Június

1984. június 2.
Pünkösd előtt, a Szentlélekhez végzett kilenced alatt a következő üzenetet adja:
„Drága gyermekek! Ma este azt szeretném mondani nektek, hogy ennek a kilencednek a napjaiban imádkozzatok a Szentlélek kiáradásáért családotokban és egyházközségetekben. Imádkozzatok, nem fogjátok megbánni! Isten olyan ajándékokat ad majd nektek, amelyekért földi életetek végéig dicsőítitek őt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. június 7. Nincs üzenet, a Szűzanya megígéri, hogy szombaton fog adni.
1984. június 9.
„Drága gyermekek! Holnap este imádkozzatok az Igazság Lelkéért, különösen ti, akik az egyházközséghez tartoztok. Szükségetek van az Igazság Lelkére ahhoz, hogy az üzeneteket úgy tudjátok továbbadni, ahogyan én mondtam: anélkül, hogy bármit is hozzáadnátok, vagy elvennétek belőlük. Imádkozzatok, hogy a Szentlélek eltöltsön benneteket az imádság lelkével, hogy így többet imádkozzatok. Én, mint Édesanyátok mondom nektek: keveset imádkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. június 14.
Semmilyen különleges üzenetet nem ad.
1984. június 21.
„Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. június 28.
Nincs egyházközségnek szóló üzenet.
1985. június 6.
„Drága gyermekek! Az elkövetkezendő napokban különféle nemzetiségű emberek érkeznek majd plébániátokra, ezért most a szeretetre hívlak benneteket: szeressétek először családtagjaitokat, akkor majd képesek lesztek befogadni és szeretni az ideérkezőket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. június 13.
„Drága gyermekek! Az évfordulóig azt kérem tőletek, hogy ti, az egyházközség, többet imádkozzatok, s ez legyen az Istenre hagyatkozásotok jele. Drága gyermekek, tudom, hogy mindannyian fáradtak vagytok: nem, nem tudjátok átadni magatokat nekem! Ezekben a napokban hagyatkozzatok rám teljesen! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. június 20.
„Drága gyermekek! Az előttünk álló ünnep alkalmából azt kérem, hogy nyissátok meg szívetek minden szív Ura előtt! Adjátok át nekem érzéseiteket, gondjaitokat. Vigasztalni akarlak benneteket megpróbáltatásaitokban. Isten békéjével, örömével, és szeretetével akarlak betölteni titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. június 25.
Marija ezen a napon a következő kérdést intézi a Szűzanyához: „Drága Gospa, mit akarsz tanácsolni a papoknak?”
„Azt kérem, hogy hívjatok mindenkit a rózsafüzér imádkozására. Ezáltal legyőzhettek minden bajt, amivel a sátán a katolikus Egyházat akarja sújtani. Papok, mindannyian imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!”
1985. június 28.
„Drága gyermekek! Mai üzenetemmel az alázatra szeretnélek hívni benneteket. A napokban nagy örömben volt részetek azok miatt, akik idejöttek. Szeretettel beszéltetek tapasztalataitokról. Most arra kérlek benneteket, hogy továbbra is alázattal és nyílt szívvel beszéljetek az ideérkezőkkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. június 5.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, döntsétek el, hogy valóban életre akarjátok-e váltani üzeneteimet? Azt szeretném, hogy tevékenyen éljétek meg és továbbítsátok üzeneteimet. Különösen azt szeretném, drága gyermekek, hogy mindnyájan Jézust tükrözzétek vissza, aki be fogja ragyogni ezt a hitetlen, sötétben botorkáló világot. Azt szeretném, hogy világosság legyetek mindenkinek, és tanúskodjatok a világosságban. Drága gyermekek, ti nem a sötétségre, hanem a világosságra kaptatok meghívást. Éljetek hát világosságban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. június 12.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjétek el élő hittel imádkozni a rózsafüzért. Így tudok majd nektek segíteni. Drága gyermekek, szeretnétek kegyelmeket kapni, de nem imádkoztok. Nem tudok nektek segíteni, mert nem akartok megmozdulni. Drága gyermekek, hívlak benneteket, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és legyen számotokra a rózsafüzér olyan kötelezettség, amit örömmel teljesítetek. Így majd megértitek, hogy miért vagyok ilyen sokáig veletek. Szeretnélek megtanítani benneteket imádkozni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. június 19.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban az én Uram megengedte, hogy még több kegyelmet nyerjek el számotokra. Ezért újra az imádságra akarlak buzdítani benneteket, drága gyermekek! Szüntelenül imádkozzatok! Így majd megadom nektek azt az örömet, amivel az Úr megajándékoz engem. Ezekkel a kegyelmekkel, drága gyermekek, azt szeretném, hogy szenvedésetek öröm legyen. Édesanyátok vagyok, és segíteni akarok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. június 26.
„Drága gyermekek! Isten megengedi, hogy vele együtt megteremtsem itt a béke oázisát. Azt kérem tőletek, óvjátok, hogy mindig tiszta maradjon. Vannak, akik hanyagságukkal lerombolják a békét és az imádságot. Tanúságtételre hívlak titeket, életetekkel segítsetek megőrizni a békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. június 25.
„Drága gyermekek! Ma köszönetet mondok nektek, s szeretnélek az Isten békéjére hívni titeket. Szeretném, ha mindnyájan megtapasztalnátok szívetekben azt a békét, amelyet Isten ad. Szeretném ma mindegyikőtöket megáldani. Megáldalak benneteket Isten áldásával, és kérlek benneteket, drága gyermekek, kövessétek utamat és éljetek aszerint! Szeretlek benneteket, drága gyermekek, s ezért nem is tudom, hányszor hívtalak benneteket. És köszönöm nektek mindazt, amit szándékaimért tesztek. Kérlek, segítsetek, hogy bemutathassalak benneteket Istennek. Segítsetek, hogy megmenthesselek és az üdvösség útján vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. június 25. A jelenések hetedik évfordulója
„Drága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket, amely odaadó és kedves Isten előtt. Gyermekeim, a szeretet minden keserűséget és nehézséget elfogad, Jézus kedvéért, aki a szeretet. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok Istenhez, hogy jöjjön a segítségetekre, de ne a ti vágyaitok, hanem az ő szeretete szerint. Adjátok át magatokat Istennek, hogy meggyógyíthasson, megvigasztalhasson és megbocsáthasson mindent, ami akadályoz benneteket a szeretetet útján. Isten így alakíthatja majd életeteket és növekedni fogtok a szeretetben. Gyermekeim, dicsérjétek Istent a szeretet hálaénekével, hogy Isten szeretete napról napra növekedhessen, egészen a beteljesedésig. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. június 25. A jelenések nyolcadik évfordulója
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg az elmúlt nyolc év során adott üzeneteimet. Ez az idő a kegyelem ideje. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindegyikőtök nagy kegyelmeket kapjon Istentől. Megáldalak, és különleges szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. június 25. A jelenések kilencedik évfordulója
„Drága gyermekek! Szeretnék megköszönni nektek minden áldozatot és imádságot. Különleges anyai áldásommal áldalak meg benneteket. Hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, s napról napra ismerjétek fel akaratát az imádságban. Drága gyermekek, szeretném hívni mindegyikőtöket a teljes megtérésre, hogy öröm legyen a szívetekben. Boldog vagyok, hogy ma ilyen nagy számban vagytok jelen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. június 25.
„Drága gyermekek! A mai nagy napon, amelyet felajánlottatok nekem, szeretnélek mindnyájatokat megáldani és azt szeretném mondani, hogy ezek a kegyelem napjai, amíg veletek vagyok. Segíteni szeretnék, és tanítani benneteket arra, hogy az életszentség útján járjatok. Sok ember van, aki nem akarja megérteni üzenetemet, vagy komolyan elfogadni azt, amit mondok. Éppen ezért hívlak és kérlek benneteket, hogy életetekkel, mindennapjaitokkal legyetek jelenlétem tanúi. Ha imádkoztok, Isten segíteni fog, hogy felismerjétek jövetelem valódi okát. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok és olvassátok a Szentírást, hogy általa felfedezhessétek a jövetelemben rejlő üzenetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. június 25.
„Drága gyermekek! Ma boldog vagyok még akkor is, ha némi szomorúság van a szívemben mindazok miatt, akik már elindultak ezen az úton, de később elhagyták. Azért vagyok itt, hogy egy új útra, az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Ezért hívlak benneteket, napról napra, a megtérésre. Ám ha nem imádkoztok, nem mondhatjátok, hogy a megtérés útján jártok. Imádkozom értetek, és közbenjárok Istennél a békéért: elsősorban a szívetekben, majd körülöttetek is, hogy Isten legyen a ti békétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

A Szűzanya ezen az évfordulón mindenkinek különleges áldását adta.

 

1993. június 25.
„Drága gyermekek! Ma is örülök jelenléteteknek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal, és közbenjárok értetek Istennél. Újra hívlak benneteket, hogy éljetek üzeneteim szerint és valósítsátok meg azokat életetekben, tetteitekben. Veletek vagyok és napról-napra megáldalak mindnyájatokat. Drága gyermekek, ezek rendkívüli idők, és azért vagyok veletek, hogy szeresselek és oltalmazzalak benneteket. Azért, hogy védelmezzem szíveteket a sátántól, és egyre közelebb vigyek mindenkit Fiam, Jézus szívéhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok anyai hívásomra!”

 

1994. június 25.
„Drága gyermekek! Ma, itt látva mindnyájatokat, öröm van a szívemben! Megáldalak, és arra hívlak benneteket, határozzátok el, hogy az üzeneteim szerint éltek. Gyermekeim, szeretnélek Jézushoz vezetni benneteket, mert ő a ti üdvösségetek. Ezért gyermekeim, minél többet imádkoztok, annál inkább fogtok hozzám és Fiamhoz, Jézushoz tartozni. Megáldalak mindnyájatokat anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

1995. június 25.
„Drága gyermekek! Ma boldog vagyok, mert ilyen nagy számban látlak itt benneteket, s válaszoltatok hívásomra és eljöttetek, hogy megvalósítsátok üzeneteimet. Arra hívlak benneteket gyermekeim, hogy a béke örömteli hordozói legyetek ebben a békétlen világban. Imádkozzatok a békéért, hogy mielőbb a béke ideje uralkodjék, amit türelmetlenül vár a szívem. Közel vagyok hozzátok gyermekeim, a Magasságbeli előtt közbenjárok mindnyájatokért, és anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

1996. június 25.
Drága gyermekek! Ma megköszönöm áldozataitokat, amelyeket felajánlottatok nekem ezekben a napokban. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg nekem, és döntsetek a megtérés mellett. Gyermekeim, szívetek még nem teljesen nyitott előttem, ezért újra hívlak benneteket, nyíljatok meg az imádságra, hogy az imádságban a Szentlélek segítsen, hogy szívetek hússzív legyen, ne pedig kőszív. Gyermekeim, köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra és elhatároztátok, hogy velem együtt haladtok a szentség felé!

 

1997. június 25. a jelenések tizenhatodik évfordulója
Drága gyermekek! Ma különleges módon vagyok veletek, és anyai béke-áldásomat hozom el nektek. Imádkozom és közbenjárok értetek Istennél, hogy megértsétek, mindnyájan a béke hordozói vagytok. Nem lehet békétek, ha szívetek nincs békében Istennel. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az ima békétek alapja. Nyissátok meg szíveteket, és adjatok időt Istennek, hogy a barátotok legyen. Amikor igazi barátság szövődik Istennel, azt semmiféle vihar nem képes lerombolni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

 

1998. június 25.
Drága gyermekek! Ma szeretném megköszönni, hogy az üzeneteim szerint éltek. Anyai áldásommal megáldalak, és Fiam, Jézus elé viszlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

 

1999. június 25.
Drága gyermekek! Ma megköszönöm nektek, hogy az üzeneteim szerint éltek és életetekkel tanúságot tesztek üzeneteimről. Gyermekeim, legyetek erősek és imádkozzatok, hogy az ima erőt és örömet adjon nektek. Csak így lesz közületek mindenki az enyém, és így vezethetem üdvösség útjára. Gyermekeim, imádkozzatok, és életetekkel tegyetek tanúságot a jelenlétemről. Legyen minden napotok örömteli tanúságtétel Isten szeretetéről. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

 

2000. június 25. a jelenések 19. évfordulója
„Drága gyermekek! Ma imádkozni hívlak benneteket. Aki imádkozik, az nem fél a jövőtől. Gyermekeim, ne feledjétek: veletek vagyok, és mindnyájatokat szeretlek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

2001. június 25. A jelenések 20. Évfordulója
„Drága gyermekek! Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak anyai áldásommal. Különösen ma, amikor Isten bőségesen osztja kegyelmeit, imádkozzatok és kérjétek Istent általam. Isten nagy kegyelmeket ad nektek, ezért használjátok ki ezt a kegyelmi időt gyermekeim, és közeledjetek a szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

2002. június 25.
„Drága gyermekek! Ma imádkozom értetek és veletek azért, hogy a Szentlélek segítsen benneteket és növelje hiteteket, hogy még jobban be tudjátok fogadni üzeneteimet, amelyeket ezen a szent helyen adok nektek. Értsétek meg gyermekeim, hogy ez kegyelmi idő mindnyájatoknak, és velem gyermekeim biztosan haladtok. Szeretnélek mindnyájatokat a szentség útjára vezetni. Éljetek üzeneteim szerint és valósítsátok meg minden szavát. Legyenek számotokra különösen értékesek, mert az égből jönnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

2003. június 25.
„Drága gyermekek! Nagy örömmel hívlak benneteket ma is arra, hogy üzeneteim szerint éljetek. Veletek vagyok és köszönöm, hogy életre váltottátok, amit mondok. Arra hívlak benneteket, hogy új lelkesedéssel és örömmel még jobban elevenítsétek fel üzeneteimet. Az imádságotok pedig mindennapos legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

2004. június 25.
„Drága gyermekek! Ma is öröm van a szívemben. Szeretném megköszönni amit tesztek azért, hogy megvalósuljon a tervem. Mindegyikőtök fontos, ezért gyermekeim, imádkozzatok és örvendezzetek velem minden szívnek, aki megtért és a béke eszköze lett a világban. Az imacsoportok erősek és általuk látható, gyermekeim, hogy a Szentlélek működik világszerte. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

2005. június 25. A jelenések 24. évfordulója
„Drága gyermekek! Ma megköszönök nektek minden áldozatot, amit a szándékaimra felajánlottatok. Arra hívlak benneteket gyermekeim, hogy legyetek a béke és a szeretet apostolai a családjaitokban és a világban. Imádkozzatok, hogy a Szentlélek megvilágosítson, és a szentség útján vezessen benneteket. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

 

 

2006. június 25.
„Drága gyermekek! Nagy örömmel szívemben megköszönök nektek minden imát, amit ezekben a napokban fölajánlottatok a szándékaimra. Tudjátok, gyermekeim, hogy nem fogjátok megbánni sem ti, sem a gyermekeitek. Isten nagy kegyelmekkel fog megjutalmazni benneteket és elnyeritek az örök életet. Közel vagyok hozzátok és hálás vagyok mindazoknak, akik az évek során elfogadták az üzeneteimet, életre váltották azokat és döntöttek a szentség és a béke mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.