Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

 

EGYHÁZAMAT ÚJ FÉNYESSÉGBE ÖLTÖZTETEM

 

2013. május 15.
 

 

Béke legyen veled, kedvesem; engedd meg, hogy ily módon szóljak hozzád; töltsd be lelkedet az Én Lelkemmel; örvendezz! Mert Én Vagyok van veled; ne feledd, hogyan töltöm el lelkedet Bölcsességgel; csupán szeretetet kérek tőled, állhatatosságot és alázatot, hogy véghez vidd Művemet és a küldetést, amellyel megbíztalak;

 

Új fényességbe öltöztetem Egyházamat, várj és meglátod!

 

Gondoskodom Egyházamról és hatalommal ruházom fel; meggyógyítom; Leányom, ó kedvesem, ha csak tudnád, mily végtelen irántad való szeretetem, és mit érzek amikor belépek szívedbe! énekhez hasonló, amikor érzem Irántam való szeretetedet, állandó dallam; növeli a köztünk lévő barátságot; városom, megvigasztalódom és boldogság tölt el… halljad, sok megpróbáltatáson mentél keresztül, áldozathozatalon és csatán még azokkal szemben is, akiket melléd rendeltem; tanuld meg, hogy az egyetlen segítség Tőlem jön, és ez az égi segítség felemeli lelkedet megpróbáltatásaid idején; vigasztalást nyújt; megújít a te időd tüzes csatái ellen vívott küzdelmeidben és minden hamis váddal kapcsolatban, melyet Üzeneteim ellen felhoznak; azokkal szemben, akik tudásukkal és eszükkel kérkednek;

 

Ó, én Erősségem, jöjj sietve segítségemre, mentsd meg lelkemet és életemet tőlük!

 

Mondom neked, hagyd Rám azokat, akik a világból valók, te pedig élj szentül, békében és utasításaim szerint; emlékezzél: minden egyes napon felkenlek téged – nem olvastad: „Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik Őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik.”

 

Sanyargat az ellenség? hála nekik, Vassula, elnyered a Mennyei Királyságot; örvendezz tehát és légy boldog, mert nagy lesz jutalmad a Mennyben! Járd utadat, melyet kijelöltem számodra: a becsületesség és hűség ösvényét, és ha ellenségeid gonosz tetteikkel fenyegetnek, jöjj Hozzám és élvezd Édességemet, mert úgy ismernek Engem, hogy megvigasztalom a lelket a bajok idején.

 

Itt vagyok, hogy tanácsodat kérjem; tudom, hogy mivel mellettem állsz, nem kell félnem semmitől, és megkapok minden segítséget.

 

Légy az Én követem; mert minden, amit Nevemben teszel, olyan mintha Én kérném rajtad keresztül; és a kérés, melyet Nevemben intézel: a kiengesztelődés Velem, Istenetekkel; ez a te témád, hogy megdicsőíts Engem: Értem, a te Istenedért való munkálkodásod vezet téged megszentelődésedre; maradj Mellettem, dolgozz a szentség szellemében és ezáltal, istenfélelemmel eltelve, szolgálatod gyökeret ereszt Bennem, és embereket nyer meg Számomra, akiknek elméjét a világ istene elvakította;

 

arra figyelj, ami rád lett bízva; ne távolodj el Tőlem; hallgass Rám: a legfontosabb eleme annak, ami megalapozza a kegyelmet, az az isteninek kifejlődése, ami akkor történik, amikor Szentlelkem megérint téged, nemzedék; mondd meg nekik, hogy Szentlelkem elmenekül a hazug nyelvűektől, a kezektől, melyek ártatlan vért ontanak, a szívtől, mely gonosz terveket sző, azoktól, akik arra éreznek késztetést, hogy gonoszat cselekedjenek, a hamis tanúságtevőktől, kik szüntelenül hazudnak; azoktól, akik széthúzást szítanak a testvérek között; és hozzáteszem, azoktól, akiknek örömet okoz, ha rosszat művelnek; valóban, aki igazságtalanul cselekszik, sohasem lesz észrevétlen Előttem; ezért nemzedék, ne jöjj Elém, Teremtőd elé az Ítélet Napján vétkekkel; imádkozz, imádkozz, imádkozz, és szabadulj meg bűneidtől; ne gonosz cselekedetekre pazarold minden erődet; most kész vagyok lemosni bűneidet!

 

Vassula, ne feledd, hogy szavaid anyagias, korrupt világ előtt hangzanak el, és Szavam gyakran el lesz nyomva az érzékiség által, amely a világ szenvedélyeiből ered és valójában sötétség;

 

áldott, aki átölel Engem; átszellemiesül majd és lelke megismeri a boldogságot;

 

figyelmesen járj Velem; a Szeretet szeret téged; ic

http://ichtys.hu/index.php/140-2013-majus-15


Source: http://ichtys.hu/index.php/140-2013-majus-15

Elfelejtettétek, hogy az irgalom és a harag is az Atyától jön?

2013. május 18.

 

Uram?

Az Én Békémet adom neked, drága leányom. Minden veled kapcsolatos tervem meg fog valósulni.

Napjaitokban súlyos bűnök, gyermekgyilkosságra irányuló kezdeményezések történnek kizárólag a béke és a fejlődés nevében. Gyilkosságok, csalások, korrupció, lázadások és hamis tanúskodások szemléletes képet mutatnak arról, mivé lett ez a nemzedék.

Atyám haragját már nem lehet visszatartani. Fenyegetően közeledik a föld halála. Amit ez a generáció elvetett, azt fogja learatni. Hevesebben fog tombolni a tűz annál, mint amilyet valaha emberi szem látott. A föld elemei meg fognak olvadni és fölemésztik a természetet, az embereket, állatokat, mindent!

Leányom, elkerülhetetlen ez a tűz. Szívem sír a szomorúságtól, de már csak ez lehet az egyetlen jóvátétel! Szüntelenül gyötrődöm és átszúrnak a Testem börtönébe zárt tövisek. Angyalaim arcukat kezükkel eltakarva sírnak, amint látniuk kell, miként fog elpusztulni ez a nemzedék, amikor Atyám felkiált: ’Elég!’ Ne mondjátok, hogy „ó, nagy az Úr könyörülete, meg fog bocsátani nekünk.” Elfelejtettétek, hogy az irgalom és a harag is az Atyától jön? Nekem mindenekelőtt kiengesztelődésre, és az összes egyház őszinte megtérésére van szükségem. Ha nevemben egybegyűltök, az meg fog dicsőíteni engem.

Segítsd, hogy egy legyen a Házam, Vassula! Oldaladon velem, nem kell félned! Ékesítsd fel Házamat, újítsd meg, teremts benne egységet! Kövesd az utat, melyet neked kijelöltem, tarts ki az egység mellett, és folytasd állhatatosan mindazt, amit neked adományoztam.

Mondd meg pásztoraimnak ezekben a gyülekezetekben, hogy Bennem keressék és találják meg örömüket, sehol máshol. Szegezzétek Rám a tekinteteteket! Ne forduljatok se jobbra, se balra! Kövessétek mindig Véráztatta Lábnyomomat, ti, Én pásztoraim és ti, Én munkatársaim e Műben! Haza foglak vinni benneteket kéz a kézben, mint két jó barát. Együtt sétálunk majd zafírokon dicsőségemben, diadalmasan Udvaraimban. Most hozzátok szólok Enyéim, barátaim, ti, akiknek szívét felkavarta a Hangom és Nemes Mondanivalóim, és akik bekapcsolódtatok a Szeretet-himnuszom, az Egység és a Kiengesztelődés művébe. Mondom nektek, Atyám megáldott titeket! Fenségesen és tündöklő ragyogásban fogtok Velem szárnyalni az égbe egészen a Trónomig. Ekkor Királyi Jogarommal lakóhelyetekre vezetlek benneteket Városomban, Királyságomban. Elhívtalak és őriztelek benneteket. Soha, egyetlen pillanatra sem vettem le rólatok a Szememet…

Tanítványom, János ragyogóan világító lámpás volt. Legyetek Jánosaim! Ti is világítsatok és ragyogjatok ebben a sötét világban, és ne várjatok emberi elismerést, ne jelentsen ez számotokra semmit, mint ahogy az én számomra sem jelent semmit. Ne törődjetek ti ezzel drága lelkeim, legyetek egyek és éljetek Egységben, amint megparancsoltam nektek. ic
Source: http://ichtys.hu/index.php/90-2013-majus-18

http://ichtys.hu/index.php/90-2013-majus-18

a
A bejegyzés kategóriája: Vassula Ryden
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.