Kategória
„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”
Amikor Jézus lesz a te Urad, bele kíván majd szólni, hogy milyen könyvet olvasol, hogy mivel töltöd a szabad-idődet, és hogy bánsz a fizikai testeddel. Ha Jézus a te Urad, azt kívánja, hogy beleszólása legyen az anyagi életedbe, vagyis abba, hogy hogyan juss pénzhez, és abba is, hogyan és mire használd. Ha Jézus a te Urad, megkívánja, hogy szava legyen a házasságoddal, a gyermekeiddel és az otthonoddal kapcsolatban. Ő akar irányítani abban, hogy mi legyen a foglalkozásod, és hogy hol élj. Igen, Jézus be kíván lépni az életed minden területére, ha Ő a te Urad. Én pedig azt akarom, hogy Ő legyen az én Uram. Te nem? Ettől lesz áldott a keresztény élet. Amikor Jézus uralkodik felettünk az élet gyengesége, gyarlósága és emberi irányítása megszűnik. Ez emeli fel az életünket a természetes szintről a természetfelettibe.
Uram, aki értünk és bűneinkért adta egyszülött fiát, Add nékem mindig mindenkor tisztán láthassak Mindig lássam be ha tévesem gondolkodni akartatnak Soha nem engedjed hogy ne lássam az igazságot Soha ne engedjed hogy ne vegyem észre a valóságot! ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Add jóságos Uram teremtő Atyánk, Aki értünk adta egyetlen fiát, A kereszten büneik bocsánatáért, Mutasd kérlek nekünk az igaz utat, Mely elvezet hozzád és fiadhoz, A mi nevünk és szeretteink neve, Benne legyenek az Élet könyvében! A szeretteink neve és a mi nevünk, Benne legyenek az Élet könyvében! ************************ IMA A HALÁLBÓL A REMÉNYSÉGRE Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére. Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget! __________________________ Szentlélek töltsd el mindenkor szívünket, lelkünket, s kérjük mindenkor a kedvesünk szívét, lelkét és mindenét töltsd el, Segíts meg minket, hogy örökéletet nyerhessünk, s segíts mindenkinek aki ezt kéri. Hisszük, hogy értünk adta égi édesapánk, Uramatyánk egyszülött fiát a kereszten a bűneink bocsánatáért. Űz ki belőlünk minden gonoszt, és kérlek töltsél el bennünket a Szentlélek erejével. ........................................... Édes Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. elismerem a nagyságodat és megvallom, hogy Te minden fölött úr vagy. Te teremtettél mindeneket és én is a teremtményed vagyok és mint teremtmény jövök a teremtőm elé. Én bűnös ember vagyok és sokat vétkeztem ellened az életemet káoszba vittem. De most elhatároztam, hogy hozzád jövök és megtérek és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát. És elismerem, hogy erre az áldozatra van nekem is szükségem. Ezért megnyitom a szívemet és kérlek, hogy jöjj be a szívembe és bocsássál meg nekem minden bűnt, é következményeitől szabadítsál meg. Hiszek benned Jézus Krisztus és hiszem, hogy meghaltál értem, hiszem, hogy Te vagy az élő Isten fia akit az Atya feltámasztott a halálból. Elfogadlak uramnak, szabadítómnak, megmentőmnek, gyógyítómnak. Átadom a szívemet Neked és kérlek szabadítsál meg és teremtsél bennem tiszta szívet. Te azt ígérted ha valaki hozzád jön Te ki nem veted. Ezért kérlek vezess az Atya jelenlétébe mert Te vagy az ajtó. és csak Rajtad keresztül járulhatok a színe elé. Köszönöm a szabadításodat és, hogy elfogadtál. Dicsérlek és imádlak teljes szívemből erőmből a Jézus Krisztus nevében az Atya Isten dicsőségére. Ámen
„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
Jézus az Emberiséghez
2018. február
h k s c p s v
« nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
91. Zsoltár
Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, Az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram, és a menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. "Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet."
HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

1984. december 6.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a családi imára hívlak benneteket. Isten nevében sok üzenetet adtam nektek, de nem hallgattatok rám. Ez a Karácsony csak akkor lesz felejthetetlen számotokra, ha elfogadjátok az üzeneteket, amelyeket adok nektek. Drága gyermekek, ne hagyjátok, hogy az öröm napja számomra a legszomorúbb nap legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1984. december 13.
„Drága gyermekek! Tudjátok, hogy az öröm ideje közeledik. Szeretet nélkül azonban semmit sem fogtok elérni. Ezért először kezdjétek el szeretni a családotokat, ti mindannyian az egyházközségben, s akkor majd képesek lesztek szeretni és befogadni mindazokat, akik ide jönnek. Legyen ez a hét egy olyan hét, amelyen megtanuljátok, hogyan kell szeretni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1984. december 20.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy tényleg tegyetek valamit Jézus Krisztusért. Azt kívánom, hogy a Jézusra hagyatkozás jeléül minden család hozzon egy szál virágot az öröm napjáig. Igen, azt szeretném, ha a családok minden tagja letenne egy szál virágot a jászol mellé, hogy amikor Jézus eljön, láthassa önátadásotokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1984. december 21. Üzenet Karácsonyra Jelena Vasilj által:
„Azt szeretném, hogy legyetek virágok, amelyek Karácsonykor kinyílnak Jézus számára. Olyan virágok, amelyek Karácsony befejeztével sem szűnnek meg virágozni. Azt szeretném, hogy a szíveitek legyenek Jézus pásztorai.”
 
1984. december 27.
„Drága gyermekek! Ezen a Karácsonyon a sátán különösen meg akarta zavarni Isten terveit. Ti, drága gyermekek, Karácsony napján ráismertetek a sátánra. Isten azonban győzedelmeskedik mindnyájatok szívében. Legyen továbbra is öröm a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1985. december 5.
„Drága gyermekek! Azt kérem, hogy a Karácsonyra bűnbánattal, imádsággal, szeretet-cselekedetekkel készüljetek. Ne az anyagi dolgokra figyeljetek, mert akkor nem tudjátok átélni a Karácsonyt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. december 12.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy Karácsonykor ünnepeljük együtt Jézust. Azon a napon egészen sajátos módon fogom őt nektek adni. Azt kérem, hogy e napon ünnepeljétek Jézust, és az Ő születését. Drága gyermekek, ezen a napon imádkozzatok többet és gondoljatok gyakrabban Jézusra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. december 19.
„Drága gyermekek! Ma a felebaráti szeretetre akarlak hívni benneteket. Ha szeretitek a felebarátaitokat, jobban fogjátok érezni Jézus jelenlétét, különösen Karácsonykor. Isten nagy ajándékokat fog adni, ha ráhagyatkoztok. Karácsonykor elsősorban az édesanyáknak szeretném anyai áldásomat adni, a többieket Jézus áldja meg az Ő áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
1985. december 26.
„Drága gyermekek! Köszönetet mondok mindenkinek, aki meghallgatta üzeneteimet, s azt tette Karácsony napján, amit kértem. Mától szeretnélek benneteket minden bűntől mentesen a szeretetben vezetni. Engedjétek át nekem szíveteket! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. december 4.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy készítsétek elő szíveteket ezekre a napokra, amikor az Úr különösen meg akar tisztítani benneteket múltatok minden bűnétől. Drága gyermekek, erre egyedül nem vagytok képesek, ezért itt vagyok, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekek! Csak így lesztek képesek arra, hogy minden rosszat felismerjetek magatokban, és átadjátok azokat az Úrnak, hogy az Úr teljesen megtisztítsa szíveteket. Imádkozzatok tehát szüntelenül, drága gyermekek, és készítsétek szíveteket bűnbánattal és böjttel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. december 11.
„Drága gyermekek! Ebben az időszakban az imádságra hívlak benneteket, különösen azért, hogy megtapasztaljátok a születő Jézussal való találkozás örömét. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy úgy éljétek át ezeket a napokat, ahogyan én. Szeretnélek benneteket az örömmel elkísérni és megmutatni azt az örömöt, amire mindnyájatokat el akarom vezetni. Ezért drága gyermekek, imádkozzatok és hagyatkozzatok teljesen rám. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. december 18.
„Drága gyermekek! Ma újra az imádságra szeretnélek hívni benneteket. Amikor imádkoztok, sokkal szebbek vagytok, mint a virágok, amelyek a hó után megmutatják teljes szépségüket, és leírhatatlan színekben tündökölnek. Így ti is, drága gyermekek, imádság után tárjátok fel Istennek mindazt, ami szép bennetek, hogy kedvessé váljatok előtte. Drága gyermekek, imádkozzatok, nyissátok meg bensőtöket az Úrnak, hogy szép és harmonikus virággá formáljon benneteket a mennyország számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
 
1986. december 25.
„Drága gyermekek! Ma is hálát adok az Úrnak, mindazért, amit velem tett, legfőképpen azért az ajándékáért, hogy ma is veletek lehetek. Drága gyermekek, ezekben a napokban, az Atya különleges kegyelmeket ad mindazoknak, akik megnyitják a szívüket. Megáldalak benneteket, és azt kívánom, drága gyermekek, hogy ti is felismerjétek a kegyelmeket, s bocsássatok mindent Isten rendelkezésére, hogy megdicsőüljön általatok. Szívem aggódva követi minden lépéseteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. december 25.
„Drága gyermekek! Örüljetek velem! Örül a szívem Jézus miatt és szeretném őt ma nektek adni. Azt kívánom, drága gyermekek, hogy nyissátok meg szíveteket előtte, s én szeretettel átadom őt nektek. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy Jézus átformáljon, tanítson és oltalmazzon titeket. Ma rendkívüli módon imádkozom értetek, és bemutatlak Istennek, hogy ő megnyilvánulhasson bennetek. Hívlak benneteket, hogy őszintén, szívből imádkozzatok, s így minden imátok Istennel való találkozás legyen. Munkátokban és mindennapi életetekben tegyétek Istent az első helyre. Ma nagyon komolyan kérlek benneteket, hogy hallgassatok rám, s cselekedjetek úgy, amint kérem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. december 25.
„Drága gyermekek! A békére hívlak benneteket. Éljétek a békét szívetekben és környezetetekben, hogy mindenki megismerje a békét, ami nem tőletek, hanem Istentől származik. Gyermekeim, nagy nap ez a mai: örvendjetek velem! Ünnepeljétek Jézus születését az én békémmel. A békével, amellyel, mint Édesanyátok, a Béke Királynője jöttem hozzátok. Ma különleges áldásomat adom nektek. Vigyétek el minden teremtményhez, hogy békéjük legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. december 25.
„Drága gyermekek! Ma különösen megáldalak benneteket anyai áldásommal, s közbenjárok értetek Istennél, hogy megadja nektek a szív megtérésének ajándékát. Évek óta hívlak benneteket elmélyült lelki életre és egyszerűségre, ti mégis hidegek vagytok! Ezért, kicsinyeim fogadjátok el komolyan és éljétek az üzeneteket, hogy lelketek ne legyen szomorú, ha már nem leszek veletek, és nem vezetlek többé benneteket, mint bizonytalan gyermekeket az első lépésekre. Tehát, gyermekeim, olvassátok minden nap az üzeneteket, amelyeket adtam, és váltsátok életre. Szeretlek benneteket, ezért hívlak hogy lépjetek Istennel az üdvösség útjára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. december 25.
„Drága gyermekek! Ma rendkívüli módon hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Drága gyermekek, béke nélkül nem tudjátok megtapasztalni a gyermek Jézus születését, sem ma, sem mindennapi életetekben. Ezért kérjétek a béke Urát, hogy oltalmazzon titeket palástjával és segítsen nektek, hogy felfoghassátok a béke nagyságát és fontosságát szívetekben. Így tudjátok majd kiárasztani a békét szívetekből az egész világra. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Isten előtt. Imádkozzatok, mert a sátán le akarja rombolni béketervemet. Engesztelődjetek ki, és segítsetek életetekkel, hogy béke uralkodjon az egész földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. december 25.
„Drága gyermekek! Ma különleges módon hozom hozzátok a kis Jézust, hogy megáldjon benneteket a béke és a szeretet áldásával. Drága gyermekeim, ne feledjétek, hogy ez olyan kegyelem, amit sok ember nem ért és nem is fogad el. Ezért ti, akik azt valljátok, hogy hozzám tartoztok és segítségemet kéritek, adjatok oda mindent magatokból. Mindenekelőtt adjátok szereteteteket és mutassatok példát családotokban. Azt mondjátok, hogy a Karácsony családi ünnep. Ezért drága gyermekek, a családotokban, tegyétek Istent az első helyre, hogy békét adhasson, megoltalmazhasson, nemcsak a háborútól, hanem minden sátáni támadástól is a béke idején. Amikor Isten veletek van, mindenetek megvan. De ha nem vágytok rá, nyomorúságosak vagytok, és nem tudjátok, kinek az oldalán álltok. Ezért drága gyermekek, döntsetek Isten mellett és akkor mindenetek meglesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. december 25.
„Drága gyermekek! Ma szeretnélek mindnyájatokat a palástom alá venni és oltalmazni minden sátáni támadástól. Ma a béke napja van, de óriási a békétlenség az egész világon. Ezért hívlak benneteket, hogy az imádságon keresztül velem együtt építsétek fel a béke új világát. Nélkületek ezt nem tudom megtenni, ezért anyai szeretetemmel hívlak mindnyájatokat, és a többit majd Isten elvégzi. Nyíljatok meg Isten terve és szándékai előtt, hogy együttműködhessetek vele a békéért és a jóért. Ne feledjétek, hogy életetek nem a tiétek, hanem ajándék, amellyel másokat kell megörvendeztetnetek és az örök élet felé vezetnetek. Drága gyermekek, kicsiny Jézusom gyöngéd szeretete kísérjen mindig benneteket! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. december 25.
„Drága gyermekek! Ma együtt örülök a kis Jézussal, és azt kívánom, hogy Jézus öröme töltsön be minden szívet. Az üzenetemmel, gyermekeim, áldást adok Fiammal, Jézussal együtt, hogy minden szívben a béke uralkodjék. Szeretlek benneteket gyermekeim, és arra hívlak mindnyájatokat, hogy imáitokkal jöjjetek közelebb hozzám. Ti csak beszéltek, beszéltek, de nem imádkoztok. Döntsetek tehát, gyermekeim, az ima mellett. Csak így lesztek boldogok, és Isten meg fogja adni, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. december 25.
„Drága gyermekeim! Ma együtt örülök, és imádkozom veletek a békéért: a békéért a szívetekben, békéért a családotokban, békéért a vágyaitokban, és békéért az egész világon. A Béke Királya áldjon meg ma benneteket, és adjon békét nektek. Megáldalak, és szívemben hordozlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. december 25.
„Drága gyermekek! Ma is veletek örülök, s elhozom nektek a kis Jézust, hogy megáldjon benneteket. Kérlek, drága gyermekek, egyesítsétek vele életeteket! Jézus a Béke Királya, egyedül ő adhatja meg a békét, amit kerestek. Veletek vagyok, és felajánllak benneteket Jézusnak, különösen most, ezekben az új időkben, amikor dönteni kell mellette. Ez az idő a kegyelem ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. december 25.
Drága gyermekek! Ma különleges módon, a kicsiny Jézust ölemben tartva vagyok veletek, és arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyíljatok meg az Ő hívására. Ő boldogságra hív benneteket. Gyermekeim, éljétek az evangélium örömhírét, amelyet azóta ismételgetek nektek, amióta veletek vagyok. Gyermekeim, az édesanyátok vagyok, és a szeretet Istenét és a béke Istenét szeretném megismertetni veletek. Nem akarom, hogy szomorúságban teljen az életetek, hanem arra vágyom, hogy az evangélium szerint az örökkévalóságra teljessé váljon az örömben. Az életetek csak így nyer értelmet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. december 25.
„Drága gyermekek! Ma is együtt örülök veletek, és a jóságra hívlak benneteket. Szeretném, hogy mindegyikőtök megfontolja, és hordozza a békét szívében, és ezt mondja: Istent akarom életemben az első helyre tenni! Ilyen módon, gyermekeim, közületek mindenki szentté fog válni. Mondjátok gyermekeim, mindenkinek: „Jót akarok neked.“ – és ők jóval fognak válaszolni, és a jóság beköltözik majd minden ember szívébe. Gyermekeim, ma este Fiam jóságát hozom nektek, aki életét adta, hogy megváltson benneteket. Ezért, gyermekeim, örvendezzetek, és nyújtsátok kezeteket Jézus felé, aki maga a jóság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1998. december 25.
Drága gyermekek! Ebben a karácsonyi örömben áldásommal szeretnélek megáldani benneteket. Különös módon adom át nektek, gyermekeim, a kicsi Jézus áldását. Hadd töltsön el benneteket az Ő békéjével. Gyermekeim, ma nincs békétek, de vágyódtok utána. Ezért Fiammal, Jézussal együtt kérlek benneteket ezen a napon: Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert imádság nélkül nincs sem örömötök, sem békétek, sem jövőtök. Vágyakozzatok a békére és kérjétek, hiszen Isten az igazi béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. december 25.
Drága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Gyermekeim, ma különleges módon, a kis Jézussal a karjaimban, lehetőséget adok arra, hogy a béke mellett döntsetek. A békére mondott Igenetek és az Isten melletti döntésetek által új lehetőségetek nyílik a békére. Gyermekeim, csak így lesz számotokra ez az évszázad a béke és jólét ideje. Ezért tegyétek az újszülött kis Jézust az első helyre életetekben, és Ő vezetni fog benneteket az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. december 25.
„Drága gyermekek! Ma, amikor Isten megadta, hogy veletek lehetek a kis Jézussal a karjaimban, veletek együtt örülök, és hálát adok Istennek mindazért, amit ebben a Jubileumi évben tett. Különösen hálát adok Istennek minden olyan hivatásért, akik teljességgel Igent mondtak Istennek. Mindnyájatokat megáldalak áldásommal és az újszülött Jézus áldásával. Imádkozom értetek, hogy az öröm megszülessen a szívetekben, hogy ti is örömmel hordozzátok azt az örömöt, ami ma bennem él. Ebben a Gyermekben szívetek Megváltóját hozom nektek, és Azt, aki az életszentségre hív benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. december 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak és buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Különösen ma, amikor az Újszülött Jézust hozom hozzátok a karjaimban, arra hívlak benneteket, hogy egyesüljetek Vele az imádságban és váljatok jellé e békétlen világ számára. Buzdítsátok egymást, gyermekeim, az imádságra és a szeretetre. Hitetek legyen biztatás másoknak, hogy jobban higgyenek és szeressenek. Megáldalak mindnyájatokat, és arra hívlak, hogy legyetek közelebb a szívemhez és a kis Jézus Szívéhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. december 25.
„Drága gyermekek! Ez a nagy kegyelmek, de a nagy megpróbáltatások ideje is mindazoknak, akik a béke útját szeretnék követni. Éppen ezért gyermekeim, újra hívlak benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de ne csak szavakkal, hanem szívből. Éljetek üzeneteim szerint és térjetek meg! Legyetek tudatában annak az ajándéknak, hogy Isten megengedi nekem azt, hogy veletek legyek, különösen ma, amikor a karjaimban van a kis Jézus – a Béke Királya. Szeretném nektek adni a békét, ti pedig hordozzátok azt szívetekben és adjátok tovább másoknak, mindaddig, míg Isten Békéje meg nem hódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. december 25.
„Drága gyermekek! Ma, Fiammal, Jézussal a karjaimban, újra megáldalak benneteket, és elhozom hozzátok Őt, aki a Béke Királya, hogy nektek ajándékozza békéjét. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket, gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. december 25.
„Drága gyermekek! Ma is örömmel hozom hozzátok a karjaimban Fiamat, Jézust, aki megáld, és a békére hív benneteket. Imádkozzatok, gyermekeim, és legyetek az Örömhír bátor tanúi minden helyzetben. Csak így fog Isten megáldani benneteket, és megadni mindazt, amit hitben kértek Tőle. Veletek vagyok mindaddig, amíg a Mindenható megengedi. Nagy szeretettel közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2005. december 25.
„Drága gyermekek! Ma is elhoztam nektek karjaimban a kis Jézust, a Béke Királyát, hogy békéjével megáldjon benneteket. Ma különösen arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy legyetek béke-hordozóim ebben a békétlen világban. Isten megáld majd benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy édesanyátok vagyok. A kis Jézussal karjaimban, különleges áldással áldom meg mindegyikőtöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2006. december 2.
„Drága gyermekek! A Fiamra való várakozásnak ebben az örömteli idejében arra vágyom, hogy földi életetek minden napja Fiam örömteli várásában teljen. Meghívlak benneteket az életszentségre. Arra hívlak benneteket, hogy apostolaimmá, a szentség apostolaivá váljatok, hogy általatok az Örömhír világossága töltsön el mindenkit, akivel csak találkoztok. Imádkozzatok és böjtöljetek, én pedig veletek leszek. Köszönöm!”
2006. december 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét a karjaimban hozom nektek az Újszülött Jézust. Ő, aki az Ég és Föld Királya, Ő a ti békétek. Gyermekeim, senki sem adhatja nektek a békét úgy, mint Ő, aki a Béke Királya. Ezért imádjátok Őt a szívetekben, válasszátok Őt és örömötök lesz Benne. Meg fog áldani benneteket az Ő béke-áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2007. december 2.
A Szűzanya nagyon szomorú volt. A jelenés egész ideje alatt szemei könnyesek voltak. Ezt az üzenetet adta:
 
„Drága Gyermekeim! Ma, amikor szívetekbe tekintek, szívemet mély fájdalom és szenvedés járja át. Gyermekeim, álljatok meg egy pillanatra és nézzetek a szívetekbe. Valóban a Fiam, a ti Istenetek van-e az első helyen? Valóban az Ő parancsai az életetek mértéke?
 
Újra figyelmeztetlek benneteket: hit nélkül nincs Isten közelség és nincs Isten Igéje, mely az üdvösség és az egészséges értelem világossága.”
Mirjana még a következőket mondta:
Fájdalmasan kértem a Szűzanyát, hogy ne hagyjon el bennünket és ne vegye le rólunk a kezét. Ő fájdalmasan elmosolyodott kérésem hallatán és elment. Ez alkalommal nem mondta: „Köszönöm”.
2007. december 25.
“Drága gyermekek! Nagy örömmel hozom nektek a béke Királyát, hogy áldásával megáldjon benneteket. Imádjátok Őt és szenteljetek időt a Teremtőnek, aki után vágyakozik a szívetek. Ne feledjétek, hogy átutazók vagytok ezen a földön, ahol a dolgok csak apró örömöket adhatnak, viszont Fiam által az örök életet kaptátok ajándékba. Azért vagyok veletek, hogy vezesselek benneteket ahhoz, aki után a szívetek vágyik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2008. december 2.
„Drága gyermekek! Az örömteli várakozásnak ebben a szent idejében, Isten benneteket, kicsinyeket választott ki, hogy megvalósítsa nagy terveit. Gyermekeim, legyetek alázatosak. Alázatotok révén Isten bölcsességével választott hajlékot készít lelketekből, amit jótettekkel tesztek majd világossá, és így, nyitott szívvel, az Ő nagylelkű szeretetében fogjátok várni Fiam születését. Köszönöm nektek gyermekeim.”
 
 
Medjugorje, 2008. december 25. Karácsony
„Drága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Jézus nélkül nincs jövőtök – Ljubo atya elmélkedése a Szűzanya karácsonyi üzenetéről

“…Jézus a szívünkben nem tud megszületni hit és imádság nélkül. A Szűzanya üzenetének szavaiban érezhető a fájdalom, amiatt, hogy a világ felé fordultunk…”
„Drága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
November 25-i üzenetében a Szűzanya imádságra hívott, hogy Jézus megszülethessen a szívünkben. Mostani üzenetben pedig szívéből feddés és panaszkodás érzékelhető engedetlenségünk miatt. „Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül” – mondja Mária, Édesanyánk. Mindig jelentőségteljes tapasztalat volt az út nekem Medjugorjéban, míg felértem a Jelenések hegyére. Felkapaszkodás közben az út mindkét oldalán egymás után boltok találhatók, megszámlálhatatlan kegytárgyat kínálva. Amikor az ember túljut a kegytárgyboltok erdején és egy kissé feljebb ér, úgy érzi, könnyebben lélegzik. Eme dolgok között az embert fojtogatja valami, mintha nem volna levegő. A jobb bevételért, a konkurenciával való versenyfutásban az ember könnyen szem elől téveszti az élet útjelzőit. A Szűzanya megmutatta számunkra az életre vezető utat, az egyszerűség útját, mely köves és sziklás. És erre a hegyvidékre jött el a Szűzanya, Édesanyánk karjában a gyermek Jézussal. Jézusnál fontosabbat és szükségesebbet nem adhat nekünk.
Jézus a szívünkben nem tud megszületni hit és imádság nélkül. A Szűzanya üzenetének szavaiban érezhető a fájdalom, amiatt, hogy a világ felé fordultunk. Ő kitartóan hív bennünket arra, hogy tekintetünket a földi dolgok fölé, az ég felé irányítsuk. Pontosan úgy, ahogyan az egyház imája tanít bennünket: „….úgy használjuk a mulandó javakat, hogy általuk elnyerjük az égieket.”
Égi Édesanyánk azért kér bennünket, mert üdvösségünket és Jézussal az élet teljességét szeretné számunkra. Nem akarja, hogy elvesszünk a karácsony felszínes ünneplésében és abban az üres romantikában, mely nem Jézushoz, hanem önmagunkhoz vezet. Szívünket és tekintetünket vakká teszik a földi dolgok, a rohanás, az idegeskedés, a munka: beszippantják az Istenben való életet. Sok időt és életerőt veszteget el az ember azért, hogy biztosítsa anyagi egzisztenciáját. Szűz Mária szeretné kinyitni a szemünket, hogy meglássuk, miben rejlik az igazi élet lényege és alapja. Ő megjárta a hit útját ezen a földön és elhozza nekünk Jézust, biztosan elvezet bennünket Jézushoz.
A hírüladás pillanatától Mária számára elkezdődött az ismeretlen jövő. Gábor angyal nem tárta fel előtte, hogy mi vár rá Isten útján és Isten akarata hová fogja Őt vezetni. Állhatatos volt. A földi ember rögtön meg akarja tudni, hogy mi fog történni. Szeretné előre látni, meghatározni, beteljesíteni terveit. Olyan időben élünk, melyet „azonnal és gyorsan” időnek is nevezhetünk. Ezért bennünk van az ösztön, mely hajt minket, hogy rohanjunk, dolgozzunk, gyűjtögessünk, hogy így biztosítsuk be életünket. Mindez idegességet, stresszt és különféle betegségeket okoz. Az egyszerűségben és a kicsiségben lehet felfedezni az élet lényegét és értelmét.
Ezért Mária, mint Édesanya, aki szereti gyermekeit a következőket mondja: „… álljatok meg a jászol előtt…”. Az egyszerűség kényelmetlen jászlában Isten eljött és megjelent közöttünk. Az egyszerűségben fedezhető fel a mindenhatósága, mely üdvözíti és megváltja az emberiséget.
A keresztény világ nagy részén a karácsony „megfojtódik” a felesleges dolgok és ajándékok sűrűjében. Jézus születésnapját ünneplik, de Jézus nélkül. Jézus nélkül és rajta kívül minden üres és semmiség. Elképzelhetjük, hogy milyen nagy lehet Mária szívének fájdalma amiatt, hogy az emberiség elfelejti az Ő Fiát, aki a világ üdvösségéért született. Szomorú, hogy Jézus születésnapját nélküle ünneplik, aki a világ Üdvözítője és a Béke Királya.
Könyörögjünk: Mária, Isten Anyja, te szülted meg számunkra Isten Fiát és ajándékoztál meg vele minden emberi szívet, aki kész megnyitni előtte ajtaját és befogadni Őt, mint Istenét és Üdvözítőjét. Köszönjük neked, Mária, hogy ma sem szűnsz meg közbenjárni értünk és így szülni meg Jézust szívünkben. Köszönjük, hogy ma is eljössz, szólsz hozzánk és arra hívsz bennünket, hogy téged, Édesanyánkat kövessünk és ezáltal mi is Jézus anyjává, testvéreivé és nővéreivé váljunk. Imádkozz velünk és értünk, hogy legyen bátorságunk életünket Jézus kezébe helyezni. Csak így lesz teljes az életünk. Könyörögd ki számunkra, hogy bátran küzdjünk ezekben az időkben és az ima és a hit által mindennap átadjuk életünket, családunkat, közösségünket és az egész világot a Béke Újszülött Királyának a kezébe. Veled kérjük Jézust, ó Mária, hogy nyissa meg szemünket, hogy megláthassuk: életünk biztonsága, békéje és értelme csak a Benne való bizalomban és az Ő kezére való ráhagyatkozásban van, mely a világmindenséget és minden emberi életet fenntart.
2009. december 2.
“Drága gyermekek! Ebben az időben, mely a készülődés és az örömteli várakozás ideje, én, mint édesanyátok, szeretnék rámutatni arra, ami a legfontosabb számotokra: a lelketek. Megszülethet-e benne a Fiam? Megtisztult-e a szeretet által a hazugságtól, a gőgtől, a gyűlölettől és a rosszakarattól? Szereti-e Istent mindenekfelett, mint Atyát és az embereket, Krisztusban testvéreiteket? Megmutatom nektek az utat, amely felemeli lelketeket a Fiammal való teljes egyesülésig. Arra vágyom, hogy Fiam megszülessen bennetek. Mekkora öröm ez nekem, édesanyának! Köszönöm nektek.”
 
 
2009. december 25.
„Drága gyermekek! Ezen az örömteli napon Fiam, a béke Királya elé viszlek mindnyájatokat, hogy békéjét és áldását adja nektek. Gyermekeim, ezt a békét és áldást osszátok meg másokkal a szeretetben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2009. december 25. Jakov éves jelenése
Jakov Colo látnoknak az utolsó minden napos jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta, hogy ezentúl minden évben egyszer fog neki megjelenni, december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14:35-kor kezdődött és 12 percig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
” Drága gyermekek, mindez idő alatt, amikor Isten különleges módon megengedi nekem, hogy veletek legyek, szeretnélek azon az úton vezetni benneteket, amely Jézushoz és az üdvösségetekhez vezet. Gyermekeim, csak Istenben találhattok üdvösséget, ezért különösen ezen a kegyelemteljes napon, a kis Jézussal a karjaimban kérlek benneteket: engedjétek meg Jézusnak, hogy megszülessen a szívetekben. Csak Jézussal a szívetekben indulhattok el az üdvösség és az örök élet útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Medjugorje, 2010. december 2.
Drága gyermekek! Ma itt imádkozom veletek, hogy legyen erőtök megnyitni a szíveteket és így megismerjétek a szenvedő Isten hatalmas szeretetét. Az Ő szeretete, jósága, és szelídsége által vagyok én is veletek. Arra hívlak benneteket, hogy ez a különleges készülődési idő legyen az imádság, a bűnbánat és a megtérés ideje. Gyermekeim, szükségetek van Istenre. Nem haladhattok előre Fiam nélkül. Amikor megértitek és elfogadjátok ezt, beteljesedik ami megígértetett nektek. A Szentlélek által meg fog születni szívetekben a Mennyek Országa. Efelé vezetlek benneteket. Köszönöm nektek!Jakov karácsonyi jelenése1988. szeptember 12-én Jakov Čolonak az utolsó mindennapos jelenésekor a Szűzanya azt mondta, hogy ezután csak évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14.25-kor kezdődött és 7 percig tartott.Jakov a következőt mondta: “A Szűzanya a titkokról beszélt és a végén azt mondta: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”Medjugorje, 2010. december 25. Karácsony, Marija által “Drága gyermekek! Ma Fiammal, Jézussal bőséges örömet és békét szeretnénk nektek adni, hogy mindnyájan örömteli hordozói és tanúi legyetek a békének és az örömnek ott, ahol éltek. Gyermekeim, legyetek áldás és legyetek béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. december 2.

MEDJUGORJE MOMENTS

Drága gyermekek! Édesanyaként vagyok veletek, hogy szeretetemmel, imámmal és példámmal segítsek nektek, hogy a jövő magjává váljatok, mely nagy fává terebélyesedik és kiterjeszti ágait az egész világra. Ahhoz, hogy a jövő magjává, a szeretet magjává válhassatok, kérjétek az Atyát, hogy bocsássa meg eddigi mulasztásaitokat. Gyermekeim, csak a tiszta szív képes megnyílni, amelyet nem terhel bűn, és csak az őszinte tekintet láthatja az utat, amelyen vezetni szeretnélek benneteket. Ha ezt felismeritek, megadatik majd nektek az is, hogy megismerjétek Isten szeretetét. Akkor ti fogjátok tovább ajándékozni másoknak, mint a szeretet magját. Köszönöm nektek!”
A Szűzanya megáldott minden jelenlévőt és minden kegytárgyat. Még egyszer hívott bennünket a papokért való imára.

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. december 25.

Medjugorje, 2011. december 25. Jakov éves jelenése
Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl minden évben egyszer, december 25-én, Karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 15.30-kor kezdődött és 11 percig tartott. Jakov a következő üzenetet adta át:
„Drága gyermekek! Ma különleges módon szeretnélek vezetni benneteket  és átadni Fiamnak. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és engedjétek meg Jézusnak, hogy megszülessen bennetek, mert gyermekeim, csak így élhetitek meg újjászületéseteket és indulhattok el Jézussal a szívetekben az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”  Medjugorje, 2011. december 25.
“Drága gyermekek! Ma is a karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy Ő a békéjét adja nektek. Imádkozzatok gyermekeim, és tegyetek tanúságot arról, hogy minden szívben uralkodhat olyan béke, mely nem az emberektől, hanem Istentől való, és amelyet senki sem semmisíthet meg. Ez az a béke a szívben, amelyet Isten azoknak ad, akiket szeret. Ti a keresztség által mindnyájan különleges módon vagytok meghívva és szeretve, ezért tegyetek tanúságot és imádkozzatok, hogy kinyújtott kezem legyetek ebben a világban, mely Istenre és a békére vágyakozik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

*Medjugorje, 2012. december 2.* “Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel és anyai türelemmel hívlak benneteket újra, hogy éljetek Fiam szerint, terjesszétek az Ő békéjét és szeretetét, és mint apostolaim, teljes szívvel fogadjátok el Isten igazságát és kérjétek a Szentlelket, hogy vezessen benneteket. Akkor tudjátok majd hűségesen szolgálni Fiamat, és életetekkel megmutatni másoknak az Ő szeretetét. Fiam szeretetével és az enyémmel, édesanyaként törekszem minden eltévedt gyermeket anyai karjaimban hordozni és megmutatni nekik a hit útját. Gyermekeim, segítsetek nekem anyai küzdelmemben és imádkozzatok velem, hogy a bűnösök felismerjék és őszintén megbánják bűneiket. Imádkozzatok azokért is, akiket Fiam kiválasztott és felszentelt az Ő nevében. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2012. december 25. Karácsony

A Szűzanya a kicsi Jézussal a karjában érkezett, nem adott üzenetet, de a kis Jézus megszólalt  és ezt mondta: ” Én vagyok a ti békétek, éljetek parancsaim szerint.” A kis Jézus és a Szűzanya együtt áldott meg minket a kereszt jelével. 

A međugorjei jelenések történetében először, amely több mint 31 éve  kezdődött el, sohasem “szólt” a Szűzanya helyett a kis Jézus. Mindez nagyon  meglepett bennünket, mert ilyen még nem történt sohasem. Kivételes esemény  ez – mondta a látnok Marija a Večernji list című lapnak adott interjújában,  – és hozzátette, hogy ezzel Međugorje és a međugorjei üzenetek egy új  korszaka kezdődött el. Nem kell félnünk, Jézus azt mondta: “Én vagyok a ti  békétek, éljetek parancsaim szerint.” Isten békét ad nekünk, lehetőséget  arra, hogy megnyíljunk. Ez új hívás, Isten új módon működik – magyarázza a  látnok.” Elmondta, hogy egy jelenés alkalmával a kis Jézus rájuk kacsintott.

A Szűzanya üzenete Jakov Čolo által

 

Az utolsó mindennapos jelenésen, 1998. szeptember 12-én a Gospa azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is.  A jelenés 14:15-kor kezdődött és 10 percig tartott. Jakov ezután a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek, ajándékozzátok nekem az életeteket, és teljesen adjátok át magatokat nekem, hogy segíthessek nektek megérteni anyai szeretetemet és Fiam irántatok való szeretetét. Gyermekeim, mérhetetlenül szeretlek benneteket, és különösen ma, Fiam születésnapján szeretnélek  befogadni mindnyájatokat a szívembe és átadni életeteket Fiamnak. Gyermekeim, Jézus szeret benneteket és kegyelmet ad ahhoz, hogy irgalmában éljetek, de sokatok szívét megkötözi a bűn és sötétségben éltek.  Ezért gyermekeim, ne várjatok, mondjatok nemet a bűnre, és adjátok át szíveteket Fiamnak, mert csak így lesztek képesek Isten irgalmában élni és Jézussal a szívetekben elindulni az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

*A Szűzanya üzenete Ivan Dragićević által*( Medjugorje, Jelenések hegye 2012. december 28. 22:00)

Röviden szeretném elmondani a mai találkozásomat a Szűzanyával, de  szavakkal leírni nagyon nehéz, mert minden szó szegény ahhoz, hogy kifejezze e  találkozás szépségét. Különösen nehéz szavakba önteni az édesanya  szeretetét. Szegényes szavaimmal mégis szeretném elmondani röviden és a  legegyszerűbb módon a mai találkozást. A Szűzanya ma este is nagy örömmel  és boldogan érkezett. Édesanyai áldásával köszöntött bennünket: *”Dicsértessék  a Jézus, drága gyermekeim.”* Ekkor a Szűzanya kitárt karral imádkozott  mindnyájunk, de különösen a jelenlévő betegek felett. Majd a következőket  mondta: *”Drága gyermekek ma is az örömre hívlak benneteket, újra az örömre  hívlak titeket, de ugyanakkor a felelősségvállalásra is. Drága gyermekek  felelősséggel fogadjátok üzeneteimet, és éljétek azok szerint, mert  üzeneteim megélése által szeretnélek elvezetni benneteket Fiamhoz. Ezekben  az években együtt vagyok veletek és ujjam Fiamra, Jézusra mutat, mert **  szeretnélek **mindnyájatokat átadni neki. Ezért az elkövetkezendő napokban  a ti feladatotok az legyen, hogy felteszitek magatoknak a kérdést: ‘Mit  tehetnék azért, hogy szívem közelebb kerüljön Jézushoz? Mit kell  elengednem, mit kell elutasítanom ahhoz, hogy szívem közelebb kerüljön  Jézushoz?’ Drága gyermekek, imádkozom mindnyájatokért, hogy válaszotok ez  legyen: ‘Igen, közel szeretnék lenni Jézushoz!’Köszönöm drága gyermekek,  hogy ma is válaszoltatok hívásomra és igent mondtatok.”* Ezután  felajánlottalak mindnyájatokat, szükségleteiteket, szándékaitokat,  családjaitokat, de különösen a betegeket… Ezután a Szűzanya folytatta egy  ideig az imát a papokért és az egyházi hivatásokért. Majd a Szűzanya  imádkozva ment el a kereszt és a fény jelében e köszöntéssel: *”Menjetek  békével drága gyermekeim.” *Köszönöm!

 

Medjugorje, 2013. december 2.

 

“Drága gyermekek, anyai szeretettel és édesanyai türelemmel tekintek szüntelen tévelygésetekre és elveszettségetekre. Ezért vagyok veletek. Segíteni szeretnék abban, hogy elsősorban találjátok meg és ismerjétek meg önmagatokat, hogy majd azután felismerhessétek és beismerhessétek mindazt, ami nem engedi, hogy őszintén, teljes szívvel ismerjétek meg a mennyei Atya szeretetét. Gyermekeim, az Atya a kereszt által ismerhető meg. Ezért ne utasítsátok el a keresztet, törekedjetek segítségemmel megérteni és elfogadni. Ha el tudjátok fogadni a keresztet meg fogjátok érteni a mennyei Atya szeretetét is; Fiammal és velem fogtok járni; különbözni fogtok azoktól, akik még nem ismerték meg a mennyei Atya szeretetét, azoktól, akik hallgatják őt, de nem értik, nem járnak vele, nem ismerték meg Őt. Azt szeretném, hogy ismerjétek meg Fiam igazságát és apostolaim legyetek, hogy Isten gyermekeiként emelkedjetek felül az emberi gondolkodásmódon és mindig mindenben újból és újból Isten gondolatait keressétek. Gyermekeim imádkozzatok és böjtöljetek, hogy felismerhessétek mindazt, amit kérek tőletek. Imádkozzatok a pásztoraitokért és arra vágyakozzatok, hogy velük egységben ismerjétek meg a mennyei Atya szeretetét. Köszönöm nektek.”

 

 

Medjugorje, 2013. december 25.

Drága gyermekek! A Béke Királyát hozom, hogy Ő a békéjét adja nektek. Ti gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszani fog az emberek arcán, akik döntöttek Isten és az Ő országa mellett. Fiammal, Jézussal megáldalak mindnyájatokat a béke áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

A Szűzanya üzenete 2013. december 25-én Jakov Čolo által

Az utolsó mindennapos jelenésén, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakovnak, hogy csak évente egyszer lesz számára jelenés, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 15 óra 7 perckor kezdődött és 8 percig tartott. Azután Jakov a következő üzenetet adta át:

„Gyermekeim, Jézus ma különös módon szeretne beköltözni szívetekbe, hogy osztozzon veletek minden örömötökben és fájdalmatokban. Ezért gyermekeim, ma méginkább tekintsetek szívetekbe és tegyétek fel a kérdést, Jézus születésével valóban beköltözött-e szívetekbe a béke és az öröm? Gyermekeim, ne éljetek sötétségben, vágyakozzatok a fény és az Isteni üdvösség felé. Gyermekek, döntsetek Jézus mellett és ajándékozzátok neki életeteket és szíveteket, mert a Magasságbeli csak így tud munkálkodni bennetek és általatok.

 


Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

 

A medjugorjei üzeneteket illetően nem kívánjuk megelőzni az egyház medjugorjei jelenésekkel kapcsolatos állásfoglalását, alávetjük magunkat annak, amint hivatalosan is kimondják. Az üzeneteket tájékoztató jelleggel adjuk közre, amihez az egyház is hozzájárulását adta, amikor VI. Pál pápa (1966. okt. 14-én) eltörölte az új jelenések közlésének betiltására vonatkozó 1399 (5) sz. kánont.

 

Medjugorje, 2014. december 2.

„Drága gyermekek, jegyezzétek meg, mert mondom nektek, győzedelmeskedni fog a szeretet! Tudom, hogy közületek sokan elveszítik a reményt, mert szenvedést, fájdalmat, féltékenységet, irigységet látnak maguk körül … De én az édesanyátok vagyok. A Mennyországban vagyok, de itt vagyok veletek is. Fiam újra elküld, hogy segítsek nektek. Ezért ne veszítsétek el a reményt, hanem kövessetek, mert a szívem győzelme Isten nevében van. Szeretett Fiam gondol rátok, ahogyan mindig is tette. Higgyetek neki és éljétek Őt. Ő a világ élete! Gyermekeim, Fiamat élni azt jelenti, élni az Evangéliumot. Ez nem könnyű. Szeretetet, megbocsátást és áldozatot jelent, ez megtisztít és megnyitja a Mennyek Országát. Segíteni fog nektek az őszinte ima, amely nem csak szó, hanem olyan ima, amelyet a szív mond. Ugyanígy a böjt is, mert az még több szeretet, megbocsátás és áldozat. Ezért ne veszítsétek el a reményt, hanem kövessetek! Újra kérlek benneteket, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy mindig Fiamra nézzenek, aki a világ első Pásztora volt, és akinek az egész világ a családja volt. Köszönöm nektek.”

Jézustól kérem számotokra a békét

Drága gyermekek!  Ma is karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, és kérem tőle számotokra a békét és egymás közti békéteket is. Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy az Ő békéje és öröme költözzön a szívetekbe. Imádkozom értetek, hogy egyre inkább megnyíljatok az imára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. (2014. december 25-i üzenet)

A Szűzanya egyik első üzenete ez volt: „Drága gyermekek, béke legyen Isten és az ember között és az emberek körében.” A Szűzanya Međugorjéban a Béke Királynőjeként mutatkozott be. Ő Jézus édesanyja, a Béke Fejedelmének édesanyja. Csak Ő, Jézus adhat számunkra igazi békét és örömöt. Jelenéseinek évfordulóján a Szűzanya a következőket mondta: „… Én, csak Őhozzá szeretnélek elvezetni benneteket, mert csak Őbenne talál szívetek igazi békére és örömre.”

Szívünket nem csaphatjuk be, mert csalhatatlanul tudja ki teremtette és ki tudja betölteni értelemmel és békével. Magunkban hordozzuk az elvesztett mennyország emlékét. Minden emberben jelen van az ártatlanságra, a gyermeki tisztaságra való vágyakozás érzése. Szívünk mélyén van az elrejtett kincs, amelyet állandóan keresünk. Szemünk földies módon lát, szívünk azonban az örök, égi kincset kutatja. A Szűzanya arra hív bennünket, hogy a hitet a remény által, a békét az imádság és szeretet által, Jézus által keressük, aki az Út, az Igazság és az Élet.

Békében élni és rátalálni a békénkre, ez életünk beteljesedésének csúcsa. Bár úgy tűnik, hogy az élet teljes mértékben nem tud beteljesedni sem tudásban, sem birtoklásban, sem sikerben, sem győzelemben. Az élet teljessége a belső békében, a csendes boldogságban és biztonságban érhető el, amelyet a valakiben, nem pedig valamiben való bizalom ajándékoz. Rátalálni az igazra, aki igazi támaszunk lesz, ez hoz békét.

No, ez a valaki megbízhatatlan támasszá is válhat, mert emberi anyagból való, és az emberek mulandók, köpönyegforgatók, romlandók. Bölcs dolog ezért tudatában lenni annak, hogy minden támasz, amelyet valaki hozzánk hasonlóban vagy velünk egyenlőben keresünk, fontos és szükséges, mert nem jó az embernek egyedül, de ez a keresés nem lehet állandó és végleges. Az emberek lehetnek útitársaink, de nem úti célunk. Csak egy valaki lehet mindenünk: aki az út, az útitárs és az úti cél. Ő állandó támasz mindazok számára, akik belé helyezik reményüket. A többiek barátok, úti társak, kedves emberek és személyek, sőt némelyek nem is helyettesíthetők életünkben, de csak Ő, az Úr a mi kikötőnk és a mi békénk.

A kereszténység nem törvények és szokások gyűjteménye vagy elméletek és programok halmaza. A keresztény tanítás középpontjában a Názáreti Jézus személye áll, aki a Krisztus, ami azt jelenti, hogy Isten felkentje, a Messiás, akiben lehetségessé válik az Istennel való találkozás. Ő az Istenhez vezető út, ezért üdvözítő és ezért lehet támasz mindenki számára, minden pillanatban és minden helyzetben. Csak találkozni kell Vele, és aki találkozik, megtapasztalja azt, amiről a próféta beszél: Ő – ő a béke!

A karácsony ünneplése a Jézussal való találkozás keresése – az Újszülöttel, aki újra meg szeretne születni bennünk. Minden egyéb, ami körülveszi ezt az ünnepet kevésbé fontos, kevésbé értékes, gyakran felesleges és szükségtelen. Sajnos, ma a karácsony Jézus nélküli ünnepé válik. Az ilyen ünneplés után a szív üres marad, az élet pedig értelmetlenné lesz.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki világra szülted Jézust, és aki nem szűnsz meg a világnak és mindnyájunknak ajándékozni Őt, könyörögd ki számunkra a nyitott szív kegyelmét, amely, be tudja fogadni Őt, hogy otthonunk, családunk és szívünk betlehemi barlanggá legyen, amelyben Jézus ma is meg tud születni. Köszönjük Neked, Szűz Mária, hogy a szeretetben állhatatos és türelmes vagy velünk, és arra vágysz, hogy mi is áldássá váljunk mások számára. Imádkozd ki számunkra, hogy felfedezzük azt a titkot, hogy Isten Jézusban saját szeretetét ajándékozta nekünk, életét, az igazság fényét, a bűnök bocsánatát és az igazi békét. Könyörögd ki számunkra az Isten kezébe való önátadás elszántságát, hogy életünkben beteljesítsük Isten akaratát. A Te példádat szeretnénk követni az Istenbe vetett bizalomban, hogy napról napra egyre hasonlóbakká legyünk Istenhez és mindinkább az Övéi legyünk. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak

Az utolsó mindennapi jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy minden évben egyszer, december 25-én, Karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14.40-kor kezdődött és 8 percig tartott. Ezután Jakov a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon azt szeretném, hogy mindnyájatok szíve betlehemi jászollá váljon, ahol megszületett a világ Üdvözítője. Én az édesanyátok vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket, és akinek gondja van mindnyájatokra. Ezért gyermekeim, adjátok át magatokat az édesanyának, hogy mindnyájatok szívét és életét letehesse a kis Jézus elé, mert gyermekeim, szívetek csak így lesz tanúja annak, hogy Isten naponta megszületik bennetek. Engedjétek meg Istennek, hogy életeteket beragyogja világossággal és szíveteket örömmel, hogy naponta megvilágítsátok az utat azok számára, akik sötétségben élnek és nem nyitottak Isten és az ő kegyelme felé, és így az igazi öröm példájává váljatok számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2015. december 2.

„Drága gyermekek, én mindig veletek vagyok, mert Fiam rám bízott benneteket. És nektek, gyermekeim szükségetek van rám, kerestek, hozzám jöttök, és megörvendeztetitek édesanyai szívemet. Szeretlek, és szeretni is foglak benneteket, benneteket, akik szenvedtek, és akik fájdalmaitokat és szenvedéseiteket Fiamnak és nekem ajánljátok fel. Szeretetem keresi minden gyermekem szeretetét, gyermekeim pedig keresik az én szeretetemet. Jézus a szeretet által keresi az egységet Ég és Föld között, a Mennyei Atya és közöttetek gyermekeim, az Ő Egyháza között. Ezért sokat kell imádkozni, imádkozni és szeretni az Egyházat, amelyhez tartoztok. Az Egyház most szenved, és olyan apostolokra van szüksége, akik szeretik az egységet, tanúságtételükkel Isten útját mutatják; olyan apostolokra, akik szívvel megélve az Eucharisztiát nagy dolgokat cselekednek; szüksége van rátok, szeretetem apostolaira. Gyermekeim, az Egyházat kezdettől fogva üldözték és elárulták, de napról napra növekedett. Elpusztíthatatlan, mert Fiam érte adta a szívét – az Eucharisztiát, és feltámadásának fénye ragyogott és ragyogni fog felette. Ezért, ne féljetek. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy legyen erejük és szeretetük az üdvösség hídjaivá lenni. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony (Marija által)

„Ma is elhozom nektek fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony, Jakov éves jelenésén kapott üzenet

„Drága gyermekek, ezekben az években, amikor Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek, ez Isten mindegyikőtök iránti mérhetetlen szeretetének a jele, jele annak, hogy mennyire szeret benneteket Isten. Gyermekeim, mennyi kegyelmet adott és mennyi kegyelmet szeretne nektek ajándékozni a Magasságbeli. De, gyermekeim szívetek zárva van és félelemben él és nem engedi meg Jézusnak, hogy szeretete és békéje betöltse szíveteket és uralkodjon életetekben. Isten nélkül élni azt jelenti, sötétségben élni és soha nem ismerni meg az Atya szeretetét és mindnyájatokról való gondoskodását. Ezért, gyermekeim ma különleges módon imádkozzatok Jézushoz, hogy mától fogva életetek Istenben újjászülessen, és életetek világossággá váljon, amely belőletek sugárzik majd és ily módon Isten jelenlétének tanúivá legyetek a világban és minden sötétségben élő ember számára. Gyermekeim, szeretlek benneteket és minden nap közbenjárok értetek a Magasságbelinél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Égi Édesanyánk üzenete 2016. december 2-án Medjugorjéból

Drága gyermekek! Édesanyai szívem sír, amikor látom, mit tesznek gyermekeim. A bűnök szaporodnak, a lélek tisztasága egyre kevésbé fontos, Fiamat elfelejtik, egyre kevésbé tisztelik, gyermekeimet pedig üldözik. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai lélekkel és szívvel hívjátok segítségül Fiam nevét. Ő a világosság igéje lesz számotokra. Megnyilvánul nektek, veletek együtt töri meg a kenyeret és a szeretet igéit adja nektek, hogy az irgalmasság cselekedeteivé változtassátok és így az igazság tanúivá legyetek. Ezért gyermekeim ne féljetek. Engedjétek meg Fiamnak, hogy bennetek lakozzon. Általatok fogja gyógyítani a megsebzetteket és megtéríti az elveszett lelkeket. Ezért gyermekeim térjetek vissza a rózsafüzér imához. A jóság, az áldozat és az irgalom érzésével imádkozzátok. Ne csak a szavaitokkal imádkozzatok, hanem az irgalmasság cselekedeteivel is. Minden ember iránti szeretettel imádkozzatok. Fiam felmagasztalta áldozatával a szeretetet, ezért éljetek Vele, hogy legyen erőtök és reményetek, hogy legyen szeretetetek, amely élet és az örök életre vezet. Isten szeretete által én is veletek vagyok és édesanyai szeretettel vezetlek benneteket. Köszönöm nektek.

Adoremus (könyörgés) fényképe.

 

SZŰZANYA ÜZENETE MEDJUGORJÉBÓL ~ 2016 DECEMBER 25. Marija Pavlović által

.
“Drága gyermekek! Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

.✝
Amen.

.
SZŰZANYA ÜZENETE 2016.DECEMBER 25-i üzenete
Jakov Čolo által (éves üzenet)

.
“Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. Gyermekeim, a Béke Királynőjeként jöttem hozzátok és oly sokszor hívtalak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. De, gyermekeim szívetek békétlen. A bűn akadályoz benneteket abban, hogy teljesen megnyíljatok a kegyelemre és a békére, amelyet Isten ajándékozni szeretne nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy a békét megéljétek, először is a szívetekben kell békének lennie és teljesen át kell adnotok magatokat Istennek és az Ő akaratának. A békét és az örömet ne az evilági dolgokban keressétek, mert mindaz mulandó. Vágyakozzatok az igazi irgalom és béke után, amely csak Istentől származik, hisz így lesz szívetek igazi örömmel telt és ily módon válhattok a béke tanúivá ebben a békétlen világban. Édesanyátok vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2017. december 2.

Drága gyermekek! Édesanyátokként fordulok hozzátok, az igazak anyjaként, azok édesanyjaként, akik szeretnek és szenvednek, a szentek édesanyjaként. Gyermekeim, ti is szentekké válhattok, ez tőletek függ. Azok a szentek, akik mérhetetlenül szeretik a Mennyei Atyát, azok, akik mindenekfelett szeretik Őt. Ezért, gyermekeim törekedjetek mindig jobbá lenni. Ha törekedtek jobbá válni, akkor szentek lehettek, még ha nem is gondoljátok ezt magatokról. Ha azt gondoljátok, hogy jók vagytok, nem vagytok alázatosak és a gőg távol tart benneteket a szentségtől. Ebben a békétlen világban, amely tele van fenyegetettséggel, szeretetem apostolai, imában és irgalommal kellene kitárnotok kezeteket. Gyermekeim, nekem pedig ajándékozzatok rózsafüzért, rózsákat, amelyeket annyira szeretek. Az én rózsáim, a ti szívből mondott, és nemcsak szájjal elmondott imáitok. Az én rózsáim a ti imáitok, hitetek és szeretetetek cselekedetei. Amikor a Fiam még kicsi volt azt mondta, hogy számos gyermekem lesz és sok rózsát fognak hozni nekem. Nem értettem őt. Most már tudom, hogy ti vagytok ezek a gyermekek, akik rózsát hoztok nekem, amikor mindenekfelett szeretitek Fiamat, amikor szívvel imádkoztok, amikor a legszegényebbeknek segítetek. Ezek az én rózsáim. Ez a hit, amely az életben mindent szeretetből tesz, nem ismeri a gőgöt, és mindig kész a megbocsátásra, sohasem ítélkezik, és mindig megpróbálja megérteni a testvért. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok azokért, akik nem tudnak szeretni, akik nem szeretnek benneteket, akik rosszat tettek nektek, azokért, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Gyermekeim, ezt kérem tőletek, mert jegyezzétek meg, imádkozni azt jelenti, szeretni és megbocsátani. Köszönöm nektek.

Medjugorje, 2017. december 25. Karácsony

Drága gyermekek! Ma Fiamat, Jézust hozom, hogy békéjét és áldását adja nektek. Gyermekeim, arra hívlak mindnyájatokat, hogy éljétek meg és tegyetek tanúságot azokról a kegyelmekről és ajándékokról, amelyeket kaptatok. Ne féljetek! Imádkozzatok, hogy a Szentlélek erőt adjon nektek, hogy örömteli tanúk, a béke és remény emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak


A Szűzanya Jakov Čolonak 1998. szeptember 12-i utolsó minden napos jelenésekor azt mondta, ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14:07-kor kezdődött és 10 percig tartott. Ezután Jakov átadta az üzenetet:

Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelmi napon, arra hívlak benneteket, hogy a hit ajándékát kérjétek az Úrtól. Gyermekeim, döntsetek Isten mellett, és kezdjétek élni és hinni mindazt, amire Isten hív benneteket. Hinni, gyermekeim azt jelenti, hogy életeteket Isten kezébe adjátok, az Úr kezébe, aki teremtett és mérhetetlenül szeret benneteket. Ne csak szavakkal legyetek hívők, hanem hitetekről tetteitekkel és személyes példátokkal tegyetek tanúságot. Úgy beszélgessetek Istennel, mint atyátokkal. Nyissátok meg és adjátok neki szíveteket és meglátjátok, hogyan változik szívetek és hogyan csodáljátok majd Isten tetteit az életetekben. Gyermekeim, Isten nélkül nincs élet, ezért, mint édesanyátok közbenjárok és kérem Fiamat, hogy újítsa meg szíveteket, és életeteket töltse be mérhetetlen szeretetével. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

A fájdalom az élet és a szeretet jele.
Legutóbbi bejegyzések