December

2007. december 2.
A Szűzanya nagyon szomorú volt. A jelenés egész ideje alatt szemei könnyesek voltak. Ezt az üzenetet adta:
„Drága Gyermekeim! Ma, amikor szívetekbe tekintek, szívemet mély fájdalom és szenvedés járja át. Gyermekeim, álljatok meg egy pillanatra és nézzetek a szívetekbe. Valóban a Fiam, a ti Istenetek van-e az első helyen? Valóban az Ő parancsai az életetek mértéke?
Újra figyelmeztetlek benneteket: hit nélkül nincs Isten közelség és nincs Isten Igéje, mely az üdvösség és az egészséges értelem világossága.”
Mirjana még a következőket mondta:
Fájdalmasan kértem a Szűzanyát, hogy ne hagyjon el bennünket és ne vegye le rólunk a kezét. Ő fájdalmasan elmosolyodott kérésem hallatán és elment. Ez alkalommal nem mondta: „Köszönöm”.
2007. december 25.
“Drága gyermekek! Nagy örömmel hozom nektek a béke Királyát, hogy áldásával megáldjon benneteket. Imádjátok Őt és szenteljetek időt a Teremtőnek, aki után vágyakozik a szívetek. Ne feledjétek, hogy átutazók vagytok ezen a földön, ahol a dolgok csak apró örömöket adhatnak, viszont Fiam által az örök életet kaptátok ajándékba. Azért vagyok veletek, hogy vezesselek benneteket ahhoz, aki után a szívetek vágyik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2008. december 2.
„Drága gyermekek! Az örömteli várakozásnak ebben a szent idejében, Isten benneteket, kicsinyeket választott ki, hogy megvalósítsa nagy terveit. Gyermekeim, legyetek alázatosak. Alázatotok révén Isten bölcsességével választott hajlékot készít lelketekből, amit jótettekkel tesztek majd világossá, és így, nyitott szívvel, az Ő nagylelkű szeretetében fogjátok várni Fiam születését. Köszönöm nektek gyermekeim.”
Medjugorje, 2008. december 25. Karácsony
„Drága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Jézus nélkül nincs jövőtök – Ljubo atya elmélkedése a Szűzanya karácsonyi üzenetéről

“…Jézus a szívünkben nem tud megszületni hit és imádság nélkül. A Szűzanya üzenetének szavaiban érezhető a fájdalom, amiatt, hogy a világ felé fordultunk…”
„Drága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
November 25-i üzenetében a Szűzanya imádságra hívott, hogy Jézus megszülethessen a szívünkben. Mostani üzenetben pedig szívéből feddés és panaszkodás érzékelhető engedetlenségünk miatt. „Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül” – mondja Mária, Édesanyánk. Mindig jelentőségteljes tapasztalat volt az út nekem Medjugorjéban, míg felértem a Jelenések hegyére. Felkapaszkodás közben az út mindkét oldalán egymás után boltok találhatók, megszámlálhatatlan kegytárgyat kínálva. Amikor az ember túljut a kegytárgyboltok erdején és egy kissé feljebb ér, úgy érzi, könnyebben lélegzik. Eme dolgok között az embert fojtogatja valami, mintha nem volna levegő. A jobb bevételért, a konkurenciával való versenyfutásban az ember könnyen szem elől téveszti az élet útjelzőit. A Szűzanya megmutatta számunkra az életre vezető utat, az egyszerűség útját, mely köves és sziklás. És erre a hegyvidékre jött el a Szűzanya, Édesanyánk karjában a gyermek Jézussal. Jézusnál fontosabbat és szükségesebbet nem adhat nekünk.
Jézus a szívünkben nem tud megszületni hit és imádság nélkül. A Szűzanya üzenetének szavaiban érezhető a fájdalom, amiatt, hogy a világ felé fordultunk. Ő kitartóan hív bennünket arra, hogy tekintetünket a földi dolgok fölé, az ég felé irányítsuk. Pontosan úgy, ahogyan az egyház imája tanít bennünket: „….úgy használjuk a mulandó javakat, hogy általuk elnyerjük az égieket.”
Égi Édesanyánk azért kér bennünket, mert üdvösségünket és Jézussal az élet teljességét szeretné számunkra. Nem akarja, hogy elvesszünk a karácsony felszínes ünneplésében és abban az üres romantikában, mely nem Jézushoz, hanem önmagunkhoz vezet. Szívünket és tekintetünket vakká teszik a földi dolgok, a rohanás, az idegeskedés, a munka: beszippantják az Istenben való életet. Sok időt és életerőt veszteget el az ember azért, hogy biztosítsa anyagi egzisztenciáját. Szűz Mária szeretné kinyitni a szemünket, hogy meglássuk, miben rejlik az igazi élet lényege és alapja. Ő megjárta a hit útját ezen a földön és elhozza nekünk Jézust, biztosan elvezet bennünket Jézushoz.
A hírüladás pillanatától Mária számára elkezdődött az ismeretlen jövő. Gábor angyal nem tárta fel előtte, hogy mi vár rá Isten útján és Isten akarata hová fogja Őt vezetni. Állhatatos volt. A földi ember rögtön meg akarja tudni, hogy mi fog történni. Szeretné előre látni, meghatározni, beteljesíteni terveit. Olyan időben élünk, melyet „azonnal és gyorsan” időnek is nevezhetünk. Ezért bennünk van az ösztön, mely hajt minket, hogy rohanjunk, dolgozzunk, gyűjtögessünk, hogy így biztosítsuk be életünket. Mindez idegességet, stresszt és különféle betegségeket okoz. Az egyszerűségben és a kicsiségben lehet felfedezni az élet lényegét és értelmét.
Ezért Mária, mint Édesanya, aki szereti gyermekeit a következőket mondja: „… álljatok meg a jászol előtt…”. Az egyszerűség kényelmetlen jászlában Isten eljött és megjelent közöttünk. Az egyszerűségben fedezhető fel a mindenhatósága, mely üdvözíti és megváltja az emberiséget.
A keresztény világ nagy részén a karácsony „megfojtódik” a felesleges dolgok és ajándékok sűrűjében. Jézus születésnapját ünneplik, de Jézus nélkül. Jézus nélkül és rajta kívül minden üres és semmiség. Elképzelhetjük, hogy milyen nagy lehet Mária szívének fájdalma amiatt, hogy az emberiség elfelejti az Ő Fiát, aki a világ üdvösségéért született. Szomorú, hogy Jézus születésnapját nélküle ünneplik, aki a világ Üdvözítője és a Béke Királya.
Könyörögjünk: Mária, Isten Anyja, te szülted meg számunkra Isten Fiát és ajándékoztál meg vele minden emberi szívet, aki kész megnyitni előtte ajtaját és befogadni Őt, mint Istenét és Üdvözítőjét. Köszönjük neked, Mária, hogy ma sem szűnsz meg közbenjárni értünk és így szülni meg Jézust szívünkben. Köszönjük, hogy ma is eljössz, szólsz hozzánk és arra hívsz bennünket, hogy téged, Édesanyánkat kövessünk és ezáltal mi is Jézus anyjává, testvéreivé és nővéreivé váljunk. Imádkozz velünk és értünk, hogy legyen bátorságunk életünket Jézus kezébe helyezni. Csak így lesz teljes az életünk. Könyörögd ki számunkra, hogy bátran küzdjünk ezekben az időkben és az ima és a hit által mindennap átadjuk életünket, családunkat, közösségünket és az egész világot a Béke Újszülött Királyának a kezébe. Veled kérjük Jézust, ó Mária, hogy nyissa meg szemünket, hogy megláthassuk: életünk biztonsága, békéje és értelme csak a Benne való bizalomban és az Ő kezére való ráhagyatkozásban van, mely a világmindenséget és minden emberi életet fenntart.
2009. december 2.
“Drága gyermekek! Ebben az időben, mely a készülődés és az örömteli várakozás ideje, én, mint édesanyátok, szeretnék rámutatni arra, ami a legfontosabb számotokra: a lelketek. Megszülethet-e benne a Fiam? Megtisztult-e a szeretet által a hazugságtól, a gőgtől, a gyűlölettől és a rosszakarattól? Szereti-e Istent mindenekfelett, mint Atyát és az embereket, Krisztusban testvéreiteket? Megmutatom nektek az utat, amely felemeli lelketeket a Fiammal való teljes egyesülésig. Arra vágyom, hogy Fiam megszülessen bennetek. Mekkora öröm ez nekem, édesanyának! Köszönöm nektek.”
2009. december 25.
„Drága gyermekek! Ezen az örömteli napon Fiam, a béke Királya elé viszlek mindnyájatokat, hogy békéjét és áldását adja nektek. Gyermekeim, ezt a békét és áldást osszátok meg másokkal a szeretetben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2009. december 25. Jakov éves jelenése
Jakov Colo látnoknak az utolsó minden napos jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta, hogy ezentúl minden évben egyszer fog neki megjelenni, december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14:35-kor kezdődött és 12 percig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
” Drága gyermekek, mindez idő alatt, amikor Isten különleges módon megengedi nekem, hogy veletek legyek, szeretnélek azon az úton vezetni benneteket, amely Jézushoz és az üdvösségetekhez vezet. Gyermekeim, csak Istenben találhattok üdvösséget, ezért különösen ezen a kegyelemteljes napon, a kis Jézussal a karjaimban kérlek benneteket: engedjétek meg Jézusnak, hogy megszülessen a szívetekben. Csak Jézussal a szívetekben indulhattok el az üdvösség és az örök élet útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Medjugorje, 2010. december 2.
Drága gyermekek! Ma itt imádkozom veletek, hogy legyen erőtök megnyitni a szíveteket és így megismerjétek a szenvedő Isten hatalmas szeretetét. Az Ő szeretete, jósága, és szelídsége által vagyok én is veletek. Arra hívlak benneteket, hogy ez a különleges készülődési idő legyen az imádság, a bűnbánat és a megtérés ideje. Gyermekeim, szükségetek van Istenre. Nem haladhattok előre Fiam nélkül. Amikor megértitek és elfogadjátok ezt, beteljesedik ami megígértetett nektek. A Szentlélek által meg fog születni szívetekben a Mennyek Országa. Efelé vezetlek benneteket. Köszönöm nektek!Jakov karácsonyi jelenése1988. szeptember 12-én Jakov Čolonak az utolsó mindennapos jelenésekor a Szűzanya azt mondta, hogy ezután csak évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14.25-kor kezdődött és 7 percig tartott.Jakov a következőt mondta: “A Szűzanya a titkokról beszélt és a végén azt mondta: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”Medjugorje, 2010. december 25. Karácsony, Marija által “Drága gyermekek! Ma Fiammal, Jézussal bőséges örömet és békét szeretnénk nektek adni, hogy mindnyájan örömteli hordozói és tanúi legyetek a békének és az örömnek ott, ahol éltek. Gyermekeim, legyetek áldás és legyetek béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. december 2.

MEDJUGORJE MOMENTS

Drága gyermekek! Édesanyaként vagyok veletek, hogy szeretetemmel, imámmal és példámmal segítsek nektek, hogy a jövő magjává váljatok, mely nagy fává terebélyesedik és kiterjeszti ágait az egész világra. Ahhoz, hogy a jövő magjává, a szeretet magjává válhassatok, kérjétek az Atyát, hogy bocsássa meg eddigi mulasztásaitokat. Gyermekeim, csak a tiszta szív képes megnyílni, amelyet nem terhel bűn, és csak az őszinte tekintet láthatja az utat, amelyen vezetni szeretnélek benneteket. Ha ezt felismeritek, megadatik majd nektek az is, hogy megismerjétek Isten szeretetét. Akkor ti fogjátok tovább ajándékozni másoknak, mint a szeretet magját. Köszönöm nektek!”
A Szűzanya megáldott minden jelenlévőt és minden kegytárgyat. Még egyszer hívott bennünket a papokért való imára.

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. december 25.

Medjugorje, 2011. december 25. Jakov éves jelenése
Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl minden évben egyszer, december 25-én, Karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 15.30-kor kezdődött és 11 percig tartott. Jakov a következő üzenetet adta át:
„Drága gyermekek! Ma különleges módon szeretnélek vezetni benneteket és átadni Fiamnak. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és engedjétek meg Jézusnak, hogy megszülessen bennetek, mert gyermekeim, csak így élhetitek meg újjászületéseteket és indulhattok el Jézussal a szívetekben az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” Medjugorje, 2011. december 25.
“Drága gyermekek! Ma is a karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy Ő a békéjét adja nektek. Imádkozzatok gyermekeim, és tegyetek tanúságot arról, hogy minden szívben uralkodhat olyan béke, mely nem az emberektől, hanem Istentől való, és amelyet senki sem semmisíthet meg. Ez az a béke a szívben, amelyet Isten azoknak ad, akiket szeret. Ti a keresztség által mindnyájan különleges módon vagytok meghívva és szeretve, ezért tegyetek tanúságot és imádkozzatok, hogy kinyújtott kezem legyetek ebben a világban, mely Istenre és a békére vágyakozik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

*Medjugorje, 2012. december 2.* “Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel és anyai türelemmel hívlak benneteket újra, hogy éljetek Fiam szerint, terjesszétek az Ő békéjét és szeretetét, és mint apostolaim, teljes szívvel fogadjátok el Isten igazságát és kérjétek a Szentlelket, hogy vezessen benneteket. Akkor tudjátok majd hűségesen szolgálni Fiamat, és életetekkel megmutatni másoknak az Ő szeretetét. Fiam szeretetével és az enyémmel, édesanyaként törekszem minden eltévedt gyermeket anyai karjaimban hordozni és megmutatni nekik a hit útját. Gyermekeim, segítsetek nekem anyai küzdelmemben és imádkozzatok velem, hogy a bűnösök felismerjék és őszintén megbánják bűneiket. Imádkozzatok azokért is, akiket Fiam kiválasztott és felszentelt az Ő nevében. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2012. december 25. Karácsony

A Szűzanya a kicsi Jézussal a karjában érkezett, nem adott üzenetet, de a kis Jézus megszólalt és ezt mondta: ” Én vagyok a ti békétek, éljetek parancsaim szerint.” A kis Jézus és a Szűzanya együtt áldott meg minket a kereszt jelével.

A međugorjei jelenések történetében először, amely több mint 31 éve kezdődött el, sohasem “szólt” a Szűzanya helyett a kis Jézus. Mindez nagyon meglepett bennünket, mert ilyen még nem történt sohasem. Kivételes esemény ez – mondta a látnok Marija a Večernji list című lapnak adott interjújában, – és hozzátette, hogy ezzel Međugorje és a međugorjei üzenetek egy új korszaka kezdődött el. Nem kell félnünk, Jézus azt mondta: “Én vagyok a ti békétek, éljetek parancsaim szerint.” Isten békét ad nekünk, lehetőséget arra, hogy megnyíljunk. Ez új hívás, Isten új módon működik – magyarázza a látnok.” Elmondta, hogy egy jelenés alkalmával a kis Jézus rájuk kacsintott.

A Szűzanya üzenete Jakov Čolo által

 

Az utolsó mindennapos jelenésen, 1998. szeptember 12-én a Gospa azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14:15-kor kezdődött és 10 percig tartott. Jakov ezután a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek, ajándékozzátok nekem az életeteket, és teljesen adjátok át magatokat nekem, hogy segíthessek nektek megérteni anyai szeretetemet és Fiam irántatok való szeretetét. Gyermekeim, mérhetetlenül szeretlek benneteket, és különösen ma, Fiam születésnapján szeretnélek befogadni mindnyájatokat a szívembe és átadni életeteket Fiamnak. Gyermekeim, Jézus szeret benneteket és kegyelmet ad ahhoz, hogy irgalmában éljetek, de sokatok szívét megkötözi a bűn és sötétségben éltek. Ezért gyermekeim, ne várjatok, mondjatok nemet a bűnre, és adjátok át szíveteket Fiamnak, mert csak így lesztek képesek Isten irgalmában élni és Jézussal a szívetekben elindulni az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

*A Szűzanya üzenete Ivan Dragićević által*( Medjugorje, Jelenések hegye 2012. december 28. 22:00)

Röviden szeretném elmondani a mai találkozásomat a Szűzanyával, de szavakkal leírni nagyon nehéz, mert minden szó szegény ahhoz, hogy kifejezze e találkozás szépségét. Különösen nehéz szavakba önteni az édesanya szeretetét. Szegényes szavaimmal mégis szeretném elmondani röviden és a legegyszerűbb módon a mai találkozást. A Szűzanya ma este is nagy örömmel és boldogan érkezett. Édesanyai áldásával köszöntött bennünket: *”Dicsértessék a Jézus, drága gyermekeim.”* Ekkor a Szűzanya kitárt karral imádkozott mindnyájunk, de különösen a jelenlévő betegek felett. Majd a következőket mondta: *”Drága gyermekek ma is az örömre hívlak benneteket, újra az örömre hívlak titeket, de ugyanakkor a felelősségvállalásra is. Drága gyermekek felelősséggel fogadjátok üzeneteimet, és éljétek azok szerint, mert üzeneteim megélése által szeretnélek elvezetni benneteket Fiamhoz. Ezekben az években együtt vagyok veletek és ujjam Fiamra, Jézusra mutat, mert ** szeretnélek **mindnyájatokat átadni neki. Ezért az elkövetkezendő napokban a ti feladatotok az legyen, hogy felteszitek magatoknak a kérdést: ‘Mit tehetnék azért, hogy szívem közelebb kerüljön Jézushoz? Mit kell elengednem, mit kell elutasítanom ahhoz, hogy szívem közelebb kerüljön Jézushoz?’ Drága gyermekek, imádkozom mindnyájatokért, hogy válaszotok ez legyen: ‘Igen, közel szeretnék lenni Jézushoz!’Köszönöm drága gyermekek, hogy ma is válaszoltatok hívásomra és igent mondtatok.”* Ezután felajánlottalak mindnyájatokat, szükségleteiteket, szándékaitokat, családjaitokat, de különösen a betegeket… Ezután a Szűzanya folytatta egy ideig az imát a papokért és az egyházi hivatásokért. Majd a Szűzanya imádkozva ment el a kereszt és a fény jelében e köszöntéssel: *”Menjetek békével drága gyermekeim.” *Köszönöm!

 

Medjugorje, 2013. december 2.

 

“Drága gyermekek, anyai szeretettel és édesanyai türelemmel tekintek szüntelen tévelygésetekre és elveszettségetekre. Ezért vagyok veletek. Segíteni szeretnék abban, hogy elsősorban találjátok meg és ismerjétek meg önmagatokat, hogy majd azután felismerhessétek és beismerhessétek mindazt, ami nem engedi, hogy őszintén, teljes szívvel ismerjétek meg a mennyei Atya szeretetét. Gyermekeim, az Atya a kereszt által ismerhető meg. Ezért ne utasítsátok el a keresztet, törekedjetek segítségemmel megérteni és elfogadni. Ha el tudjátok fogadni a keresztet meg fogjátok érteni a mennyei Atya szeretetét is; Fiammal és velem fogtok járni; különbözni fogtok azoktól, akik még nem ismerték meg a mennyei Atya szeretetét, azoktól, akik hallgatják őt, de nem értik, nem járnak vele, nem ismerték meg Őt. Azt szeretném, hogy ismerjétek meg Fiam igazságát és apostolaim legyetek, hogy Isten gyermekeiként emelkedjetek felül az emberi gondolkodásmódon és mindig mindenben újból és újból Isten gondolatait keressétek. Gyermekeim imádkozzatok és böjtöljetek, hogy felismerhessétek mindazt, amit kérek tőletek. Imádkozzatok a pásztoraitokért és arra vágyakozzatok, hogy velük egységben ismerjétek meg a mennyei Atya szeretetét. Köszönöm nektek.”

 

Medjugorje, 2013. december 25.

Drága gyermekek! A Béke Királyát hozom, hogy Ő a békéjét adja nektek. Ti gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszani fog az emberek arcán, akik döntöttek Isten és az Ő országa mellett. Fiammal, Jézussal megáldalak mindnyájatokat a béke áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

A Szűzanya üzenete 2013. december 25-én Jakov Čolo által

Az utolsó mindennapos jelenésén, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakovnak, hogy csak évente egyszer lesz számára jelenés, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 15 óra 7 perckor kezdődött és 8 percig tartott. Azután Jakov a következő üzenetet adta át:

„Gyermekeim, Jézus ma különös módon szeretne beköltözni szívetekbe, hogy osztozzon veletek minden örömötökben és fájdalmatokban. Ezért gyermekeim, ma méginkább tekintsetek szívetekbe és tegyétek fel a kérdést, Jézus születésével valóban beköltözött-e szívetekbe a béke és az öröm? Gyermekeim, ne éljetek sötétségben, vágyakozzatok a fény és az Isteni üdvösség felé. Gyermekek, döntsetek Jézus mellett és ajándékozzátok neki életeteket és szíveteket, mert a Magasságbeli csak így tud munkálkodni bennetek és általatok.


Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

A medjugorjei üzeneteket illetően nem kívánjuk megelőzni az egyház medjugorjei jelenésekkel kapcsolatos állásfoglalását, alávetjük magunkat annak, amint hivatalosan is kimondják. Az üzeneteket tájékoztató jelleggel adjuk közre, amihez az egyház is hozzájárulását adta, amikor VI. Pál pápa (1966. okt. 14-én) eltörölte az új jelenések közlésének betiltására vonatkozó 1399 (5) sz. kánont.

Medjugorje, 2014. december 2.

„Drága gyermekek, jegyezzétek meg, mert mondom nektek, győzedelmeskedni fog a szeretet! Tudom, hogy közületek sokan elveszítik a reményt, mert szenvedést, fájdalmat, féltékenységet, irigységet látnak maguk körül … De én az édesanyátok vagyok. A Mennyországban vagyok, de itt vagyok veletek is. Fiam újra elküld, hogy segítsek nektek. Ezért ne veszítsétek el a reményt, hanem kövessetek, mert a szívem győzelme Isten nevében van. Szeretett Fiam gondol rátok, ahogyan mindig is tette. Higgyetek neki és éljétek Őt. Ő a világ élete! Gyermekeim, Fiamat élni azt jelenti, élni az Evangéliumot. Ez nem könnyű. Szeretetet, megbocsátást és áldozatot jelent, ez megtisztít és megnyitja a Mennyek Országát. Segíteni fog nektek az őszinte ima, amely nem csak szó, hanem olyan ima, amelyet a szív mond. Ugyanígy a böjt is, mert az még több szeretet, megbocsátás és áldozat. Ezért ne veszítsétek el a reményt, hanem kövessetek! Újra kérlek benneteket, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy mindig Fiamra nézzenek, aki a világ első Pásztora volt, és akinek az egész világ a családja volt. Köszönöm nektek.”

Jézustól kérem számotokra a békét

Drága gyermekek! Ma is karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, és kérem tőle számotokra a békét és egymás közti békéteket is. Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy az Ő békéje és öröme költözzön a szívetekbe. Imádkozom értetek, hogy egyre inkább megnyíljatok az imára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. (2014. december 25-i üzenet)

A Szűzanya egyik első üzenete ez volt: „Drága gyermekek, béke legyen Isten és az ember között és az emberek körében.” A Szűzanya Međugorjéban a Béke Királynőjeként mutatkozott be. Ő Jézus édesanyja, a Béke Fejedelmének édesanyja. Csak Ő, Jézus adhat számunkra igazi békét és örömöt. Jelenéseinek évfordulóján a Szűzanya a következőket mondta: „… Én, csak Őhozzá szeretnélek elvezetni benneteket, mert csak Őbenne talál szívetek igazi békére és örömre.”

Szívünket nem csaphatjuk be, mert csalhatatlanul tudja ki teremtette és ki tudja betölteni értelemmel és békével. Magunkban hordozzuk az elvesztett mennyország emlékét. Minden emberben jelen van az ártatlanságra, a gyermeki tisztaságra való vágyakozás érzése. Szívünk mélyén van az elrejtett kincs, amelyet állandóan keresünk. Szemünk földies módon lát, szívünk azonban az örök, égi kincset kutatja. A Szűzanya arra hív bennünket, hogy a hitet a remény által, a békét az imádság és szeretet által, Jézus által keressük, aki az Út, az Igazság és az Élet.

Békében élni és rátalálni a békénkre, ez életünk beteljesedésének csúcsa. Bár úgy tűnik, hogy az élet teljes mértékben nem tud beteljesedni sem tudásban, sem birtoklásban, sem sikerben, sem győzelemben. Az élet teljessége a belső békében, a csendes boldogságban és biztonságban érhető el, amelyet a valakiben, nem pedig valamiben való bizalom ajándékoz. Rátalálni az igazra, aki igazi támaszunk lesz, ez hoz békét.

No, ez a valaki megbízhatatlan támasszá is válhat, mert emberi anyagból való, és az emberek mulandók, köpönyegforgatók, romlandók. Bölcs dolog ezért tudatában lenni annak, hogy minden támasz, amelyet valaki hozzánk hasonlóban vagy velünk egyenlőben keresünk, fontos és szükséges, mert nem jó az embernek egyedül, de ez a keresés nem lehet állandó és végleges. Az emberek lehetnek útitársaink, de nem úti célunk. Csak egy valaki lehet mindenünk: aki az út, az útitárs és az úti cél. Ő állandó támasz mindazok számára, akik belé helyezik reményüket. A többiek barátok, úti társak, kedves emberek és személyek, sőt némelyek nem is helyettesíthetők életünkben, de csak Ő, az Úr a mi kikötőnk és a mi békénk.

A kereszténység nem törvények és szokások gyűjteménye vagy elméletek és programok halmaza. A keresztény tanítás középpontjában a Názáreti Jézus személye áll, aki a Krisztus, ami azt jelenti, hogy Isten felkentje, a Messiás, akiben lehetségessé válik az Istennel való találkozás. Ő az Istenhez vezető út, ezért üdvözítő és ezért lehet támasz mindenki számára, minden pillanatban és minden helyzetben. Csak találkozni kell Vele, és aki találkozik, megtapasztalja azt, amiről a próféta beszél: Ő – ő a béke!

A karácsony ünneplése a Jézussal való találkozás keresése – az Újszülöttel, aki újra meg szeretne születni bennünk. Minden egyéb, ami körülveszi ezt az ünnepet kevésbé fontos, kevésbé értékes, gyakran felesleges és szükségtelen. Sajnos, ma a karácsony Jézus nélküli ünnepé válik. Az ilyen ünneplés után a szív üres marad, az élet pedig értelmetlenné lesz.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki világra szülted Jézust, és aki nem szűnsz meg a világnak és mindnyájunknak ajándékozni Őt, könyörögd ki számunkra a nyitott szív kegyelmét, amely, be tudja fogadni Őt, hogy otthonunk, családunk és szívünk betlehemi barlanggá legyen, amelyben Jézus ma is meg tud születni. Köszönjük Neked, Szűz Mária, hogy a szeretetben állhatatos és türelmes vagy velünk, és arra vágysz, hogy mi is áldássá váljunk mások számára. Imádkozd ki számunkra, hogy felfedezzük azt a titkot, hogy Isten Jézusban saját szeretetét ajándékozta nekünk, életét, az igazság fényét, a bűnök bocsánatát és az igazi békét. Könyörögd ki számunkra az Isten kezébe való önátadás elszántságát, hogy életünkben beteljesítsük Isten akaratát. A Te példádat szeretnénk követni az Istenbe vetett bizalomban, hogy napról napra egyre hasonlóbakká legyünk Istenhez és mindinkább az Övéi legyünk. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak

Az utolsó mindennapi jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy minden évben egyszer, december 25-én, Karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14.40-kor kezdődött és 8 percig tartott. Ezután Jakov a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon azt szeretném, hogy mindnyájatok szíve betlehemi jászollá váljon, ahol megszületett a világ Üdvözítője. Én az édesanyátok vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket, és akinek gondja van mindnyájatokra. Ezért gyermekeim, adjátok át magatokat az édesanyának, hogy mindnyájatok szívét és életét letehesse a kis Jézus elé, mert gyermekeim, szívetek csak így lesz tanúja annak, hogy Isten naponta megszületik bennetek. Engedjétek meg Istennek, hogy életeteket beragyogja világossággal és szíveteket örömmel, hogy naponta megvilágítsátok az utat azok számára, akik sötétségben élnek és nem nyitottak Isten és az ő kegyelme felé, és így az igazi öröm példájává váljatok számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2015. december 2.

„Drága gyermekek, én mindig veletek vagyok, mert Fiam rám bízott benneteket. És nektek, gyermekeim szükségetek van rám, kerestek, hozzám jöttök, és megörvendeztetitek édesanyai szívemet. Szeretlek, és szeretni is foglak benneteket, benneteket, akik szenvedtek, és akik fájdalmaitokat és szenvedéseiteket Fiamnak és nekem ajánljátok fel. Szeretetem keresi minden gyermekem szeretetét, gyermekeim pedig keresik az én szeretetemet. Jézus a szeretet által keresi az egységet Ég és Föld között, a Mennyei Atya és közöttetek gyermekeim, az Ő Egyháza között. Ezért sokat kell imádkozni, imádkozni és szeretni az Egyházat, amelyhez tartoztok. Az Egyház most szenved, és olyan apostolokra van szüksége, akik szeretik az egységet, tanúságtételükkel Isten útját mutatják; olyan apostolokra, akik szívvel megélve az Eucharisztiát nagy dolgokat cselekednek; szüksége van rátok, szeretetem apostolaira. Gyermekeim, az Egyházat kezdettől fogva üldözték és elárulták, de napról napra növekedett. Elpusztíthatatlan, mert Fiam érte adta a szívét – az Eucharisztiát, és feltámadásának fénye ragyogott és ragyogni fog felette. Ezért, ne féljetek. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy legyen erejük és szeretetük az üdvösség hídjaivá lenni. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony (Marija által)

„Ma is elhozom nektek fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony, Jakov éves jelenésén kapott üzenet

„Drága gyermekek, ezekben az években, amikor Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek, ez Isten mindegyikőtök iránti mérhetetlen szeretetének a jele, jele annak, hogy mennyire szeret benneteket Isten. Gyermekeim, mennyi kegyelmet adott és mennyi kegyelmet szeretne nektek ajándékozni a Magasságbeli. De, gyermekeim szívetek zárva van és félelemben él és nem engedi meg Jézusnak, hogy szeretete és békéje betöltse szíveteket és uralkodjon életetekben. Isten nélkül élni azt jelenti, sötétségben élni és soha nem ismerni meg az Atya szeretetét és mindnyájatokról való gondoskodását. Ezért, gyermekeim ma különleges módon imádkozzatok Jézushoz, hogy mától fogva életetek Istenben újjászülessen, és életetek világossággá váljon, amely belőletek sugárzik majd és ily módon Isten jelenlétének tanúivá legyetek a világban és minden sötétségben élő ember számára. Gyermekeim, szeretlek benneteket és minden nap közbenjárok értetek a Magasságbelinél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Égi Édesanyánk üzenete 2016. december 2-án Medjugorjéból

Drága gyermekek! Édesanyai szívem sír, amikor látom, mit tesznek gyermekeim. A bűnök szaporodnak, a lélek tisztasága egyre kevésbé fontos, Fiamat elfelejtik, egyre kevésbé tisztelik, gyermekeimet pedig üldözik. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai lélekkel és szívvel hívjátok segítségül Fiam nevét. Ő a világosság igéje lesz számotokra. Megnyilvánul nektek, veletek együtt töri meg a kenyeret és a szeretet igéit adja nektek, hogy az irgalmasság cselekedeteivé változtassátok és így az igazság tanúivá legyetek. Ezért gyermekeim ne féljetek. Engedjétek meg Fiamnak, hogy bennetek lakozzon. Általatok fogja gyógyítani a megsebzetteket és megtéríti az elveszett lelkeket. Ezért gyermekeim térjetek vissza a rózsafüzér imához. A jóság, az áldozat és az irgalom érzésével imádkozzátok. Ne csak a szavaitokkal imádkozzatok, hanem az irgalmasság cselekedeteivel is. Minden ember iránti szeretettel imádkozzatok. Fiam felmagasztalta áldozatával a szeretetet, ezért éljetek Vele, hogy legyen erőtök és reményetek, hogy legyen szeretetetek, amely élet és az örök életre vezet. Isten szeretete által én is veletek vagyok és édesanyai szeretettel vezetlek benneteket. Köszönöm nektek.

Adoremus (könyörgés) fényképe.

 

SZŰZANYA ÜZENETE MEDJUGORJÉBÓL ~ 2016 DECEMBER 25. Marija Pavlović által

.
“Drága gyermekek! Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

.✝
Amen.

.
SZŰZANYA ÜZENETE 2016.DECEMBER 25-i üzenete
Jakov Čolo által (éves üzenet)

.
“Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. Gyermekeim, a Béke Királynőjeként jöttem hozzátok és oly sokszor hívtalak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. De, gyermekeim szívetek békétlen. A bűn akadályoz benneteket abban, hogy teljesen megnyíljatok a kegyelemre és a békére, amelyet Isten ajándékozni szeretne nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy a békét megéljétek, először is a szívetekben kell békének lennie és teljesen át kell adnotok magatokat Istennek és az Ő akaratának. A békét és az örömet ne az evilági dolgokban keressétek, mert mindaz mulandó. Vágyakozzatok az igazi irgalom és béke után, amely csak Istentől származik, hisz így lesz szívetek igazi örömmel telt és ily módon válhattok a béke tanúivá ebben a békétlen világban. Édesanyátok vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.