Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Visszatérésem napja közelebb van, mint gondoljátok

2019. január 31.

Ó, Uram, vezesd lelkemet az örök élet útján,

vezesd egységre Egyházadat!

Add, hogy gazdag Üzeneteid minden teremtményedben

otthonra találjanak!

Újíts meg minket, keltsd új életre Egyházadat,

hadd virágozzon fel, és hadd illatozzon…..

Tanítványom, az Én békémet adom neked… írd: Egykor jóra fordítottam Jákob sorsát, kedveztem nekik és megbocsátottam bűneiket. Ne újítanám meg akkor és ne fordítanám jóra ennek a generációnak is a sorsát? Miként a fazekas újra formázza kezével az agyagot, ha rosszul sikerül az edény, amin dolgozik, hogy az tökéletes legyen, így vagytok ti is az Én kezemben. Nem formáltalak-e téged is olyanná, amilyenné akartalak? Nem újítottalak meg?

De igen, Uram!

Ha tehát valaki megengedi Nekem, hogy kezemmel átformáljam, mint az agyagot, ahogy te is megengedted, olyanná formálom, amilyenné Én akarom. És elveszem bűneit. Ha felhagynak ostobaságukkal, felkenem őket.

Tanítványom, tarts ki rendületlenül, és ne engedj semmilyen földi csábításnak, ami eltéríthet Tőlem! Azt akarom, hogy maradj Hozzám kötve. Állandóan tarts szemed előtt, mindvégig dicsérd Nevemet a magasságban –

Közel van hozzátok az Én napom, és visszatérésem e napja úgy fog rátok törni, mint tolvaj az éjszakában. Jaj, azoknak, akiket készületlenül ér! Ó, vajon nem figyelmeztettelek elégszer benneteket, hogy legyetek hűségesek a hitetekhez? Te gonoszság kora, aki halott maradsz Szavaimmal szemben, káromolod irgalmamat, nem halsz meg a gonoszságnak és a megosztottságnak, nem igyekszel rendezni húsvét dátumát, hogy együtt ünnepeljétek ezt az ünnepet, te továbbra is arcátlanul jelensz meg színem előtt, amikor kinyilatkoztatod, hogy az általad felajánlott Eucharisztia az egység és a béke jele, és az irgalmasság köteléke.  De amíg nincs szeretet köztetek, megadatik a hatalom a Sátánnak, hogy kettészakítva tartson benneteket.

Megosztottságotokat csak úgy tudjátok orvosolni, ha növekedtek a szeretetben. Szeretnetek kell egymást, hogy uralkodhassak a szívetekben. A Szeretet Lelke arra vár, hogy betölthessen benneteket a jelenlétével, de ti nem engeditek, hogy megszűntesse a megosztottságotokat. Ha bűnbánatot tartotok és Lelkemnek megengeditek, hogy bennetek lakozzék, Egyházamat be fogja tölteni a Fény, a Szentlélek Világossága.

Nemzedék, te ma súlyos megpróbáltatások között élsz, melyet saját kezed kényszerít rád. A gonoszság lelke uralkodik közöttetek: a közöny, a fásultság, a lázadás és az irgalmatlan gőg lelke tett benneteket hitehagyottá, tart távol Tőlem és közelebb a halálhoz. A pokolban akarjátok tölteni az örökkévalóságot? Ha visszatértek Hozzám, megszűntetem a megpróbáltatásaitokat, és megízlelhetitek a békét a földön.

Visszatérésem napja közelebb van, mint gondoljátok, mert eljövök, hogy köztetek lakjak, és fel fogom ébreszteni Népemet[1] a teljes igazságra, felemelem fátylukat, ami megakadályozza őket, hogy felismerjenek Engem, mint a Messiást. Fel fogom éleszteni lankadó lelküket, és lángoló örömmel töltöm el. Értelmüket a Megértés[2] ragyogó nyitott könyvévé teszem, zsoltárokkal fognak ünnepelni Engem, és szívükben elmélyítik a tudást.

Én, az Úristen, mindnyájatokat Nevem alá foglak gyűjteni. Mert nagy az Én uralmam és királyi hatalmam. Ne engedjétek, hogy bárki is megtévesszen benneteket azzal, hogy nem fogok győzedelmeskedni a végén, mert pontosan ezt akarja a Sátán elhitetni veletek. Győzedelmeskedni fogok a végén, és ti mindnyájan az Én Szent Nevem alatt fogtok élni. Nevem Jézus Krisztus, az Isten Fia és a Megváltó, a csodálatos Tanácsadó, a hatalmas Isten, az Örök Atya, a Béke Fejedelme.

És te, leányom, maradj hűséges Hozzám. Pihentesd meg fejedet a Szívemen, ott az Én békémre és Szeretetemre lelsz. Mi ketten?

Igen, Uram!

Jól van. Én, Jézus, megáldalak. Én vagyok images/heart.1.gif IC

a
A bejegyzés kategóriája: Vassula Ryden
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.