Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Urunk Háza népének találkoznia kell, és egynek kell lennie!

2019. május 16.

Vassula, a találkozásnak ebben a formájában hívlak meg Udvaraimba, hogy Velem légy. Figyelj Rám! Az elmúlt évek során nem burkoltan vagy titkolódzva beszéltem hozzád. A ti csekély értelmetek miatt mindig nyíltan beszéltem. Az volt a célom, hogy Ragyogó Világossággal töltselek el benneteket, elméteket és szíveteket Királyságom gazdagságával árasszam el. Mindnyájatokat meghívtalak az egységre, hogy bűnbánatot tartsatok és kiengesztelődjetek. Egyházamhoz intézett szavaim határozottak és megváltoztathatatlanok.

Felszólításaimat azonban – mind a mai napig – nem vették komolyan, ehelyett inkább bűnbánat és félelem nélkül kétségbe vonják azokat. Nemzedék! Te vakmerően szembeszegülsz parancsommal. Folyamatosan semmibe veszed az Atyához intézett imámat.¹ Feltárom kéréseimet, megmagyarázva utasításaimat és mutatva az egységhez vezető utat, de felszólításaim a mai napig süket fülekre találnak.

Sok nemzethez elküldtelek, Vassiliki, és Szentlelkem vezetett abban, hogy szétszóródott Egyházaimat egybegyűjtsd, hogy összejöjjenek² Szent Nevemben, és legyenek egyek Mibennünk. Te teljesítetted kérésemet. Gyengeségeddel nagyszerű dolgokat tudok véghezvinni. Soha ne hagyatkozz magadra, bízzál mindig Bennem, a te Istenedben! Te vagy az Én hangoskönyvem, akire rábíztam Művemet, hogy nyilvánosan hirdesse, hogy „Urunk Háza népének találkoznia kell, és egynek kell lennie!”

Leányom, egykor látomást adtam neked Egyházaimról és azok állapotáról. Még ma is olyan merevek, mint a vasrudak! Hiányzik belőlük az őszinteség és a szeretet. Ahelyett, hogy közelednének egymáshoz, kérkedő büszkeségükkel egyre jobban elmélyítik az egymás közötti szakadékot. Hatalom iránti éhségük, hajlíthatatlan szívük arra indította Szívemet, hogy távol tartsa magát tőlük. Hallgatlak…

Uram! Hogyan lehet rávenni az egyházi embereket, hogy meghallgassák és teljesítsék a Te egységre vonatkozó kívánságodat?

Minden, amire szükségem van, az a szeretet, minden ember szeretete, mindazok szeretete, akik megtanultak szeretni Engem. A szeretet úgy fog kiáradni korszakotok legsötétebb időszakába is, mint az igazgyöngyök tündöklően csillámló fénye. Minden ember szívébe be fog hatolni. Akkor megnyugszik az egész föld, a gonosz meghátrál és utat enged az Igazságnak. Ha mindenki az Igazságban és a Szeretetben élne, növekednének Bennem és a nagyszerűségemben önmagukat tökéletesítenék. Testem, amely az Egyház, meg fog gyógyulni. Ezért a szeretet gyógyír less mindenki számára.

De kik azok, akik figyelnek Rád, azok közül, akiket szeretnél, hogy meghallgassanak Téged?

Leányom, ne aggódj, meg van a Magam útja! Mindazok, akik saját erejükben bíznak és magukra támaszkodnak, visszavonulnak majd szégyenükben.  Már régen felfedtem előtted, mi vár azokra, akik kezükben tartják az egység kulcsait, de nem használják őket. Össze fogom törni a vasrudakat és egyet formálok belőlük. Akik szembehelyezkedtek Velem, össze fognak zavarodni, mert sohasem törődtek figyelmeztetéseimmel. Össze fognak omlani, helyrehozhatatlanul összetörnek. Hiányzik a remény és a bizalom. Kegyetlenül bánnak követeimmel, akiket e nemzedékhez küldök, és prófétáimmal, akik prófétálnak, úgy kezelik őket, mint mítosz mesélőket, mint árulkodókat, ahelyett, hogy illatos olajjal és kedvesen üdvözölnék őket. Vagy semmibe veszik őket, vagy megkérik őket, hogy ne hirdessék Szavam, elutasítva ezzel a figyelmeztetéseimet.  

Meg vagyok döbbenve angyalaimmal együtt azt látva, hogy mennyire halott ez a nemzedék az Én mindenható eszközeimmel való közeledésemre. Eltűnt Házamból az öröm és boldogság. Elfelejtették jóságos Arcomat. Szívük ajtaján kívül felejtették az ő Vőlegényüket. Elfelejtették, hogy Én vagyok az Örök Világosság, aki átjár és áthat mindenen. Én népem, Én örökségem, ha csak egy pillanatnyi megbánást és bűnbánatot tartanál, és Hozzám fordulnál, elvenném vakságodat, hogy meglásd, napjaitokban mennyire kiárasztom Szentlelkemet, a Mi dicsőségünk tiszta kisugárzását az egész emberiségre a nagy és szörnyű nap előtt, amikor visszatérek.

Leányom, szenteld magad Nekem, a te Istenednek. Megbíztalak, hogy véghezvidd mindazt, amit diktálok neked, és ne felejts erőt meríteni Belőlem. Tedd ezt életed fő céljává, értsd meg a tanításaimat és továbbítsd őket szelíd lelkülettel. Tőlem származik mindaz, amit tanultál, és amit tudtodra adtam. A Szeretet melletted van és szeret téged. IC

Gyermekem, légy áldott! Én, az Isten, Jahve, veled vagyok, elmélkedj ezen! Ez örömet szerez Nekem, amikor így teszel.

Leányom! Igen, te az Én szeretett leányom vagy….

___________________________________________________________________

1.     1Jn17,1

2.     Zarándoklatainkon

http://ichtys.hu/index.php/168-2019-m%C3%A1jus-16

a
A bejegyzés kategóriája: Vassula Ryden
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.