Február

2007. február 25.
“Drága gyermekek! Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt. A Mennyei Atya meg akar szabadítani benneteket a bűn rabszolgaságából. Ezért, gyermekeim, használjátok ki ezt az időt, és a szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el a bűnt, és döntsetek a szentség mellett. Tegyétek ezt Jézus iránti szeretetből, aki vérével megváltott benneteket, hogy boldogságban és békében legyen részetek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy szabadságotok a ti gyenge pontotok, ezért komolyan kövessétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2008. február 2.
„Drága gyermekek! Veletek vagyok. Mint egy édesanya, úgy gyűjtelek össze benneteket, mert szeretném kitörölni a szívetekből, amit ott látok. Fogadjátok be Fiam szeretetét és töröljétek ki szívetekből a félelmet, a fájdalmat, a szenvedést és a csalódást. Különösen kiválasztottalak benneteket azért, hogy Fiam szeretetének fénye legyetek. Köszönöm nektek!
 
 
2008. február 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imára és a lemondásra hívlak benneteket. A napotok legyen átszőve forró fohászokkal mindazokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

A HELYI CENACOLO KÖZÖSSÉG-NÉL IMÁDKOZÓ ZARÁNDOKOK ELOTT TÖRTÉNT 2008. ÉVI LÁTOMÁSA UTÁN MIRJANA A KÖVETKEZOKROL TUDOSÍTOTT:

A HELYI CENACOLO KÖZÖSSÉG-NÉL IMÁDKOZÓ ZARÁNDOKOK ELOTT TÖRTÉNT 2008. ÉVI LÁTOMÁSA UTÁN MIRJANA A KÖVETKEZOKROL TUDOSÍTOTT:
Még sohasem láttam, hogy a Gospa így forduljon hozzánk. Kezeit nyújtotta felénk és eközben mondta:
Drága Gyermekek, ma kezeimet nyújtom felétek. – Ne féljetek megfogni kezeimet. Szeretetet és békét szeretnék velük adni és elősegíteni üdvözüléseteket. Ezért kicsinyeim fogjátok meg kezeimet. Örvendeztessétek meg ezzel szívemet és én vezetlek benneteket az életszentség felé.
Az út amelyen vezetlek benneteket nehéz, kísértésekkel és elesésekkel teli. Én azonban veletek leszek és kezeimmel megtartlak benneteket. Legyetek kitartóak, hogy az út végén együtt, örömben és szeretetben foghassuk meg mindnyájan Fiam kezét. Gyertek velem és ne féljetek. – Köszönet nektek.
Sohasem láttam eddig a Szűzanyát ily módon felénk fordulni. Kitárta felénk a
karját, és így, tárt karokkal mondta a következőket:
“Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imádkozásra és önmegtagadásra hívlak benneteket. Napjaitok buzgó kis imádságokkal legyenek átszőve azokért, akik még nem ismerték meg Isten Szeretetét. Köszönöm, hogy követtétek hívásom.” 02/2008
2009. február 2.
„Ma anyai szívemmel szeretnélek emlékeztetni benneteket, azaz felhívni a figyelmeteket Isten mérhetetlen szeretetére és ebből fakadó türelmére. Atyátok küldd engem, és várakozik. Várja nyitott szíveteket, amely készséges az Ő műveire. Vár szívetekre, amely egyesült a keresztény szeretetben és Fiam lelkülete szerinti irgalomban. Ne vesztegessétek az időt gyermekeim, mert nem vagytok az urai. Köszönöm nektek.”
 
 
2009. február 25.
Drága gyermekek! Az önmegtagadás, ima és bűnbánat idejében újra hívlak benneteket: menjetek, gyónjátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem megnyithassa szíveteket és engedjétek meg, hogy megváltoztasson benneteket. Térjetek meg gyermekeim, és nyíljatok meg Istennek és a rólatok alkotott tervének. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

2010. február 2.

 

Drága gyermekek! Ma anyai szeretettel hívlak benneteket, hogy legyetek fényszórók minden lélek számára, akik Isten szeretetét nem ismerve, sötétségben tévelyegnek, hogy minél jobban világítsatok és minél több lelket vonzzatok; ne engedjétek, hogy a valótlanságok, amelyek elhagyják ajkatokat, elnémítsák a lelkiismereteteket. Legyetek tökéletesek! Anyai kézzel vezetlek benneteket, a szeretet kezeivel. Köszönöm nektek.

 
 

Medjugorje, 2010. február 25.

 
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor a természet is készül, hogy az év legszebb színeit adja, arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyissátok meg szíveteket a Teremtő Isten előtt, hogy Ő átváltoztasson és saját képére formáljon benneteket, hogy így mindaz a jó, ami elszunnyadt szívetekben, új életre és az örökkévalóság iránti vágyakozásra ébredjen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2011. február 2. Mirjana által

“Drága gyermekek! Körém gyűltök, keresitek utatokat, kerestek, keresitek az igazságot, de elfelejtitek a legfontosabbat, elfelejtetek őszintén imádkozni. A szátok számtalan szót mond, de lelketek nem érez semmit. Sötétben tévelyegve magát Istent is csak saját magatokból kiindulva képzelitek el és nem olyannak, amilyen valójában, az Ő szeretetében. Drága gyermekek, az igazi ima a szív mélyéből fakad, szenvedésetekből, örömötökből, a bűnbocsánat kéréséből. Ez az igaz Isten megismerésének az útja, és így önmagadé is, hiszen általa teremttettél. Az ima elvezet benneteket vágyam, a veletek való küldetésem beteljesedéshez, Isten családjának egységéhez. Köszönöm nektek.”A Szűzanya megáldotta a jelenlévőket, köszönetet mondott és a papokért való imára hívott.

Medjugorje, 2011. február 25.

Drága Gyermekek! Ébredezik a természet, és a fákon már láthatók az első  rügyek, melyek csodaszép virágot és gyümölcsöt hoznak majd. Azt szeretném  gyermekeim, hogy  ti is dolgozzatok megtéréseteken és legyetek azok, akik  életükkel tanúságot tesznek, hogy példátok mások számára jel és buzdítás  lehessen a megtérésre. Veletek vagyok és Fiamnál, Jézusnál közbenjárok  megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész  világért!

 

25000 jelenlétében Napolyból 2012. február 2-án

Drága gyermekek! Már oly régóta veletek vagyok, és oly régóta tanúskodom Isten jelenlétéről és az Ő végtelen szeretetéről, amelyet szeretném, hogy mindnyájan megismerjetek. És ti gyermekeim? Ti továbbra is süketek és vakok vagytok, mert miközben a benneteket körülvevő világot szemlélitek, nem akarjátok látni hová tart ez a világ Fiam nélkül. Lemondtok róla, pedig Ő minden kegyelem forrása. Míg beszélek hozzátok figyeltek ugyan rám, de szívetek zárva van és nem hallotok engem. Nem kéritek a Szentlelket, hogy világosítson meg benneteket. Gyermekeim, a gőg uralkodik. Én az alázatot mutatom nektek. Gyermekeim jegyezzétek meg, hogy csak az alázatos lélekből ragyog a tisztaság és a szépség, mert megismerte Isten szeretetét. Csak az alázatos lélek válik mennyországgá, mert benne lakik Fiam. Köszönöm nektek! … Újra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akiket Fiam  kiválasztott, ők a ti pásztoraitok.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iQQAbZ9f-kA[/youtube]

Medjugorje, 2012. február 25.*

“Drága gyermekek! Ebben az időben különös módon hívlak benneteket: szívből  imádkozzatok. Gyermekeim, ti sokat beszéltek, de keveset imádkoztok.  Olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta  és a benne írt ige legyen az  életetek. Szeretlek és buzdítalak benneteket, hogy Istenben találjátok meg  békéteket és életörömötöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2013. február 2.

„Drága gyermekek! A szeretet – az igaz szeretet – vezet hozzátok, amelyre szeretnélek megtanítani benneteket is. A szeretetre, amelyet Fiam mutatott meg nektek, amikor irántatok való szeretetből meghalt a kereszten. A szeretetre, amely mindig kész megbocsátani és bocsánatot kérni. Mekkora a ti szeretetetek? Anyai szívem szomorú, amikor szeretetet keres a szívetekben. Nem vagytok készek szeretetből alávetni akaratotokat Isten akaratának. Nem tudtok nekem segíteni abban, hogy azok is megismerjék Isten szeretetét, akik még nem ismerték meg, mert nincs igaz szeretet bennetek.

Ajánljátok fel nekem szíveteket és vezetni foglak benneteket. Megtanítalak titeket megbocsátani, szeretni ellenségeiteket és Fiam szerint élni. Ne féltsétek magatokat. Fiam nem felejti el bajaikban azokat, akik szeretnek. Mellettetek leszek. Kérni fogom a Mennyei Atyát, hogy ragyogtassa rátok az örök igazság és szeretet fényét. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy böjtötök és imátok által szeretetben vezessenek benneteket. Köszönöm nektek.”

 

*Medjugorje, 2013. február 25.*
 
“Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. A bűn a földi  dolgok felé húz titeket, én pedig azért jöttem, hogy a szentség és az  isteni dolgok felé vezesselek benneteket. Ti küzdötök és elpazaroljátok  energiátokat a bennetek lévő jó és rossz közötti harcban. Ezért gyermekeim,  imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg örömmé nem válik az  imátok és életetek egyszerű Isten felé haladássá válik. Köszönöm, hogy  válaszoltatok hívásomra.”


Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért! —

 

Mirjana által kapott üzenet 2014. február 2-án Medjugorje-ben:

 
“Drága gyermekek, édesanyai szeretettel szeretnélek megtanítani benneteket az őszinteségre, mert azt szeretném, hogy apostolaimként munkálkodva pontosak, határozottak, de mindenek felett őszinték legyetek. Azt szeretném, hogy Isten kegyelméből nyitottak legyetek az áldásra. Azt szeretném, hogy böjttel és imádásággal kiesdjétek a Mennyei Atyától a természetes, szent-Isteni megismerést. E megismeréssel betöltve Fiam és az én oltalmam alatt olyan apostolaim lesztek, akik Isten Igéjét tudják terjeszteni mindazok számára, akik nem tudnak róla, és le tudjátok majd győzni az utatokba kerülő akadályokat. Gyermekeim, az áldással leszáll majd rátok Isten kegyelme, amit ti böjttel, imával, megtisztulással és kiengesztelődéssel fogtok tudni megtartani.Olyan hatékonyak lesztek, ahogyan kérem tőletek.Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Isten kegyelmének sugara ragyogja be útjaikat.Köszönöm nektek”

 

Marija által kapott üzenet 2014. február 25-én Medjugorje-ben:

“Drága gyermekek! Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten. Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva “igent” mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

Égi Édesanyánk üzenete 2015. február 2-án Medjugorjéból

Mirjana által kapott üzenet:

“Drága gyermekek! Íme, itt vagyok közöttetek. Nézlek benneteket, rátok mosolygok és úgy szeretlek benneteket, ahogy csak az Édesanya tud szeretni. A Szentlélek által, aki tisztaságom által jön, látom szíveteket és Fiam elé viszem. Már hosszú ideje kérem tőletek legyetek apostolaim és imádkozzatok azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét. Szeretetből mondott imát kérek, olyan imát, amely cselekvő és áldozatkész. Ne vesztegessétek az időt, hogy azon gondolkodtok méltók vagytok-e arra, hogy apostolaim legyetek. A Mennyei Atya fog megítélni mindenkit, ti csak szeressétek Őt és hallgassatok Rá. Tudom, hogy ez, és köztetek való jelenlétem is zavarba hoz benneteket, de fogadjátok örömmel és imádkozzatok, hogy megérthessétek, méltók vagytok arra, hogy a mennyországért dolgozzatok.  Szeretetem beborít benneteket. Imádkozzatok azért, hogy szeretetem győzzön minden szívben, mert ez az a szeretet, amely megbocsát, megajándékoz és soha meg nem szűnik. Köszönöm nektek.”

 

„Többet imádkozzatok és kevesebbet beszéljetek”
A Szűzanya 2015. február 25-i üzenete
“Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy többet imádkozzatok és kevesebbet beszéljetek. Az imában keressétek Isten akaratát és éljetek Isten parancsai szerint, amelyre Ő hív benneteket. Veletek vagyok és veletek imádkozom. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
            A Szűzanya jelenéseinek éveiben arról beszél, amit ő maga is átélt földi élete során. Isten akaratát keresve és felismerve élt. Szüntelenül erősítette Istenbe vetett bizalmát. A konkrét eseményeket és szavakat nem érti meg azonnal teljes mértékben, de hitben és az imádságban éli meg azt. Amikor háromnapi keresés után megtalálja a tizenkét éves Jézust a templomban, Jézus azt válaszolja neki: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” Lukács evangelista leírja, hogy nem értették meg szavait, de Mária szívében megőrizte azokat és el-elgondolkodott róluk. Mária megélte a hétköznapokat is. Életének rendkívülisége nem abban állt, hogy kívül élt a hétköznapok gondjain és nehézségein, hanem, hogy egész lénye szabad volt az Istennel való beszélgetésre és akaratának elfogadására.
            Életének mindennapjai jól láthatók a Szentírásban. Jól felismerhető ez kérdéséből is: „Hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek?” Látszik abból is, hogy sietve indul el rokonához, Erzsébethez és vele együtt dicsőíti Istent, aki felemeli az alázatosakat. Megnyilvánul abban is, hogy Erzsébet szüléséig maradt nála, hogy segítségére legyen a szülés előtti napokban. Ezek a hétköznapok megmutatkoznak a törtvény iránti engedelmességében is. A galileai Kánában asszonyként vesz részt a lakodalomban és segítséget kér Jézustól. Jézus keresztje alatt, és feltámadása után sem különült el, nem került előtérbe, hanem a többi asszonnyal és az apostolokkal együtt növekedett a közösség hitében. Mária teljesen belemerült az élet valóságába. Sohasem zárkózott el a véres, kínos és lehetetlen élettől, hanem mindent elfogadott és a Fiába vetett hittel győzött.
            Mária nem azt kéri tőlünk, hogy meneküljünk el a hétköznapok valóságából, hanem, hogy fogadjuk el azt, és példája szerint, Fiával, Jézussal együtt váljunk átváltozottakká, megtértekké és megváltozottakká, mert csak ekkor válhatunk a jobb jövő kovászává, másokért.
            Mária a földön élt, de tökéletes módon kapcsolódott Istenhez. Elhitte, lehetséges az, hogy egy angyal leszáll az égből és hírül adja neki, hogy Isten Fiának édesanyja lesz. Ő lelkesen hitt az Isten szavában. Ezért hiszi el azt is, amit a pásztorok mondanak a gyermekéről, sőt azt is, amit a bölcsek állítanak. Elhiszi József álmait is és hallgat rá. Figyel az agg Simeon szavára a templomban, amikor azt mondja, hogy lelkét majd a fájdalom tőre járja át, hogy megnyilvánuljon sok szív érzése. Elhallgatott akkor, amikor Jézus azt mondta neki, hogy az Atya házában kell lennie. Az ég jelenként és Isten terveként hittel fogadta Jézus halálát. Ebben az értelemben gyermekének fogadta Jánost és bennünket is. A hétköznapi események nem választották el őt Istentől és nem akadályozták abban, hogy szavairól elmélkedjen és imádkozzon, hanem segítettek neki, hogy Istentől kérje az adott élethelyzetek megértését és megoldását.
            Minden esemény a csendre, az imára és az Istenhez fordulásra motiválta őt. Mária életével szól hozzánk. Élete szüntelen fény és útjelző számunkra, akik még úton vagyunk a cél felé. Üzenetének szavai az édesanyai szív visszfénye és hívása arra, hogy az Istenhez vezető út felé irányuljunk.
            „Drága gyermekek… többet imádkozzatok és kevesebbet beszéljetek”, mondja nekünk e havi üzenetében Mária. Ő jól tudja, hogy szívünk sok beszéddel, elemzésekkel és okoskodásokkal nem juthat el a békéhez. A békéhez az Istenbe vetett bizalommal érkezhetünk meg. A bizalom pedig az imádság által növekszik. Az imán kívül nincs más út Istenhez.
            Imádság
            Szűz Mária, te, aki hozzánk hasonlóan éltél, kérünk, taníts meg bennünket élni, imádkozni, hinni. Példád ösztönözzön bennünket arra, hogy életünk minden eseményét Istennel éljük meg. És a történések, akár örömteliek, akár szomorúak, legyenek még erőteljesebb buzdítás számunkra a csendben és az imádságban való Istenhez fordulásunkhoz. Járj közben értünk Mária, aki kegyelmemmel, Istennel teljes vagy és egész lényeddel Isten felé fordulsz.
 
            Megköszönjük Neked, Béke Királynője édesanyai gondoskodásodat, minden szavadat és buzdításodat. Hálát adunk minden szívért, aki komolyan veszi szavaidat és megéli azokat. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

 

Medjugorje, 2016. február 2.
“Drága gyermekek, hívtalak már és újra hívlak benneteket, hogy ismerjétek meg Fiamat, ismerjétek meg az igazságot. Veletek vagyok, imádkozzatok, hogy ez sikerüljön. Gyermekeim, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretetetek és türelmetek legyen, áldozatot tudjatok hozni és lélekben szegénnyé válhassatok. Fiam a Szentlélek által mindig veletek van. Egyháza megszületik minden szívben, aki megismeri Őt. Imádkozzatok, hogy megismerhessétek Fiamat, imádkozzatok, hogy lelketek egy legyen vele. Ez az ima, ez a szeretet vonz másokat és apostolokká tesz benneteket. Szeretettel, édesanyai szeretettel nézlek benneteket. Ismerlek titeket, ismerem fájdalmaitokat és szomorúságaitokat, mert én csendben szenvedtem. A hitem adott szeretetet és reményt. Ismétlem, Fiam feltámadása és az én mennybevételem remény és szeretet számotokra. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, hogy megismerjétek az igazságot, erős hitetek legyen, amely vezetni fogja szíveteket és amely fájdalmaitokat és szenvedéseiteket át tudja formálni szeretetté és reménnyé. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2016. február 25.

“Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben megtérésre hívlak mindnyájatokat. Gyermekek, kevéssé szerettek és még kevesebbet imádkoztok. Elvesztetek, és nem tudjátok, mi a célotok. Vegyétek a keresztet, nézzétek Jézust és kövessétek Őt. Ő egészen a kereszthalálig odaadja magát nektek, mert szeret benneteket. Gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza a szívvel való imához, hogy az imában megtaláljátok a reményt és életetek értelmét. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.