Január

2007. január 2.
„Ezekben az időkben, amely telve van Isten kegyelmével és szeretetével, aki elküldött engem hozzátok; kérlek benneteket, hogy ne legyetek kőszívűek. A böjt és az ima legyen a fegyveretek, hogy Jézushoz közeledjetek, és megismerjétek Őt. Kövessétek ragyogó példámat. Segíteni foglak benneteket. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.”
2007. január 25.
„Drága gyermekek! Helyezzétek a családotokban látható helyre a Szentírást, és olvassátok. Így fogjátok megismerni a szívből jövő imát, és gondolataitok Istenben lesznek. Ne feledjétek, hogy múlandóak vagytok, mint a mezei virág, amely messziről látszik, de eltűnik egy pillanat alatt. Gyermekek, bármerre is jártok, hagyjátok ott a jóság és a szeretet jelét, és Isten megáld benneteket bőséges áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2008. január 2.
„Drága Gyermekek! Szívem minden erejével szeretlek benneteket, és nektek ajándékozom magam. Ahogyan az édesanya harcol gyermekéért, én úgy könyörgök és harcolok értetek. Azt kérem tőletek, hogy ne féljetek megnyílni, hogy szívből tudjatok szeretni és másoknak ajándékozni magatokat. Minél inkább szívből teszitek ezt, annál jobban meg fogjátok érteni Fiamat és azt, ahogyan Ő nektek ajándékozta magát. Így mindenki felismerheti rajtatok keresztül Fiam és az én szeretetemet. Köszönöm nektek!”
A Szűzanya megáldott minden jelenlevőt és a kegytárgyakat. Imádságot és böjtöt kért a pásztorainkért.
2008. január 25.
„Drága gyermekek! A nagyböjti idővel a kegyelem idejéhez közeledtek. A szívetek olyan, mint a felszántott föld, kész arra, hogy befogadja a magot, amely jó termést fog hozni. Gyermekeim, szabadok vagytok arra, hogy a jót vagy a rosszat válasszátok. Ezért hívlak benneteket: imádkozzatok és böjtöljetek. Ültessetek örömöt, és a szívetekben a saját javatokra az öröm gyümölcsei fognak teremni, mások pedig ezt látják majd és a ti életetek által befogadják. Mondjatok ellen a bűnnek és válasszátok az örök életet. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2009. január 2.
„Drága gyermekek! Az égből nagy kegyelmek áradnak rátok, ugyanakkor a szívetek kemény és válasz nélküli marad. Drága gyermekek, miért nem adjátok át nekem teljesen a szíveteket? Az az egyedüli vágyam, hogy szívetekbe helyezzem a békét és az üdvösséget: Fiamat. Fiam által a szívetek nemes célok felé lesz vezetve és nem tévedtek el soha. Még a legnagyobb sötétségben is megtaláljátok az utat. Gyermekeim, döntsétek el, hogy új életet kezdtek, Fiam nevével az ajkatokon. Köszönöm nektek.”
2009. január. 25.
Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan beleszeressetek az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez. Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok. Gyermekeim, csak az én segítségem által fog megnyílni szemetek. Sokan vannak, akik üzeneteimet élve értik meg, hogy a szentség útján, az örökkévalóság felé haladnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Ljubo atya elmélkedése a Szűzanya 2009. január 25-i üzenetéről

“…Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan szeressetek bele az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez…”
AZ IMÁTOK OLYAN LEGYEN, MINT A MAG
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan szeressetek bele az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez. Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok. Gyermekeim, csak az én segítségemmel fog megnyílni a szemetek. Sokan vannak, akik üzeneteimet élve megértik, hogy a szentség útján az örökkévalóság felé haladnak.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
A Boldogságos Szűz Mária ezen üzenetével is bizalommal nyitja meg előttünk édesanyai szívét. Általa Isten a jelenés évei alatt bőséges kegyelmeit ajándékozza nekünk. Ezt az üzenetet is, mint ahogyan már olysok másikat is a Szűzanya az imádságra hívással kezdi. Az imádságra hívással Mária, Édesanyánk szeretné felébreszteni bennünk azt a legmélyebb vágyat Isten után, mely szívünk mélyén rejtezik. Azt mondják, hogy krízisben van az ima, ugyanakkor az imádságra való éhségről és Isten ima által való megtapasztalásáról is beszélnek. Ahogyan az ember nem képes levegő nélkül élni, ugyanúgy imádság nélkül sem.
Minden ember a Teremtőtől kapta szívét, mely az imádság helye. A teremtéstörténet leírja, hogy amikor Isten megteremtette az embert, az élet leheletét lehelte belé (Ter 2,7). Isten életlehelete bennünk az imádság forrása. Az ember szívében történik az imádság, de a mindennapokban szívünk általában rejtve marad, a tudat árnyékába kerül. Szüntelenül külső érzések hatása alá kerülünk, elveszünk a benyomások sűrűjében, mindabban, ami vonz, vagy éppen taszít bennünket. Jézus gyakran mondta: elvakult, kemény és zárt a szívünk (Mk 8,17), nehézkes és késedelmes (Lk 24,25), tele van sötétséggel, elnehezedik az élvezetekben és a gondokban (Mt 13,15). Meg kell találni az utat a szívünkhöz, ez az ember legnagyobb feladata. Olyan zarándokok vagyunk, akik a szívünket keressük, lényünk legmélyét. Itt szól hozzánk Isten és, mi is innen tudunk szólni az emberekhez. Még nem értünk célba. Úton vagyunk szívünk felé. Szívünk egy csodálatos világot rejt, melynek a megtalálásához határozott erőfeszítésekre van szükség.
„Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért.” Az imádság olyan, mint a mag. Elvetve magunkban az imádságot, abban a hitben és reményben élhetünk, hogy bőséges lesz az aratás. A magvető abban a hitben él, hogy a mag termést fog hozni. Az a mag, amely jó földbe hullik, biztos, hogy termést hoz. Ha imádságainkat mennyei Édesanyánk szívébe helyezzük, biztosak lehetünk abban, hogy bőséges termést fog hozni. Mária Szíve imádságunk útja Istenhez. Mária Szíve minden ajándék, kegyelem és áldás forrása mindazok számára, akik édesanyaként szeretik Őt, és tisztelik Szeplőtelen Szívét. Minden imádság, mely Istenhez száll, minden dicsőség, tisztelet és imádás, melyet elmondunk, átárad Jézus Legszentebb Szívén és Mária Szeplőtelen Szívén, hogy a Mennyei Atya számára elfogadhatóvá váljon. A szentek imádságaikat Mária Szívébe helyezték, mely arany tömjéntartó, mert megértették, hogy Máriával egyesülve imádságaikat Isten nagyobb örömmel fogadja és hathatósabbakká lesznek általa. Ezért kell átadnunk szívünket a Szűzanyának, és buzgón kérni, hogy vegye át a teljes hatalmat szívünk felett, hogy ajánljon és mutasson be minket Fiának, hogy szívünk hasonlóvá váljon Fiának, Jézus Krisztusnak Szívéhez. Monfort Szent Lajos mondta: „Nem szabad azt hinni, mint némely felvilágosodott véli, hogy Szűz Mária, mint teremtmény, akadálya a Teremtővel való egyesülésnek; mert nem Szűz Mária többé az, aki él és életet ad nekünk, hanem Jézus Krisztus, tehát egyedül Isten, aki benne él és működik. Szűz Mária csak Isten számára van teremtve. Távol áll attól, hogy a lelket, mely magát őreá bízza, visszatartsa önmagának, ellenkezőleg: azon van, hogy az elmerüljön Istenben és annál tökéletesebben egyesüljön Istennel, minél tökéletesebben egyesül ővele.
Úgy tűnhet számunkra, hogy a Szűzanya már túl hosszú ideje jelenik meg. Nekünk hosszúnak tűnik ez az idő, az Ő számára azonban nem. Néhány év után, egy jelenés alkalmával, a jelenés elején a látnokok megkérdezték a Szűzanyát: „Miért vagy ilyen régóta velünk?” Ő azt válaszolta: „Már untatlak benneteket?” És attól kezdve többé nem kérdezték. Ebben az üzenetében a következőket mondja: „Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok.” De azt is mondja: „Sokan vannak, akik üzeneteimet élve megértik, hogy a szentség útján az örökkévalóság felé haladnak.” Mindannyian szívesebben sorolnánk magunkat a második csoportba, azok közé, akik megélik üzeneteit. De sohasem lehetünk túlságosan biztosak ebben, mert nagyon könnyen el tudunk aludni. Mindig szükségünk van egy pozitív feszültségre, mely ébren tart bennünket. Szívünkbe kell vésnünk a zsoltáros imáját: „Vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet; próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján.” (Zsolt 139,23–24).
A Boldogságos Szűz Mária közbenjárása által nyissa meg szemünket, hogy úgy használjuk a földi dolgokat, hogy általuk elnyerjük a mennyeieket.
Könyörögjünk: Boldogságos Szűz Mária, Béke Királynője, kérünk téged, Édesanyánk, ne mondj le rólunk, még akkor sem, ha mi elhagyunk téged és önmagunkat. Legszentebb Szíved által nyisd meg a szívünket, hogy meglássuk az igazságot, azt az igazságot, melyet csak a Te Fiadban, Jézus Krisztusban fedezhetünk fel. Szűz Mária, Te, aki a dicsősségből és az örökkévalóságból jössz hozzánk – akik még úton vagyunk –, kérünk, segíts beleszeretni az örök életbe. Taníts meg bennünket úgy használni a földi javakat, hogy tekintetünk mindig az Úron függjön. Mária, Édesanyánk, Te hozzánk hasonlóan éltél a földön, ezért Te tudsz legjobban segíteni bennünket. Kérünk, segíts, hogy megmaradjunk Isten útján. Különösen kérünk Téged, az emberi élet tiszteletéért a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. Nyisd meg minden ember szemét, hogy minden megfogant életben felismerje a Teremtő ajándékát és szeretetét. Ámen.

Elég csak megnyitni szívünket a Szűzanya előtt – Beszélgetés Ivanka Ivankovic medjugorjei látnokkal

Ivánka Ivankovic-Elez elsőként látta meg 1981. június 24-én a Podbrdon az Asszonyt karjában a gyermekkel. Ettől a naptól kezdve a Szűzanya minden nap megjelent neki 1985. május 7-ig, amikor megkapta a tizedik titkot. Azóta a Béke Királynője egy évben egyszer jelenik meg neki a jelenések évfordulóján, június 25-én. Mindennapos jelenései alkalmával a Szűzanya elmesélte életét Ivánkának, melyet folytatott évi jelenései alkalmával is. Ezt az élettörténetet Ivánka akkor fogja majd nyilvánosságra hozni, ha ezt a Szűzanya megengedi neki.
Miért június 25-én, és miért nem 24-én ünnepeljük a jelenések évfordulóját, hisz akkor látták először a Szűzanyát?
A jelenés első napján megijedtünk és elfutottunk, így első találkozásunk 25-én volt a Szűzanyával, amikor beszélgettünk és imádkoztunk is vele együtt. A Szűzanya azt kérte, hogy az évforduló június 25-én legyen.
A látnokok tanúságot tettek arról, hogy milyen türelmetlenül várják a Szűzanya megjelenését húsz perccel tizenkilenc óra előtt. Önnek négy éven keresztül mindennap megjelent a Szent Szűz, és ezt követően megszűnt erre a nagy eseményre való várakozása, mely addig meghatározta az Ön életét. Szeretném megkérdezni, szokatlan volt-e az Ön számára, hogy elérkezik a jelenés ideje, a Szűzanya pedig nem fog eljönni?
Nehéz volt elfogadni, hogy a Szűzanya ezentúl nem fog megjelenni nekem mindennap, ahogyan ezt 1985. május 7-ig tette. Kimondhatatlan volt az, az üresség, melyet hosszú ideig éreztem: elérkezik a jelenés ideje, de a Szűzanya nem fog megjelenni. Az imádságban azonban megértettem, hogy ez Isten akarata és így kell lennie. A május 7-i jelenés alkalmával a Szűzanya a következőket mondta nekem: „Ne legyél szomorú, mert minden évfordulón el fogok jönni hozzád, kivéve ez évben. Gyermekem, ne gondold azt, hogy valamit elhibáztál, és ezért nem fogok ezután eljönni hozzád. Nem, nem így van! Fiam terveit és az én terveimet te teljes szívvel elfogadtad és be is teljesítetted. Legyél boldog, mert én a te Édesanyád vagyok, aki teljes szívemből szeretlek téged. Ivánka, köszönöm, hogy válaszoltál Fiam hívására, és mindig mellette voltál egészen addig, amíg ezt kérte tőled.”
Abban az időben, amikor a Szűzanya megjelenik családommal együtt minden nap imádkozom a rózsafüzért, hálát adva minden kegyelemért és ajándékért, melyet kaptam, melyet a családom, a plébánia és az egész világ kapott.
Az évfordulós jelenések hasonlítanak-e a minden napos jelenésekhez?
Az évfordulós jelenések ugyanolyanok, mint a mindennapos jelenések, melyek 1985. május 7-ig tartottak. A Szűzanya ugyanúgy jön, ugyanolyan szép és örömteli, Dicsértessék a Jézussal köszönt és üzenetet ad. Mielőtt még megpillantanám a Szűzanyát háromszor erős fényvillanás látok. Együtt imádkozunk, majd édesanyai áldását adja ránk. Az évfordulón mindig ugyanúgy van felöltözve, ahogyan azt az utolsó rendszeres jelenésekor elmondtam: ruhája szegélye, palástja és koronája ezüst és arany színben ragyog.
Önnek a Szűzanya elmondta az életét. Befejeződött-e már az élettörténete vagy mikorra várható, hogy elkészül?
A tavalyi évfordulón is mesélt a Béke Királynője az életéről, ami azt jelenti, hogy még nincs befejezve. Meddig fog tartani, nem tudom.
Mondana-e olvasóinknak arról valamit, amit eddig leírt?
Nem. Ezt majd csak akkor tudom megtenni, ha a Szűzanya megengedi nekem.
Hogyan készül az évfordulós jelenésre?
A felkészülés egész évben tart, tehát június 26.-tól kezdve. Imádsággal és a mindennapi élettel, de tizenöt nappal a jelenés, az évforduló előtt böjttel és hosszantartó imával készülök. Minél inkább közeledik a jelenés napja, úgy erősödik a vágyam is, hogy láthassam a Szűzanyát. Akkor a percek éveknek tűnnek számomra, a napok nagyon lassan telnek.
Beszélt-e Ön a Szűzanyával személyes életéről?
Sohasem kértem a Szűzanyától a jelenések alkalmával olyasmit, ami kapcsolatban állna személyes életemmel, mert a jelenés önmagában olyan sokat ajándékoz nekem, hogy illetlenség lenne bármit is kérni a magam számára.
Mirjana, Jakov és Ön megkapták a tíz titkot. Ezek a titkok csak a világ jövőjével kapcsolatosak vagy léteznek olyan titkok is melyek az Ön életével vannak kapcsolatban?
Minden titok, melyet kaptam a világ jövőjével kapcsolatos. A harmadik titok egy jel, melyet a Szűzanya a Jelenések hegyén fog hagyni. Állandó, látható és megsemmisíthetetlen lesz.
Ön látta már ezt a jelet?
Láttam, és a megjelenésének idejét is tudom, de nekünk nem arra a napra kell várnunk, mindennap meg kell térnünk, és készen kell állnunk arra, hogy a Szűzanya üzenetei szerint éljünk, melyet már huszonhét év óta ad nekünk. Elég csak megnyitni a szívünket a Szűzanya előtt, a többi ő fogja megtenni. Az ember eltávolodott az Istentől, ezért azt gondolja, hogy életének célja az anyagi javak megszerzése, hogy minél többel rendelkezzen, és egyre magasabb pozíciót érjen el. A Szűzanya mindennap hív bennünket, mert Jézushoz szeretne vezetni minket. Nyitott szív, imádság, bűnbánat és böjt nélkül ez lehetetlen számunkra. Fel kell fognunk, meg kell értenünk, mennyi kegyelmet kaptunk azáltal, hogy itt mindennap megnyílik az ég, eljön Isten Anyja, aki a szentség útjára szeretne vezetni bennünket.
A Szűzanya azért van velünk, mert meg szeretné mutatni nekünk, hogy életünk célja az Ég, az örök élet. Már a jelenések kezdetén láttam ezt az örök életet, amikor a Béke Királynője megengedte meglátnom az édesanyámat, aki a jelenések előtt egy hónappal halt meg.
Tudja-e Ön, hogy mikor és milyen módon fognak nyilvánosságra kerülni a titkok? Mirjana Petar Ljubicic atya által fogja nyilvánosságra hozni a titkokat és elmondta azt is, hogyan fogunk felkészülni rá.
Erről nem tudok semmit, ezért nem is mondhatok semmit. Ahogyan a Boldogságos Szűz Mária mondja, minden úgy fog történni.
Ön és Mirjana 1981. június 24-én a Podbrdo felé vezető úton sétáltak és az egyik pillanatban meglátott egy Asszonyt, gyermekkel a kezében. Mire gondolt ekkor?
Először félelmet éreztem, szörnyű félelmet. De a félelem ellenére a szívemben azt éreztem, hogy ő a Szűzanya és ezt rögtön meg is mondtam Mirjanának. Elfutottunk, de gyorsan vissza is tértünk, és újra megláttuk a Szűzanyát. Június 25.-e után a Szűzanya továbbra is megjelent Mirjanának, Vickának, Ivánnak, Marijanak, Jakovnak és nekem.
Megkérdezte-e valamikor is a Szűzanyát, hogy miért pont Önöket választotta?
Igen. Azt mondta, hogy ő nem a legjobbakat választja.
A jelenések huszonhét év óta tartanak, mely egyesek szerint okot ad a kételkedésre. Megkérdezte-e valaha is a Szűzanyát arról, hogy miért tartanak ilyen hosszú ideig a jelenések?
Kezdetben megkérdeztük mások rábeszélésére, hogy meddig fog velünk maradni?! A Szűzanya ezt válaszolta: „Már untatlak benneteket?” Attól kezdve sohasem tettem fel ehhez hasonló kérdéseket. A Szűzanya medjugorjei jelenésének idejével és a számával kapcsolatban azt mondanám, hogy csak a jó Isten és az Ő Édesanyja, – aki végtelenül szeret bennünket – tudják, hogy mire van szükségünk. Annyi sok fagyos szív van ma a világban, annyi a bűn és a rossz, ezért nem kell csodálkoznunk sem Isten állhatatosságán, sem a Szűzanya türelmén.
A Szűzanya többször is elmondta, hogy azért van velünk, mert Isten megengedte neki, és addig fog köztünk maradni, míg ő ezt megengedi.
És Medjugorje gyümölcsei?
Erről például a papok jobban tudnának beszélni, hisz órákon át gyóntatnak templomunkban és a templom melletti gyóntatószékekben. A zarándokokkal való találkozásaim során sok tanúságtételt hallottam megtérésekről, testi és lelki gyógyulásokról, melyek a Béke Királynője közbenjárására történtek. Az ember itt másként érzi magát, vágyat érez arra, hogy megváltoztassa az életét.
Amikor Szicíliában voltam egy imatalálkozón, megismertem egy huszonkét éves fiatalt, aki rákbetegségben szenvedett. Súlyos betegen el akart indulni Medjugorjéba. Így is történt. Szülei, mennyasszonya és én együtt utaztunk autóval Medjugorjéig. Részt vett a szentmisén a templomba, felment a Krizevacra és olyan boldog volt, mint egy kisgyerek, állandóan sírt. Néhány nap alatt teljesen átváltozott, olyan békét kapott, melyről nem is sejtette, hogy létezik. Ezután haza ment és hét nap múlva meghalt.
Később a szülei megírták, hogy a Medjugorjéban töltött napok a fiuk számára és az ő számukra is nagyon sokat jelentett. Nehezen vigasztalódtak meg fiuk elvesztése után, de megértették, Isten azt kéri tőlük, hogy változtassák meg életüket, gyónjanak meg, kezdjenek el templomba járni és imádkozni… Megértették földi életünk igazi célját. A fiú nagyapja, aki hatvan éve nem gyónt, és ennyi évig nem volt szüksége Istenre, teljesen megváltozott. Pontosabban megváltozott az egész család. Ezek Medjugorje gyümölcsei.
Egy másik példa. Egy szerzetesnő Amerikából, még mielőtt belépett volna a közösségbe minden erejét a karrierépítésbe fektette, sok pénze volt, követte a divatot, drága ékszerei és csodálatos autója volt… Egy autóbaleset következményeként megvakult. A gyógyulásért folytatott küzdelmében rátalált Istenre és szerzetesnő lett. Azt mondja, nem tud eléggé hálás lenni Istennek a kapott ajándékokért. Az embernek nem kell testi szemeivel látni a Szűzanyát, nem kell látnoknak lenni ahhoz, hogy lássa az Eget. Fontos megnyitni a szívünket, szívből imádkozni, úgy ahogyan erre szüntelenül hív bennünket a Szűzanya.
Minden látnoknak van egy különleges szándéka, melyért imádkozik. Ön milyen szándékra imádkozik?
Mindennap különös módon imádkozom a családokért, a világon élő minden családért, hogy felismerjék azt, mennyire szereti őket Isten. Mindannyian láthatjuk, hogy a házasságok, a családok mennyire ingatagok a mai világban, milyen sok a válás, az elhagyott gyermek, az abortusz, a halál ott, ahol az életnek kellene születnie. Ezért fontos a szüntelen ima. Szeretném megragadni a lehetőséget és megkérni mindazokat, akik olvassák e sorokat, hogy imádkozzanak a családokért.

Medjugorjéban mindannyian nagy ajándékokat kaptunk – beszélgetés Mirjanával

“…A titkok, titkok, de megpróbálom megmagyarázni a lényeget. Ha mi a Szűzanya üzenetei szerint élünk, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy Ő ilyen rég óta velünk van, akkor feltehetjük a kérdést: Isten Anyjának hosszú éveken át tartó jelenléte közöttünk azt jelzi-e, hogy valami rossz vár ránk, vagy azért van itt, hogy az üdvösségre segítsen bennünket?…”
A Szűzanya nemcsak imát kér, hanem azt is, hogy példaadó életet éljünk. Amikor azt mondja, hogy imádkozzunk azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, azt kéri, hogy ezt az ő példája szerint tegyük. Először is szítsuk fel magunkban a szeretet a hitetlenek iránt, testvérként szeressük őket, akik azért boldogtalanok, mert nem ismerték meg Isten szeretetét. Amikor ez az érzés megszületik lelkünkben, akkor imádkozzunk értük. Semmiképp sem szabad elítélnünk vagy kritizálnunk őket. Szeretnünk kell őket, imádkoznunk kell értük és példát adnunk nekik, úgy ahogyan ezt a mi Édesanyánk teszi, szeretettel és imával. Ön, Ivánka és Jákov megkapták a tíz titkot, Vickának, Ivánnak és Marijának még mindennap megjelenik a Szűzanya, ők eddig kilenc titkot kaptak. Egy beszélgetés alkalmával Ön azt mondta, hogy egyetlen titok sem kapcsolatos az Ön személyével, hanem mind a világ jövőjével van kapcsolatban. A titkok fényében milyen jövő vár ránk?
A titkok, titkok, de megpróbálom megmagyarázni a lényeget. Ha mi a Szűzanya üzenetei szerint élünk, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy Ő ilyen rég óta velünk van, akkor feltehetjük a kérdést: Isten Anyjának hosszú éveken át tartó jelenléte közöttünk azt jelzi-e, hogy valami rossz vár ránk, vagy azért van itt, hogy az üdvösségre segítsen bennünket? A zarándokoknak mindig azt mondom, hogy ne higgyenek azoknak, akik meg akarnak félemlíteni bennünket, mert a hit, amelynek félelem a forrása, nem igazi hit. Amikor megszűnik a félelem, eltűnik a hit is. Azoknak higgyetek, akik a szeretetről beszélnek, mert az igaz hit szeretetből fakad.
Titkok
Amikor a titkokról beszélek: ne féljetek! Ha az Édesanyával járjuk életünk útját – 2008. március 18-án azt mondta: a kezemet adom nektek – akkor mitől kellene félnünk? Miért is beszélünk a titkokról? A Szűzanya arra tanít bennünket, hogy minden pillanatban készen kell lennünk arra, hogy Isten színe elé álljunk, nem pedig arra, hogy a titkokról beszéljünk. Isten akarata be fog teljesedni, a mi feladatunk az, hogy készségesen várakozzunk.
A titkok egyike egy jel lesz, melyet a Szűzanya – ígérete szerint- Medjugorjéban fog hagyni. Ön tudja-e, hogy milyen lesz és mikor lesz látható ez a jel?
Igen, tudom, hogy mikor lesz látható, és azt is, hogy ez a jel a Szűzanya ajándéka lesz mindannyiunk számára. Ekkor mindenki számára világos lesz majd, hogy nem emberkéz alkotta, hanem Istentől van. Ez minden, amit mondhatok.
Hol lesz a jel?
A Podbrdon, a Jelenések hegyén.
Hogyan fog történni a titkok nyilvánosságra hozatala?
Petar Ljubicic atyát választottam arra, hogy nyilvánosságra hozza azokat a titkokat, melyeket kaptam. Tíz nappal a titok beteljesedése előtt elmondom majd neki, hogy hol és mi fog történni. Ezután mi hét napig imádkozunk és böjtölünk, majd három nappal a titok beteljesedése előtt Petar atya nyilvánosságra hozza a titkot. Ő ekkor már nem dönthet arról, hogy elmondja-e a titkot a világnak vagy sem, mindenkinek el kell mondania. Ez Isten akarata és, ha ő elfogadta ezt a missziót, akkor Isten szándéka szerint be kell teljesítenie. De újra megismétlem, nem kell a titkokról beszélni, imádkozni kell. Ha Isten Atyánknak érezzük, a Szűzanyára pedig úgy tekintünk, mint Édesanyánkra, akkor nem kell félnünk semmitől.
Korábban arról lehetett hallani, hogy azok a titkok, melyeket Ön kapott egy különleges pergamenre vannak írva, egy olyan anyagra, mely nem földi eredetű. Ez a pergamen egy szöveget tartalmaz, mely mindenki számára olvashatatlan, kivéve Önt!?
Így van, nem szükséges, hogy ezt a pergament elrejtsem, mert rajtam kívül senki sem tudja elolvasni.
Mirjana, 1982 Karácsonyáig mindennap megjelent Önnek a Szűzanya. Hogy érezte magát, amikor megtudta, hogy többé már nem fog mindennap találkozni a Szűzanyával?
Ez a felismerés volt életemben a legfájdalmasabb. Ha erről beszélek, még ma is elsírom magam, ennyi év után is. Amikor ez történt, egyszerűen nem tudtam elhinni. Azt gondoltam, hogy ez nem történhet meg, mert nem fogok életben maradni, ha nem találkozhatok a Szűzanyával. Lehetetlen, hogy így legyen! A Szűzanya meg fogja változtatni a döntését. Másnap a jelenés idejében letérdeltem és imádkoztam, és így történt ez a következő napokban is, egy hónapig; ez volt az én agóniám. Egy hónap után Isten segítségével erőt kaptam ahhoz, hogy megértsem és elfogadjam ezt a helyzetet, és tovább éljek. Újra mondom, ekkor éltem át életem legnagyobb fájdalmát, és azt gondoltam, meg fogok halni! A jó Isten ezt nem teheti velem!
Ettől az évtől kezdve minden március 18-án van jelenése, ahogyan ezt a Szűzanya megígérte. Hogyan készül erre a jelenésre és mit jelent az Ön számára ez a nap?
Sokan azt gondolják, azért ezen a napon jelenik meg nekem a Szűzanya, mert ez a nap a születésnapom, de a jelenés nem emiatt van. A Szűzanya sohasem mondta nekem: boldog születésnapot, nem a születésnapom miatt jön. Erre a jelenésre mindig imádsággal és böjttel készülök. Március 18-a és minden hónap 2-a előtti napokban fontos, hogy békében tudjak készülni a jelenésre. Ha azonban Isten mégis úgy akarta, hogy ne legyen erre lehetőségem, mert ezekben a napokban jön a legtöbb zarándok, akik beszélgetni szeretnének velem, akik látni szeretnének és hallani a tanúságtételemet, akkor nagyon hálás vagyok ilyenkor Istennek az éjszakákért, mert nappal nem tudok egyedül lenni imádságban és békében. Hálát adok Istennek, mert Ő akarta, hogy így legyen, hogy ezáltal előre tudjak haladni a lelki élet útján. Azt, hogy ez meddig fog tartani nem tudom.
1987. augusztus 2-itól, minden hónap 2-án hallja a Szűzanya hangját és látja is Őt. Ez a jelenés mennyiben különbözik a március 18-itól?
Az, az idő, amíg a Szűzanyának csak a hangját hallottam, rövid ideig tartott. Utolsó mindennapos jelenésekor azt mondta, hogy lesznek rendkívüli jelenések számomra, és ezután kezdődtek el a 2-i jelenések 1987. augusztus 2-án. Nem tudom meddig fognak tartani, ezek a 2-i jelenések kicsit más jellegűek, mivel ezek imádságok azokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, imádság a hitetlenekért.
Kéz és láb nélkül beléphet az ember a mennyországba, de bűnnel a lelkében lehetetlen bejutnia
A 2-i jelenésekkel és imádsággal a Szűzanya egy nagy mozgalmat indított el, a hitetlenekért való imát kiterjesztette az egész világra. Az emberek tanúságot tesznek arról, hogy ez az imádság elterjedt az egész világon és sok imacsoport alakult erre a szándékra. Ha a medjugorjei zarándokok létszámát nézzük, megállapíthatjuk, hogy a 2-i jelenések alkalmával megnövekszik a zarándokok száma, sokkal többen jönnek, mint egyébként és sok tanúságtétel hangzik el arról, hogyan tértek meg és változott meg az életük. Nem testi, inkább lelki gyógyulásokról beszélnek, melyet itt éltek át. Ezt tartom a legfontosabbnak, mert az ember beléphet a kéz és láb nélkül a mennyországba, de bűnnel a lelkében lehetetlen bejutnia. Amikor azokért imádkozunk, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, akkor önmagunkért, gyermekeinkért, jövőnkért is imádkozunk, mert ki mondhatja el magáról közülünk, hogy jó hívő és maradéktalanul követi Isten?! Akik ezt állítják magukról, azoktól félek. Én kész vagyok arra, hogy jó hívő legyek, hogy megtegyem azt, amit Isten kér, de, hogy mennyire vagyok jó, azt csak Isten tudja. Ezért amikor a hitetlenekért imádkozunk, önmagunkért is imádkozunk.
A Szűzanya nemcsak imát kér, hanem azt is, hogy példaadó életet éljünk. Amikor azt mondja, hogy imádkozzunk azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, azt kéri, hogy ezt az ő példája szerint tegyük. Először is szítsuk fel magunkban a szeretet a hitetlenek iránt, testvérként szeressük őket, akik azért boldogtalanok, mert nem ismerték meg Isten szeretetét. Amikor ez az érzés megszületik lelkünkben, akkor imádkozzunk értük. Semmiképp sem szabad elítélnünk vagy kritizálnunk őket. Szeretnünk kell őket, imádkoznunk kell értük és példát adnunk nekik, úgy ahogyan ezt a mi Édesanyánk teszi, szeretettel és imával.
A télen egy jelenés után Ön azt mondta, hogy a Szűzanya olyan szomorú volt, mint eddig még soha. Mi az, ami leginkább elszomorítja?
Leginkább az szomorítja el, ha azt látja, hogy nem az igaz úton járunk. Édesanyaként szeret bennünket és mindenki egyenként fontos a számára. Mindnyájunkért különös módon aggódik. Mélységes elszomorítja, ha azt látja, hogy gyermekei az üdvösség helyett a kárhozatot választják.
Fájdalmas látni a Szűzanya könnyeit, de még fájdalmasabb látni, hogy arcát leírhatatlan fájdalom és szomorúság járja át, amikor arca mély fájdalmat tükröz. Ez az érzés olyan erős, hogy nem kell látnom a könnyeit sem ahhoz, hogy megértsem mekkora a fájdalma és milyen mélységes szomorúság gyötri. Arca óriási fájdalmat tükröz, és mindez miattunk Ő olyan sokat ad és tesz értünk, és mi sokszor a legkisebb lépést sem tesszük meg, nem őérte, hanem önmagunkért. Ez szörnyű! Azon a jelenésen, melyet az előbb említett, azt hittem meghalok, egyszerűen azt éreztem, hogy itt a vég. A jelenés után három napig beteg voltam, de azután Isten erőt adott, elvette szemem elől a Szűzanya fájdalmas arcát. Felcsillant bennem a remény, hogy mi le tudjuk törölni ezeket a könnyeket és enyhíteni tudjuk fájdalmát. Amikor azt mondom, hogy „mi”, akkor mindnyájunkra gondolok és sohasem csak ránk, látnokokra vagy a papokra. Amikor a Szűzanya azt mondja, hogy drága gyermekek, akkor Ő az egész világra gondol. Minden ember az Ő kedves gyermeke.
Mikor legboldogabb a Szűzanya?
Akkor a legboldogabb, amikor Jézusról beszél. Akkor csodálatos mosoly van az arcán. Mindig, amikor Jézust, Isten szeretetét nyújtja csodálatos, leírhatatlan boldogságot, mosolyt tükröz az arca. Egy ilyen találkozás után én is más vagyok, kevésbé fáj, hogy véget ért a jelenés.
Ön 27 éve a Szűzanya látnoka. Minden alkalommal, amikor jelenése van, látja az Eget. A Béke Királynője több üzenetében mondja azt, hogy ez az idő, amelyben élünk, a kegyelem ideje. Hogyan éljünk ma, és hogyan holnap? Ma tanúi vagyunk annak, hogy az anyagi dolgok fontosabbá váltak a lelkieknél, a gazdag országok templomai üressé váltak, az emberi szív pedig a jólét ellenére mind szegényebbé lesz. Hogyan éljük meg azt, amire a Szűzanya hív? Hogyan álljunk ellen a világ kihívásainak, és hogyan fogadjuk az üzeneteket?
A mai világ mindent kínál, de békét csak Jézus adhat. Mindened meglehet, ami csak létezik ezen a világon, de ezekkel sem leszel boldog, mert mindig többre és többre fogsz vágyakozni és újra kevés lesz az, amivel rendelkezel. Elégedetlen leszel, mert nem tiéd az, ami a legfontosabb, ez pedig a béke. És békét, igazi békét csak Jézus Krisztus adhat neked.
Jézus nélkül lelkileg szegények és békétlenek vagyunk
Azoknak, akik kérik, hogy tegyek tanúságot és beszéljek a Szűzanya üzeneteiről, mindig azt szoktam mondani: Indulj el kicsi lépésekkel, haladj lépésről lépésre. Ne mond: imádkozom a rózsafüzért, hetente kétszer böjtölök – mert elveszel, feladod, mert gyenge ember vagy. Engedd meg, hogy növekedhessen benned a hit, hogy Isten növekedjen benned. A Szűzanya ezt a saját példáján keresztül mutatta meg nekünk. A jelenések első napjaiban azt kérte, hogy mindennap térdelve imádkozzuk el a Hiszekegyet, a hét Miatyánkot, a hét Üdvözlégyet és a hét Dicsőséget. Később azt kérte, hogy egy rózsafüzért imádkozzunk, és péntekeken böjtöljünk, azután kérte a második rózsafüzért, majd a harmadikat és a szerdai böjtöt… lépésről-lépésre vezetett. A zarándokoknak mindig azt mondom, hogy lassan haladjanak – imádkozz el ma egy Miatyánkot, de legyél együtt a te Isteneddel, és ez a Miatyánk valóban Miatyánk legyen, aztán holnap tedd hozzá az Üdvözlégyet, majd holnapután a Dicsőséget… lassan, Isten erőt fog adni és vágyat arra, hogy kövesd Őt és lépésről lépésre haladj az Ő útján, úgy ahogyan ezt Édesanya megmutatta a saját példáján keresztül. Ha valamit szeretnénk, arra mindig találunk időt. Az apa és az anya magasztossága, a szülők nagysága abban áll, hogy tudják, mikor van az imádság ideje. Ekkor kikapcsolják a televíziót, a számítógépet és minden egyebet és imádkoznak. Ha az ember nem akar imádkozni, akkor mindig fog találni okot arra, hogy miért ne imádkozzon. Mindenünk meglehet, de ha nincs Jézusunk, akkor semmink sincs. Nélküle lelkileg szegények és békétlenek vagyunk.
Szeretnék feltenni egy kérdést, látva a mai fiatalok életét. Hogyan lehet közel vinni hozzájuk az üzeneteket és az evangéliumot, amikor annyira vonzza őket a világ vakító ragyogása?
Itt is hangsúlyozom: az első helyen a szeretetnek kell lennie. A Szűzanya azt mondja, hogy nagy a szülők gyermekeik iránti felelőssége. Mi vagyunk azok, akiknek el kell ültetnünk gyermekeinkbe a hit alapjait. Hogyan beszélhetünk nekik a szentmise fontosságáról, ha közben azt látják, hogy a mi életünkben nem a szentmise foglalja el a központi helyet? Hogyan beszélhetek én gyermekemnek az ima fontosságáról, ha nem lát engem imádkozni? A gyerekeknek elsősorban a szeretet kell érezniük a családban és azután a szülői példát. A gyermekek néha-néha elkezdenek utánozni bennünket, ha a hitet meggyökereztettük lelkükben, és akkor megláthatjuk egy-egy pillanatra a hit virágát és gyümölcsét. Semmit sem érünk el kritikával, veszekedéssel és kiabálással, de eredményesek lehetünk szeretettel, imával és példaadással.
A Szűzanya az Édesanyád, aki feltétel nélkül szeret téged
Amikor a gyermekek felnőnek, és saját útjukat járják, és nem követik a hit útját, mit tudunk mi akkor tenni? Ezt kell mondanunk: Szűzanyám, neked adom őt, a Te kezedbe helyezem, imádkozom érte, és kérlek Téged, Te tedd meg a többit. És legyél biztos abban, hogy Ő valóban meg fogja tenni. Nem ma, nem holnap, lehet, hogy nem is akkor, amikor te ezt szeretnéd, hanem akkor, amikor ez Isten akarata lesz. Soha ne add fel, mert, akinek hite van, annak van reménye is.
Ha odalépne Önhöz egy idegen, aki nem tud semmit a jelenésekről, és azzal a kéréssel fordulna Önhöz, hogy mondja el hogy néz ki a Szűzanya, mit üzen és mit kér és beszéljen arról, ami oly sok éve történik Medjugorjéban, mit mondana? Ki a Szűzanya, mit szeretne tőlünk, és mire szeretne megtanítani minket?
Hasonlókat kérdeztek tőlem a szarajevói muzulmán osztálytársaim is: Ki az, az asszony, akit látok? Ezt válaszoltam nekik: A Szűzanya édesanya, édesanya, aki feltétel nélkül szeret téged, határtalanul! Te vagy a legfontosabb a számára, te az életének a középpontjában vagy, igen pontosan te, az Ő szeretett gyermeke. Ő a szeretet, szeretetet ad és szeretetet kér. Ő nekem édesanyám, a mi Szűzanyánk, aki eljön hozzám. És tőled ugyanezt kéri – csak szeretetet, szeresd felebarátodat, mint önmagadat és lásd meg minden emberben Jézus Krisztust – és akkor megtetted azt, amit Ő kér tőled. Isten útján jársz és megismerted Isten szeretetét. Ezt mondtam azoknak, akik nem tudtak semmit a Szűzanyáról és az Ő üzeneteiről.
Hogyan telik egy imanapja?
Korábban kelek fel, mint a többiek, hogy el tudjam imádkozni a rózsafüzért. Napközben is imádkozom a rózsafüzért, mert az imádság számomra beszélgetés Istennel. Ha elfáradok, akkor elimádkozok egy rózsafüzért és hét Miatyánkot. Ugyanígy nem múlik el egy nap sem úgy, hogy ne imádkoznám el a Szent Antal rózsafüzért. Szent Antal az én védőszentem és oltalmazóm. Sokszor szégyelltem személyes dolgokat kérni a Szűzanyától – nem jelenéskor, imádságban is – mert arra gondoltam, hogy annyit kapok tőle, nézhetem az Ő arcát, így ebben az évben mindent Szent Antalra bíztam és fogadalmat tettem. Így minden kedden Szent Antal tiszteletére böjtölök, olvasom a Szentírást és beszélgetek Istennel, szeretek beszélgetni Vele.
Jézussal is szeretek beszélgetni. A legnehezebb számomra az, amikor a Szűzanya üzenetében azt mondja, hogy minden emberben Jézus Krisztust kell látnunk. Egyes személyekben nem sikerül azonnal meglátni Jézus Krisztust. Amikor imádkozom, azt mondom Jézusnak: Jézus gyere, próbáld meg Te magadat meglátni ebben az emberben. Természetesen azonnal hozzá is teszem: Bocsáss meg Jézus, Te tudod, hogy gondoltam. Az imádság percei számomra a pihenést jelentik, melyeket féltékenyen őrzök.
Az Ön családja?
A férjem, Marko segítsége és megértése nélkül nem tudnám mindezt tenni. Hála Istennek a gyermekeim és a férjem is támaszt jelentenek számomra. Ha a zarándokokkal vagyok, akkor a férjem megmutatja a feladatokat a gyerekeknek… mindenben a segítségemre van. Együtt próbáljuk megtenni azt, amit Isten kér tőlünk.
Ami a gyermekeinket illeti nagyon fontos volt számunkra, hogy most amíg kicsik megmagyarázzuk nekik, hogy az édesanyjuk nem több másoknál, és nem rendelkezem különleges képességekkel. Először megpróbáltuk közel hozni hozzájuk Istent és a hitet és elmondtuk nekik, hogy Isten kiválaszt egyes embereket, de nem azért mert fontosabbak vagy különbek másoknál, hanem azért mert abban a pillanatban ilyen emberekre van szüksége, hát így választotta ki az ő édesanyjukat is.
Egyszer, amikor Mária, a kislányom két és fél éves volt – nem beszéltem neki a jelenésekről, mert azt gondoltam, hogy még túl kicsi ahhoz, hogy megértse – a barátnőjével játszott a szobában. Időnként benéztem hozzájuk. Az egyik pillanatban a kislányom barátnője azt mondta, hogy az ő édesanyja tud autót vezetni, mire az én Máriám azt válaszolta, hogy az semmi, az ő édesanyja minden nap a Szűzanyával beszélget. Megértette, pedig nem beszéltem neki a jelenésekről. Ezért fontos a szülői példa, hogy a szülők imádkozzanak Istenhez és szeressék Istent.
Egy másik példa. Amikor Veronika még kicsi volt, egy csoport olasz zarándoknak beszéltem. Amikor befejeztem, megöleltek és megpusziltak. Később Veronika azt mondta nekem, hogy ők, az olasz zarándokok semmit sem értettek meg. Amikor megkérdeztem, miért gondolja ezt, azt válaszolta, azért, mert annyira öleltek és puszilgattak engem, pedig nem is én vagyok a fontos, hanem a Szűzanya. Nagyon örültem, mert megértették, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a Szűzanya, őelőtte pedig mindannyian egyformák vagyunk.
Mirjana, mit jelentenek a Szűzanya azon szavai, hogy ez az utolsó ilyen jelenés a földön?
Jó, hogy ezt kérdezi, mert az emberek szeretik a tetszésük szerint formálni a szavakat, és csodát várni. A Szűzanya azt mondta, hogy ilyen módon utoljára van jelen a földön. Szavaiból nem azt értettem, hogy többé nem fog megjelenni, inkább azt szerette volna mondani, hogy ez az utolsó jelenése ennyi látnoknak, ilyen sok éven keresztül, ennyi üzenettel, ennyi jelenéssel. Azt gondolom, hogy ez az értelme a Szűzanya ezen üzenetének. Ez hasonlít ahhoz, amikor a Szűzanya egyik üzenetében azt mondta: Édesanyai áldásomat adom nektek, mától fogva ti vagytok ez az áldás. Az emberek úgy értették ezt az üzenetet, hogy áldják meg egymást. Egyedül a pap adhat áldást az emberekre, a pap és senki más. A Szűzanya ezzel az üzenetével azt szerette volna mondani: életünk legyen áldás mások számára, hogy környezetünkben általunk éljék meg testvéreink Isten szeretetét; és nem azt, hogy kézrátétellel áldjuk meg az embereket. Ezt csak a pap teheti. A Szűzanya is, amikor megjelenik minden hónap másodikán és megáld bennünket és a kegytárgyakat, azt mondja: Édesanyai áldásomat adom nektek, de a földön a legnagyobb áldást a papok által kaphatjátok meg. A pap által az én Fiam áld meg benneteket, és ne felejtsétek el, hogy az ő kezük által Ő áld meg titeket.
Az üzenet minden embernek szól, de ahhoz, hogy megérthessük, imádkozzunk, fogjuk kezünkbe a rózsafüzért és imádkozzunk, és így meg fogjuk érteni azt, amit Isten mond nekünk. Mindnyájunknak van saját élete, keresztje és Isten mindenkihez más módon szól.
Ön volt II. János Pál pápánál?
Egyszer voltam, egy általános kihallgatáson, amikor, ahogyan a többieket engem is megáldott. A pap, akivel voltam odakiáltotta a Szentatyának: Ő, Mirjana Medjugorjéból. A pápa visszajött hozzám, újra megáldott és elment. Azt mondtam a papnak: Látja atya, a Szentanya azt gondolta, hogy nekem kétszeres áldásra van szükségem.
Délután kaptuk azt az üzenetet, hogy másnap nyolc órára menjünk Castelgandorfoba. II. János Pál pápával való találkozás felejthetetlen élmény számomra. A pápa azt mondta: Ha nem lennék pápa már elmentem volna Medjugorjéba. Egyetlen szót sem kérdezett a titkokról, sokkal inkább a Szűzanyáról, az Ő szépségéről, szeretetéről érdeklődött. Azt kérte, hogy a kérjük meg a zarándokokat imádkozzanak az ő szándékaira és őrizzük Medjugorjét, mert Medjugorje az egész világ reménysége.
(Ford.: Sarnyai Andrea)

2010. január 2.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy induljatok el velem, teljes bizalommal és szeretettel, mert szeretném megismertetni veletek a Fiamat. Ne féljetek, gyermekeim! Itt vagyok veletek, mellettetek. Megmutatom nektek az utat: hogyan bocsássatok meg magatoknak, hogyan bocsássatok meg másoknak, és hogy őszinte bűnbánattal a szívetekben térdeljetek az Atya elé. Engedjétek, hogy meghaljon bennetek mindaz, ami akadályoz a szeretetben és az üdvösségben, hogy Vele és Benne legyetek. Döntsetek egy új kezdet mellett, amely egy új kezdet az őszinte szeretetben, Isten szeretetében. Köszönöm nektek.”

2010. január 25-én

„Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra a személyes imádság ideje, hogy a hit magja növekedhessen a szívetekben, és örömteli tanúságtétellé fejlődjön mások számára. Veletek vagyok, és szeretnélek buzdítani mindnyájatokat: növekedjetek, és örvendezzetek az Úrban, aki teremtett titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Medjugorje, 2011. január 2. Mirjana által adott üzenet
Drága gyermekek!
Ma Fiamban, Jézusban való közösségre hívlak benneteket. Anyai szívem azt kéri, hogy megértsétek, Isten családja vagytok. A lelki szabad akarat által, melyet a mennyei Atya ajándékozott nektek, arra vagytok hivatva, hogy ti magatok ismerjétek meg az igazságot, a jót és a rosszat. Az ima és a böjt nyissa meg szíveteket és segítsen Fiam által felfedezni a mennyei Atyát. A mennyei Atyára való rátalálás által életetek Isten akaratának teljesítésére és Isten családjának megteremtésére irányul majd, úgy ahogy Fiam szeretné. Ezen az úton nem hagylak el benneteket. Köszönöm nektek!
Mirjana úgy érezte, hogy mondhatja a Szűzanyának: ‘Mindannyian hozzád jöttünk szenvedéseinkkel és keresztjeinkkel. Kérünk, segíts nekünk.’ A Szűzanya felénk fordította a kezét és azt mondta: Nyissátok meg szíveteket, adjátok nekem szenvedéseiteket. Édesanyátok segíteni fog.

Medjugorje, 2011. január 25.

„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, nézlek benneteket és megáldalak, és nem veszítem el a reményt, hogy ez a világ jóra fordul, és béke fog uralkodni az emberek szívében. Öröm fog uralkodni a világban, mert megnyíltatok a hívásomra és Isten szeretetére. A Szentlélek megváltoztatja azok sokaságát, akik igent mondtak. Ezért azt szeretném mondani nektek: köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Ljubo atya kommentárja a január 25-i medjugorjei üzenethez

NEM VESZÍTEM EL A REMÉNYT
„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, nézlek benneteket és megáldalak, és nem veszítem el a reményt, hogy ez a világ jóra fordul, és béke fog uralkodni az emberek szívében. Öröm fog uralkodni a világban, mert megnyíltatok a hívásomra és Isten szeretetére. A Szentlélek megváltoztatja azok sokaságát, akik igent mondtak. Ezért azt szeretném mondani nektek: köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” Medjugorje, 2011. január 25.
Isten, mint jó Apa szüntelenül keresi az embert, az ember arcát és tekintetét. Isten tekintetében az ember megváltozik, meggyógyul és a sötétségből a világosságra jut. Az ember szabadon választhat, hogyan válaszol erre az isteni tekintetre. Az evangéliumban olvashatjuk, hogy a gazdag ifjú nem válaszolt Isten tekintetére. „Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki…” (Mk 10,21). Jézus szeretettel telt tekintete ellenére az ifjú elfordította tekintetét, arcát Jézustól. Az evangéliumban láthatjuk Jézus első találkozását a tanítványokkal. András elviszi testvérét, Pétert Jézushoz, „Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter, kőszikla lesz a neved.” Jézus tekintete átalakítja, megváltoztatja Pétert. Más helyen azt olvashatjuk, hogy egy ember kéri Jézust: „Mester! Kérlek, tekints egyetlen fiamra” (Lk 9,38). Ezek a példák megmutatják nekünk Isten tekintetét, mely tele van kegyelemmel és szeretettel. Isten tekintetében élni azt jelenti: megélni az élet teljességét. Ezt világosan kifejezi a zsoltáros: „Rólad mondja a szívem: »Téged keres tekintetem!« A te arcodat keresem, Uram! Ne fordítsd el tőlem arcodat!” (Zsolt 27,8-9).
Isten tekintetének erejét és mindenhatóságát átélte a Boldogságos Szűz Mária is. Megtapasztalta Isten tekintetét, ezért feltör szívéből az ének: „szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát” (Lk 1,47-48a). Ő, aki Istennel telt, Isten szeretetteljes tekintetével néz bennünket, mely nem ítél el, hanem biztat és új életre hív.
Ebben az üzenetében a Szűzanya tudtunkra szeretné hozni, hogy velünk van, és édesanyai tekintete rajtunk nyugszik. 2010. november 25-i üzenetét a következő szavakkal kezdi: „Nézlek benneteket, és a szívetekben reménytelen halált látok, békétlenséget és éhséget.” Úgy tűnhet számunkra, hogy a mostani üzenet sokban különbözik a novemberitől. Szűz Mária, aki szent és tiszta, szívünkben reménytelen halált, békétlenséget és éhséget látott. Most pedig azt mondja, hogy nem veszíti el a reményt. Ebben az utolsó üzenetében azt látom, hogy égi Édesanyánk, Mária szeretné a szívünkbe vésni szavait. Azt szeretné, hogy sohase veszítsük el a jó és a béke győzelmébe vetett reményünket.
Tudja, hogy gyengék és tehetetlenek vagyunk és ha, eltávolodunk Istentől a halál uralkodik bennünk. De azt is tudja, hogy az emberiség történetének végén Istené az utolsó szó. Istennek elég a mi beleegyezésünk, a mi Igenünk, mellyel megengedjük, hogy Ő legyen életünk Ura. A beleegyezésünkre van szüksége, hogy hozzánk jöhessen és általunk a világba léphessen. Szűz Mária földi életében megtapasztalta Isten mindenhatóságát: „Mert Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37). Elég volt Mária beleegyezése, Mária Igenje Istennek, hogy általa az üdvösség, Jézus Krisztus eljöjjön erre a földre, hogy megváltson bennünket. Egész élete benne foglaltatik a következő szavakban: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!” Szűz Mária hisz, és így mi is hihetünk az ő példája szerint Istennek és kimondhatjuk Igenünket. Ezért Mária, az Édesanya nem veszíti el a reményt és hisz a jó, a béke és az öröm győzelmében, mely Istentől származik.
Rajtunk múlik, hogy szüntelenül Szűz Mária felé forduljunk, aki maga is elérkezett a hit útján a „hit éjszakájába”, amikor a Kálvárián részese volt Fia szenvedésének és halálának. A hit tanúi felé kell fordulnunk, hogy Ábrahám példája szerint higgyünk „minden reménytelenség ellenére is” (Róm 4,18). Ábrahám példája szerint reméljünk, aki olyan helyzetbe került, hogy úgy tűnt elveszíti egyetlen fiát, Izsákot, akivel kapcsolatban Istentől ígéretet kapott a jövőre vonatkozóan.
A remény olyan erény, melyen lelki életünk nyugszik. Így tanít bennünket a Katolikus Egyház Katekizmusa: „A Szentlélek…, arra tanít, hogy a reményben imádkozzunk. Másrészt az egyház imája és a személyes ima tartják bennünk a reményt” (KEK 2657).
XVI. Benedek pápa a „Spe Salve” enciklikájában a következőket írja: „A remény első lényeges iskolája az imádság. Ha már senki nem hallgat rám, Isten még mindig meghallgat.” És a mi Urunk Jézus Krisztus példát adott nekünk, amikor megkísértetett a reményben, az egész éjszakát imádságban töltötte. Az imádság mellett fontos megtanulni szüntelenül rendelkezésre állni, melyre Mária kimondta az ő „Igenjét”. Beleegyezni és Igent mondani mindarra, amit az Úr küld nekünk.
Könyörögjünk: Boldogságos Szűz Mária, te, aki megkísérttettél a reményben, könyörögd ki számunkra az Úrba vetett erős reménységet, mert Ő a remény egyetlen forrása. Imádkozd ki számunkra Jézus felénk forduló tekintetének kegyelmét és tapasztalatát, hogy átélhessük Isten kegyelmének és szeretetének átalakító erejét, mely nem ítél el, hanem megbocsát, gyógyít és üdvözít. Taníts meg bennünket hinni a jóban, hinni a jó győzelmében, mert az Úr maga a jóság. Köszönjük Mária, hogy üzeneteddel azt szeretnéd szívünkbe vésni, hogy sohase veszítsük el a reményt.
Felajánljuk neked azokat, akik kísértést szenvednek a reményben, és mindazokat, akik kétségbeestek önmaguk vagy élethelyzetük miatt. Kezedbe helyezem mindazokat, akiket megkísért az öngyilkosság gondolata, mert nem látnak kiutat. Édesanyai tekinteted hozzon világosságot és békét szívünkbe, családjainkba és a világba. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
*Medjugorje, 2012. január 2. Mirjana által*
“Drága gyermekek! Amikor anyai aggodalommal a szívetekbe tekintek, fájdalmat és szenvedést látok; sebzett múltat és szüntelen keresést; látom gyermekeimet, akik boldogok szeretnének lenni, de nem tudják, hogyan. Nyíljatok meg az Atyának! Ez az út a boldogság felé, az út, amelyen vezetni szeretnélek benneteket. Az Atyaisten soha sem hagyja magára gyermekeit, főleg nem a fájdalomban és a kétségbeesésben. Ha ezt megértitek és elfogadjátok, boldogok lesztek és véget ér keresésetek. Szeretni fogtok, és nem fogtok félni. Életetek remény és igazság lesz, aki az én Fiam. Köszönöm nektek.

Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akiket a Fiam kiválasztott. Ne ítélkezzetek, mert mindannyian megítéltettek majd.”

http://v1.cache7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/56209047.jpg?ir=1&redirect_counter=1
*Medjugorje, 2012. január 25.*
“Drága gyermekek! Ma is örömmel hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és hallgassatok hívásomra. Újra szeretnélek közelebb vinni benneteket Szeplőtelen Szívemhez, ahol menedéket és békét találtok. Nyíljatok meg az imára, mindaddig, míg örömmé nem válik számotokra. Az ima által a Magasságbeli bőséges kegyelmet fog adni nektek és kinyújtott kezemmé váltok ebben a békétlen világban, amely a békére vágyakozik. Gyermekeim, tegyetek tanúságot életetekkel a hitről, és imádkozzatok, hogy a hit napról napra növekedjen a szívetekben. Veletek vagyok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
*Medjugorje, 2013. január 2. Mirjana által*
“Drága gyermekek! Nagy szeretettel és türelemmel törekszem szíveteket szívemhez hasonlóvá tenni. Igyekszem saját példámmal tanítani benneteket az alázatra, bölcsességre és szeretetre, mert szükségem van rátok gyermekeim, nem tudlak nélkülözni benneteket. Isten akarata szerint választalak ki, az Ő erejével erősítelek meg titeket. Ezért, drága gyermekek, ne féljetek kinyitni előttem szíveteket. Én átadom azt Fiamnak, Ő pedig viszonzásul Isteni békével fog megajándékozni benneteket. Ezt a békét elviszitek majd mindazoknak, akikkel találkoztok, Isten szeretetéről tesztek tanúságot az életetekkel és Fiamat ajándékozzátok önmagatokon keresztül. A kiengesztelődés, a böjt és az imádság által foglak vezetni benneteket. Mérhetetlen a szeretetem. Ne féljetek! Gyermekeim, imádkozzatok pásztoraitokért. Szátok legyen zárva minden ítélkezésre, mert ne feledjétek, hogy Fiam választotta ki őket, és csak neki van joga ítélkezni. Köszönöm nektek.”

*Medjugorje, 2013. január 25.*

“Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Imátok legyen olyan erős, mint az élő kő, mindaddig, míg életetek tanúságtétellé nem válik. Tegyetek tanúságot hitetek szépségéről. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Mirjana által kapott üzenet 2014. január 2-án:

“Drága gyermekek, ahhoz, hogy apostolaim lehessetek és segíthessetek mindazoknak, akik sötétségben élnek, hogy megismerjék Fiam szeretetének fényét, a szíveteknek tisztának és alázatosnak kell lennie. Nem tudtok segíteni abban, hogy Fiam megszülessen és uralkodjon azok szívében, akik nem ismerik Őt, ha nem Ő uralkodik, ha nem Ő a Király a ti szívetekben. Veletek vagyok. Édesanyaként együtt járok veletek. Kopogtatok szíveteken, de nem tud megnyílni, mert nem alázatos. Imádkozom, de imádkozzatok ti is szeretett gyermekeim, hogy tiszta és alázatos szívet tudjatok megnyitni Fiam számára és befogadhassátok megígért ajándékait. Akkor Fiam ereje és szeretete vezet majd benneteket. Apostolaim lesztek, akik maguk körül mindenhol terjesztik Isten szeretetének gyümölcseit. Fiam általatok fog munkálkodni, mert egyek lesztek. Erre vágyik édesanyai szívem; minden gyermekem egységére Fiam által. Nagy szeretettel áldom meg és imádkozom Fiam választottaiért, pásztoraitokért.Köszönöm nektek.”

A Szűzanya a jelenés kezdetén szomorú, később pedig határozott volt.

 

Medjugorje, 2014. január 25.

 

 

 

„Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imátok visszfénye hatással legyen azokra, akikkel találkoztok. Tegyétek látható helyre a Szentírást családjaitokban és olvassátok, hogy a béke szavai fakadjanak szívetekben. Gyermekeim, veletek és értetek imádkozom, hogy napról napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

<

Medjugorje, 2015. január 2.

“Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt a Mennyország egy darabkáját is a földön. Ezért nektek, gyermekeimnek ugyanezt kívánom. A Mennyei Atya az igazság ismeretével telt, tiszta szíveket szeretne. Azt szeretné, hogy szeressétek mindazokat, akikkel találkoztok, mert én is mindnyájatokban Fiamat szeretem. Ez az igazság megismerésének kezdete. Sok hamis igazság kínáltatik fel számotokra, de a böjt, az ima, a bűnbánat és az Evangélium által megtisztult szívetek győzedelmeskedni fog felette. Ez az egyetlen igazság, és ez az igazság, amelyet Fiam hagyott rátok. Ezen nem kell sokat gondolkodnotok. Úgy kell tennetek, ahogyan én is tettem, szeressetek és adjatok. Gyermekeim, ha szerettek, akkor szívetek Fiam otthona és az én otthonom lesz, az életetekben pedig Fiam szava lesz az iránymutató. Gyermekeim, szeretett apostolaim, használni foglak benneteket abban, hogy segítsek minden gyermekemnek az igazság megismerésében. Gyermekeim, én mindig imádkoztam Fiam Egyházáért, és erre kérlek benneteket is. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok Fiam szeretetét sugározzák. Köszönöm nektek.”

Üzenet, 25. január 2015

Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádságban éljétek meg hivatásotokat. Ma, mint eddig még soha, a Sátán a gyűlölet és a békétlenség ragályos szelével szeretné az embert és lelkét megfojtani. Sok szív öröm nélküli, mert nincs benne sem Isten, sem imádság. A gyűlölet és a háború napról napra növekszik. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy lelkesedéssel kezdjétek el újra a szentség és a szeretet útját, mert én ezért jöttem közétek. Legyünk együtt szeretet és megbocsátás mindazok számára, akik csak emberi szeretettel tudnak és akarnak szeretni, és nem az Isten mérhetetlen szeretetével, amelyre Isten hív benneteket. Gyermekeim, mindig a jobb jövőbe vetett remény legyen a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Medjugorje, 2016. január 2.

„Drága gyermekek! Boldoggá tesz, hogy édesanyaként közöttetek vagyok

, mert újra Fiam szavairól és az Ő szeretetéről szeretnék beszélni nektek. Remélem, hogy szívetekbe fogadtok, mert a mai világ sötétségében Fiam szavai és szeretete az egyetlen fény és remény. Ez az egyetlen igazság, és nektek, akik majd elfogadjátok és élitek, tiszta és alázatos szívetek lesz. Fiam a tisztákat és az alázatosakat szereti. A tiszta és alázatos szívűek éltetik Fiam szavait, megélik azokat, terjesztik és mindenki számára hallhatóvá teszik. Fiam igéi visszaadják az életet azoknak, akik hallgatják. Fiam igéi visszaadják a szeretetet és a reményt. Ezért szeretett apostolaim, gyermekeim, éljétek meg Fiam szavait. Úgy szeressétek egymást, ahogyan Ő szeretett benneteket. Az Ő nevében, az Ő emlékére szeressétek egymást. Az Egyház azok által fejlődik és növekszik, akik hallgatják Fiam szavait, azok által, akik szeretnek, azok által, akik csendben szenvednek és tűrnek a végső megváltás reményében. Ezért, drága gyermekeim, Fiam igéje és szeretete legyen napotok első és utolsó gondolata. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2016. január 25.

“Drága gyermekek! Ma is imára hívlak mindnyájatokat. Imádság nélkül nem élhettek, mert az ima olyan lánc, amely közelebb visz benneteket Istenhez. Ezért, gyermekeim alázatos szívvel térjetek vissza Istenhez és az Ő parancsaihoz, hogy teljes szívetekből kimondhassátok: legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Gyermekeim, ti szabadok vagytok, hogy szabadon dönthessetek Isten mellett vagy ellene. Látjátok hol akar bevonni benneteket a sátán a bűnbe és a rabságba. Ezért, gyermekeim térjetek vissza szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz tudjalak vezetni benneteket, aki az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.