytok tőle. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. március 25.
„Drága gyermekek! Veletek vagyok, még ha nem is vagytok ennek tudatában. Meg akarlak óvni benneteket mindattól, amit a sátán kínál, hogy megsemmisítsen titeket. Amint Jézust hordoztam méhemben, ugyanúgy szeretnélek hordozni titeket, drága gyermekek, a szentség felé. Isten meg akar menteni benneteket, s ezért az emberek, a természet és sok más eszköz által üzeneteket küld nektek, amelyek segíthetnek megérteni, hogy meg kell változtatnotok életetek irányát. Értsétek meg, tehát, gyermekeim, milyen nagyszerű ajándékot ad nektek Isten azáltal, hogy palástommal oltalmazhatlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. március 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imában és Jézussal egyesülve éljétek át az ő kínszenvedését. Döntsétek el, hogy több időt adtok Istennek, aki a kegyelem napjaival ajándékozott meg benneteket. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és rendkívüli módon újítsátok meg szívetekben a Jézus iránti szeretetet. Veletek vagyok, áldásommal és imáimmal kísérlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. március 25.
„Drága gyermekek! Ma úgy kérlek benneteket, mint még soha, hogy éljetek üzeneteim szerint, és váltsátok valóra az életetekben. Eljöttem hozzátok, hogy segítsek nektek, és ezért hívlak benneteket, hogy változtassátok meg életeteket, mert nyomorúságos úton, a pusztulás útján jártok. Amikor azt mondtam: térjetek meg, imádkozzatok, böjtöljetek, béküljetek ki, felületesen vettétek üzeneteimet. Elkezdtetek ugyan azok szerint élni, de abbahagytátok, mert nehéz volt számotokra. Nem, drága gyermekek, amikor valami jó, abban a jóban ki kell tartanotok, és nem szabad azt gondolni, hogy Isten nem lát, nem hallgat meg, nem segít. Így eltávolodtatok Istentől és tőlem, nyomorúságos érdekeitek miatt. Az volt a szándékom, hogy a Béke, a Szeretet és a Jóság oázisává teszlek titeket. Isten azt akarta, hogy az ő szeretetével és segítségével csodákat tegyetek, s így példát mutassatok. Ezért mondom hát nektek: a sátán gúnyt űz belőletek, a lelketekből, és én nem tudok segíteni, mert messze vagytok szívemtől. Imádkozzatok tehát, éljétek üzeneteimet, és meg fogjátok látni Isten szeretetének csodáit mindennapi életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. március 25.
„Drága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket, mint még soha, hogy imádkozzatok a békéért: békéért a szívetekben, békéért a családotokban és békéért az egész világon, mert a sátán háborút és békétlenséget akar, és le akar rombolni mindent, ami jó. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. március 25.
„Drága gyermekek! Ma veletek örülök és hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg nekem és váljatok eszközzé kezemben a világ üdvösségéért. Azt szeretném gyermekeim, hogy mindannyian, akik megéreztétek a szentség illatát üzeneteimen keresztül, vigyétek el azokat a világba, amely éhezi Istent, és Isten szeretetét. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy ilyen sokan követtetek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. március 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy valósítsátok meg a békét szívetekben és családotokban. Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak, és nincs szeretet ott, ahol nincs hit. Ezért gyermekeim, hívlak mindnyájatokat, hogy ma újra döntsetek a megtérés mellett. Közel vagyok hozzátok gyermekeim, és hívlak benneteket az ölembe, hogy segítsek nektek, ám ti ezt nem akarjátok, így a sátán megkísért benneteket, és már a legapróbb részletekben elvész a hitetek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok és az imádság révén áldásban és békében lesz részetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. március 25.
Drága gyermekek! Hívlak benneteket, határozzátok el újra, hogy Istent szeretitek mindenek fölött. Ezekben az időkben, amikor a fogyasztói szellem miatt az emberek elfelejtik, mit is jelent szeretni és az igazi értékeket becsülni, ismét kérlek benneteket, gyermekeim, hogy tegyétek Istent az első helyre életetekben. A sátán ne vonzzon benneteket anyagi dolgokkal, hanem ellenkezőleg, gyermekeim, döntsetek Isten mellett, aki szabadság és szeretet. Válasszátok az életet, ne pedig a lélek halálát. Gyermekeim, ebben az időben, amikor Jézus szenvedéséről és haláláról elmélkedtek, arra hívlak, hogy döntsetek az élet mellett, amely újra kivirágzik a Feltámadással, és újuljon meg ma az életetek a megtérés által, amely az örök életre vezet benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. március 25.
Drága gyermekek! Ma különösen arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe a keresztet, és szemléljétek Jézus sebeit. Kérjétek Jézust, drága gyermekek, hogy gyógyítsa be sebeiteket, amelyeket életetek során szereztetek, bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt. Drága gyermekek, csak így fogjátok megérteni, hogy a világnak szüksége van a Teremtő Istenbe vetett hitben való gyógyulásra. Jézus szenvedése és kereszthalála által meg fogjátok érteni, hogy ti is csak az ima által válhattok a hit igazi apostolaivá; amikor a hitet, amely ajándék, egyszerűségben, és imában élitek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1998. március 25. A Megtestesülés, Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe
Drága gyermekek! Ma is a böjtre és az önmegtagadásra hívlak benneteket. Gyermekeim, mondjatok le arról, ami akadályoz benneteket abban, hogy Jézushoz közel legyetek. Különösképp hívlak benneteket: Imádkozzatok, mert csak imádsággal győzhetitek le saját akaratotokat és lehettek nyitottak Isten akaratára még a legkisebb dolgokban is. Gyermekeim, mindennapi életetek példa lesz, ami arról tanúskodik, hogy Jézusért éltek, vagy pedig ellene és az Ő akarata ellen. Gyermekeim, szeretném, ha a szeretet apostolai lennétek. Gyermekeim, ha szeretettek, arról fölismerik, hogy az enyéim vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. március 25.
Drága Gyermekek! Hívlak benneteket, hogy szívvel imádkozzatok. Gyermekeim, különösen arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, azokért, akik a gyűlölet tőrével és mindennapi káromlásukkal átszúrják szívemet, és fiam Jézus szívét. Imádkozzunk gyermekeim, mindazokért, akik nem akarják megismerni Isten Szeretetét, annak ellenére, hogy az Egyházban vannak. Imádkozzunk megtérésükért, hogy az Egyház föltámadjon a szeretetben. Gyermekeim, csak szeretettel és imával élhetitek ezt az időt, amit a megtérésre kaptatok. Tegyétek Istent az első helyre, s akkor a föltámadt Jézus a barátotok lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. március 25.
„Drága gyermekek! Imádkozzatok, és jól használjátok fel ezt az időt, mert ez a kegyelem ideje. Veletek vagyok, és Istennél közbenjárok mindnyájatokért, hogy Szívetek megnyíljon Istennek és Isten Szeretetének. Gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. március 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Gyermekeim, olyan időben éltek, amikor Isten nagy kegyelmeket ad, de ti nem tudjátok kihasználni ezeket. Minden másra gondotok van, de lelketekre, és lelki életetekre a legkevesebb. Ébredjetek lelketek fáradt álmából és mondjátok Istennek teljes erőtökkel: Igen. Döntsetek a megtérés és a szentség mellett. Veletek vagyok gyermekeim, és a tökéletességre hívlak benneteket a lelketekben, és mindenben, amit tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. március 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádságban egyesüljetek Jézussal. Tárjátok ki felé a szíveteket és adjatok neki mindent, ami benne van: örömöt, bánatot és betegséget. Hadd legyen számotokra ez a kegyelem ideje. Imádkozzatok, gyermekeim, és legyen minden pillanat Jézusé. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. március 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Imádkozzatok szívből, gyermekeim, és ne veszítsétek el a reményt, mert Isten szereti teremtményeit. Az idejövetelem által külön-külön mindegyikőtöket szeretné megmenteni. A szentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, és az imádságban nyitottak lesztek Isten akaratára, így mindabban amit tesztek, önmagatokban és általatok Isten tervét valósítjátok meg. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. március 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Gyermekeim, különösen most, ebben a kegyelmi időben nyissátok ki a szíveteket és mutassátok meg szereteteteket a Megfeszítettnek. Csak így találtok békét, és a szívetekből kiárad az imádság a világba. Gyermekeim, legyetek példakép és ösztönzés a jóra. Közel vagyok hozzátok és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2005. március 25.
„Drága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket. Gyermekeim, szeressétek egymást Isten szeretetével! Minden pillanatban, az örömben és bánatban is, győzzön a szeretet, s így a szeretet fog uralkodni a szívetekben. A Feltámadt Jézus veletek lesz, és ti az ő tanúi lesztek. Veletek együtt fogok örülni, és oltalmazlak benneteket anyai palástommal. Különös szeretettel fogok tekinteni, gyermekeim, mindennapi megtérésetekre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. március 25.
„Bátorság, gyermekeim! Elhatároztam, hogy a szentség útján vezetlek benneteket. Mondjatok ellene a bűnnek és lépjetek az üdvösség útjára, arra az útra, amelyet Fiam választott. Minden megpróbáltatásotok és szenvedésetek között Isten meg fogja találni számotokra az öröm útját. Ezért ti, gyermekeim, imádkozzatok. Szeretetünkkel közel vagyunk hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.