Január

1985. január 3.
„Drága gyermekek! Isten ezekben a napokban nagy kegyelmekben részesített benneteket. Ez a hét legyen a hálaadás ideje az Istentől kapott kegyelmekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. január 10.
„Drága gyermekek! Ma szeretnék nektek megköszönni minden áldozatot, különösen is köszönet azoknak, akik szívemnek kedvesek lettek, és készséggel jönnek ide. Sok egyházközségi tag nem hallgat üzeneteimre, de azok miatt, akik különösen közel vannak szívemhez, küldök üzeneteket az egyházközségnek. Továbbra is fogok üzenni, mert szeretlek benneteket, és azt szeretném, hogy szívből terjesszétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. január 14.
A Szent Szűz üzenete Vicka közvetítésével:
„Drága gyermekek! A sátán igen hatalmas, és minden erejével meg akarja zavarni terveimet, amelyeket veletek elkezdtem. Imádkozzatok, csak imádkozzatok, és ne hagyjátok abba egy pillanatra sem! Kérni fogom Fiamat, minden megkezdett tervem megvalósulásáért. Legyetek türelmesek és állhatatosak az imában. Ne engedjétek, hogy a sátán elbátortalanítson titeket. A sátán nagy erővel működik a világban. Legyetek éberek!”
 
1985. január 17.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán alattomosan harcol az egyházközség ellen, és ti, drága gyermekek, alábbhagytatok az imádsággal, és csak kevesen járnak szentmisére. Tartsatok ki a kísértés napjaiban! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. január 24.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban megérezhettétek Isten gyöngédségét az egyházközség megújulásában. A sátán még hevesebben akar dolgozni azon, hogy elvegye minden örömötöket. Az imával teljesen lefegyverezhetitek, és biztonságba kerülhet boldogságotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. január 31.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy nyissátok meg szíveteket Istennek, mint tavasszal a virágok, amelyek annyira vágyakoznak a nap után. Édesanyátok vagyok, és mindig azt szeretném, hogy közelebb legyetek az Atyához, s hogy Ő bőségesen megajándékozza szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. január 2.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek egészen Isten mellett. Kérlek benneteket, drága gyermekek, adjátok át magatokat egészen, és képesek lesztek megélni mindazt, amit mondok nektek: nem lesz nehéz számotokra az Istennek való teljes önátadás. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. január 9.
„Drága gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy imáitokkal segítsétek Jézust itteni terveinek megvalósításában. Hozzatok áldozatokat is Jézusért, hogy megvalósíthassa mindazt, amit tervezett, és a sátán semmit se tudjon tenni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. január 16.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak titeket. Szükségem van imáitokra, hogy Isten megdicsőüljön általatok. Drága gyermekek, kérlek benneteket, hallgassatok meg és éljetek anyai kéréseim szerint, mert szeretetből hívlak titeket, azért, hogy segítsek nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. január 23.
„Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Ha szívvel imádkoztok, drága gyermekek, testvéreitek szívében elolvad a jég, és minden akadály eltűnik. A megtérés könnyű lesz azoknak, akik el akarják fogadni. Olyan ajándék ez, amelyet ki kell esdekelnetek felebarátaitok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. január 30.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mindannyian imádkozzatok azért, hogy megvalósulhasson Istennek minden rátok vonatkozó terve, és mindaz, amit általatok akar véghezvinni! Segítsetek másokat a megtérésben, különösen azokat, akik Medjugorjéba jönnek. Drága gyermekek, ne engedjétek, hogy a sátán úrrá legyen szíveteken, mert így az ő képmása lesztek, nem az enyém. Arra kérlek, imádkozzatok, hogy jelenlétem tanúi legyetek. Nélkületek Isten nem valósíthatja meg azt, amit akar. Isten mindegyikőtöknek szabad akaratot adott: használjátok fel jól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. január 1.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az új évben éljetek a nektek adott üzeneteim szerint. Drága gyermekek, tudjátok, hogy miattatok maradtam itt ilyen sokáig, hogy megtanítsalak benneteket a szentség útján járni. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok szüntelenül, és teljesítsétek az üzeneteket, amelyeket küldök, mert Isten és irántatok érzett nagy szeretettel teszem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1987. január 8.
„Drága gyermekek! Szeretném megköszönni nektek az üzeneteimre adott minden válaszotokat. Különösen köszönöm, drága gyermekek, minden áldozatotokat és imátokat, amit felajánlottatok nekem. Drága gyermekek, továbbra is akarok nektek üzeneteket adni, de mától nem csütörtökönként, hanem minden hónap 25-én. Eljött az idő, amikor beteljesedett az, amit az én Uram akart. Mostantól kevesebb üzenetet adok, de továbbra is veletek maradok. Ezért kérlek, drága gyermekek, hallgassátok meg üzeneteimet és éljetek azok szerint, hogy így vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1987. január 8-án a Szűzanya bejelenti, hogy továbbra is szeretne üzeneteket adni, de ez többé nem heti, hanem havi üzenet lesz, minden hónap 25-én, Marija közvetítésével.
 
1987. január 25.
„Drága gyermekek! Íme, ma is arra szeretnélek hívni benneteket, hogy mától mindnyájan kezdjetek el új életet élni! Drága gyermekek, szeretném, ha megértenétek, hogy Isten kiválasztott benneteket arra, hogy eszközei legyetek az emberiség üdvösségének nagy tervében. Ti nem tudhatjátok, milyen fontos szerepetek van Isten tervében. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten tervét, amit általatok akar véghezvinni. Veletek vagyok, hogy képesek legyetek egészen megvalósítani. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. január 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét a teljes megtérésre hívlak benneteket, ami nehéz azoknak, akik nem Istent választották. Teljes megtérést kérek, drága gyermekeim. Isten megadhatja nektek mindazt, amit kértek tőle. De ti csak betegség, problémák és nehézségek között keresitek Istent. Azt gondoljátok, hogy Isten messze van, nem hallgat meg titeket, nem hallja imáitokat. Nem, drága gyermekek, ez nem igaz! Amikor messze vagytok Istentől, azért nem tudjátok befogadni a kegyelmeket, mert nem kéritek erős hittel. Nap mint nap imádkozom értetek, s szeretnélek egyre közelebb vinni benneteket Istenhez, de nem tehetem, ha ti nem akarjátok. Ezért, drága gyermekek, tegyétek életeteket Isten kezébe. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. január 25.
„Drága gyermekek! A szentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy megértsétek a szépségét és nagyságát ennek az útnak, amelyen Isten különleges módon megmutatja magát nektek. Imádkozzatok, hogy nyitottak legyetek mindarra, amit Isten általatok tesz, és hogy életetek során tudjatok hálát adni Istennek, és örülni mindannak, amit Isten minden egyes ember által tesz. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. január 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek újra Isten mellett. Mindenekelőtt és mindenek fölött őt válasszátok, hogy Ő csodát tehessen az életetekben, s így napról napra öröm legyen vele az életetek. Ezért kicsinyeim, imádkozzatok, és ne engedjétek, hogy a sátán félreértéseken, értetlenségeken és egymás el nem fogadásán keresztül cselekedhessen életetekben. Imádkozzatok, hogy megértsétek az élet ajándékának nagyságát és szépségét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. január 25.
„Drága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, ahogy eddig még sohasem. Imádkozzatok a békéért. A sátán hatalmas, és nemcsak az emberi életet akarja romba dönteni, hanem a természetet és a bolygót is, ahol éltek. Ezért drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imádság által a béke isteni áldása megóvjon benneteket. Isten azért küldött hozzátok, hogy segítsek nektek. Ha akarjátok, ragadjátok meg a rózsafüzért. Egy egyszerű rózsafüzér csodákat tehet a világban és életetekben. Megáldalak benneteket, és veletek maradok, ameddig csak Isten akarja. Köszönöm, hogy nem lesztek hűtlenek jelenlétemhez. Köszönöm, mert válaszotok a jót és a békét szolgálja. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. január 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg családotokban az imádságot, hogy így minden család Fiam, Jézus öröme legyen. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak, s így képesek lesztek megérteni, s elfogadni mindent, még a legsúlyosabb betegségeket és kereszteket is. Veletek vagyok, szeretnélek szívembe zárni és megoltalmazni benneteket, de ti még nem határoztatok. Ezért kérem, drága gyermekek, hogy imádkozzatok, s az ima által engedjétek meg, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekeim, váljon mindennapi táplálékotokká az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1993. január 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy komolyan fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Ezek azok a napok, amikor döntenetek kell Isten mellett, a béke, és a jó mellett, hogy minden gyűlölet és féltékenység eltűnjön életetekből és gondolataitokból, egyedül Isten és a felebarát szeretete lakozzék bennetek. Így és csakis így lesztek képesek felismerni az idők jeleit. Veletek vagyok, és új időszak felé vezetlek benneteket, amelyet Isten kegyelemként ad, hogy még jobban megismerjétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. január 25.
„Drága gyermekek! Mindannyian az én gyermekeim vagytok. Szeretlek benneteket. De gyermekeim, nem szabad elfelejtenetek, hogy imádság nélkül nem lehettek a közelemben! Ezekben az időkben a sátán szeretne felfordulást kelteni szívetekben és családotokban. Gyermekeim, ne hagyjátok magatokat! Ne engedjétek, hogy irányítson benneteket, és az életeteket. Szeretlek benneteket és közbenjárok értetek Istennél. Gyermekeim, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. január 25.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok ki Jézusnak szívetek ajtaját, miként a nap felé kinyíló virág. Jézus szeretné békével és örömmel betölteni a szíveteket. Gyermekeim, nem tudjátok megvalósítani a békét, ha nem vagytok békében Jézussal. Ezért hívlak benneteket a szentgyónásra, hogy Jézus legyen az igazságotok és a békétek. Gyermekeim, imádkozzatok, hogy legyen erőtök megvalósítani azt, amit mondok. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. január 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek a béke mellett. Kérjétek Istent, hogy adja meg nektek az igazi békét. Éljétek a békét szívetekben és meg fogjátok érteni, Drága gyermekek, hogy a béke Isten ajándéka. Drága gyermekek, szeretet nélkül nem valósíthatjátok meg a békét. A béke gyümölcse a szeretet, és a szeretet gyümölcse a megbocsátás. Veletek vagyok, és mindnyájatokat hívlak gyermekeim, hogy bocsássatok meg elsősorban családotokban, és akkor képesek lesztek megbocsátani másoknak is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. január 25.
Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy gondolkodjatok el a jövőtökön. Új világot hoztok létre Isten nélkül, csupán a saját erőtökre támaszkodva; ezért elégedetlenek vagytok, és örömtelen a szívetek. Ez az idő az én időm, ezért újra hívlak benneteket gyermekeim, hogy imádkozzatok. Amikor rátaláltok az Istennel való egységre, éhséget fogtok érezni Isten Igéje iránt, és a szívetekben, gyermekeim, túlárad majd az öröm, és bárhol is lesztek, Isten szeretetéről fogtok tanúságot tenni. Megáldalak benneteket, és ismétlem, azért vagyok veletek, hogy segítsek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1998. január 25.
Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra hívlak mindnyájatokat. Drága gyermekek, csak az imádság által változik meg szívetek, így lesz jobb és egyre fogékonyabb az Isten Igéjére. Gyermekeim, ne engedjétek meg a Sátánnak, hogy szétszakítson benneteket, és azt tegyen veletek, amit akar. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek felelősek, elszántak és minden napot szenteljetek Istennek az imádságban. A Szentmise, gyermekeim, ne pusztán egy szokás, hanem az élet legyen számotokra. A Szentmisét minden nap átélve, vágyakozni fogtok az életszentségre, és növekedtek is a szentségben. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megváltoztatásához erőt adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. január 25.
Drága gyermekek! Újra az imádságra hívlak benneteket. Az nem kifogás, hogy sokat kell dolgoznotok, hiszen a természet még mély álomban alszik. Nyíljatok meg az imádságban. Újítsátok meg az imát családjaitokban. A Szentírást jól látható helyre tegyétek családotokban, olvassátok, gondoljátok át és tanuljátok meg, hogyan szereti Isten az Ő népét. Szeretete napjainkban is megmutatkozik, hiszen elküldött hozzátok, hogy az üdvösség útjára hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. január 25.
„Drága gyermekek! A szüntelen imára hívlak benneteket, gyermekeim. Amikor imádkoztok, közelebb vagytok Istenhez és Ő vezetni fog benneteket a béke és az üdvösség útján. Ezért ma arra hívlak benneteket, hogy adjatok békét másoknak. Csak Istenben van az igazi béke. Nyissátok ki szíveteket és váljatok a béke ajándékozóivá, így bennetek és általatok mások is fölismerik a békét, és tanúságot tesztek Isten békéjéről és szeretetéről, amit Tőle kaptok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. január 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy még nagyobb lelkesedéssel újítsátok meg az imádságot és a böjtöt, amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Gyermekeim, aki imádkozik nem fél a jövőtől, és aki böjtöl nem fél a gonosztól. Még egyszer megismétlem nektek: pusztán az imádsággal és a böjttel a háborúkat is meg lehet állítani, hitetlenségetek és a jövőtől való félelmetek háborúit. Veletek vagyok, és ezt tanítom nektek gyermekeim: a békétek és a reményetek Istenben van. Ezért közeledjetek Istenhez és tegyétek Öt az első helyre az életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. január 25.
„Drága gyermekek! Most amikor ti még az elmúlt évre tekintetek vissza, arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nézzetek mélyen a szívetekbe és határozzátok el, hogy közelebb lesztek Istenhez, és az imádsághoz. Gyermekeim, még a földi dolgokhoz kötődtök, és kevéssé a lelki élethez. A mai hívásom is buzdítson benneteket, hogy Isten és a mindennapi megtérés mellett döntsetek. Nem tudtok megtérni gyermekeim, ha nem hagyjátok el a bűnt, és nem döntötök az Isten és a felebarát iránti szeretet mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. január 25.
„Drága gyermekek! Ezzel az üzenettel újból arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Különösen most, amikor a béke válságban van, ti legyetek azok, akik imádkoznak a békéért és tanúskodnak mellette. Legyetek ti, gyermekeim, a béke ebben a békétlen világban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. január 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok. Különösen imádkozzatok, gyermekeim, mindazokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét. Imádkozzatok, hogy a szívük megnyíljon és közeledjen szívemhez és fiam, Jézus Szívéhez, és így átformálhassuk őket a béke és a szeretet embereivé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2005. január 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imádságra hívlak benneteket. Imádkozzatok, gyermekeim, a keresztények egységéért, hogy mindnyájan egy szív legyenek. Az egység valóban közöttetek lesz, amennyiben imádkoztok, és megbocsátotok. Ne feledjétek: csak akkor fog győzni a szeretet, ha imádkoztok, és megnyitjátok a szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2006. január 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek az Evangélium hordozói családjaitokban. Ne feledkezzetek meg, gyermekeim, a Szentírás olvasásáról. Helyezzétek látható helyre, és életetekkel tegyetek tanúságot arról, hogy hiszitek és megélitek Isten Igéjét. Közel vagyok hozzátok szeretetemmel, és Fiamnál közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.