Május

1984. május 03.
A Gospa nem adott üzenetet.
 
1984. május 10.
Sok hívőt megérintett a Gospa utolsó üzenete. Egyesek úgy gondolták, hogy a Szűzanya nem ad több üzenetet az egyházközségnek. De ezen az estén ezt mondta:
„Szólok hozzátok, és továbbra is szeretnék szólni hozzátok. Ti csak hallgassatok utasításaimra.”
 
1984. május 17.
„Drága gyermekek! Ma nagyon örülök, mert sokan szeretnék magukat felajánlani nekem. Köszönöm nektek. Nem bánjátok meg! Fiam, Jézus Krisztus, általam különleges kegyelmekben akar részesíteni benneteket. Fiam örül az önátadásotoknak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1984. május 24.
„Drága gyermekek! Már mondtam nektek, hogy különleges módon kiválasztottalak benneteket, úgy, amilyenek vagytok. Én, az Édesanya mindegyikőtöket szeretem. Ne féljetek semmilyen nehéz pillanatban. Akkor is szeretlek benneteket, amikor messze vagytok tőlem és Fiamtól. Kérlek benneteket, ne engedjétek, hogy szívem vért könnyezzen a bűnben elvesző lelkek miatt. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1984. május 31.
Urunk mennybemenetelének ünnepe. Mindenfelől sokan voltak jelen. A Gospa nem adott üzenetet. Marijának azt mondta, hogy szombaton fog üzenetet adni, amit a vasárnapi szentmisén kell kihirdetni.
1985. május 2.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok, ne megszokásból. Vannak, akik eljönnek, de nem akarnak elmélyülni az imában. Ezért, mint Édesanya, szeretnélek figyelmeztetni benneteket: imádkozzatok, hogy minden pillanatban az imádság uralkodjon a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. május 9.
“Drága gyermekek! Nem, nem tudjátok mennyi kegyelmet ad nektek Isten. Nem akartok előrelépni ezekben a napokban, amikor a Szentlélek különleges módon működik. Szívetek evilági dolgok felé fordul, és azok foglalnak le benneteket. Fordítsátok szíveteket az imádság felé, és kérjétek, hogy kiáradjon rátok a Szentlélek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. május 16.
„Drága gyermekek! Elmélyültebb imára és misehallgatásra hívlak benneteket. Azt akarom, hogy a szentmise Isten-élmény legyen. Különösen a fiataloknak szeretném mondani: legyetek nyitottak a Szentlélekre, mert Isten szeretne magához vonni titeket ezekben a napokban, amikor a sátán cselekszik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. május 23.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban különösen arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket a Szentlélek előtt. Különösen ezekben a napokban a Szentlélek általatok cselekszik. Nyissátok meg szíveteket, hagyatkozzatok Jézusra, hogy szíveteken keresztül munkálkodhasson, és megerősítsen benneteket a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. május 30.
„Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Legyen az imádság a mindennapi táplálékotok, különösképpen most, amikor a szántóföldi munkák annyira kimerítenek benneteket, hogy képtelenek vagytok szívből imádkozni. Imádkozzatok, így minden fáradtságot legyőztök. Az ima öröm és pihenés lesz számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. május 1.
„Drága gyermekek! Kérlek benneteket, kezdjétek el átalakítani életeteket a családban. Minden család legyen szép, harmonikus virág, amelyet Jézusnak kívánok átadni. Drága gyermekek, minden család legyen élő az imádságban, s ennek gyümölcseit szeretném látni egy napon! Csak így tudlak, mint virágszirmokat, odaajándékozni benneteket Jézusnak, Isten terveinek megvalósításához. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. május 8.
„Drága gyermekek! Felelősek vagytok az üzenetekért. Itt van a kegyelem forrása, s ti vagytok az edények, amelyek továbbítják az adományokat. Ezért, drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy felelősséggel végezzétek a feladatotokat. Mindenki saját mértéke szerint fog felelni érte. Drága gyermekek, azt kérem, hogy adjátok át szeretettel az adományokat másoknak, ne tartsátok meg magatok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. május 15.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, adjátok át szíveteket, hogy átformálhassam, s az enyémhez tehessem hasonlóvá. Azon tűnődtök, drága gyermekek, hogy miért nem tudtok megfelelni annak, amit kérek tőletek. Azért nem sikerül, mert nem adtátok át szíveteket, hogy átalakítsam. Beszéltek, de nem cselekedtek. Arra hívlak benneteket, hogy tegyetek meg mindent, amit mondok. Így veletek leszek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. május 22.
„Drága gyermekek! Ma a szeretetemet akarom nektek adni. Nem tudjátok, drága gyermekek, milyen nagy a szeretetem, és nem tudjátok elfogadni. Sokféleképpen akarom kifejezni, de ti nem ismeritek fel. Nem fogjátok fel szavaimat a szívetekkel, ezért nem érthetitek meg szeretetemet sem. Drága gyermekeim, fogadjatok be az életetekbe, s így képesek lesztek elfogadni mindazt, amit mondok, s amire hívlak titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. május 29.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg életetekben Isten és a felebarát iránti szeretetet. Szeretet nélkül, drága gyermekek, nem tehettek semmit. Ezért arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy váltsátok valóra a kölcsönös szeretetet. Csak így tudtok majd szeretni, elfogadni engem, s mindazokat, akik a plébániátokra érkeznek. Mindannyian megérzik majd rajtatok keresztül a szeretetemet. Ezért kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy mától kezdjetek el forrón szeretni, azzal a szeretettel, amellyel én szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. május 25.
„Drága gyermekek! Arra hívom mindegyikőtöket, hogy kezdjetek el Isten szeretetében élni. Drága gyermekek, készek vagytok arra, hogy bűnt kövessetek el, s gondolkodás nélkül a sátán kezébe adjátok magatokat. Kérlek benneteket, hogy mindegyikőtök tudatosan döntsön Isten mellett és a sátán ellen. Édesanyátok vagyok, s ezért az életszentség teljességére akarlak vezetni benneteket. Azt akarom, hogy mindenki boldog legyen itt a földön, s aztán velem legyen a mennyben. Ez jövetelem célja, drága gyermekek, és ez a vágyam. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. május 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy hagyatkozzatok teljesen Istenre. Imádkozzatok kicsinyeim, hogy a sátán ne himbáljon benneteket, mint ágakat a szél. Legyetek erősek Istenben. Azt szeretném, ha általatok az egész világ megismerné az öröm Istenét. Életetekkel tegyetek tanúságot Isten öröméről. Ne aggodalmaskodjatok, ne nyugtalankodjatok. Isten segíteni fog nektek, és megmutatja az utat. Azt akarom, hogy minden embert az én szeretetemmel szeressetek, jókat és rosszakat egyaránt. A szeretet csak így hódíthatja meg a világot. Gyermekeim, az enyéim vagytok. Szeretlek benneteket, s azt kívánom, hagyatkozzatok rám, hogy elvezethesselek benneteket Istenhez. Szüntelenül imádkozzatok, hogy a sátán ne tudjon kihasználni benneteket. Imádkozzatok, hogy megértsétek: hozzám tartoztok. Megáldalak benneteket az öröm áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. május 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten előtt. Látjátok gyermekeim, miként nyiladozik a természet, hogy gyümölcsöt, életet adjon. Így hívlak én is benneteket arra, hogy életetek Istenben legyen, s hogy teljesen ráhagyatkozzatok. Veletek vagyok, gyermekeim, s szüntelenül az élet örömébe szeretnélek vezetni benneteket. Szeretném, ha mindannyian felfedeznétek az örömöt és szeretetet, amely egyedül Istenben található, és amelyet egyedül Isten adhat. Isten semmi mást nem akar tőletek, mint ráhagyatkozásotokat. Ezért, gyermekeim, döntsetek komolyan Isten mellett, mert minden más elmúlik. Egyedül Isten örök! Imádkozzatok, hogy felfedezzétek az Istentől kapott élet nagyságát és örömét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. május 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, döntsétek el, hogy komolyan végzitek ezt a kilencedet. Szenteljetek időt az imádságra és az áldozatokra. Veletek vagyok, s szeretnék segíteni nektek, hogy növekedjetek a lemondásban és a vezeklésben s így megérezhessétek azok életének szépségét, akik különleges módon adták át nekem önmagukat. Drága gyermekek, Isten napról napra megáld benneteket és szeretné megváltoztatni az életeteket. Imádkozzatok, tehát, hogy legyen erőtök megváltoztatni az életeteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. május 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mindnyájan, akik hallottátok béke-üzenetemet, komolyan és szeretettel valósítsátok meg az életetekben. Sokan azt gondolják, hogy sokat tesznek vele, ha az üzenetekről beszélnek, de nem élnek azok szerint. Az életre hívlak benneteket drága gyermekeim és mindannak megváltoztatására, ami rossz bennetek, hogy mindent jóvá és életté alakítsatok. Drága gyermekek, veletek vagyok és mindnyájatokat szeretnélek segíteni abban, hogy éljétek az Örömhírt, és életetekkel tanúságot tegyetek róla . Azért vagyok itt, drága gyermekek, hogy segítselek és a mennybe vezesselek benneteket. A mennyben öröm van, amellyel már most is élhettek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. május 25.
„Drága gyermekek! Ma újra az imára hívlak benneteket, hogy általa még jobban közeledjetek Istenhez. Veletek vagyok, és vezetni szeretnélek mindnyájatokat az üdvösség útján, amelyet Jézus ad nektek. Napról napra egyre közelebb vagyok hozzátok, még ha nem is vagytok ennek tudatában, és nem akarjátok elismerni, hogy eddig alig-alig kapcsolódtatok hozzám imával. Amikor kísértések és problémák adódnak, azt mondogatjátok: Ó, Istenem, ó, Anyám, hol vagytok? És én csak várok rátok, hogy igent mondjatok nekem, azt átadjam Jézusnak, és ő kegyelmekkel tölthessen el benneteket. Ezért még egyszer fogadjátok el hívásomat, és kezdjetek el újra imádkozni, amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Akkor felismeritek majd, hogy Isten mindenható a mindennapi életetekben. Veletek vagyok és várok rátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. május 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádsággal nyíljatok meg Isten előtt, hogy a Szentlélek elkezdhessen csodákat tenni bennetek és általatok. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Hiszen, drága gyermekeim, mindannyian fontosak vagytok üdvösségtervemben. Hívlak benneteket, hogy a jó és a béke hordozói legyetek. Isten csak akkor tud nektek békét adni, ha megtértek és imádkoztok. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és tegyétek azt, amire a Szentlélek indít benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. május 25.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyen több bizalmatok bennem, és mélyebben éljétek meg az üzeneteimet. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Ám arra is várok, hogy a szívetek nyitott legyen az üzeneteimre. Örüljetek, mert Isten szeret benneteket, és minden nap lehetőséget ad arra, hogy megtérjetek, és erősebben higgyetek a Teremtő Istenben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. május 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy segítsetek nekem imáitokkal közelebb hozni minél több szívet szeplőtelen szívemhez. A sátán erős, és egyre több embert akar minden erejével önmagához és a bűnhöz közelíteni. Ezért leselkedik, és meg akar ragadni minden pillanatot. Kérlek benneteket gyermekeim, hogy imádkozzatok és segítsetek nekem, hogy segíthessek. Édesanyátok vagyok, szeretlek benneteket, ezért segíteni akarok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. május 25.
Drága gyermekek! Ma szeretnék megköszönni nektek minden imádságot és áldozatot, amit ebben a nekem szentelt hónapban felajánlottatok. Gyermekeim, azt kívánom, hogy ebben az időszakban, amely általam különlegesen kapcsolódik az Éghez, ti is mindnyájan legyetek aktívak. Imádkozzatok, hogy megérthessétek, mindnyájatoknak együtt kell működnötök életetek és példátok által az üdvösség művében. Gyermekeim, azt szeretném, hogy az emberek megtérjenek, és bennetek megláthassanak engem és Fiamat, Jézust. Közbenjárok majd értetek, és segíteni fogok nektek, hogy világossággá váljatok. Segítsetek másoknak, mert őket segítve, a ti lelketek is megtalálja az üdvösséget. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. május 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy dicsőítsétek Istent, hogy Isten Neve szent legyen szívetekben és életetekben. Gyermekeim, amikor Isten szentségében vagytok, Isten veletek van, békét és örömöt ad nektek, amit csak az ima által kaphattok Istentől. Ezért gyermekeim, újítsátok meg az imát családjaitokban, és akkor szívetek megdicsőíti Isten szent Nevét, és a Mennyország fog uralkodni szívetekben. Közel vagyok hozzátok és közbenjárok értetek Istennél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1998. május 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádsággal és áldozattal készüljetek a Szentlélek eljövetelére. Gyermekeim, ez a kegyelem ideje, ezért újra hívlak benneteket, hogy döntsetek a Teremtő Isten mellett. Engedjétek meg, hogy átformáljon és megváltoztasson benneteket. Legyen kész a szívetek meghallani és élni is mindazt, ami a Szentlélek tervében található számotokra. Gyermekeim, engedjétek meg a Szentléleknek, hogy az igazság és az üdvösség útján az örök élet felé vezessen benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. május 25.
Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy térjetek meg, és még szilárdabban higgyetek Istenben. Gyermekeim, keresitek a békét, és különféleképp imádkoztok, de a szíveteket még nem adtátok Istennek hogy betöltse szeretetével. Íme ezért vagyok veletek, hogy megismertessem veletek Isten szeretetét, és közelebb vezesselek hozzá. Ha Istent mindenek fölött szeretitek, akkor könnyű lesz imádkozni és megnyitni Isten felé a szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. május 25.
„Drága gyermekek! Együtt örülök veletek és ebben a kegyelmi időben a lelki megújulásra hívlak benneteket. Imádkozzatok gyermekeim, hogy a Szentlélek teljesen betöltsön benneteket, s így örömmel tehessetek tanúságot mindazoknak, akik távol vannak a hittől. Gyermekeim, imádkozzatok különösen a Szentlélek ajándékaiért, hogy a szeretet lelkében minden nap és minden helyzetben közelebb legyetek felebarátaitokhoz, és hogy bölcsességben és szeretetben tudjatok legyőzni minden nehézséget. Veletek vagyok, és Jézusnál közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. május 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok, és kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy vezessen benneteket ebben az időben, hogy megérthessétek és élhessétek ennek az időnek a kegyelmét. Térjetek meg, gyermekeim, és térdeljetek le szívetek csendjében. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, hogy így örömmel tudjatok tanúságot tenni a szépségről, amit Isten szüntelenül áraszt az életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. május 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy tegyétek az első helyre életetekben az imádságot. Imádkozzatok gyermekeim, és legyen számotokra öröm az imádság. Veletek vagyok és közbenjárok értetek, ti pedig gyermekeim, legyetek üzeneteim örömteli hordozói. Hadd legyen öröm velem az életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. május 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Újítsátok meg személyes imátokat, és különösen arra kérjétek a Szentlelket, hogy segítsen nektek szívből imádkozni. Közbenjárok értetek, gyermekeim, és a megtérésre hívlak mindnyájatokat. Ha ti megtértek, körülöttetek is mindenki megújul és öröm lesz számukra az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. május 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra buzdítlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat Szívemnek és Fiam, Jézus Szívének. Csak így lesztek minden nap egyre inkább az enyémek és így fogjátok még jobban buzdítani egymást a szentségre. Így öröm fog uralkodni a szívetekben, és a béke és a szeretet hordozóivá váltok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2005. május 25.
„Drága gyermekek! Újból arra hívlak benneteket, hogy alázatban éljétek meg üzeneteimet. Tegyetek tanúságot róluk, különösen most, amikor a jelenéseim évfordulójához közeledünk. Gyermekeim, legyetek jel azok számára, akik távol vannak Istentől és az ő szeretetétől. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. május 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg, és éljétek a nektek adott üzeneteimet. Döntsetek a szentség mellett, gyermekeim, és gondoljatok a Mennyországra. Csak így lesz olyan béke a szívetekben, amit senki sem tud megsemmisíteni. A béke ajándék, amelyet Isten az imában ad. Gyermekeim, keressétek és minden erőtökkel azon dolgozzatok, hogy a béke győzzön a szívetekben és a világban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.