Július

1984. július 5.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném nektek mondani, hogy minden munkátokat imával kezdjétek, és imával fejezzétek be. Ha ezt megteszitek, Isten megáld benneteket, és a munkátokat. Ezekben a napokban keveset imádkoztok, és sokat dolgoztok. Ezért imádkozzatok! Az imában fogtok megpihenni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. július 12.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán szeretné meghiúsítani terveimet. Imádkozzatok, hogy ne valósuljon meg a terve. Kérni fogom Fiamat, Jézust, adja meg nektek azt a kegyelmet, hogy a sátán kísértéseiben megtapasztaljátok Jézus győzelmét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. július 19.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban megtapasztaltátok, hogyan cselekszik a sátán. Mindig veletek vagyok, ne féljetek a megpróbáltatásoktól, mert Isten vigyáz rátok. Én pedig nektek adtam magam, s együttérzek veletek a legkisebb kísértésben is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. július 26.
„Drága gyermekek! Ma ismét a kitartó imára és a bűnbánatra akarlak hívni benneteket. Különösen ennek az egyházközségnek a fiatalsága legyen buzgó az imában. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1985. július 4.
„Drága gyermekek! Megköszönök nektek minden áldozatot, amit felajánlottatok. Azt kérem, hogy valahányszor áldozatot hoztok, szeretettel tegyétek. Azt szeretném, hogy ti, akik erőtlenek vagytok, bizalommal kezdjetek el segíteni. Ha bizalom van bennetek, az Úr adni fog. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. július 11.
„Drága gyermekek! Szeretem ezt az egyházközséget, és palástommal megoltalmazom minden sátáni cselekedettől. Imádkozzatok, hogy a sátán eltávolodjon ettől az egyházközségtől, s mindenkitől, aki idejön. Így meghallhatjátok Isten valamennyi hívását, s válaszolni tudtok rá életetekkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. július 18.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy helyezzetek el otthonaitokban minél több megszentelt tárgyat, s mindenki hordjon magán egy megszentelt dolgot. Szenteljetek meg minden tárgyat, így kevésbé fog megkísérteni benneteket a sátán, mert védőpajzsotok lesz ellene. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. július 25.
„Drága gyermekek! Vezetni szeretnélek titeket, de nem akarjátok meghallgatni üzeneteimet. Ma arra hívlak benneteket, hogy figyeljetek oda rájuk, s így képesek lesztek megélni mindazt, amit Isten általam akar mondani nektek. Nyíljatok meg Istennek, és Isten cselekedni fog általatok, és megadja nektek mindazt, amire szükségetek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. július 3.
„Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak. Imádság nélkül, drága gyermekek, nem tapasztalhatjátok meg sem Istent, sem engem, sem a kegyelmeket, amelyeket nektek adok. Ezért azt kérem, hogy napjaitokat mindig imával kezdjétek el, és imával fejezzétek be. Drága gyermekek, napról napra tovább akarlak vezetni benneteket az imádságban; ám nem tudtok növekedni, mert nem akartok. Arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy legyen számotokra első helyen az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 10.
„Drága gyermekek! Ma az életszentségre hívlak benneteket. Szentség nélkül nem élhettek. Ezért szeretettel győzzetek le minden bűnt, és szeretettel győzzétek le a benneteket érő nehézségeket. Drága gyermekek, kérlek benneteket, élesszétek fel magatokban a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 17.
„Drága gyermekek! Ma azt kérem tőletek, gondolkodjatok el azon, hogy miért maradtam ilyen hosszú ideig veletek. Közvetítő vagyok Isten és köztetek. Ezért arra szeretnélek hívni benneteket, drága gyermekek, hogy mindig szeretettel valósítsátok meg azt, amit Isten kér tőletek. Drága gyermekek, mély alázattal éljetek meg tehát, minden üzenetet, amelyet nektek adok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 24.
„Drága gyermekek! Örülök mindazok miatt, aki közületek a szentség útján járnak, és arra kérlek benneteket, hogy tanúságtételetekkel segítsetek azoknak, akik nem tudnak szentül élni. Ezért, drága gyermekek, a családotok legyen az a hely, ahol az életszentség megszületik. Segítsetek mindenkinek, hogy szentül éljenek, különösen családtagjaitoknak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 31.
„Drága gyermekek! A gyűlölet széthúzást szül, nincs tekintettel senkire és semmire. Arra hívlak benneteket, hogy mindig az egyetértést és a békét hordozzátok. Különösen ott, ahol éltek, drága gyermekek, cselekedjetek szeretettel. Egyetlen eszközötök mindig a szeretet legyen. A szeretettel fordítsátok jóra mindazt, amit a sátán akar birtokolni és elpusztítani. Csak így lesztek teljesen az enyéim, s így tudok majd segíteni nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. július 25.
„Drága gyermekek! Kérlek benneteket, hogy mától fogadjátok el az életszentség útját. Szeretlek benneteket, és ezért szeretném, hogy szentek legyetek. Nem akarom, hogy a sátán meggátoljon benneteket ezen az úton. Drága gyermekek, imádkozzatok, s fogadjatok el mindent, amit Isten ezen a keserű úton nyújt nektek. Ugyanakkor, aki ezt az utat választja, annak Isten kinyilvánítja jóságát, s örömmel fog eleget tenni Isten minden hívásának. Ne tulajdonítsatok jelentőséget a kis dolgoknak, vágyakozzatok a mennyország után. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. július 25.
„Drága gyermekek! Ma az Istenre való teljes ráhagyatkozásra hívlak benneteket. Mindazt, amit tesztek, amit birtokoltok, adjátok át Istennek, hogy királyként uralkodjon mindenetek fölött. Így Isten elvezethet benneteket általam a lelki élet mélységeibe. Gyermekeim, ne féljetek, mert én veletek vagyok akkor is, amikor azt gondoljátok, hogy nincs kiút, s a sátán uralkodik. Békét hozok nektek. Édesanyátok vagyok, a Béke Királynője. Megáldalak benneteket az öröm áldásával. Legyen Isten a mindenetek az életben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. július 25.
„Drága gyermekek! Ma a szív megújulására hívlak benneteket. Nyíljatok meg Isten előtt, adjátok át neki minden nehézségeteket, kereszteteket, hogy Isten örömmé változtassa azokat. Kicsinyeim, nem tudtok megnyílni Istennek, ha nem imádkoztok. Ezért mától határozzátok el, hogy időt szenteltek arra, hogy egyedül, a csöndben Istennel találkozzatok. Így lesztek képesek Istennel tanúságot tenni a jelenlétemről. Gyermekeim, nem akarlak kényszeríteni benneteket, hanem szabadon, mint Isten gyermekei, adjátok oda az időtöket Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. július 25.
„Drága gyermekek! Ma a békére hívlak benneteket. Úgy jöttem ide, mint a Béke Királynője, és anyai békémmel gazdagítani szeretnélek benneteket. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, és szeretnélek elvezetni a békéhez, amelyet csak Isten adhat meg, s amely gazdaggá tesz minden szívet. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek békém hordozói és tanúi ebben a békétlen világban. Uralkodjon béke az egész világon, ezen a nyugtalan, és békére szomjazó világon. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. július 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Ezekben a napokban rendkívüli módon veszélyben van a béke, ezért kérem, hogy újítsátok meg családotokban a böjtöt, és az imát. Drága gyermekek, szeretném, ha megértenétek a helyzet komolyságát és azt, hogy a jövőben lejátszódó események nagy része imátoktól függ. Ti pedig keveset imádkoztok. Drága gyermekek, veletek vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy komolyan kezdjetek el imádkozni és böjtölni, ahogy jövetelem első napjaiban tettétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. július 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket, és ezen belül az öröm imájára, hogy ezekben a fájdalmas napokban senki se érezzen közületek szomorúságot az imádságban, hanem legyen az örömteli találkozás a Teremtő Istennel. Imádkozzatok gyermekeim, hogy közelebb legyetek hozzám, és az imádságban megérezzétek mit kívánok tőletek. Veletek vagyok, és minden nap megáldalak benneteket anyai áldásommal, hogy Isten bőségesen betöltsön benneteket kegyelmével a mindennapi életetekben. Adjatok hálát Istennek azért, hogy veletek lehetek, mert mondom nektek, ez nagy kegyelem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. július 25.
„Drága gyermekek! Köszönöm imáitokat és a szeretetet, amit irántam tanúsítotok. Kérlek benneteket, határozzátok el, hogy imádkoztok a szándékaimért. Drága gyermekek, végezzetek kilencedeket, áldozatot hozva abban, amiben a leginkább megkötve érzitek magatokat. Szeretném, ha az életetek hozzám kötődne. Édesanyátok vagyok, és azt szeretném, gyermekeim, ha nem vezetne félre benneteket a sátán. Ő tévútra akar vinni benneteket, de nem teheti meg, ha nem engeditek neki. Ezért kicsinyeim, újítsátok meg az imádságot a szívetekben, s akkor megértitek hívásomat és mély vágyamat arra, hogy segítsek nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. július 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy türelemmel határozzátok el, hogy időt szántok az imádságra. Gyermekeim, nem mondhatjátok, hogy hozzám tartoztok, és hogy üzeneteim által megtérést éltetek át, ha nem vagytok készek minden nap arra, hogy időt adjatok Istennek. Közel vagyok hozzátok és megáldalak benneteket! Gyermekeim, ne feledjétek, ha nem imádkoztok, nem vagytok közel sem hozzám, sem a Szentlélekhez, aki a szentség útján vezet benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. július 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket, mert csak az imában érthetitek meg idejövetelemet. A Szentlélek az imában megvilágosít benneteket, hogy megértsétek, hogyan kell megtérnetek. Gyermekeim, szeretnék összeállítani belőletek egy gyönyörű, az örökkévalóságra készülő csokrot. Ti azonban nem fogadjátok el a megtérés, az üdvösség útját, amelyet jelenéseim révén kínálok nektek. Gyermekeim, imádkozzatok, térjetek meg szívből és közeledjetek hozzám. A jó győzzön a rossz fölött! Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. július 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy minden nap döntsetek Isten mellett. Gyermekeim, sokat beszéltek Istenről, de kevéssé tesztek tanúságot az életetekkel. Ezért gyermekeim, döntsetek a megtérés mellett, hogy életetek igaz legyen Isten előtt, és így életetek igazságában tanúságot tegyetek a szépségről, amit Isten adott nektek. Gyermekeim, újra hívlak benneteket, határozzatok az imádság mellett, mert a megtérést az imádságban élhetitek át. Az egyszerűségben mindnyájan hasonlóak lesztek egy gyermekhez, aki nyitott az Atya szeretetére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. július 25.
Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy válaszoljatok az imára való meghívásomra. Drága gyermekek, szeretném, hogy ezekben az időkben találjatok egy kis sarkot a személyes imára. A szív imájára szeretnélek vezetni benneteket. Csak így fogjátok megérteni, hogy ima nélkül üres az életetek. Az életetek értelmét fedezitek majd fel, amikor az imában felfedezitek Istent. Ezért, gyermekeim, nyissátok ki szívetek ajtaját, és megértitek majd, hogy az imádság öröm, amely nélkül lehetetlen élni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1998. július 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy imádságban Jézussal legyetek, és így az imádság személyes megtapasztalása által fölfedezhessétek Isten Teremtményeinek Szépségét. Ha nem imádkoztok, nem beszélhettek az imádságról, nem tehettek róla tanúságot. Gyermekeim, ezért a szív csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy Ő Szeretetével megváltoztasson és átalakítson benneteket. Gyermekeim, ez a kegyelem ideje számotokra. Használjátok ki személyes megtérésetekre, mert ha Isten a tiétek, minden a tiétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. július 25.
Drága gyermekek! Ma is veletek örvendezem, és arra hívlak mindnyájatokat, szívből imádkozzatok. Hívlak benneteket, gyermekeim hogy itt mindannyian velem együtt köszönjétek meg Istennek a kegyelmeket, amelyeket általam adott. Szeretném, ha megértenétek hogy itt nem csak az imádság helyét, hanem a szívek találkozásának helyét szeretném megvalósítani. Szeretném, ha az én szívem, Jézus Szíve és a ti szívetek egy szívvé válna: a szeretet és a béke szívévé. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, és mindennek örüljetek, amit Isten itt cselekszik, annak ellenére, hogy a sátán veszekedést, és békétlenséget szít. Veletek vagyok és a Szeretet útján vezetlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. július 25.
„Drága gyermekek! Ne feledjétek, hogy itt a földön az örökkévalóság felé vezető úton vagytok, és az otthonotok a Mennyben van. Ezért, gyermekeim, legyetek nyitottak Isten szeretetére, és hagyjátok el az önzést és a bűnt. Isten megismerésében legyen örömötök a mindennapi imádságban. Használjátok ki tehát ezt az időt, és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az imában és az imádság által Isten közel van hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2001. július 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy személyes imátokkal még jobban közeledjetek Istenhez. Használjátok ki a pihenés idejét, és Istenben adjatok megnyugvást lelketeknek és szemeteknek. Találjatok békére a természetben, és felismeritek a Teremtő Istent, akinek hálát adhattok minden teremtményért, és akkor örömre találtok a szívetekben is. Köszönöm hogy követtétek hívásomat!”
2002. július 25.
„Drága gyermekek! Ma együtt örülök védőszentetekkel és arra hívlak benneteket, hogy legyetek nyitottak Isten akaratára, hogy így növekedjen bennetek a hit és általatok azokban az emberekben, akikkel a mindennapi életben találkoztok. Gyermekeim, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé nem válik. Kérjétek Szent pártfogótokat, hogy segítsen nektek növekedni az Isten iránti szeretetben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2003. július 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé nem válik számotokra. Csak így talál közületek mindenki békét a szívében és csak így lesz megelégedett a lelketek. Szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek másoknak arról a szeretetről, amit a szívetekben és az életetekben megtapasztaltok. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. július 25.
„Drága gyermekek! Újra hívlak benneteket: legyetek nyitottak az üzeneteimre. Gyermekeim, szeretnélek közelebb vezetni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, ezért imádkozzatok és böjtöljetek. Különösen arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért és így bemutathassalak benneteket Fiamnak, Jézusnak, hogy Ő átalakítsa és megnyissa szíveteket a szeretetre. Amikor szeretet lesz a szívetekben, akkor fog uralomra jutni bennetek a béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2005. július 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy napjaitokat töltsétek meg rövid, és buzgó imádságokkal. Amikor imádkoztok, a szívetek nyitva áll, és Isten különleges szeretettel szeret benneteket és rendkívüli kegyelmeket ad nektek. Ezért használjátok ki ezt a kegyelmi időt és szenteljétek Istennek, jobban, mint eddig valaha. Végezzetek kilencedeket böjttel és önmegtagadással, hogy a Sátán eltávolodjon tőletek, és a kegyelem vegyen körül benneteket. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. július 25.
„Drága gyermekek! Most ne csak a test pihenésére gondoljatok, gyermekeim, hanem keressetek időt a lélek számára is. A csendben hadd szóljon hozzátok a Szentlélek és engedjétek meg Neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.