Kategória
„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”
Amikor Jézus lesz a te Urad, bele kíván majd szólni, hogy milyen könyvet olvasol, hogy mivel töltöd a szabad-idődet, és hogy bánsz a fizikai testeddel. Ha Jézus a te Urad, azt kívánja, hogy beleszólása legyen az anyagi életedbe, vagyis abba, hogy hogyan juss pénzhez, és abba is, hogyan és mire használd. Ha Jézus a te Urad, megkívánja, hogy szava legyen a házasságoddal, a gyermekeiddel és az otthonoddal kapcsolatban. Ő akar irányítani abban, hogy mi legyen a foglalkozásod, és hogy hol élj. Igen, Jézus be kíván lépni az életed minden területére, ha Ő a te Urad. Én pedig azt akarom, hogy Ő legyen az én Uram. Te nem? Ettől lesz áldott a keresztény élet. Amikor Jézus uralkodik felettünk az élet gyengesége, gyarlósága és emberi irányítása megszűnik. Ez emeli fel az életünket a természetes szintről a természetfelettibe.
Uram, aki értünk és bűneinkért adta egyszülött fiát, Add nékem mindig mindenkor tisztán láthassak Mindig lássam be ha tévesem gondolkodni akartatnak Soha nem engedjed hogy ne lássam az igazságot Soha ne engedjed hogy ne vegyem észre a valóságot! ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Add jóságos Uram teremtő Atyánk, Aki értünk adta egyetlen fiát, A kereszten büneik bocsánatáért, Mutasd kérlek nekünk az igaz utat, Mely elvezet hozzád és fiadhoz, A mi nevünk és szeretteink neve, Benne legyenek az Élet könyvében! A szeretteink neve és a mi nevünk, Benne legyenek az Élet könyvében! ************************ IMA A HALÁLBÓL A REMÉNYSÉGRE Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére. Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget! __________________________ Szentlélek töltsd el mindenkor szívünket, lelkünket, s kérjük mindenkor a kedvesünk szívét, lelkét és mindenét töltsd el, Segíts meg minket, hogy örökéletet nyerhessünk, s segíts mindenkinek aki ezt kéri. Hisszük, hogy értünk adta égi édesapánk, Uramatyánk egyszülött fiát a kereszten a bűneink bocsánatáért. Űz ki belőlünk minden gonoszt, és kérlek töltsél el bennünket a Szentlélek erejével. ........................................... Édes Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. elismerem a nagyságodat és megvallom, hogy Te minden fölött úr vagy. Te teremtettél mindeneket és én is a teremtményed vagyok és mint teremtmény jövök a teremtőm elé. Én bűnös ember vagyok és sokat vétkeztem ellened az életemet káoszba vittem. De most elhatároztam, hogy hozzád jövök és megtérek és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát. És elismerem, hogy erre az áldozatra van nekem is szükségem. Ezért megnyitom a szívemet és kérlek, hogy jöjj be a szívembe és bocsássál meg nekem minden bűnt, é következményeitől szabadítsál meg. Hiszek benned Jézus Krisztus és hiszem, hogy meghaltál értem, hiszem, hogy Te vagy az élő Isten fia akit az Atya feltámasztott a halálból. Elfogadlak uramnak, szabadítómnak, megmentőmnek, gyógyítómnak. Átadom a szívemet Neked és kérlek szabadítsál meg és teremtsél bennem tiszta szívet. Te azt ígérted ha valaki hozzád jön Te ki nem veted. Ezért kérlek vezess az Atya jelenlétébe mert Te vagy az ajtó. és csak Rajtad keresztül járulhatok a színe elé. Köszönöm a szabadításodat és, hogy elfogadtál. Dicsérlek és imádlak teljes szívemből erőmből a Jézus Krisztus nevében az Atya Isten dicsőségére. Ámen
„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
Jézus az Emberiséghez
2018. szeptember
h k s c p s v
« feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
91. Zsoltár
Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, Az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram, és a menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. "Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet."
HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

‘Lengyelország’ kategória archívuma

94. Üzenet.
1998. április 13. Húsvét hétfő.
” Az Ember:
” Az Istenanya fényben, egy szivárványom jelenik meg. Egy kormánypálcát tart a kezében, fején pedig egy arany korona van. Nagy ragyogás sugárzik a kebléből. Mellette áll egy Szent Angyal, aki a feje felett egy szalagot tart, ezzel a felírással:
” ISTENANYA, A GYŐZELEM KIRÁLYNŐJE.”
 Az Istenanya mögött egy fénykereszt jelenik meg, amely előtt egy nyitott kapu látható. A kapun át Angyalok jönnek. A fénykeresztben a római Szent Péter Bazilika látható. A kupola fölött, egy arany kereszt van. Az Angyalok körül állják az Istenanyát, és egy Himnuszt énekelnek. Megjön a jel is.”
 A Szent Angyalok:
“Mária Szeplőtelen Szűz
az Isteni Fiú Édesanyja,
Te jössz a jogarral,
hogy az Egyháznak és a világnak,
 a bűn fölötti győzelmet hírül add.
Te a szeretetet hirdeted.
Te hozod a békét.
Te Vagy a Béke Királynője.
Te csodálatos virág,
a Szentháromság illatával telve.
 A Te Szívedben lakik a Szentlélek,
és a Te győzelmed által a Szeretetláng
tüzében fog megújulni a Föld.
Mily csodálatosan szép Vagy Te,
Mária, bájjal és fenséggel telve!
Te Vagy a Béke Királynője,
 és a béke forrása, a Te Szent Fiad Jézus,
 Te hozod az Egyháznak és a világnak a békét,
amely a ” LEGYEN” új teremtése,
a megváltás titkában beteljesedik.
Dicsőítünk Téged Mária, Királynőnk!
Szent Fiad Téged TÁRSMEGVÁLTÓVÁ emelt.
Kiváltságot kaptál,
amelyet az emberiség csak Szeplőtelen Szíved
 győzelmének napján fog megérteni.
Legyél dicsőítve, és áldva!
Minden nép Téged fog dicsőíteni az örökkévalóságon át.”
Az Ember:
” Az Istenanya rám tekint, és kezével rajzol egy kört. Mutatja a rózsafűzérét, és megáld minket.”
Az Istenanya:
“Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekeim az Anyaszentegyházban, mint a Győzelem Anyja jövök hozzátok,és Szeplőtelen Szívem szeretetével köszöntelek titeket:
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Téged is köszöntelek kicsiny gyermekem, ne félj hanem légy merész. Az igazság győzni fog, és te vele együtt. Megáldalak téged: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves földi gyermekeim!
Semmitől se féljetek. Azon a napon, amelyen az Egyház Szent Fiam halálának és feltámadásának az emlékét ünnepli, teljetek el reménységgel. A gyász és a sötétség után egy új virradat jön, amely győzelmet és örömet sugároz. Így történik ez rövidesen az emberiséggel is. Nehéz napok közelednek.Ne féljetek, hanem figyeljetek az Én, és Isteni Fiam szavaira! Legyetek az igazság és az igazságosság tanúi. A jövendő események a tisztulásra és az igazság győzelmére szolgálnak. Isten őrködik az Ő gyermekei fölött, és jelen van az emberiség történetében. Bízzatok az Én szavaimban! Amit Én nektek mondok, az nem új. Én megismétlem csak, amit korábban az emberiségnek, mint figyelmeztetés ki lett nyilatkoztatva. Őrizzétek meg nyugalmatokat, mert Isten őrködik az Ő gyermekei fölött! Nehéz ezeknek a szavaknak az elfogadása, mert el vagytok vakulva, és elvetitek az ég szavait, amelyek szeretetből fakadó figyelmeztetések.
Tudjátok meg, hogy azon a napon, amikor az emberek szórakozása a tetőpontra hág, akkor tör rájuk a nehéz sors és a szenvedés. Akkor, amikor sokat beszélnek a békéről, és a közös biztonságról, akkor jön a háború kelet felől. Már minden el lett tervezve. A világhatalmak már fölkészültek a háborúra. A vörös hatalmak már előkészítették a hatalomátvételt Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, és Olaszországban, hogy zűrzavart keltsenek. Az arabok szent háborút hirdetnek nyugat ellen. Oroszországot is bevonják ezekbe a tervekbe. Ő mind a két oldalt támogatni fogja. Ebbe az ellenségeskedésbe Kína is bele fog avatkozni. Ez világháborúhoz vezet. Ezt azért mondom nektek drága gyermekeim, hogy szorgalmasabban imádkozzátok a rózsafűzért. Az idő közel van, és rövidesen üt az óra. Sok gyermekem csak mosolyog, és nem hisz ezeknek a szavaimnak. Én vagyok a Győzelem Anyja, Szeplőtelen Szívem győzelmet ígér mindazoknak, akik hisznek Szent Fiam szavainak. Ő a béke és a szeretet  forrása. Aki az Ő parancsait teljesíti, az győzni fog. Figyeljetek szavaimra, és sokat imádkozzatok! Szívetekben hordjátok a hitet! Váratlanul tör rá az emberekre az elhagyatottság órája, de éppen így a győzelemé is.
Megáldalak benneteket gyermekeim, és szívemre ölellek mindannyiótokat. Ne féljetek, hanem higgyetek!
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                 Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
/ A fordítók megjegyzése: szinte az összes jövendölésben a büntetések feltételesek. Azok pontos ideje ugyancsak nincs megadva.
A  kötetek tartalmát leírtam. Kedves Testvérek adjátok tovább minél több embernek. Köszönettel és hálával Jézus Krisztusnak és a Szűz Anyának.

 Szeretettel Évi.

93. Üzenet.
1998. március. 4.
Az Ember:
” Világos fény veszi körül a Szentségmutatót. A fényből sugarak törnek elő minden irányból. A kápolnában megjelenik egy fény, és benne a fénykereszt. Mindenütt Szent Angyalok vannak, akik szintén fényt hoznak. A fénykeresztben látom az Istenanyát. Fehér ruhát, és kék övet visel. Imára kulcsolja a kezét. Egy arany rózsafűzére van. Az Istenanya egy széles szivárványon áll, amely színeivel beborítja az eget. Kérem a jelet, és az megjön. Az Istenanya két oldalán két Angyal áll. Mindegyiknél egy arany könyv van. Az Istenanya ránk tekint, és azt mondja.”
Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Szeretett gyermekeim, dicsőítsétek Velem Isteni Fiamat, hajtsátok meg fejeteket Őelőtte. Magasztaljátok az Ő jóságát, és Irgalmas Szívét.
Örök Isten, tekints a Te gyermekeidre,
akik lábaidhoz borulnak.
Tekints rájuk, és áldd meg őket.
Tekints Uram az emberiségre,
és ajándékozd meg irgalmaddal.
Az idő beteljesedik.
Te pedig Uram tekints örökségedre, a Te gyermekeidre,
akik hűségesen keresztednél állnak.
Ajándékozd irgalmadat az igazaknak,
és ne hagyd elveszni őket.
Én, a Te Édesanyád kérlek Téged, hogy áldjad meg őket
 az igazságosság órájában.
Ők az Én gyermekeim, és Én tudom, hogy gyengék.
Tudom Uram, hogy az időnek be kell teljesülnie,
és Te ennek a nemzedéknek bűneit
 és igazságtalanságait, már nem tudod elviselni.
Így az időnek és órának be kell teljesülni.”
Az Ember:
” Az Istenanya rám tekint, és rámutat a jobbján álló Angyalra. Az Angyal kinyitja a könyvét. A könyvből víz folyik ki.”
A Szent Angyal:
” Rövidesen meg lesz mérgezve a víz.”
Az Ember:
” Az Istenanya rámutatott a balján álló Angyalra. Ő kinyitja a könyvét. A könyvből villámok törnek elő.”
A Szent Angyal:
” Rövidesen tűzbe borul az ég.”
Az Ember:
” Az Istenanya ránk tekint, megáld minket, és mondja.”
Istenanya:
“Az Atya, a Fiú. és a Szentlélek nevében.
Szent Fiam előtt imádságra összegyűlt kedves gyermekeim, Szeplőtelen Szívem nagyon szeretett pap fia, szeretetem kis gyermeke, az Anyaszentegyház és az Én összes gyermekeim!
Köszöntelek titeket, és elhozom nektek szeretetemet, amelyben reményt találtok, hogy tudjátok követni az igazságot. Semmitől se féljetek, mert Angyalaim veletek vannak. Kérjétek az ő segítségüket, mert a cselekvésük ideje elérkezett. Rövidesen észre veszi a világ, hogy a bűn mennyire beszennyezte. Az emberi értetlenség vezetett ehhez, hogy a természet az ember ellen fordult. A teremtett világ szenved a bűn terhe alatt. Most jön a tisztulás órája! Én tudom, hogy a nehéz idő megjött. Most hozom nektek az  igazság győzelmének a reményét. Gyakran figyelmeztettelek titeket,mint szerető Anya jöttem, hogy változtassátok meg szíveteket, hogy tanúságot tegyetek elhivatottságotokról. Gyakran kértelek, hogy jó példát mutassatok a felebaráti szeretetben, és az ellenség szeretetében. Ma megismétlem ezt a meghívást. Az Én Szívem nyitva áll. Siessetek, mert már nem sok időtök van! Rövidesen szenvedés és szomorúság érkezik a Földre.
Mindig nagyobb üldözésekről fogtok hallani. Az Antikrisztus megmutatja arcát az emberiségnek. Rövidesen üt az órája Szent Fiam Titokzatos Teste keresztre feszítésének. Rövidesen tanúi lesztek ennek. Ne kövessétek a vadállat és a hamis próféta jelét! Ők megrontanak titeket. Az emberiség büszke találmányaira, és nem veszi észre, hogy a sátán mindezeket ellene használja ki. Az Antikrisztus is fel fogja használni ezeket a ti ellenőrzésetekre. Ó , gyermekeim, milyen nehéz óra közeledik az emberiség felé. A közelgő büntetés nagyobb lesz, mint Szodomáé és Gomoráé, mivel az emberiség nem csak az Istent és az Ő törvényeit veti el,hanem a keresztet is lábbal tapossa. Megveti és visszautasítja a kereszten kiömlő Vér megváltó erejét. Így nem mehet ez tovább! Az emberiség a bálványait követi, és nem törődik a megváltással.
Kedves gyermekeim! Süketek vagytok, és nem akarjátok meghallani a Mi hangunkat. Sok papnak is kőkeménnyé vált a szíve. Követik a modernizmust, amely a sátán füstjével behatolt a templomokba is. Ahogyan látjátok, mindegyike megtalálja a büntetést. A szikla marad, amelyre az Egyház épült. Hit és odaadás szükséges ebben az időben. A küzdelem ideje, a ti eredményetek ideje, amely által az igazság tanúi lesztek.
 Az Én Szeplőtelen Szívem megígérte nektek a győzelmet. Én megneveztem nektek a menedékhelyet. Gondoljatok ezekre a szavakra! Ne legyetek félénkek, hanem reméljétek az igazság diadalát! Szent Fiam rövidesen eljön a Földre. Ő le fogja oldani a bilincseiteket, és a szemetekről a fátylat. Meglátjátok akkor a Királyok Királyát, az Ő dicsőségében. Egy új idő virrad fel. Minden új lesz. Reméljetek,és vegyétek fel a kereszteteket! Ez Szent Fiammal való megbékélés forrása, ebben a sötétségben. Nyújtsátok a kezeteket a hitetleneknek, segítsetek imádkozni nekik, és imádkozzatok értük! Védjétek meg az igazságot, amely csak egyetlen egy van! Legyetek bátrak, Istennek válaszolni, és elmerülni Szent Fiam Sebeiben, amely részetekre az Út az Igazság és az Élet.
Én Vele együtt akarok veletek egyesülni! A remény lakjék szívetekben! Elhozom a győzelemre vonatkozó reményt. Ne legyetek szomorúak, és ne várjatok az eseményekre. A ti feladatotok most cselekedni. Már sok időt elpazaroltatok.
Örüljetek,mert a kereszt győzelme közel van. Veletek vagyok, és segítek nektek Az Én Angyalaim is veletek vannak. Tartsatok ki az imádságban! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Az imádság megmutatja nektek az utat, és amikor bezárul az ég, megerősít titeket. Szükségetek van az imádságra a megszentelődésetekhez. A papoknak, a betegeknek, és mindazoknak, akiket Én nektek ajánlok, szükségük van az imáitokra. A ti imáitok által tudok nekik segíteni. Az Én üzeneteim lassan véget érnek, emlékeztetlek benneteket az Én szavaimra, hogy megerősödjetek a hitben. Az Egyháznak is szüksége van a ti hitetekre, és a támogatásotokra, mivel üldözést szenved. Ez még erősebb lesz. Megismétlem a Sardisbeli közösség Angyalához intézett szavakat, azért hogy éberek legyetek: ” Gondolj arra, hogyan fogadtad, és hallgasd a tanítást, tartsál ki mellette és térj meg.”(Jel.3,3.).
Legyetek szilárdak az imádságban! Vigasztaljátok meg Szent Fiamat, Aki sok tabernákulumban vérzik. Szent Fiam szenved, mert kevés a szeretet. Hogyan tud az Úr kegyelmet adni, ha az emberi szívek zárva vannak? Segítsetek nekem drága gyermekeim! Pap fiam , kérlek vegyed a monstranciát, és áldjad meg az egész világot Szent Fiam áldásával! Áldjad meg az állatokat, növényeket, fákat és a madarakat. Ők megerősödnek ez által az áldás által. Ha az emberek nem becsülik az áldást, elvesznek. Tudod, hogy a természet az emberek bűne miatt szenved.
Megáldalak titeket, és szeretetem adom nektek.
 Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                         Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
89. Üzenet.
1998. február 2.
Az Ember:
” Az Oltár fölött egy fény jelenik meg, amelyből kialakul a fénykereszt. A keresztből világos fény sugárzik, amely megvilágítja az egész égboltot. Most megjelenik az Istenanya, bal karján a Gyermek Jézussal. A Gyermek Jézus arany koronát visel, jobbját pedig áldásra emeli. Az Istenanyát Szent Angyalok veszik körül, akik egy szép Himnuszt énekelnek. Kérem a jelet, és az megjön.”
Szent Angyalok:
“Dicsőítsük és áldjuk az örök Fényt,
amely a valóságban és az igazságban világít.
Magasztalunk Téged, ó Ura az Égnek és a Földnek,
Téged soha le nem nyugvó Napot,
Aki dicsőséggel telve Vagy.
Fényed túlhat a világmindenség végén.
 Az egész teremtett világot áthatja a ragyogásod.
 Mily nagy és felfoghatatlan a Te szereteted ó, Urunk.
 A Te fényedben ismerik föl teremtményeid a Te akaratodat,
és követik azt, amely csak jót akar.
Magasztalunk Téged ó, Urunk, és a Te Édesanyádat,
Aki által az Atya az örök fényt kinyilatkoztatta.
Minket is betölt a fényed ó, Urunk,
és magasztaljuk a Te fölségedet.
Szent, Szent, Szent Vagy ó, Urunk!
Fényed rövidesen megérinti azt is, ami a sötétségben lappang.
Dicsőítünk Téged ó, Urunk!”
 Az Ember:
” Az Istenanya rám tekint, és mosolyog. Megcsókolja rózsafűzérét, és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Hűséges gyermekeim, ti a fény fiai, kisfiam, Szeplőtelen Szívem prófétája, és ti földi gyermekeim, azért jövök hozzátok Isteni Fiammal, hogy Ő, mint áldozat legyen Megváltótok és Istenetek. Ő majd megajándékoz benneteket a békével, és Őbenne igazi nyugalmat találtok. Ti valóban meg lesztek erősítve a szeretetben.
Gyermekeim, tekintsetek Isteni Fiamra, és fogadjátok be Őt szívetekbe. Ő a ti utatok. Az Ő Sebeiben találtok nyugalmat, és Ő általa fogtok győzni. Felszólítalak benneteket kedves gyermekeim: szeressétek Szent Fiamat! Ő a ti Megváltótok és a világ Világossága. Vigyétek el az Ő fényét minden népnek,minden rokonotoknak, minden ismerősötöknek, és őrizzétek meg a szívetekben. Állandóan csak arra kérlek benneteket kedves gyermekeim, hogy nyissátok ki szívetek kapuját az Én Isteni Fiamnak! Ő bennetek fog lakni, és megszentel titeket.
Az Én Fiam a fény, amely a sötétségben világít. Ezért utal Szeplőtelen Szívem ezekben a nehéz időkben az Én Isteni Fiamra. Rövidesen visszatér a Földre, hogy elhozza az örökségét. Ez a nap már nagyon közel van. Amikor hallgatjátok az Ő szavait, az Én Szeplőtelen Szívem által, ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem töltsétek meg azt világossággal és szeretettel. Semmitől se féljetek! Az Ő fénye megerősít titeket utatokon. Az Én Fiam az a kapu, amelyen keresztül az Égi Királyságba beléptek. Cselekedjetek éberen és okosan. Járjatok a világosságban és imádkozzatok, mert az óra már itt van.
Azt kívánom,hogy mindazok, akik  befogadják Fiam tanítását és szeretetét, bizonyítsák az Ő szeretetét. A hit majd megerősít titeket. Fiam bennetek és általatok fog győzni. Bízzatok Őbenne és egyesüljetek vele! Viseljétek el a keresztet! Kitartásotok az igazságban bizonyítéka hiteteknek és bizalmatoknak. Védjétek meg Szent Fiamat, mert az ellenség ki akarja űzni Őt a templomból. Gőgjük, egyre csak növekszik, nem Szent Fiam, hanem az ember áll az ő szentélyeik középpontjában. Az Egyház ellenségei ki akarnak pakolni az Isten házából mindent, ami Szent. El akarják venni tőletek a szentségeket, amelyeket Szent Fiam a ti megszentelésetekre adott.
Ti magatok is látjátok, hogy a harc ideje már itt van. Arra hívnak benneteket, hogy az igazság és szeretet nélkül éljetek. Az Egyház, Szent Fiam Jegyese, a hit krízisét éli, mert az emberek elutasítják Isten szeretetét és az Ő parancsait. A hit kiveszőben van, mert gyermekeink nem imádkoznak, és nem követik az evangéliumot. Én azért jövök, hogy újra megtaláljátok az igazságot, amely az Egyháznak lett nyilatkoztatva. Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy az Egyházra már nincs szükség. Nektek szükségetek van a szentségekre, hogy Szent Fiammal együtt maradhassatok. Szívetekben őrizzétek meg az igazságot, és küzdjetek érte, mert a mai idő, a harc ideje! Ha nem imádkoztok, a hit krízise egyre mélyebb lesz. Így teret nyer a gonoszság, végül pedig hatalomra jut az Antikrisztus. Akkor jön egy olyan egyházüldözés, amely még sohasem volt. Sokat imádkozzatok, és legyetek az igazság tanúi. Az igazság tesz szabaddá titeket! Szent Fiam az Igazság. Ő tesz minden titok örököseivé titeket. Virrasszatok és imádkozzatok drága kicsinyei a világosságnak. Így nevezlek titeket, hogy Szent Fiam fényét elvigyétek a világba és az Egyházba, amelyet sötét felhők árnyékolnak be. Isten hívott benneteket hogy általatok Szeplőtelen Szívem diadala bennetek  és az egész teremtett világban megvalósuljon. Megáldalak titeket. Halljátok fogadjátok el az Én szavaimat! Ezek igazságok, és a világosságot hozzák  nektek, amely bátorsággal és bizalommal tölti el szíveteket.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Megáldom a világosság minden gyermekét, és az Anyaszentegyházat.
                                        Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

90. Üzenet.

1998. február. 7.
Az Ember:
“Egy szép szivárványt látok az égen, középen van egy fénykereszt, e mögött pedig egy fabárka. Egy út vezet a bárkához, amelyen sok ember megy. Egyesek belépnek a bárkába. Az út mindkét oldalán egy-egy Angyal áll, és a bárkára mutat. Most Angyalok jelennek meg az égen és ezt mondják.”
Szent Angyalok:
” Halljad ember, és mondjad el minden embertársadnak, hogy az idő már elérkezett. A világosság fiai erősödjenek meg a hitben, és hagyják, hogy a Szeplőtelen Szív vezesse őket, mert Ő a védett helyre vezeti majd gyermekeit.
Legyetek bátrak, és telve reménységgel! Lépjetek be a sivatagba, hogy isteni Mesteretekkel az egyesülésetek tökéletes legyen! Dicsőítsétek az Istent, és köszönjétek meg a jóságát, mert rövidesen megszólal a hét mennydörgés, és Isten lepecsételt titka beteljesül. Az Egyház üldözésének az órája üt. Értsétek meg, amit a Lélek a közösségnek mond, és erősítsétek egymást! Uram, Te a Seregek Istene mily hatalmas Vagy, és mérhetetlen a Te jóságod, mert kinyilvánítod a Te szolgádnak az idők titkait, és meghívod mindazokat, akik Neked szolgálnak, és szavaidról tanúságot tesznek.
Szentek a Te szavaid és parancsaid. Te Vagy az Igazság , és igazságot szolgáltatsz teremtményeidnek. Ó Szentséges Óra, amelyben az Örök Ige győzelmének a titka beteljesedik! Halljad ember, és ismételd velem: Megtörtént-megtörtént-megtörtént!”( Jel. 16.17.)
Az Ember:
” Ebben a pillanatban megjelenik az Istenanya, a Szent Angyalok körülveszik Őt. Fehér ruhát, és kék köpenyt visel. Fejét pedig arany korona díszíti. Kezében rózsafűzért és egy kormánypálcát tart. Kérem a jelet, és az meg is jön. Az Istenanya ránk tekint, és megáld.”
 Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves imádságra összegyűlt gyermekeim. Kis gyermekem,és gyermekeim az Egyházban.
Köszöntelek titeket, Szívemre ölellek mindannyiótokat, és megáldalak: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Örülök, hogy kitartotok az imádságban. Ez megerősít titeket és bátorságot ad, mert a mai nehéz idők sok áldozatot és odaadást követelnek. Ti most egy nehéz időben éltek. Oly sok figyelmeztetést intéztem már hozzátok. Ti nem vagytok egyedül, mert Szent Fiam az Ő Egyházát soha el nem hagyja. A golgotai idő szakad most rátok, mert az emberek eltávolodtak az Istentől. Ő nem szűnik meg figyelmeztetni. Az Egyház olyan veszélyben van, mint korábban soha. A szent hit gyermekeink szívében mindinkább kiveszőben van. Ezért olyan szomorú ez az idő. Ezért üt az igazságosság órája. Tudjátok viszont azt is,hogy az Egyház föltámadásának az órája is közeledik.
Minden megújul, és eltelik Szentlélekkel. Ezáltal fog az Én Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni.Ne legyetek szomorúak, hanem készüljetek fel a cselekvésre, mert az Egyház vár a ti tanúságtételetekre. Ebben a harcban nem vagytok , mert Isten Angyalai veletek vannak. Ők biztos, védett helyre vezetnek titeket.
Figyeljétek a jeleket, amelyeket adunk nektek, és lássátok, hogy milyen komoly az idő. Rövidesen egy háborúba keverednek a népek.Zűrzavar fog uralkodni a világban. Az Egyházat üldözni fogják. Ez az az óra, amelyben a Titokzatos Test,—amelyhez ti is tartoztok— a keresztre lesz szögezve.
Ne féljetek, hanem legyetek bátrak, az igazság megvallásában! Kövessétek az Én Isteni Fiamat,és maradjatok hűek az evangéliumhoz, így biztosan nem vesztek el! A sátán kísértésbe visz majd titeket, és mindent megtesz, hogy elszakítson Szent Fiamtól. Az ő cselekvésének az ideje nagyon rövid. Legyetek okosak, mert a sátán hatalmat kapott, hogy az embereket üldözze! Legyetek szilárdak az imádságban, és erősek a hitben! Tudjátok,hogy Én nagyon szeretlek benneteket, és mindannyiótokért nagyon aggódom. A sátán harca a jó ellen,ez egy harc a ti lelketekért. Ő tudja a ti gyengéiteket, tudja, hogy mennyire ragaszkodtok a földi dolgokhoz. Mondjatok le az anyagiasság vágyáról, a test kívánságairól és gondoskodjatok arról, ami a lelketeket erősíti! Ez a megmenekülésnek és a megszentelődésnek az útja. A győzelem Szent Fiam keresztjében van, és az út az Én Szeplőtelen Szívemen át vezet. Benne találtok védelmet és nyugalmat. Ott nem ér el benneteket a gonosz. Ott biztonságba lesztek.
Megáldom a világosság minden gyermekét, és küldök egy külön áldást az Anyaszentegyháznak, hogy mindannyian megerősödjetek az igazságban. Védelmezzétek az igazságot, és imádkozzatok azokért, akik még nem követték az Én hívásomat, hogy megnyissák szívüket az Isten szeretetének a hatására. Szeretlek titeket, és köszönöm imáitokat, hűségeteket, és mindent köszönök, amit az Én Isteni Fiamért, és Énérettem tettetek.
Kedves itt összegyűlt gyermekeim! Szeretetem különleges áldását küldöm nektek. Maradjatok hűségesek Szent Fiamhoz, és az Ő tanításához. Növekedjetek az igazságban, és az igazságosságban, mert az idő sürget! Ne féljetek semmitől, mert Én veletek vagyok! Legyetek egyek és hallgassatok szavaimra, mert azok igazak, és fényt gyújtanak nektek, amely a Szentlélektől származik.
Megáldalak benneteket szeretett gyermekeim: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                        Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
91. Üzenet.
1998. február 13.
A Titkos értelmű Rózsa napja.
Az Ember:
“Egy erős fény jelenik meg. Ebben látom az Istenanyát, mint a részvét és az Irgalmasság Anyját. Fehér ruhát, és kék köpenyt visel. Karjait kitárja, nyakán egy csípőig érő fehér sál van. Az Istenanya keblén az Ő Szeplőtelen Szíve látszik. Egy kék gömbön áll, amelyet fény övez.
Az Istenanya mellett egy Angyal áll, akinek a kezében egyszéles szalag van. Ezek a szavak állnak a szalagon:”ÜDVÖZLÉGY ÚRNŐ”. Magasan az égen megjelenik a fénykereszt. Benne Angyalok állnak, és énekelnek. Közben az adott jel is megjelenik.”
Szent Angyalok:
” Az Ég és Föld Úrnője
elvezeti gyermekeit a pusztába.
Ő a Napba öltözött Asszony,
és a Négysarkú Oltár.
Az Ő hangja, a remény lehelete
 és az Ő Szívének a szeretete illatozik, mint egy égi virág
 a szél susogásában.
Mi meghajolunk előtted, Mária,
és elhozzuk Neked dicsőítésünket és szeretetünket.
Te Királynő Vagy, és Anya.
A Te Szíveden át, egy új hajnal sugárzik,
amely betölti a teremtett világot új erővel,
és elhozza a győzelem ragyogását.
Egészen szép Vagy ó Mária, Te a Szentlélek Jegyese!
Tebenned van az újjászületés,és a feltámadás reménye.
Te Vagy a teremtés Koronája, és a híd,
amely az embereket összeköti Megváltójukkal.
Köszöntünk Téged Mária!”
az Ember:
” Az Istenanya rám tekint és mutatja a rózsafűzérét. Ránk mosolyog és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves előttem térdelő gyermekeim, köszöntelek benneteket, és az egész világon élő gyermekeimet. Szívem szeretetével jövök hozzátok, hogy erősítést és bátorítást nyerjetek. Azt tudjátok, hogy szeretlek titeket, és veletek vagyok: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Legyetek éberek, és okosak és erősek a hitben. Ez az idő áldozatokat kíván tőletek, és nagyon mély hitet. Tekintsetek Fiam keresztjére, és erősödjetek meg az Ő édességével, amely megtölti majd a szíveteket. Imádkozzatok sokat, mert az Apokalipszis szemetek előtt teljesedik be.
Az Egyház ellensége tiltakozik a Mi helyettesünk ellen, és meg fog tenni mindent hogy őt eltávolítsa. Ők már említették azt, akit Mi, mint hamis prófétát jeleztük. Ő Szent Péter trónjára fog ülni. Gyermekeim közül sokaknak valószínűtlennek tűnnek ezek a szavak. Rövidesen megtudjátok, hogy Isten az Igazság, és az Igazságosság. Csak azok fogják a biztos menedékhelyet megtalálni, akik kitartanak a világosság mellett.
Tudjátok, hogy az Angyal az Eufrátesznél hónapra, napra, órára készen áll, mert elérkezett az ő ideje. A bukott angyal, a pusztítás angyala is fölemelte fejét azért,hogy az ember az ő bensőjében meghallja az ő nevét. Úgy hívják, hogy Abaddon!( jel.9,11.) Igazságtalanságot, és nyomort hoz a Földre.
Tudjátok,hogy ez még nem a vég, mert Isten az Ő Angyalaival beavatkozik a harcba, hogy megmentse az örökségét, és mindazokat, akik Neki hűségesen szolgálnak! Értsétek meg, hogy a pusztába vonulás ideje részetekre a menedék és a próba ideje! Én megmondtam nektek, hogy a KÉTIDŐ elkezdődött, amelyben a jövendölések beteljesülnek. Az Anyaszentegyház  találkozik Vőlegényével a Golgotán, és vele együtt lesz keresztre szegezve.
Ne féljetek! Jön a mennyei szentek örömének az ideje. Ti szentségre lettetek meghívva. Tartsatok ki világosságban! Szent Fiam arra hívott, hogy a győzelem ragyogásában világítsatok az Én Szeplőtelen Szívemmel együtt. Ne legyetek félénkek, hanem bátrak, mert aminek jönnie kell az el fog jönni! Most van a próbatétel ideje. Szemléljétek az Isten kinyilatkoztatását, mert az az emberiségre és az Egyházra vonatkozik. A Jelek, amelyeket adunk, legyenek igazolások részetekre. Tekintsetek az égre, és olvassátok le az idők jeleit. Csak bölcsességre van szükségetek, hogy azokat megértsétek. Ti megkapjátok azt az  Isten szavaiban, és a kinyilatkoztatásokban, amelyeket az Egyház fog kapni. A ti győzelmetek közel van, és mindazoké, akik követik az igazságot.
Gyermekem! Te hallottál a hét királyról:” Öt elesett, egy most uralkodik, egy pedig majd jön, de csak rövid ideig fog uralkodni.(Jel.17,10.)
Tudod, hogy most annak az ideje van, hogy az ellenséges ideológiák egyesülnek, hogy a vadállat útját szabaddá tegyék. A sátán, minden titkos társaságot összevon, hogy a vadállat ellenőrzése alatt világkormányt hozzon létre. Rövidesen halljátok, egy fegyveres konfliktus alatt , hogy a bankokat összevonják. Minden elő van készítve, hogy a világellenőrzés létre jöjjön. Mindazok, akik a kezüket Isteni Fiam vérével beszennyezték, egy összejövetelt tartanak Sion hegyén, és a vadállatot, mint Messiást kiáltják ki.
Ne kételkedj az Én szavaimban, hanem higgyél! Én segíteni akarok nektek,hogy tudjátok milyen komoly az idő,amelyben éltek. Imádkozzatok sokat az üldözöttekért! Hozzatok áldozatot a bűnösökért! Amit tesztek, azt Isten  nagyobb dicsőségére tegyétek. Ő az idők Ura. A jövendölések Isten akarata szerint fognak megtörténni, hogy eljöhessen a Menyegző Napja. A világosság a sötétségben világít. A világosságban fogjátok az igazság feltámadását feltalálni. Harcoljatok a gonosz ellen! Védjétek meg az igazságot, és hirdessétek azt! Az igazság szabaddá tesz benneteket. Ne féljetek! Nyissátok ki szemeteket és fületeket. Imádkozzatok, bízzatok, és ne veszítsétek el a lelketeket!
Szeretlek kedves gyermekeim, és megáldalak benneteket: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Mivel a pusztába már beléptetek, meg lesztek vizsgálva. Tartsatok ki az imádságban! Rövidesen már nem jövök az üzeneteimmel. Jön a sötétség órája. Én soha nem foglak elhagyni titeket. Fogadjátok áldásomat! Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                          Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Abaddon 1.) A démonok királya, a Pusztító. Egyéb nevei: a Mélység Királya; a Verem Királya.  2.)A Sáskák Vezére.  3.) A hetedik hierarchia démonjainak vezére. Szent János e néven nevezte a Sáskák Királyát. Időnként pusztító angyalként ábrázolják.  4.)Gigantikus, fekete lény, a testét pörgő kerekek borítják. Feladata, rangja ismeretlen. A kezében tartott, forgó kerékből macskadémonok ugranak elő.  5.) A Pokol egyik angyala (kereszténység). A név eredete a héber „abad”, végzet szó. A Végzet Angyala, az Alvilág, a Pokol megszemélyesítője. Ő irányítja a Pokolból felemelkedő sáskák hadait.  Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. (Jel. 9:12.) 6.) A Pusztítás Angyala. A név a héber „rombol, pusztít” szóból ered. Abaddon a „pusztítás helye”; ilyen értelemben a szó jelentése megegyezik a „Sheol”-lal, vagy a „pokol”-lal. Lásd: Péld.15:11; Péld. 27:20; Jób 26:6. Egy bizonyos helyen megszemélyesítik, hall és beszél: A pokol és a halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel! (Jób 28:22.) A Jelenések könyvében Abaddon már a mélység angyala: Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. (Jel. 9:11.) A szakértők többsége azt állítja, hogy Abaddon inkább egy bizonyos hely, s nem egy entitás, Mathers azonban a Salamon király kulcsában kifejti, hogy Abaddon az Úr egyik neve.


92. Üzenet.

1998. február 25.
Az Ember:
” A kápolnában egy fény jelenik meg, amely a Szentségmutatóból  árad. Ez úgy néz ki, mintha a Szentségmutató égne. A Szentségmutató mellett áll egy Angyal, arany csészével a kezében. A csésze tűzzel van tele. Az Angyal rám tekint és mondja:”Adsum”( Itt vagyok). A Szentségmutatóból kijön egy fénysugár, ez a sugár az Oltáriszekrényig terjed. Rajta áll az Üdvözítő fehér ruhában. Kezein és lábain látom a Szent Sebeket. Sok Angyal jelenik meg az égen, és énekelnek.”
Szent Angyalok:
” Ti, a Földnek lakói,
hajtsátok meg fejeteket az Úr előtt.
A dicsőség felhőin érkezik.
Teljetek el alázattal, és
készítsétek az Úr útját.
Már jön az Ő dicsőségének napja,
és fénye átöleli a Földet.
Nos a ti munkátok ideje elérkezett.
Amikor elvetitek a gabonát,
nem várjátok meg míg az termést hoz?
Így nyílnak meg most a lepecsételt könyvek.
Így nyílik meg az Ige előttetek,
melyet nem ajkatokkal,
hanem szívetekkel olvassatok.
Jön az Úr a jutalommal mindazoknak,
akik Hozzá hűek maradtak.
A süketek is meghallják a könyv szavait,
és a vakok szeme megszabadul a sötétségtől.
Az alázatosak örvendezni fognak az Úrban,
Jessze sarja a népek közepén áll majd.
Mindenki elismeri Őt, mint egyedüli Pásztort.
Dicsőítünk Téged ó Urunk, Te prófétákat küldesz,
hogy a Te igazadat megszilárdítsák.
Dicsőítjük a Fiút,
Aki tekintetével betölti a teremtett világot.
Az Ő Vére az Örök Szövetség Vére.
Az emberiség a tisztulás napján az Ő kelyhét fogja inni.
Dicsőítünk Téged Szentlélek, Aki az Egyházat erősíted,
és az idők végén az emberiséget az igazságosság
és a szeretet tüzében átalakítod.
Így szól az Úr: ” Ember hajtsd meg a fejedet,
és úgy fogadjad a hamut, mint semmiséged jelét.”
Énekelj velünk, és szíved megtelik örömmel:
” Jó dolog az Urat dicsérni, Nevednek ó fölséges éneket zengeni.”( Zsolt. 92,2)
Az Ember:
” A Szent Angyalok szárnyaikkal elfedik az arcukat. Megjön a jel. A Megváltó fölemeli a kezét, és én észre veszem, hogyan sugárzik a fény a Sebeiből. Az Úr megáld minket.”
Az Úr:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves pap fiam, Jegyesemnek, az Egyháznak itt egybegyűlt gyermekei!
Köszöntelek  benneteket az Én Sebeim által. Ti vagytok az Én örökségem. Rövidesen jövök, hogy elhozzalak titeket, megjutalmazva mindenkit tettei szerint. Ez a nap már közeledik. Az igazságosság büntetést követel. Ti az Én Testemhez tartoztok, ezért viseljétek az Én keresztemet!  Ez a ti, és az Egyház megszentelésére szolgál. Viseljétek a kereszteteket vele egyesülve. Testvéreiteknek szükségük van a segítségetekre, nekem pedig szükségem van részvételetekre a Vérrel kötött Szerződésben, amelyet Én veletek kötöttem. Ez a Szerződés minden megkereszteltre vonatkozik. Tudjátok, hogy az Egyház a kereszten megéli az ő agóniáját! De csak így lehet velem kapcsolatban. Ez az út mindegyikőtök részére, aki  az örök életet el akarja érni.
A ti életetek a Földön nagyon fontos.Hasznosítsátok, és haladjatok az Én utamon előre. Ti a pusztában vagytok, hogy a szavak által megerősödjetek, és hittel és szeretettel teljetek el. Így túlélitek a nehéz időket, és megtaláljátok a menedékhelyet. Ezek a szavak igazak. Akinek füle van, hallja meg. A sok próféta ellenére az emberi értelem nem világos.
Közeledik a hallgatás ideje. Szavak helyett, mennydörgések jönnek az égből. A természet fog az emberhez beszélni. A próféták elnémulnak. Én hangos szóval fogok beszélni. Ismerem cselekedeteiteket, legyetek bátrak és készek a küzdelemre!
Megáldalak titeket kedves gyermekeim. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”
Az Ember:
” Utunk megáld minket. Az áldással fémnyilak jönnek, és az Oltárra hullnak. Az Oltár mellett megjelenik az Istenanya, úgy van öltözve, mint a Szeplőtelen Fogantatás, imára kulcsolja a kezét, amin egy fehér rózsafűzér van.
Az Istenanya:
” Az Atya , a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Drága földi gyermekeim, kedves, itt a kápolnában összegyűlt gyermekeim, kedves pap fia Szívemnek, és te kicsi gyermekem!
Szeretetemmel köszöntelek benneteket, és áldásomat küldöm, hogy  megerősítse szíveteket. Ma szeretném figyelmeteket Isteni  Fiam szavaira irányítani. Ő a Szeretet, és a Szeretet kér, követel!
Az emberiség föladta az igazságot. Most az igazságosság ítéletet követel. Az Apokalipszis szemetek láttán teljesül be. Ezek a szavak jelentőséget nyernek, mert elérkezett az idő, hogy megoldja a pecsétet. Az Angyalok kezdik teljesíteni a mostanáig elrejtett feladataikat. A természet ereje Istennek van alárendelve. A természet fellázad bűneitek ellen. A teremtés már nem tudja elviselni a bűnök tömegét.
Megszűntetek a tökéletességre törekedni. Ti már nem akartok szentek lenni, mert már eltévedtetek a sötétségben. Szeretetetek és odaadástok legyen tökéletes, mint az Isten szeretete tökéletes. Szent Fiam Vére által, és az Ő kegyelme révén, béküljetek ki. Tőletek függ, hogy elfogadjátok-e az örök életet. Ezt azért mondom nektek, hogy figyelemmel szemléljétek Fiam szavait. Én veletek vagyok, és várom a válaszotokat. Már nem sok idő van hátra. Közeledik a pillanat, amikor beteljesedik az igazság. Ne mondjátok, hogy nem tudtátok. Elég időtök volt, hogy megértsétek a jeleket és a szavakat. Én minden eseményben veletek vagyok. Szívem védelmezni fog benneteket, amint ezt Fatimában már megmondtam.
Megáldalak benneteket drága gyermekeim, és téged kedves pap fiam:
 Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                             Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
84. Üzenet.1998. január.1.
Az Ember:
” Megnyílik az ég világos fényben. Két Angyal áll a fényben. Magasra emelt kardokkal a kezükben. Látom a fénykeresztet az égen, benne megjelenik az Istenanya, karján a Gyermek Jézussal. Több Angyal jön még, akik egy Himnuszt énekelnek. Kérem a jelet, és az megjön:”
Szent Angyalok:
“Égi Királynő Szent Istenszülő, Te Vagy a Társmegváltó és a Teremtés Anyja. Dicsőítünk és áldunk Téged, Te áldott Új Éva , Akibe Isten a megtestesülés titkát helyezte. Te Vagy az a Virág, amelynek az illata enyhülést nyújt sok léleknek. Te átsugárzod az egész világmindenséget. A Te Isteni Fiad, lábaid elé helyezte az egész teremtett világot, amikor Te az Ő kezéből a Dicsőséged Koronáját megkaptad.
Sok titkot rejtesz Te magadban. Mily csodálatos a Te Szeplőtelen Szíved, amely rövidesen a győzelem fényében fog tündökölni. Te a szivárvány legszebb színeivel díszített szépséges virág. Előtted állunk és meghajlunk a teremtmények nevében. Így köszöntünk Téged.”
Az Ember:
” Az égen megjelenik Szent Mihály Főangyal. Az Istenanya megáld minket. Mellén látom az Ő Szeplőtelen Szívét, amelyből csodaszép sugarak törnek elő, és a mi szívünkre hullanak.”
Az Istenanya:
“Az Atya,a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekeim az Anyaszentegyházban, a világosság fiai, kis gyermekem, te a Szeplőtelen Szívem kis prófétája, köszöntelek mindannyiótokat, és a Szívemre ölellek, amely részetekre mindig nyitva áll. Elhoztam nektek a szeretetet és a reményt, amely elvezet titeket  az igazság felismeréséhez. Tudjátok, hogy Én veletek vagyok, és állandóan őrködöm gyermekeim fölött.Közeledtek a nagy eseményekhez. Ezért legyetek erősek a hitben. Bátorságotoknak a hitből kell kifejlődnie. Gondoljatok arra,hogy a földi zarándok utatokon egyetlen reményetek az Én Isteni Fiam! Ő biztosítja részetekre a győzelmet. Az Ég a ti célotok,nem pedig a földi élet! Ezért biztatlak titeket, hogy az örök dolgokra figyeljetek. A hazugság és a sötétség fejedelme újra és újra kísért benneteket. Ő ég az irántatok való gyűlölettől. Az ő sorsa már eldőlt, és azt akarja, hogy ti is részt vegyetek az ő gyűlölködésében. Ellenfeletek nagyon intelligens. Itt van az idő, amikor a világnak megmutatja az arcát. Belopakodott a kormányokba és az Egyházba. Azt szeretné, hogy átvegye az ellenőrzést az egész emberiség felett. Minden eszközt felhasznál, hogy mindent megkötözzön. Olvassátok el a Jelenések Könyvét, és megértitek, hogy ez az idő elérkezett.
Én figyelmeztetlek titeket. Üzeneteim az egész emberiségnek szólnak az egész Földön. Ezek mindenkinek szóló figyelmeztetések, mert az emberek válaszút előtt állnak, az Isten mellett, vagy ellene. Figyelmeztetlek titeket azokra a szavakra, amelyeket Isten korábban az Ő prófétái által közölt, hogy ezt az időt megértsétek, és ne mosolyogjatok rajta. Olyan sok jelet kaptok, amelyek mind ezekre az időkre utalnak. Legyetek okosak, és éberek! Éljetek az evangéliumok szerint, és akkor meg fogjátok ismerni az igazságot és a jóságot! Így megérthetitek, hogy mennyire szükségem van a ti segítségetekre, a lelkek megmentéséhez. Ti szabad akaratot kaptatok, de csak akkor tudtok magatokon segíteni, ha az Én, és az Isteni Fiam meghívására válaszoltok. Én gyakran figyelmeztetlek benneteket, de ti nem veszitek komolyan az Én szeretetből fakadó szavaimat. Ezért nem tudom most, amikor az óra ütött, Fiam kezét visszatartani. Ez az idő elhozza az emberiségnek az igazságosságot.Hallgassatok az Én utolsó szavaimra, amelyeket a világhoz intézek! Alázattal és hálával fogadjátok el azokat!
Drága gyermekeim, megkezdtetek egy évet, amely a világot nagy sötétségbe és erőszakba viszi. Az Antikrisztus ideje rátok szakadt. A technikai vívmányok által akar ő benneteket megbilincselni. Elhiteti, hogy az életet élvezni kell. Így elrabolja az időtöket, hogy ne tudjatok az Istenre gondolni. Ravaszul megpróbálja elvenni az időt az imádságtól. Belopta magát a kolostorokba és a szerzetes házakba. A felebaráti szeretet ürügye alatt próbálja a szerzetesek figyelmét az Istentől elterelni. Bebeszéli a szerzeteseknek, hogy ne viseljék a rendi ruhájukat, mert így közelebb jutnak az emberekhez.. Milyen kevés az utánpótlás a szerzetesházakban.Sokan, akik  egyszer követték a meghívást, levetették a lelki ruhájukat. Nem találnak időt, hogy Istent imádják, és Neki minden jót megköszönjenek.Látjátok, hogy milyen ravasz a sátán! Az ember mindenféle nemzetközi segélyről beszél, ahelyett, hogy megmondaná, hogy béke és nyugalom csak Istenben található.
Gyermekeim legyetek éberek! Az Egyház alapjai vannak veszélyben. Mert csak kevesen imádkoznak és engesztelnek. Azért kérlek titeket, kövessétek az Én hívásomat! Imádkozzatok, mert még nagyon sokat megmenthettek! Ha imádkoztok, Isten a ti  segítségetekre siet. Ő meghallgatja imáitokat. Nem vagytok egyedül! Határozzátok el magatokat! Szomorú a Szívem, amikor ezekről kell beszélnem. Tudjátok meg, Én a reményt és a segítséget hozom nektek. Szilárdan higgyetek Fiam szavainak, és kövessétek azokat! Ő a ti Utatok és Életetek.Hagyjátok, hogy vezessen, egymásnak pedig szolgáljatok szeretettel! A szeretet elvezet titeket Istenhez. A győzelem, ami az igazságból jön, az Én Szeplőtelen Szívemben van. Nem akarlak ijesztgetni titeket. Én a világról beszélek, azért, hogy az Én szavaimat, Szent Fiamét, és mindazokét a prófétákét, akiket Isten a világba küld, komolyan  vegyétek. Ti ne féljetek drága gyermekeim!
Mindannyiótokat megáldlak és elküldöm szeretetemet, hogy megerősödjetek. Gondoljátok át szavaimat!
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

85. Üzenet.
Szűz Mária Szívének engesztelő szombatja.
Az Ember:
” Magasan az égen,megjelenik egy fénykereszt, amelyen Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve látható. A kereszt fényében áll az Üdvözítő a Legszentebb Anyával. Mögöttük számtalan Angyal, kezükben pálmaágakkal. Kérem a jelet, és az megérkezik.”
A Szent Angyalok:
” Boldog az a nap, amelyen megjelenik majd az Úr dicsősége. Boldog mindaz, aki arra előkészül és az igazság oldalán áll. az idő az igazságossággal fejeződik be, és rövidesen megjelenik a megváltás jele, amely megvilágítja a sötétséget. Ez sugárzik majd minden nép felett. Hallgassatok az Édesanyátok szavára, Aki megjelenik, hogy köpenye alá gyűjtse gyermekeit. Ő a Napba Öltözött Asszony, Aki fenséges. A Király Jegyese elé jön, hogy fogadja Őt. Boldog Vagy Asszony, mert Tebeléd rejtette Isten, az Ő bölcsességét. Te az emberiség drága kincse Vagy. A Te feladatod az anyaságoddal nem fejeződött be, hanem kiterjed az  egész emberiségre. Tekints gyermekeidre, akik a keresztnél a teremtés óta a megjövendölt győzelem napjára várnak. Dicsőítünk Téged Mária.”
Az Ember:
” Az Üdvözítő rám tekint, és áldásra emeli kezét.”
Üdvözítőnk:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretett gyermekeim, Szent Sebeimben köszöntelek benneteket. Köszöntelek titeket ezekben az időkben, amelyekben a jövendölések beteljesülnek. Mindannyiótokat köszöntelek, akiket meghívtalak a szőlőmbe. Arra biztatlak, hogy tartsatok ki, mert jön a szabadulás órája.
Szeretett gyermekeim. Ma a szeretet üzenetével jövök, amely mindenkinek szól, aki megérti ezt az időt és keresi az igazságot, hogy benne szabad legyen. Gondoljatok arra, hogy Én az Édesanyámmal közöttetek vagyunk, és soha el nem hagyunk. Szeretetem elér minden gyermekemet. Senki se érezze, hogy Én elhagytam. Tudjátok-e, hogy a próbatétel ideje üt rövidesen? Ezért figyelmeztetlek benneteket, hogy legyetek okosak és a hit fényében ismerjétek föl, az idők jeleit, amelyeket küldök. Itt az ideje, hogy felismerjétek, amiket küldök. Őszinte tanúságtételt várunk tőletek. Ne féljetek, hanem hirdessétek a reményt! Ne adjatok helyet a kételkedésnek! A jelen idők nehézségeire hittel, bizalommal és imádsággal válaszoljatok! Sok áldozatot kell hoznotok. El kell jönnie ennek az időnek, hogy beteljesüljenek a jövendölések. Én gyakran figyelmeztettem apostolaimat is, hogy ne kételkedjenek, hanem bátran haladjanak előre. Ezért szólítalak fel titeket, tekintsetek a keresztre. A kereszt megerősít és bátorít titeket.
Kedves gyermekeim, mi nem azért adjuk nektek az üzeneteket, hogy féljetek, hanem hogy reményt ébresszünk szívetekben. Így éberek tudtok lenni, és küzdötök az egyre növekvő gonoszság ellen. Édesanyám megmutatja nektek az utat, melyen járjatok, nehogy legyőzzön a gonosz. Ne legyetek közömbösek szavaival szemben, mert azok a szeretet Igéi. Mi azt akarjuk megmutatni nektek,ami jó, és ami Istentől való. Aki kitart,az megerősödik, és részt vesz majd az átalakulásban, amely az egész világot átfogja. Ne legyetek szomorúak és félősek, hanem örüljetek az Én keresztemben! Az megszabadít titeket, és a feltámadás fényében fogtok ragyogni. Tartsatok ki az imádságban, és egyesüljetek az igazságban! Én veletek Vagyok minden nap a világ végéig!
                                     Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Az Ember:
” Urunk rátekint az Istenanyára. Ő teljes fényben ragyog. Az Istenanya megáld, és imára kulcsolja kezét.”
 Az Istenanya:
“Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Legkedvesebb gyermekeim, kis gyermekem, Szeplőtelen Szívem prófétája, köszöntelek benneteket, és anyai Szívemre ölellek. Azt akarom, hogy halljátok Fiam szavát, Aki a ti örök boldogságotokat óhajtja. Ő a béke forrása és meg akar ajándékozni az Ő békéjével. Ti pedig kövessétek Őt, és az Ő szeretetét, s akkor meg fogjátok érteni az a békét, amely Tőle jön.
Az üzenetek rövidesen megszűnnek. Nagy bátorságra és bölcsességre lesz szükségetek. Olvassátok az Én utalásaimat, és minél jobban egyesüljetek az Anyaszentegyházban az Ő titokzatos szenvedéseiben. Az Egyháznak szüksége van a ti támogatásotokra, és áldozatkészségetekre, mert még több támadás fogja érni. Sok püspök eltávolodik a pápától és kritizálja az ő állásfoglalását. Tudjátok, hogy ő az Én Szent Fiam helyettese, és az igazságot hirdeti, ő tudatában van a helyzetnek. Az ellenség el akarja őt távolítani a Vatikánból. Csak a kedvező alkalomra vár, amikor az Antikrisztus elkezdhet dolgozni.Legyetek ti is ennek tudatában, és imádkozzatok sokat. Minden megpróbáltatás ellenére legyetek a hitnek és a hivatásotoknak igaz tanúi! A győzelem azt illeti, aki nem veszíti el a bátorságát. Az Anyaszentegyház ebből nagy győzelmet nyer. Ezt a vértanúk vére által kapja. Minden bűnös dologtól megtisztul és megszabadul. Az Egyház a föltámadás fényében fog ragyogni, és az emberiség megéri az Új Pünkösdöt, amely az Én Szeplőtelen Szívem győzelmével kezdődik.
Ne legyetek szomorúak ezeknek a dolgoknak a várásában, mert ezek mindenképpen bekövetkeznek! De legyetek fölkészülve rájuk! Oda kell fényt és örömet vinnetek, ahol sötétség uralkodik. Óvjátok meg országaitokat az örök ellenségtől! Védjétek meg családotokat, nehogy elvesszenek! Imáitokkal segítsétek az Egyházat és legyetek tudatában, hogy ti vagytok a Földön vándorló Egyház! Az imának a fényében lángoljon a szívetek, amíg a világ egyre mélyebbre süllyed a sötétségbe. Valósítsátok meg Szent Fiam szavait az életetekben! Megerősítést kaptok, és megtaláljátok az igazságot, amely szabaddá tesz benneteket. Megáldalak titeket szeretett gyermekeim, kövessétek az Én felhívásomat! Megszakítás nélkül imádkozzatok, és mindent helyezzetek Isten kezébe.
                            Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                             Dicsértessék a Jézus Krisztus!”


86. Üzenet.

1998. január 6.
Urunk megjelenésének az ünnepe.
Az Ember:
” Egy hegy jelenik meg a kápolnában. Azon áll a fénykereszt. Az égből Szent Angyalok jönnek, és körülveszik a hegyet. Most egy aranykulcsot látok az égen. Nem tudom, hogy mit jelent az. Egy világos sugárzó fény jön a fénykeresztből, és betölti a kápolnát. Ebben a fényben  megjelenik Urunk teljes királyi fenségben. Fején arany koronát visel, fehér ruháját egy bíborvörös aranyszegélyű palást borítja. Kérem a jelet, és az megjön. Az Angyalok térdre borulnak Urunk előtt, szárnyuk pedig a hegyet érinti.”
Szent Angyalok:
“Légy üdvözölve Urunk és Királyunk!
Kinyilvánítottad magad, mint a világ Megváltóját.
Tieid közé jöttél,
de tieid nem fogadtak be.
Te valóban mindennek Ura és Királya Vagy.
Dicsőítünk és áldunk Téged.
Lábaidhoz helyezzük Himnuszunkat és dicsőítésünket.
Örökké hirdetjük fenségedet és nagyságodat,
Mindenható Urunk és Istenünk.
Te, mint Bárányt küldted Szent Fiadat a Földre,
Aki elveszi a világ bűneit.
Ő testet öltött a Szent Szűz ölén,
és kinyilvánította dicsőségét
Betlehem éjszakáján.
Jézus Te Király és Mester,
Műveid által kinyilatkoztattad magad.
Mindezek által dicsőítjük Szent Nevedet,
amely mindenek felett áll.
Hozsanna Dávid Fiának!
Meghajolunk Előtted, a teremtéssel együtt.
Hozzuk hódolatunkat és köszönetünket.
Mert Tiéd az uralom és
a hatalom örökkön örökké!
Tebenned, óh Uram lélegzik minden.
És minden a háromszemélyű egy Istenben él.
Te jöttél, hogy a világot megszabadítsad.
Te Vagy a kapu, amely az Atyához vezet, és
a fa, amely örökké virágzik.
Dicsőítünk Téged, Mennynek és Földnek Ura
és köszönünk mindent,
amit Te a teremtményeidért tettél.”
Az Ember:
“Egy az Angyalok közül, akik az Úr előtt térdelnek, azt mondja nekem.”
Szent Angyal:
“Ember, hajtsad meg alázattal a fejedet és hajoljál meg! Nyissad ki a szívedet ,és halljad, amit az Úr mond, Aki téged megerősít utadon.”
Az Ember:
” Jézus, a mi Urunk rám tekint, és ezt mondja.”
A mi Urunk Jézus:
” Ne félj ember, hanem halljad, amit neked mondok.Jövendöljél az Én nevemben, mert az idő elérkezett. Neked kinyilvánítom az Én Nevem jelentését azért, hogy te és mindazok, akik veled egy úzon haladnak a végsőkig kitartsatok. Adok neked fényt és erőt. Én azt akarom,hogy te megerősítsed a veszélyben levőket. Vigyél a kételkedőknek bátorságot, így erős lesz a te tanúbizonyságod. Erősítsed meg mindazt, amelynek Istenben erősnek
kell lenni! Szolgálj az Egyháznak, hogy tanúságot tegyenek az Egyházról. Te csak hamu vagy. De Én azt akarom, hogy kitűnjél. Az legyen a te örömed, hogy helyes tanúbizonyságot tégy.”
Az Ember:
” Urunk, Jézus ismét rám tekint, és megáld.”
A mi Urunk Jézus:
“Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Köszöntelek benneteket kedves gyermekeim és a fény gyermekei, akik itt összejöttetek és téged is kedves pap fiam.( Az imánál egy pap is jelen volt). Köszöntelek titeket a szeretet békéjével. Azért jövök hozzátok, hogy békével ajándékozzalak meg. Kell, hogy a béke növekedjék szívetekben, mivel a megújult Földön láng lesz, amelyben sem fájdalom, sem könny nem lesz. Az idő, újrajövetelemig rövid. Közeledik az az óra, amikor meglátjátok eljönni az Emberfiát az ég felhőin. Most léptetek bele a legnehezebb időbe, amikor az igazságosság kopogtat az ajtóitokon. Ez egy boldog idő részetekre, mert a próbatétel által sokan megtisztulnak majd. Amikor jönnek az üldözések, amelyekről már oly gyakran beszéltünk, erősnek kell lennetek a hitben és a reményben. Ebben erősödtök meg az Én keresztem által, amelyben mindannyian részesültök. Ne féljetek! Ez az az út, amelyet kinyilvánítottam nektek.
 Az igazságosság ideje a kegyelem ideje is, mivel a napok lerövidülnek. Különben ki tudná elviselni azokat? A döntő ütközet ideje jön. Boldog mindaz, aki az Én nevemben jön,és védelmezi az igazságot, annak végső győzelméig. Most van a tanúságtételek ideje. Mindenütt tegyetek tanúságot, ahol csak szükséges.
Legyetek tanúim mindenek előtt az evangélium szerinti életetekkel. Tegyetek tanúságot az Egyház mellett,amelyben, mint Isten gyermekei egy tökéletes életre vagytok meghívva. A családok őrködjenek a szentség fölött. Én megáldom őket. Ültessétek el a családokban a szeretet  és az igazságosság magvait, és óvjátok meg azokat a szentségben. Ott próbál legtöbbször behatolni a sátán, hogy szétszakítsa azt, ami szent. A ti tanúságtételetek legyen tökéletes és igaz! Most éri el a sátán hatalmának csúcspontját. Nagyképűségében mindig magasabbra emelkedik. De az ő vége már nagyon közel van. Figyeljetek a 666-os számra! Ez arra az évre utal, amelyben az Antikrisztus megnyilvánul, aki a világot meg akarja bilincselni. Ha nem virrasztotok, és nem imádkoztok, elestek. Ravasz és alattomos cseleket használ, hogy megtévesszen titeket. Minden lehetőséget ki akar használni, hogy elszakítson benneteket az igazság forrásától. Ő tudja, hogy már nincsen sok ideje. Ezért készíti elő a döntő támadást.
Gyermekeim, figyeljétek az Én szavaimat és Édesanyám szavait! Ne mulasszatok el egyetlen napot se, mert az idő túl drága! Legyetek türelmesek tele reménnyel, mert Én rövidesen jönni fogok! Meg foglak ajándékozni titeket az Isten gyermekeinek a békéjével, és szabadságával.
Megáldalak mindannyiótokat, és szívemre ölellek.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”
Az Ember:
” Az Úr Jézus mellett megjelenik az Istenanya, hófehér öltözetben. Egy szép rózsafűzér van a kezében. Fejét aranykorona díszíti. Az Istenanya ránk tekint, és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves itt összegyűlt gyermekeim. Szívem kedves pap fia, és kedves kisfiam, köszöntelek titeket és köszönöm az imáitokat, amelyeket ebben a kápolnában mondotok, és mindazért , amit az Én Isteni Fiamért, és Énértem tesztek. Köszöntelek, mint az Én, és az Anyaszentegyház gyermekeit.
Tudjátok ,hogy az idő rendkívül komoly. Az imák nem elégségesek. Szükségesek a ti cselekedeteitek hogy megvalósuljon az Isten terve. Nem elég csak beszélni, hanem nektek, meg kell valósítanotok a szeretet cselekedeteit. Ekkor lesz élő a ti hitetek, és megtelik apostoli lelkülettel.
A működés megerősíti akaratotokat, és cselekedeteiteket. Most van a cselekvés ideje, a cselekvésé, amely által életetek és hitetek tanúságtétele bátrabb lesz. Tehát, ne csak mondjátok, hanem váltsátok tettekre szavaitokat. Ha így éltek, akkor megajándékoz és megerősít titeket a Szentlélek az Ő kegyelmével és adományaival.
Ne féljetek! Cselekvésre hívlak benneteket, valósítsátok meg minden részletében Isten akaratát. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Ne félj gyermekem, mert a te küldetésed ki fog bontakozni. Minden, ami történt téged igazol. A küldetés nagysága nem függ az üzenetektől, a jelektől, vagy csodáktól, hanem a szeretet cselekedeteinek kell azt alátámasztania. Ez a te utad, amely tovább fog fejlődni.
Megáldalak téged, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                  Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
87. Üzenet.1998. január 13. Szent Amadeus és Vidor
 Az Ember:
“Magasan az égen megjelenik a fénykereszt, amelyből a fénysugarak, mint a nyilak törnek elő, és  megvilágítják az egész világot. A kereszt fényében megjelenik Szent Mihály főangyal ruházata olyan, mint egy római katonáé. Fölemeli kardját, és körülveszi őt egy kék fény. Mellén egy pajzsot látok, az Istenanya képével. Szent Mihály mögött áll két Angyal arany csészével a kezében. A csészékben tűz lobog. A kereszt alatt megjelenik egy fekete állat, egy szörny, amelynek hét feje van. Ez az állat egy kígyóhoz hasonlít. Sok ember veszi körül a  szörnyet, és meghajolnak előtte. Hirtelen tüzet dobnak az Angyalok a szörnyre. A szörny elsüllyed a tűzben, a körülötte álló emberekkel együtt. Ahol a szörny volt, hirtelen egy nagyon szép Angyal áll, egy nyitott könyvvel a kezében, és ezt mondja:”
A Szent Angyal:
“A dicsőség nagy napja felragyogott, mivel a vadállatot legyőzték, és a tenger nincs többé(Jel. 21,1). A Föld lakói  összegyűlnek az Úr Szent Hegyén, hogy az új nap fölkeltét várják. A népek egyesülnek, hogy Pásztorukat köszöntsék. A népek között nem lesz többé szakadás, az Isten elküldi Fölkentjét, Aki egyesíti a népeket a Szent Városba.
Figyelemmel hallgasd ezeket a szavakat, mert ezek igazak! Az igazság tesz benneteket Isten gyermekeivé és Isten titkainak tanúivá. Nyissátok ki szemeteket és fületeket, és halljátok, ami rövidesen bekövetkezik: Az idő amiről beszélek Szent.
Mindazok, akik ebben az órában élnek, megtisztulnak a Bárány Vérében. Az Élet Könyvének pecsétje megnyílik. Tűz zuhan a Földre. Ez a tűz megtisztítja, és megújítja a Föld színét. Legyetek bátrak, telve, reménységgel!
Ember, írjad le mindazt, amit mondok neked! Hét város nyitja meg kapuit, és hét király emeli fel fejét a Bárány ellen. A szajha a hét halmon megnyitja a pofáját káromlásra, amit szétszór a négy égtáj felé.(Jel. 17.)
Áldott,aki az Úr nevében jön. Neki adja az Úr a mannát az égből és elvezeti őt a védett helyre. Ezt mondja az Úr. Amen. Amen.Amen.”
Az Ember:
“Szent Mihály Főangyal rám tekint és megáld. Én kérem a jelet, és az megjön.”
Szent Mihály Főangyal:
” Az Úr áldása legyen veletek!
Én Mihály, az Égi Seregek Fejedelme, felszólítok minden gyermekét Istennek, hogy boruljanak térdre! Elérkezett az idő, amelyben a vadállat az ő szándékait az Egyház, és a világ ellen nyilvánosan megmutatja. Legyetek éberek! Meneküljetek a Szeplőtelen Szív palástja alá, amelyet a templomban találtok meg. Védjétek meg az Egyház becsületét, amelyben Jézus Krisztus van jelen! Őrizzétek meg a hiteteket, amely veszélyben van a sötétség hatalmától. Amely mindig több zűrzavart okoz. A ti hitetek az igazságon alapszik. Őrizzétek meg a hiteteket, mert az vezet titeket a győzelemre. Ebben a harcban nem vagytok egyedül. Az ég mindazokkal van, akik a szeretet szavát követik. Azért nem vagytok egyedül, mert a Szent Angyalok őrködnek fölöttetek. Ne féljetek,hanem fogadjátok el ezeket a szavakat. Az Egyház a ti Édesanyátok is veletek van, és várja az imáitokat. Az igazság tüze rövidesen megérkezik a Földre, hogy a gonoszságot megsemmisítse, amelyet arra használ a sátán, hogy az embereket megbilincselje. Az igazságosság tüze a megtisztulást fogja jelenteni mindazoknak, akik a végsőkig kitartanak. Isten szeretetének a titka így fog beteljesülni. Higgyetek és küzdjetek, mert az idő elérkezett! Amen”
 Az Ember:
” Szent Mihály mellett megjelenik az Istenanya egy csillaggal. Egy hosszú rózsafűzér függ a karján. Ránk mosolyog, és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves földi gyermekeim, kisfiam,Szeplőtelen Szívem kis prófétája, köszöntelek benneteket és átölellek szeretetemmel, hogy megerősödjetek.
Kedveseim, ne féljetek az eljövendő napoktól. Legyen hit a szívetekben, és higgyetek azokért is, akik gyengék,a bűnösökért, akik ezt az időt arra kapták, hogy fölismerjék az igazságot. Tudjátok meg, hogy a sátán megkapta az ő idejét! Ez az idő most van itt. Most üt az Egyház Golgota-órája. Ez a mi szent helytartónk vértanúságának az órája.
Kedves gyermekeim, üldözések, betegségek, és szerencsétlenségek a jelei ennek az időnek. Ez az az idő, amikor a természet a szenvedésbe megy át. Irtózik a bűntől. Én megmondtam nektek, hogy megbetegszenek az állatok. Nemde szemetek előtt teljesülnek be az Én szavaim? Rövidesen éhség fog uralkodni a Földön, mert a termés vagy elrothad a sok esőtől, vagy tönkre megy a szárazságtól. Az élelmiszer mindig drágább lesz, mert az ellenség ellenőrzése alá kerül. Gyűjtsetek tartalék vizet és élelmiszert! Ne csodálkozzatok szavaimon, hanem hittel és tettekkel válaszoljatok azokra! Ez lesz a próbája a ti engedelmességeteknek. Gondoljatok arra, hogy Én veletek vagyok, és  segíteni akarok, nehogy alva találjon benneteket az igazságosság! Legyetek éberek, és hitetek szerint készek ezekre az eseményekre! Ez az év sok szomorúságot hoz, de ne essetek kétségbe, mert ez az óra hozza el az igazság föltámadását. Az Egyház a tisztelet fényében fog ragyogni, és minden megújul.
Ez az az idő, amelyről a próféták beszéltek. Semmitől se féljetek! Rövidesen diadalmaskodni fog az Én Szeplőtelen Szívem, és vele együtt mindazok, akik megmaradtak az igazságban.
Szeretlek benneteket gyermekeim, és szívből megáldalak szeretetemmel és együttérzésemmel.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                            Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

 

88. Üzenet.

1998. január 31. Don Bosco Szent János
Az Ember:
” Az égen egy széles szivárvány jelenik meg. A közepén látok egy fénykeresztet, az alatt pedig egy virágszőnyeget. A fénykereszt közepén az Istenanya áll, Szent Angyalokkal körülvéve. Az Istenanya mosolyog, fenséges a megjelenése. Kezében egy arany rózsafűzért tart. Az Angyalok a virágszőnyegre lépnek, meghajolnak, és elkezdenek énekelni. Ebben a pillanatban megérkezik a jel is.”
Szent Angyalok:
” Légy üdvözölve Mária, Te boldog Szűz.
Te dicsőséggel teljes égi virágszál.
Légy üdvözölve ,ó Mária.
Csodálatos illatod áthatja a világot.
Légy üdvözölve Te csodálatos Szűz,
Akit betölt a Szentlélek.
Légy üdvözölve Mária, Te az Isteni Megváltó Anyja,
Te vagy a Bárka, amelyben menedéket talál
az egész teremtett világ.
Te vagy a szeretet tengeri kikötője,
Aki megmenti az emberiséget a pusztulástól.
Benned találjuk azt a szeretetet,
amely szabaddá tesz minket.
Benned lakik a sebeket gyógyító Szentlélek.
A Te Neved az Isteni Megváltódra utal.
Szíved kitárja azt a kaput, amelyen át Őt megismerjük.
Meghajolunk előtted, ó Királynő,
és letesszük szeretetünk ajándékait a Te anyai lábadhoz.”
Az Ember:
” Az Istenanya mellén látom az Ő Szeplőtelen Szívét. Megnyílik a Szív, és benne ragyogó fénytől övezve egy Galamb. Az Istenanya rám tekint, és keresztet vet rám.”
Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Szeplőtelen Szívem kedves gyermeke, és ti az Anyaszentegyház kedves gyermekei.Szívem szeretetével köszöntelek benneteket. Szent Fiam szeretetével akarom  betölteni a ti szíveteket. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Ne féljetek kedves gyermekeim! Az Én Isteni Fiam veletek van, Én pedig közöttetek vagyok. Reménységgel akarom betölteni szíveteket,mert odaadás és az igaz hit él bennetek. Tudjátok, hogy üt az óra, és az idő elérkezett.Üzeneteim megszűnnek az egész világon.
Ez az egyik jel, hogy a vadállat órája itt van. Merítsetek bátorságot, és teljes reményben éljetek. Felszólítalak titeket: fogjátok a rózsafűzért és imádkozzatok! Térdeljetek le az Oltárszekrény elé, hogy megvigasztaljátok Szent Fiamat. Ő tirátok vár. Az Isten felé forduljatok. Ebbe az  irányba változzatok meg. Ez az Én tanácsom, amelyet már régóta közlök veletek. Most jön a beteljesedés ideje. Ha a felszólításomat nem követitek, az Angyalaim nem tudnak segíteni nektek. Túl gyengék lesztek arra, hogy az igazságot kövessétek.Kérjétek a Szentlelket, mert Ő meg fog erősíteni titeket ezekben a nehéz napokban. Ő a ti Vigasztalótok, az Ő fényében lesztek igazi lovagokká.
Én megmondom nektek,hogy most jön az emberiség megtisztulásának az órája. Ez a Szentlélek hatalma által fog történni. Az Ő hatására fog az emberiség az igazságosság tüzében megváltozni.Nyissátok meg a szíveteket, és gyűljetek össze imádságra, mint annak idején az apostolok tették.Várjátok ezt az eseményt, és legyetek állhatatosak az imádságban! Egyesüljetek az igazságosságban! Egyesüljetek a szeretet Cönákulumában, amely az Én Szeplőtelen Szívem! Őbenne fogják az Én gyermekeim a hajnal hasadását, és az igazság föltámadását megérni. Ez az út, amelyet Szent Fiam a kereszten az Ő végakaratában mutatott. Én elvezetlek benneteket Szent Fiamhoz, hogy Ővele győzelmet arassatok.
Gyermekeim, a Szentlélek az Ő fényével megerősít titeket, úgy, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem a Szentlélek, Aki bennetek lakik. Azok a gyermekeim, akik követték az Én hívásomat, meg lesznek pecsételve a kereszt jelével. Hasonlóan, mint az Egyiptomból való meneküléskor, elvezetnek benneteket az Angyalok a menedékhelyre. Az Isten sok jelet és csodát fog művelni, hogy megmentse az Ő örökségét az Anyaszentegyházat.
Legyetek okosak és éberek, mert az ellenség tervet kovácsolt az Anyaszentegyház megsemmisítésére! A sátán háborúra készíti elő az emberiséget. Ő tudja, hogy sok lélek nincsen  fölkészülve, és sok ember szívében káosz uralkodik. Mi azokkal vagyunk, akik szeretnek minket. Hagyjátok magatokat vezetni.
Az igazság fog diadalmaskodni, a sátán pedig le lesz győzve. Sok múlik rajtatok, mert a harc tiértetek, mindegyikőtökért folyik. Minden ember próbára lesz téve, különösen a világosság fiai. Meg kell tisztulniuk, hogy elnyerhessék jutalmukat az égben.
Kedves gyermekeim, figyeljetek a szavaimra, és kezdjétek el a harcot, az igazság győzelméért, az Egyházon belül.Védjétek meg az Anyaszentegyházat! Csak Ővele tudjátok az Új Jeruzsálem kapuit elérni. Ezekre, és ezekre óriási jutalom vár az égben. Ővelük együtt fogjátok Istent dicsőíteni, és énekeltek majd hálaéneket Neki.
A próbák, amelyeket ti elviseltek, testvéreitek erősítésére fognak szolgálni. Ők pedig az Egyházat erősítik, amely az üldözés keresztjére lesz felfeszítve. Nagyon fontos, hogy elfogadjátok a kereszteteket, és hogy kövessétek annak fényét.
Így a kereszt a szeretet  és a győzelem jele. Őbenne fog ragyogni az igazság. Gondoljatok arra, amelyeket Én éveken át nektek tanítottam.Vegyetek mindent figyelembe! Szavaimat úgy vegyétek, mint vigasztaló szavakat.
A sátán mindent arra használ, hogy zavart keltsen. Ő is hívja az ő ” prófétáit”, hogy megkísértsen benneteket. Most úgy mutatja az arcát, ” mint a fény angyala”, hogy a világosság gyermekeit tévútra vigye. Bölcsesség és okosság szükséges. A ti győzelmetek a Szent Fiammal való egyesülésetektől függ, akit csak a templomban találtok meg. Ott keressetek menedéket! Ott vár Szent Fiam, és az Én Szeplőtelen Szívem rátok. Elvezetlek benneteket a katakombába, ahol érezni fogjátok az Isten szeretetét. Legyetek éberek , de ne féljetek! Ami a háborút illeti, már minden elő van készítve. Rövidesen hallotok mennydörgést a pusztában, mert az idő már megérett. Sötétség borítja majd a Földet, és a sáskák készen állnak a küzdelemre, Legyetek erősek, és gyakran gondoljatok az Én szavamra!
Drága gyermekeim, sokat imádkozzatok!
Megáldalak benneteket, és elküldöm nektek az Én szeretetemet. Áhítattal imádjátok Szent Fiamat, és ajándékozzátok meg Őt szeretetetekkel! Ő a ti szíveteket akarja.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Megáldalak téged kis gyermekem. Ne félj, hanem légy erős! Rövidesen elmaradnak üzeneteim. Szíveden keresztül foglak vezetni, hogy világossága legyél sokaknak. Különleges tervem van veled, az Anyaszentegyház javára. Amik az utolsó napokban történnek, azok majd megfelelnek Isten akaratának. Ne félj!
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                              Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
79. Üzenet.
1997. december 6. Szent Miklós ünnepe.
Az Ember:
” Magasan az égen megjelenik egy fény, amelyből kialakul egy kereszt. Ez a fény minden irányban kiterjed. A fénykeresztben megjelenik az Istenanya, mint Királynő.Kék köpenyben, fehér ruhában, kék sállal. Arany koronát visel. Az Istenanya egy aranykelyhet tart a  kezében, és egy arany rózsafűzért. Hét Szent Angyal áll mellette. Mindegyik Angyalnak a mellén van egy jel. Hirtelen eszembe villan, hogy ők az Igazságosság Angyalai. Megkérem a jelet, amely megjön. Az Angyalok meghajtják fejüket és mondják:”
Szent Angyalok:
“Boldog Vagy Te Mária, kegyelemmel teljes. Te Vagy az Isten Fiának Anyja, és Te a Szentlélek Jegyese, Te Vagy a teremtés Koronája. Te hozod az emberiségnek a szeretetet és a remény üzenetét. Isten kiválasztott Téged az emberiség Anyjául. és a Te Szeplőtelen Szívedbe helyezte a győzelmet, amely az Úrnak egy napján bekövetkezik. Jön a győzelemnek és igazságosságnak a napja, és mindazok, akik az Élet Könyvébe be vannak írva,részt vesznek azon. Boldog Vagy Te, a szép szeretet és Irgalmasság Anyja. Mi dicsőítünk és áldunk Téged.”
Az Ember:
“Istenanya mosolyog, és maga elé tartja a kelyhet. Az Angyalok sorban állnak és lejönnek. A Istenanya megáld minket.”
Az Istenanya:
“Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekem, és gyermekeim, köszöntelek benneteket az Én Szeplőtelen Szívemben.Az Én anyai szeretetemet hozom nektek, amely a ti lépteiteket erősíti az igazság útján. Szívem szeretetét hozom nektek, mivel azt akarom, hogy életetekkel válaszoljatok az Én imára és bűnbánatra való meghívásomra.Tudom, hogy mennyire gyöngék vagytok, és mennyire szükségetek van a megerősítésetekre.. Ezért ismétlem oly gyakran a szavaimat.
Tudjátok, a sátán nagy hatalmat kapott, mert az ő ideje már a vége felé jár. Ti egy végzetes időszakba léptetek be. Ez rövidesen bekövetkezik az emberiség és az  Anyaszentegyház részére. A korábban megemlített üldözés hamarosan megkezdődik, mivel a gonosz óriási gyűlölettel semmisíti meg az igazságot. Azzal kezdődik az Egyházban az üldözés, hogy azok a püspökök, akik az igazság mellett maradnak, ki lesznek zárva. Ez a papokra is vonatkozik, és mindazokra, akik a hitüket az igazságban és a szeretetben megvallják. Gyakran mondtam nektek gyermekeim, de ti nem akarjátok meghallani anyai figyelmeztetésemet. Nem figyeltek az Én üzeneteimre, és az idők leleire Az idő közel van!
 Amikor az imára és a bűnbánatra szólítalak fel, arra kérlek benneteket, hogy béküljetek ki Isteni Fiammal. Őneki kell az első helyet elfoglalni az életetekben. Akkor meg lesz az örömötök és boldogságotok. Nagy az Ő  szeretete és irgalmassága, de el kell jönnötök Hozzá. Nem veszitek a szívetekre az Én szavaimat, mivel azt mondjátok, hogy sok jövendölés nem teljesült be. Tudjátok, hogy Mi a ti javatokat akarjuk, és mindennek meg van a maga ideje! Sok megadott jelet nem értettetek meg. Az üstökös megjelenése az égen nem volt fontos jele annak, hogy az Antikrisztus uralmának az ideje elkezdődött? Nem veszitek észre, hogy közel-keleten egy háború van készülőben? Nézzétek a jeleket az Égen és a Földön! Vegyétek észre, hogy a természet az Alkotónak van alávetve, és  szembefordult az emberrel, aki a teremtést,a bűnei által összezavarja!
Legyetek bátrak, és védjétek meg a ti szent hiteteket. Most van a próbatétel ideje a mi gyermekeink részére. Maga az Egyház is próbára lesz téve. Most üt az igazságosság órája. Minden, ami Istenhez tartozik, próbatételnek lesz kitéve, ahogy az Angyalok a teremtés kezdetén próbára lettek téve, hasonlóképpen az ember is a megváltás történetében próbára lett téve. Szeretetből történik ez veletek, drága gyermekeim, mivel szabad akaratot kaptatok, mint egy nagy-nagy ajándékot. Ti nem vagytok Isten szolgái, hanem az Ő gyermekei. A kereszt a próbatétel jele, és a győzelemé is. Ez az út a kibéküléshez, és a szeretethez. Ez mutatja az utat az igazsághoz. Maradjatok hűek hozzá! A kereszt áll a ti életetek középpontjában. Merítsetek erőt belőle! Az Egyház is viseli a maga keresztjét. Ez mindig nehezebb lesz, amíg a keresztre feszítés bekövetkezik.Így a győzelem is nagyobb lesz. Ez az Isten működésének a titka. Isten az Ő Fia szenvedésének az értelmére tekint. Nézzétek az üzenetet, amely a maga idejében bekövetkezik.
Gondolkozzatok el ezeken a szavakon! Vegyétek az Anya figyelmeztetéséül, aki szereti gyermekeit! Az idő itt van! A sátán a ti romlásotokat akarja, ezért kísért titeket nagyon ravaszul. Az ő ideje rövid, és gyakran rászed benneteket. Az Én felhívásom az imára, egy meghívás, hogy a ti lépteitek megerősödjenek. A ti imádságotok nem csak nektek segít, hanem mindazoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Fedezzétek fel hivatásotokat! Mindegyikőtök az életszentségre kapott meghívást. Éljetek szentül! Akkor örülni fogtok Szent Fiam jelenlétének. Legyetek éberek drága gyermekeim, és nézzetek Őrá, Aki a ti életetek középpontjában van, és rátok vár! Imádkozzatok sokat, és virrasszatok, hogy kísértésbe ne essetek. Virrasszatok, hogy a ti hitetek élő és kitartó legyen!
Megáldalak benneteket kedves gyermekeim, és kérlek: kövessétek az Én hívásomat és válaszoljatok az Én szeretetemre.
                                      Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                            Dicsértessék a Jézus Krisztus.”

80. Üzenet.
1997. december 8. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe.
Az Ember:
” Imádságunk kezdetén megjelenik mellettem egy nagy Szent Angyal egy nyitott könyvvel. Ahogy az égen megjelenik a fény, rám tekint az Angyal, megáld, és mondja:”
A Szent Angyal_
”  Olvasd ezeket a szavakat, és írd le! Elérkezett az idő, amikor a gyermekek és az Asszony a sas szárnyai alatt fognak táplálékot kapni. Aki ezeket a szavakat megérti, az felfogja majd az időt, amelyben az emberiség jelenleg van.”
Az Ember:
“A Szent Angyal közeledik, és átadja nekem a könyvet, hogy olvassam:
“A Napba öltözött Asszony eléje megy a vadállatnak. Az Ő gyermekei a sas szárnyai alatt találnak védelmet, aki kegyelemmel fogja őket táplálni. Az Emberfiának és az Ő örökségének az órája elérkezett. Mindenki rövidesen meglátja az Ő jelét, és az Ő trónja a népek között áll majd. Jön a Pásztor, Aki a népeket vesszővel kormányozza. A Föld termést hoz, amellyel a Három Királyok birodalmának népei táplálkoznak. A jelnek a fénye világosabb lesz, mint a Nap. Jön a nagy Pásztor egy kardal, amelyre ez van írva:Béke és igazságosság. Az Asszonyt a hegyre viszik, és átadják a Királynak. Amen”
Az olvasás után megjelenik az égen egy fénykereszt, és az Istenanyát Angyalok veszik körül. Minden fényben úszik. Kérem a jelet, és az megjön. Az Angyalok egy Himnuszt énekelnek:”
A Szent Angyalok:
“Ó, Te fényes Csillag, Aki a fény forrásához vezetsz, Szeplőtelen Mária, kegyelemmel teljes, milyen nagy a Te küldetésed, és milyen nagyok a művek, amelyet az Örök Atya beléd helyezett. Te Vagy az Égnek Királynője. Előtted meghajol minden csillag. Te minden szentnek a Királynője Vagy, akik a trón lábainál az örök imában hódolnak. Jézus, Mária, József neve előtt remeg a pokol. Te Vagy az Isten teveinek a beteljesítője. A Te Szívedben megvalósul az emberiség átalakulása a Szentlélek által, Akinek Te Vagy a Jegyese.Te Vagy a Szeplőtelen Fogantatás, a Te örömöd és boldogságod a Te üzenetednek az ereje.
Légy dicsőítve ás áldva, Mária, Te Szeplőtelen!”
Az Ember:
“Az Istenanya meghajtja a fejét. Mutatja a rózsafűzérét, és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretett földi gyermekeim, Szeplőtelen Szívem kedvesei, és minden gyermeke! Isten hozott benneteket, szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Ma azért jövök, hogy imáitokat  megáldjam, és bemutassam az Én Isteni Fiamnak. Az emberiség ismeri a feltételeket, hogy megtartsa a békét. Én már sok jelenés által hírül adtam azokat. Imádság, Böjt, és Bűnbánat! Ha követitek hívásomat, sok lelket megmenthettek, és Szent Fiam újrajövetelét, valamint a Föld megújulását előkészíthetitek. Az emberiség az igazságosság tüze által fog megújulni. Gyakran mondtam nektek, hogy szerencsétlenségeitek oka ti magatok vagytok, mivel gyakran vétkeztek. Elfogadjátok a gonoszt, és terjesztitek azt. Nem imádkoztok, és ezáltal lehetővé teszitek a gonosz tovaterjedését. Az imádság megakadályozza a gonoszság terjedését. Mint a világosság fiai, tartsatok ki a jóban! Az imádság fényt és reményt visz azoknak, akik a sötétségben élnek. Ez a ti szívetek apostolkodása. Az imádság legyen a ti ajkatokon, a ti kezetekben, de mindenekelőtt a ti szívetekben. Ez a ti lelketek tápláléka. Most, amikor az emberiség ebbe a nehéz időbe lépett, megvalósul az élet az Istenben, az imádság és az igaz tettek által. Így teltek el a Szentlélekkel és az Ő kegyelmével. Hallgassátok meg a szavamat, és hasznosítsátok, amit az Örök Atya az Én Szeplőtelen Szívem által nektek ajándékoz!
Nézzétek, mennyi üzenet van,mennyi lehetőséget nyújt nektek az Ég a ti megszentelődésetekre! Használjátok mindezeket a jóban való megerősödésetekre! Imádjátok az Én Szent Fiamat a Legszentebb Oltáriszentségben! Imádkozzátok a rózsafűzért! Képezzetek imaközösségeket, amelyek védőbástyául szolgálnak. Mindent, amit tesztek, Isten nagyobb dicsőségére és saját megszentelődésetekre tegyetek! Erre szól a ti meghívásotok, mivel az idő rövid. Sokaknak fogalmuk sincs, hogy sok lélek és az emberiség milyen veszélyben van. Ezért kérlek titeket, találjátok meg hivatásotok útját, és járjatok azon nagy reménységgel. Én veletek vagyok, és megáldalak titeket az Én Szeplőtelen Szívemből.
Ne szégyelljétek magatokat a hitetek miatt, hanem védjétek meg bátran Isteni Fiamat! Legyetek okosak,és imádkozzatok sokat! Én megáldalak titeket kedves gyermekeim, és elhozom mindegyikőtöknek az Én különleges Édesanyai áldásomat: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Megáldom az Anyaszentegyházat, és az összes papot: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Imádkozzatok drága gyermekeim a papokért, mert ők egy nagy próbatétel előtt állnak, amely az Anyaszentegyházra is vonatkozik.
Szeretlek benneteket kedves gyermekeim.
                                         Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

81. Üzenet.
1997. december 13. Szent Lúcia ünnepe.
Az Ember:
” A kápolnában erős fény jelenik meg, amely minden irányba kiterjed. A fényben kis lángok láthatók. Az Istenanya kegyképe előtt megjelenik a mi szeretett Asszonyunk, Angyaloktól körülvéve. Mint Szeplőtelen Fogantatás jelenik meg, fehér ruhában, kék köpenyben. A feje körül 12 arany csillag.Kitárt kezéből fénysugarak törnek elő. Az Istenanya mögött egy fénykereszt van. Kérem a jelet, és megjön. A Angyalok az Istenanyára néznek, és hallom, ahogy énekelnek.”
A Szent Angyalok:
“Üdvözlégy Égi Királynő, Mária! Te Szeplőtelen, fenséggel teljes az Égnek és a Földnek Úrnője! A Föld minden lakója ismerje meg a Te szépségedet. Te Vagy az Édesanyja a Báránynak, Aki elveszi a világ bűneit. Te hozod a világnak a reményt, és meghirdeted az új időt, amelyben a Föld arca megújul. Elérkezett az idő, amelyben az Asszony Ivadéka szembeszáll a világ rendjének a lerombolójával. Minden ember hallja meg ezeket a szavakat! A harsonák jelezzék ezt az időt, a Bárányé a győzelem és az uralom, Aki megöletett és feltámadt. Ő úgy jön, mint Király, teljes dicsőségben, fehér ruhában, a dicsőség arany koszorújával a fején. Vele jön,  a Napba öltözött Királynő, hogy az utódokat a rabságból kiszabadítsa, és megajándékozza őket a békével, és az igazság lobogójával.”
Az Ember:
” Az Istenanya imára kulcsolja a kezét.Mosolyog, a kezén egy hosszú rózsafűzér függ, amit fény vesz körül. Az Istenanya rám tekint, és mindannyiónkat megáld a kápolnában.”
 Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves keresztény gyermekeim, Szeplőtelen Szívem kedves kis gyermeke, köszöntelek benneteket, és szeretetemet hozom nektek. Tudom, hogy nagy szükségetek van a segítségre, és az anyai együttérzésre.
Köszöntelek kedves kis gyermekem, Szívem prófétája. Ne félj attól, hogy téged erre az útra küldtelek. A Lélek ott fúj, ahol akar, és küldi a prófétát, hogy Isten nevében figyelmeztessen és vigasztaljon. Azt nem ti érdekeltétek ki, hanem minden az Isten szeretetének és atyai gondoskodásának az eredménye. A mostani idő előkészítése Szent Fiam eljövetelének, és az ígéretek beteljesedésének, amelyek az emberiség kezdete óta el voltak határozva. Itt az ideje, hogy a hiteteket, és az Istenben való igaz életeteket bebizonyítsátok. Az Én szavaim olyanok, mint a pusztába kiáltó szó.Bűnbánatra hívlak titeket, hogy arra az útra lépjetek, amely az Eljövendő útja, Aki maga az Irgalmasság. Ez a felszólítás Isteni Fiam Jegyesének is szól , az Anyaszentegyháznak, és mindazoknak, akik az Örök Atya földi házát kormányozzák. Az Egyháznak a világosság fiai segítségére van szüksége, mert belső és külső támadások fogják érni. Pap fiaimnak szükségük van a világosságra és az erőre az evangélium hirdetéséhez, amelynek tanúi és hirdetői egyben. Én arra hívlak titeket, hogy lépjetek az igazság útjára. Nem mondok újat. Béküljetek ki Isteni Fiammal. A sok áruló, akik belopakodtak az Egyházba, nap, mint nap újra keresztre szegezik Őt. Az Örök Atya Engem küld a Földre, mint JELET, amelyet előre megjövendöltek a próféták. Az Apokalipszis ideje elérkezett. A gonoszok összegyűltek már, és ti nem akartok harcolni. Süketek és vakok vagytok. Úgy szemlélitek az eseményeket, mintha nem rólatok lenne szó. Az idő a végéhez közeledik Az Én felhívásaim mindig ritkábbak lesznek, és lassan elhallgatnak. A ti időtökben történik az, hogy az Én Isteni Fiam Lelke kiárad fiaitokra és leányaitokra, amely által jövendölni fognak.( Joel.3.)
Ez a nagy Pünkösd, amely rövidesen elérkezik a Földre. Nézzétek milyen sok üzenetet kaptatok! Ezek ennek az időnek a JELEI! Legyetek éberek, mert a sátán báránybőrbe öltözött hamis prófétákat küld. Legyetek óvatosak, mert azért küldi őket, hogy zűrzavart okozzanak, és megbontsák az egységet. Ő tudja, hogy ti gyengék vagytok. Menjetek a hit igaz forrásához, és béküljetek ki Isteni Fiammal! Hitetek támaszkodjon az Egyházi hagyományokra! Ez legyen a fegyveretek a sátán támadásai ellen. Imáitok legyenek a ti védőbástyáitok, hogy ezt az időt, amely az emberiség történetének legnehezebb korszaka, kiálljátok.
Véssétek a szavaimat a szívetekbe! Gyakran imádkozzatok a Szentlélekhez, és kérjétek a segítségét! Ő sok megerősítő kegyelmet áraszt ki rátok. Legyetek a hit lovagjai! Az imádság és a megfontoltság óv meg benneteket a megváltás útján.
Gyermekeim, legyetek éberek, és éljetek az evangélium szerint! Imádkozzatok az Anyaszentegyházért! Az igazság győzelme az Egyházban fog elkezdődni, miután a próbát kiállta. Legyetek éberek, és egyesüljetek Isteni Fiammal! Tartsatok ki! Az igazságban lesztek szabadok ,és így fogjátok Krisztus örök érvényű szavait megérteni. Csal az ördögtől befolyásolt emberek akarnak az Egyházban könnyítéseket bevezetni. Az igazság egy, és az Egyházban nyilvánul meg. Használjátok a nektek ajándékozott adományt! Áldott minden munkanap, amelyet az Úr szőlőjében végeztek. Mindent köszönjetek meg Istennek!
Kedves gyermekeim, legyetek hálásak és meggondoltak! Fokozatosan abbamaradnak az üzeneteim. Az irgalmasság ideje elérkezett! Átnyújtom a magot, amelyet nektek kell ápolni, hogy gyümölcsöt teremjenek. Tegyetek tanúságot a Szeretetről, Aki rövidesen visszatér a Földre! Szeretlek benneteket, és megáldalak az Én Szeplőtelen Szívemből.
Olvassátok az evangéliumot, és fogadjátok a szívetekbe Szent Fiam szavait! Fordítsátok szemeteket az igazság felé, és  használjátok a szentségeket, amelyek elvezetnek benneteket az Istengyermeki szabadsághoz! Imádkozzatok gyermekeim!
                                        Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                                Dicsértessék a Jézus Krisztus.”

82. Üzenet.
1997. december 24. Karácsony éjszakája.
 Az Ember:
” A templomban megjelenik egy fény , amelyben az Istenanya áll, fehér ruhában és kék köpenyben. Fejét arany korona ékesíti. Csodálatosan szép fény veszi Őt körül, amely lassan szétterjed. Az Istenanya a karjában tartja a Gyermek Jézust, és felénk mutatja. Sok Angyal áll mellette. Az égen egy fénykereszt jelenik meg. A kereszt közepén egy nyitott kapu látható, amelyben két betű van: Alfa és Omega. A fényben megjelenik Szent József is. Az Angyalok egy fénykört képeznek az Istenanya  körül, és Himnuszt énekelnek.”
                                                          A Szent Angyalok:
                                                     “Hozsanna Dávid Fiának.
                                 Üdvözlégy Te Király, Aki Szűz Máriától születtél,
                                     Te égi Emmanuel, hálásan hódolunk Neked.
                         Te Vagy a Testté lett Örök Ige, az  örök életre vivő Táplálék,
                                           Emmanuel, Isten békéjének a hirdetője.
                                               Te Vagy a világ Ura és Megváltója.
                                              Mily nagy a Te fényességed hatalma,
                                                 amely megvilágítja a sötétséget.
                                                        Ó fenséges nagy Isten!
                                      Ó felfoghatatlan titka az isteni születésnek!
                                         Mily nagy titka ennek a Szent éjszakának,
                                                      amikor az Ige Testté lett!
                                 Ki tudja a Te műveidet és a Te utaidat felfogni Uram?
                                  Aki jelen van az Ő születésénél, és követi a Bárányt,
                                                      az megtisztul  az Ő vérében.
                                           Dicsőség Neked ó Uram a magasságban,
                                     mert megadatott a megváltás a tizenkét törzsnek,
                                                és sok országból a kiválasztottaknak.
                                            Itt van szükség bölcsességre és bátorságra,
                                    hogy a Földre szállott Új Jeruzsálem kapuját kinyissa.
                                              Áldott légy Uram a Magasságos Égben,
                                                     és áldott legyen ez az éjszaka!”
Az Ember:
“” Az Istenanya mosolyog. A Gyermek Jézus fölemeli a kezét, és megáld bennünket: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Az Istenanya átöleli a gyermeket, és a Szent Angyalok valami port hintenek a Földre, ami úgy néz ki , mint átlátszó hópelyhek. Az Istenanya megáld minket.”
 Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekeim, kis gyermekem, Szeplőtelen Szívem prófétája. Üdvözöllek benneteket ezen a  szent éjszakán, és az egyetlen vigasztalást hozom a világnak, az Én Isteni Fiamat, az Ő Istenségében és Emberségében. Ő a világ szeretete és Megmentője. Azért jövök ma, hogy nektek ajándékozzam a békét és az örömet az Én Isteni Fiam által. Megáldalak benneteket kedves gyermekeim, és az Anyaszentegyházat: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Fogadjátok el mind azt az örömet, amelyet az Én Szeplőtelen Szívem a ti szíveteknek ad! Fogadjátok el a békét, amelyet az Isteni Fiam hoz magával nektek! Ő a béke forrása. Egyedül Ő adhatja meg nektek az igazi békét. Arra kérlek titeket, hogy egyesüljetek az Én Isteni Fiammal és teljetek el reménységgel! Ne féljetek! Csak tartsatok ki mellette szilárdan a hitben, különösen most, amikor beteljesülnek a jövendölések! Az imádság segít titeket,hogy ki tudjatok tartani. Soha el ne veszítsétek a hiteteket és a reményeteket, még akkor sem, ha az elkövetkező napok nehezek lesznek, áldozatot ,és odaadást kívánnak tőletek. A remény az a fény, ami a sötétségben világít. Most a zűrzavar viharába léptek, amely megrázza Szent Péter hajóját. Aki mindvégig kitart, az megmenekül. Semmitől sem féljetek, mert az Én Palástom megvéd titeket minden veszélytől, ha “igent” mondotok az Isten akaratára. A fiamnak adott válaszotok fejezze ki a hiteteket és reményeteket. A ti hitetek útja Őhozzá vezet. Én, elvezetlek titeket Fiamhoz, hogy a Vele való kibékülésetek tökéletes legyen. Az Én Isteni Fiam az emberiség Megváltója,Ő a megváltáshoz vezető út.
Ezen az éjszakán hozom nektek a reményt, hogy az igazság győzni fog.Ti, akik az Én Szeplőtelen Szívem győzelmét elősegítitek, ti mindnyájan az igazsággal együtt győzni fogtok.Reményetek legyen Szent Fiamban, az Ő keresztjében, az Ő tanításában és az Anyaszentegyházban, az Ő Szeplőtelen Jegyesében. Én soha el nem hagylak titeket. Kitárom karjaimat, és Szeplőtelen Szívembe az Én Palástom védelmébe hívlak titeket. Megismétlem, hogy a pusztába vezető út nem könnyű, de Isten ott készített menedéket a hűségeseknek. Kérlek, kövessétek hívásomat, és most lépjetek be a sivatagba.
Fiam megígérte az Egyháznak a győzelmet. Őbenne nyilvánul meg az igazság és a tanítás teljessége. A szentségek, mindenekelőtt a szentmise, amely a Golgota megjelenítése. Az Anyaszentegyház megjeleníti magát a szentmiseáldozatban, amely egyben az Ő középpontja. Benne van a győzelem reménye.Drága gyermekeim, én elhozom nektek azt. A kereszt által remény és béke az Én Isteni Fiamban van, így tekintsétek ezt. Gondoljátok el, milyen nehéz időket éltek, és akkor megtaláljátok a hivatásotokat! A sátán készíti elő, a döntő  támadását az Egyház ellen. Az Egyházon belül szervezi azt, mivel sok papot tart a hálójában. Üt a kereszt órája, amely az elhagyatottság órája, de egyben a kegyelemé is. Szemléljétek a jövendöléseket, és akkor megértitek, mely szeretettel ajándékozta meg Isten az Ő gyermekeit, és mennyire vágyódik az ő megváltásukra. Ezért szólítalak fel mindannyiótokat drága gyermekeim, hogy ne féljetek, hanem bátran haladjatok a győzelem felé. A szeretet megmutatja nektek a hivatásotokat, és az igazságot. Ő megerősíti szívetekben a reményt. Nem vagytok egyedül a nagy harcban, mert az egész Mennyország a ti segítségetekre siet. A Szent Angyalok már felkészültek ezekre a napokra. Ne féljetek! Kövessétek bátran az Én Isteni Fiamat! Imádkozzatok! Az imádságban fölismeritek a Szentlélek működését. Ő irányítja lépteiteket, ha megnyitjátok az Ő szeretete előtt a szíveteket. A Szentlélek az Ő szeretetlángja által meg fogja újítani a Föld színét. Az Én Szeplőtelen Szívemben fog az Én Fiam, az emberiség Megváltója megjelenni.
Megáldalak és megerősítelek benneteket kedves gyermekeim az Én szeretetemmel. Veletek vagyok és nem hagylak el titeket soha. Legyetek bátrak! Semmitől se féljetek!
                                   Az Atya,a Fiú és a Szentlélek nevében.
                                          Dicsértessék a Jézus Krisztus.”


83. Üzenet.

1997. december 28. Szent Család ünnepe.
” Az Ember:

” Az Oltár előtt két Szent Angyal jelenik meg, hosszú harsonával. Magasan az égen feltűnik egy fénykereszt, alatta pedig szivárvány, amelyen az Angyalok állnak. Az Oltár fölött megjelenik az Istenanya jobb karján a Gyermek Jézussal. Az Istenanya mosolyog és megáld minket : az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Angyalok magasra emelik karjaikat, és egy Dicshimnuszt énekelnek a Szent Család tiszteletére.”
“Szent Angyalok:
” ” Szent Család ,Aki hittél Isten szavának, és elfogadtad azokat, mint kinyilatkoztatott igazságot. A Ti hitetek által megvalósult köztetek az emberré válás és az örök szeretet titka. Mindezt a Ti Szívetekbe adta az Isten. Ó édes Gyermek Jézus Te engedelmeskedtél szüleidnek. Isteni Megváltó, szeretetben és engedelmességben nőttél föl.A Te fényed elárasztotta Édesanyádat és Nevelőatyádat.Mily titokzatos a Te gyermekséged telve fenséggel, alázattal és odaadással. Legyél üdvözölve Mária, Te Szeplőtelen Szűz. Te a Megváltó anyja és védelmezője az Isteni Mesternek. Te megőrzöl minden  eseményt a Szeplőtelen Szívedben.A Te szíved  gondoskodott arról, Aki a Földre jött, hogy megváltsa azt.
Csendben követted Őt,és imádtad, hogy mindent megtegyél, amit Isten Rád bízott. Mi áldunk Téged, ó Mária. Téged is áldunk legszentebb jegyese, az Isteni Gyermek csodálatos nevelőjét. Mily  nagy a Te gondoskodásod és szereteted, milyen tiszta a Te szíved! Te Vagy a Megváltó Nevelőatyja. Ő engedelmeskedett Neked. Te általad mutatta meg Isten az Ő tetszését, ahogyan Te védted a családodat, és vigyáztál arra. Családod a megváltás titkának a gyöngyszeme.. A Te szíved szeretettel és gyengédséggel van tele. Az Isten akaratának teljesítése által lettél Te a keresztények példaképe. Nagy  dolgokat helyezett Isten a Te szívedbe. Dicsőítünk Téged, Mária tisztaságos Jegyesét és a Királyok Királya nevelőatyját.”
Az Ember:
” Az Istenanya mosolyog, és mindenkit megáld. Az Angyalok imára kulcsolják kezüket, és látom, hogyan dicsőítik a Szent Családot.”
 Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
 Az Anyaszentegyház és az Én kedves gyermekeim és te kedves gyermeke Szeplőtelen  Szívemnek, a jelen idők prófétája, köszöntelek benneteket az Én Isteni Fiammal és az Én Tisztaságos Jegyesemmel, Szent Józseffel. Én az örömet, békét, és a figyelmeztetést hozom nektek, amelyek az Én Szeplőtelen Szívemből fakadnak. Ti az egy igaz Isten gyermekei vagytok, és egyben az  enyéim is. Nagy az Én gondom a ti jövőtöket illetően. Ez a hozzátok fűzött szeretetem gyümölcse. Elvezetlek benneteket Isteni Fiamhoz, hogy Ő megerősítsen titeket hitetekben. Küldetésetek beteljesítését kívánja tőletek a jelenlegi idő. Szeretetből lettetek teremtve, hogy a szeretetnek szolgáljatok. A szeretet gyümölcsöket kíván tőletek, hogy általuk feljussatok az égbe, az örök boldogságba. Én tudom, hogy az ellenség az életetekre tör,mert ő a ti romlásotokat kívánja. Az Én Isteni Fiamat is üldözték, nekünk is menekülnünk kellett a veszélyek elől. Nekünk is el kellett hagyni a hazánkat, hogy megvédjük magunkat attól, aki az Isteni Gyermeket meg akarta ölni. Aki az igazságot védelmezi, az veszélynek teszi ki magát, mert a hazugság fejedelme üldözi mindazokat, akik Istennek szolgálnak. Ezért arra kérlek titeket, hogy legyetek türelmesek és bízzatok az Istenben, mert Ő vezeti lépteiteket! Teljesen bízzátok Őrá magatokat, és akkor  Ő fog vezetni titeket. Az égi Atya mindenben gondoskodott rólatok. Én megismétlem ezeket a szavaimat gyermekeim, azért, hogy ne féljetek a jövőtől, hanem mindent bízzatok az Istenre. Ő a Jelen és a Jövő. Ő minden pillanatban jelen van, és gondoskodik a gyermekeiről. Ti vagytok az Ő örökösei. Minden meg van tervezve,hogy az eljövendő időben, amely a világra vár, ti menedéket találjatok. Semmitől se féljetek! Engedelmeskedjetek az igazságnak, amely az Egyháznak ki lett nyilatkoztatva, és amelyet az Én Szeplőtelen Szívem oly sokszor a jelenéseimben értésetekre adott! Már beléptetek a sivatagba. Isten, már nem fog engem az emberiséghez küldeni. Az üzenetek befejeződnek, és az irgalmasság ideje a végéhez közeledik. De ti nem lesztek egyedül. Isten mindenkivel vele lesz, aki Őt szeretik. Kegyelemmel és jelekkel fog titeket erősíteni. Az Én Szívem gyakran irányít majd, és figyelmeztet titeket. Az okosak használják az ő bölcsességüket. Így megtalálják az igaz utat, amely elvezeti őket a győzelemhez.
Kedves gyermekeim. Bízzatok Bennem! Olvassátok a korábbi üzeneteket, ezek majd bátorítanak benneteket! Megértitek akkor majd, hogy Isten mit kíván tőletek ezekben a nehéz napokban, és hogy mi a ti feladatotok az Egyház és a lelkek megmentésében. Ennek az időnek a pusztájában —amelyről a próféták írtak—vigaszt és reményt találtok. Az Én Isteni Fiam nem úgy hagyott itt a Földön, mint árvákat, hanem mint Isten gyermekeit, akiket az igazság tanúivá tett. Gondoljatok az eljövendő dicsőségetekre. Szeressétek még jobban az Én Szent Fiamat, és akkor nagy részetek lesz az Ő titkaiban és a mennyegző örömében. Az emberiség saját magát vitte bele ebbe a nehéz helyzetbe. Az igazságosság kelyhe csordultig telt. Elékezett az ideje, hogy az emberiség felismerje az eddigi cselekedeteinek következményeit: szenvedés, szomorúság, keserűség. Magatok okoztátok mindezt, mert elutasítottátok Isten szeretetét, és az Ő törvényeit. A ti bűneitek következménye a szenvedés kelyhe. Elfogadjátok a gonoszságot, és annyira vakok vagytok, hogy nem látjátok okozatát és következményeit gonosz tetteiteknek.Ahelyett, hogy kérnétek Isten bocsánatát, a ti gonoszságaitokat dicsőítitek nem törődve Isten közelgő haragjával. Sokaknak az elkövetkező év egy meghatározó áttörést fog jelenteni. Az egész világ sötétségbe és zűrzavarba süllyed. Sok ország olyan gazdasági krízisbe kerül, hogy egyetlen segítőnek és megmentőnek tűnik az Antikrisztus. Ez így lett megtervezve. A bankok összeomlanak, hogy egyetlen bank, a világbank irányítsa az egész emberiséget és ellenőrizhesse őket. Több országban lesznek olyan szervezetek, amelyek készségesen kidolgozzák ezt az utat. Ők a világválságra várnak, hogy fölajánlhassák segítségüket. Ez támogatja az Antikrisztus hatalmát, akinek az uralma már elkezdődött. Ne ijedjetek meg gyermekeim, Én már beszéltem nektek erről! De felhívásom az imára és a bűnbánatra elengedtétek a fületek mellett. Ne féljetek, hanem tartsatok ki az imádságban! Az események már nem halaszthatók el, de sok lélek kibékülhet még Istennel, és bűnbánatra elvezethető. Tartsatok ki az imádságban és legyetek bátrak! Megáldalak titeket és az elkövetkező évet, amely nehéz és keserű lesz. A  világosság fiai részére ez egy jel lesz.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Megáldom az imáitokat és könyörgéseiteket és az összes gyermekemet : az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                             Dicsértessék a Jézus Krisztus.”
                        Az 1997. évi üzenetek  vége.
A fájdalom az élet és a szeretet jele.