Kategória
„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”
Amikor Jézus lesz a te Urad, bele kíván majd szólni, hogy milyen könyvet olvasol, hogy mivel töltöd a szabad-idődet, és hogy bánsz a fizikai testeddel. Ha Jézus a te Urad, azt kívánja, hogy beleszólása legyen az anyagi életedbe, vagyis abba, hogy hogyan juss pénzhez, és abba is, hogyan és mire használd. Ha Jézus a te Urad, megkívánja, hogy szava legyen a házasságoddal, a gyermekeiddel és az otthonoddal kapcsolatban. Ő akar irányítani abban, hogy mi legyen a foglalkozásod, és hogy hol élj. Igen, Jézus be kíván lépni az életed minden területére, ha Ő a te Urad. Én pedig azt akarom, hogy Ő legyen az én Uram. Te nem? Ettől lesz áldott a keresztény élet. Amikor Jézus uralkodik felettünk az élet gyengesége, gyarlósága és emberi irányítása megszűnik. Ez emeli fel az életünket a természetes szintről a természetfelettibe.
Uram, aki értünk és bűneinkért adta egyszülött fiát, Add nékem mindig mindenkor tisztán láthassak Mindig lássam be ha tévesem gondolkodni akartatnak Soha nem engedjed hogy ne lássam az igazságot Soha ne engedjed hogy ne vegyem észre a valóságot! ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Add jóságos Uram teremtő Atyánk, Aki értünk adta egyetlen fiát, A kereszten büneik bocsánatáért, Mutasd kérlek nekünk az igaz utat, Mely elvezet hozzád és fiadhoz, A mi nevünk és szeretteink neve, Benne legyenek az Élet könyvében! A szeretteink neve és a mi nevünk, Benne legyenek az Élet könyvében! ************************ IMA A HALÁLBÓL A REMÉNYSÉGRE Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére. Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget! __________________________ Szentlélek töltsd el mindenkor szívünket, lelkünket, s kérjük mindenkor a kedvesünk szívét, lelkét és mindenét töltsd el, Segíts meg minket, hogy örökéletet nyerhessünk, s segíts mindenkinek aki ezt kéri. Hisszük, hogy értünk adta égi édesapánk, Uramatyánk egyszülött fiát a kereszten a bűneink bocsánatáért. Űz ki belőlünk minden gonoszt, és kérlek töltsél el bennünket a Szentlélek erejével. ........................................... Édes Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. elismerem a nagyságodat és megvallom, hogy Te minden fölött úr vagy. Te teremtettél mindeneket és én is a teremtményed vagyok és mint teremtmény jövök a teremtőm elé. Én bűnös ember vagyok és sokat vétkeztem ellened az életemet káoszba vittem. De most elhatároztam, hogy hozzád jövök és megtérek és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát. És elismerem, hogy erre az áldozatra van nekem is szükségem. Ezért megnyitom a szívemet és kérlek, hogy jöjj be a szívembe és bocsássál meg nekem minden bűnt, é következményeitől szabadítsál meg. Hiszek benned Jézus Krisztus és hiszem, hogy meghaltál értem, hiszem, hogy Te vagy az élő Isten fia akit az Atya feltámasztott a halálból. Elfogadlak uramnak, szabadítómnak, megmentőmnek, gyógyítómnak. Átadom a szívemet Neked és kérlek szabadítsál meg és teremtsél bennem tiszta szívet. Te azt ígérted ha valaki hozzád jön Te ki nem veted. Ezért kérlek vezess az Atya jelenlétébe mert Te vagy az ajtó. és csak Rajtad keresztül járulhatok a színe elé. Köszönöm a szabadításodat és, hogy elfogadtál. Dicsérlek és imádlak teljes szívemből erőmből a Jézus Krisztus nevében az Atya Isten dicsőségére. Ámen
„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
Jézus az Emberiséghez
2018. augusztus
h k s c p s v
« feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
91. Zsoltár
Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, Az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram, és a menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. "Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet."
HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

‘Stefano Gobbi’ kategória archívuma

Milánó, 1989. február 2.
A gyermek Jézus bemutatása a templomban

Jézushoz viszlek benneteket
„Kedves fiaim, örömmel éljétek át a gyermek Jézus jeruzsálemi templomban történt bemutatásának misztériumát. Engedjétek ti is engedelmesen, hogy Édesanyátok karjában hordozzon benneteket.
Negyven nappal születése után, eleget téve a törvény előírásának, fölmegyek tiszta jegyesemmel, Józseffel együtt a templomba, hogy felajánljam az Úrnak elsőszülött Fiamat, és bemutassam az Őt kiváltó áldozatot.
Mily szeretettel szorítom a gyermek Jézust anyai karomba! És mily engedelmességgel és fiúi ráhagyatkozással engedi magát hordozni a kis Gyermek, miközben határtalan gyengédséggel szorítom Szívemre Őt.
Miután Édesanyja odavitte, bemutatta és felajánlotta, Jézus belép templomának dicsőségébe.
Jézus belép a jeruzsálemi templomba, mert azt Őérte, a Messiásért, az Úrért és Üdvözítőért építették és szentelték fel.
Jézus jön dicsőségének fényével és birtokba veszi isteni hajlékát. Jézus fényének ragyogásában mutatkozik meg minden nép megvilágosítására.
Jézust mint az ellenemondás jelét jövendölik meg, Sokak üdvére és romlására Izraelben.
Az agg Simeon úgy veszi karjába Jézust, minta századok óta várt Messiást és népének Szabadítóját.
És küldetésének misztériumába bensőségesen bele van szőve anyai tevékenységem kimenetele: Tőr járja át lelkedet, ó Anya.”
Mert anyai hivatásom, hogy elhozzam nektek Jézust és mindnyájatokat Jézushoz vezesselek.
Én vagyok az Út, amelyen járnotok kell, ha el akartok jutni üdvözítő Uratokhoz.

Jézushoz viszlek benneteket

Elviszlek Jézushoz a ti Igazságotokhoz
Mert ebben az időben, amikor sokan távolodnak el a hittől, azért, hogy tévedéseket kövessenek, számos, rend kívüli jelenésemmel lépek közbe, hogy elvezesselek mind nyájatokat az Evangélium teljes igazságára. Legyen éltetek a megélt Evangélium, hogy ti is az igazság fényét ajándékozhassátok másoknak.
— Elviszlek benneteket Jézushoz, a ti Életetekhez.
Mivel ma sokan esnek a bűn és a halál sötétségébe, erős jelenlétemmel segítek nektek Isten kegyelmében élni, hogy végül ti is részesülhessetek Urunk, Jézus életében.
Ha a nagy megpróbáltatás sötét idejében nem engeditek gyermeki rámhagyatkozással és engedelmességgel, hogy karjaimban hordozzalak benneteket, akkor nehezen fog játok kikerülni Ellenfelem elétek állított ravasz kelepcéit.
Kísértései Oly veszélyessé és ravasszá váltak, hogy alig lehet elmenekülni előlük.
Abban a nagy veszélyben forogtok, hogy kísértésbe estek. Ellenfelem azért csábít benneteket bűnre, hogy eltávolítson Jézustól és tőlem.
Mindenki áldozatául eshet megtévesztésének.
Áldozatául esnek a papok és a püspökök is.
Áldozatául esnek a hívek és a felajánlottak is.
Áldozatául esnek az egyszerűek és a tanultak is.
Áldozatául esnek a tanítványok és a mesterek is.
De sohasem esnek áldozatául azok, akik kisgyermek- ként felajánlják magukat Szeplőtelen Szívemnek és engedik, hogy anyai karjaimban hordozzam őket.
Most már egyre világosabbá válik az Egyház és a világ előtt, hogy a kicsiny nyájat, amely hűséges marad Jézushoz és az Evangéliumhoz, megvédem Szeplőtelen Szívem anyai menedékében a nagy hitehagyás éveiben.

Elviszlek benneteket Jézushoz, a ti Utatokhoz.
Ő vezet el benneteket mennyei Atyátokhoz.

Jézus az Atya tökéletes képmása, egyszülött Fia, a Vele egylényegű Ige, szépségének visszfénye és Szeretetének kinyilatkoztatása.
Jézus és az Atya egy.
Az Atyától, a Fiú által kaptátok ajándékba a Szeretet Lelkét, hogy ti is behatolhassatok ennek az isteni egységnek csodálatos misztériumába.
Ha Jézus lesz életetek, eljuttok az Ő karjaiba és a ti mennyei Atyátok karjaiba.
Ha Jézussal jártok, akkor ti is ugyanazzal a szeretettel és ugyanolyan engedelmesen valósítjátok meg életetek folyamán az isteni akaratot, ahogy Ő teljesítette mindig az Atya akaratát.
— Így a kisgyermekek bizalmával és ráhagyatkozásával fogtok élni, akik mindent úgy várnak és úgy fogadnak el, mint mennyei Atyjuk szeretetének ajándékát.
Akkor égi Édesanyátok mindennap Szeplőtelen Szíve oltárán vihet benneteket az Úr fényének és dicsőségének templomába.
Így tudlak benneteket az életben a Szentháromság tökéletes dicsőítésére felajánlani és így tudom általatok mindenhol szétsugározni az Ő isteni ragyogásának fényét.
Miután ez a fény bevilágította és átformálta az egész világot, eljön hozzátok Jézus dicsőségében, hogy megalapítsa országát.”

Dongo (Como), 1988. április 2.
Nagyszombat

Szomorúságom fájdalmában

„Nagyszombat van.
Nagy fájdalmam napja ez.
Szakadatlan imádságom napja ez.
Ebben a nekem szentelt Mária-évben ez a nap egybe esik a hónap első szombatjával.
Eljöttem az égből, hogy megkérjelek benneteket, ajánl játok fel nekem az öt első szombatot.
Leányomtól, Lúcia nővértől kértem ezt 1925. december 10-én, amikor a pontevedrai kolostorban tartózkodott.
Azt kértem, hogy töltsék ezt a napot az engesztelés szellemében azokért a megbántásokért, amelyekkel égi Édesanyátokat illetik.
Miért kértem a hét napjai közül tőletek a szombat felajánlását?
Azért, hogy emlékezzetek azokra a fájdalmas órákra, amelyeket azon az egyetlen napon éltem át, amikor Fiam nélkül maradtam.
Jézus teste holtan fekszik az új sírba helyezve és én szüntelen imádságban virrasztok gyötrő fájdalmamban, a hit, a szeretet és a remény bensőséges egységében az Atyával, aki kimondhatatlan várakozásom sebei fölé hajol isteni vigasztalása csókjával.
Azt szeretném, hogy ma legyetek mind mellettem, fájdalmas Anyátok mellett, hogy megvigasztaljatok, és hogy megtanítsalak benneteket bizalommal imádkozni, engedelmesen szenvedni, a szív tisztaságával szeretni, rendíthetetlen bizonyossággal hinni, hősiesen szeretni a látszat ellenére is.
Ez a nap virágként nyílt ki szeretetem, fájdalmam, hitem és biztos reményem hősiességéből.
Ez az a nap, amikor szomorúságom fájdalmába gyűjtelek benneteket és kinyitom nektek az ajtót, hogy mindnyájan betérhessetek lelki anyaságom biztos lakhelyére.
Ez a nap a ti megnyugvástok napja.
Ezért meghívlak benneteket, ajánljátok nekem az első szombatokat, egybekötve a Szent rózsafüzér imádkozásával, a titkain való elmélkedéssel, szentségi gyónással és engesztelő szentáldozással, Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlástok megújításával.
Ily módon jóvátehetitek azokat a nekem okozott meg bántásokat is, amelyek miatt Szívem annyit szenved.
Ama terjedő tévedések között égi Édesanyátok személyét és tiszteletét érintő tévedések is vannak.
Egyesek szeplőtelen fogantatásomat és kegyelemmel teljes voltomat tagadják. Mások nem hisznek többé örök szüzességem nagy kiváltságában, isteni és egyetemes anyaságomban.
Eltávolítják tőlem azokat a fiaimat, akiknek különös szükségük van rám: a gyermekeket, a kicsinyeket, a szegényeket, az egyszerűeket, a bűnösöket.
Ezenfelül az istentisztelet helyéről gyakran eltávolítják képeimet is.
Azt kérem, terjesszétek el ma ismét az öt első szombat ájtatosságát e megbántások kiengesztelésére, amelyekkel égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívét illetik.
Kértem ezt századotok első szakaszában, ma visszatérek, hogy újra kérjem, mialatt e század igen fájdalmas vége felé halad.
Hogyha megteszitek azt, amit tőletek kérek, akkor mindinkább elterjed az irántam való tisztelet. Akkor majd kifejthetem nagy hatalmamat, amelyet a legszentebb Háromság adott nekem.
Fiam, Jézus dicsőséges diadalában az emberiség teljes megújulásának új korszakát tudom így előkészíteni.”

Melbourne (Ausztrália), 1985. december 1.
Advent első vasárnapja

Boldogok lesztek a várakozásban

„Üzenetem már eljutott a világ minden részébe. Szeretett fiaim, nagylelkűen és bizalommal segítsétek égi Édesanyátok tervét.
Éljetek a szív békéjében.
Szeressetek, imádkozzatok, engeszteljetek.
A gyermekek egyszerűségével éljétek a jelen pillanatot, amelyet az Atya Isteni Gondviselése ajándékaként ad nektek.
Ne hagyjátok, hogy félrevezessenek benneteket azok, akik éveket és napokat jelölnek meg, mintegy határidőt szabva Fiam, Jézus Szíve végtelen irgalmasságának.
Ma igen sok a hamis próféta, aki hazug üzeneteket terjeszt, hogy aggódást és félelmet keltsen sok gyermekemben.
A reménység és a bizalom Anyja vagyok. Éljétek át velem második adventetek idejét. Ahogy Jézus szűzi Anyja voltam az Ő első eljövetelében, úgy vagyok most dicsőséges Anyja második eljövetelében.
Éljetek ebben a várakozásban és boldogok lesztek. Boldogok lesztek mindenféle megpróbáltatás és szenvedés közepette, annak bizonyságában, hogy a jelen szorongattatás órája Fiam, Jézus második, dicsőséges eljöttének idejét készíti elő.
Boldogok lesztek a meg nem értés és az üldözés közepette, mivel Szeplőtelen Szívembe írtam be neveteket, és mivel biztonságos anyai menedékemben őrizlek benneteket.
Boldogok lesztek akkor is, hogyha sötétbe borult, meg sebzett és megosztott Egyházban éltek, mert haláltusájának órája egy második pünkösd sugárzó hajnalát készíti elő számára.
Éljetek boldogan Szeplőtelen Szívemben és várjátok örömteli reménységben Fiam, Jézus dicsőséges eljöttét.”

1982. január 1.
Szűz Mária istenanyaságának ünnepe

A vigasztalás Anyja vagyok

„Istenanyaságom fényében ma éj évet kezdtek. Az Egyház ma engem mint Anyát szólít meg, és azt kéri, hogy mindenkire terjesszem ki anyai védelmemet.
Ma egyesítitek könyörgéseteket Istenhez a béke ajándékáért. És annak közbenjárása által kéritek, akit ti a Béke Királynőjének neveztek.
A béke Isten legnagyobb ajándéka, amelyet éppen karácsony napján kaptatok meg.
A gyermek Jézus, akit oly törékenynek láttok születése pillanatában Betlehemben, a béke örök királya.
„Béke” az Ő neve: ajándéka a béke, küldetése, hogy békét hozzon mindenkinek. „Dicsőség Istennek a magasságos mennyben és békesség a jóakaratú embereknek a Földön” — énekeltek az örvendező angyalok a jászol körül születése éjszakáján.
Béke Isten és az emberek között: emiatt testesült meg az Atya Igéje szűzi méhemben, született meg Betlehemben, és áldozta fel magát a Kálvárián.
Béke az emberek között: mert mindnyájan Isten gyermekei vagytok, Jézus igaz testvérei, és egymás testvérei.
A béke forrása az emberek számára testvériségtek átélése. A béke ajándékát csak a szeretet útján lehet meg találni. Az jár rajta, aki megtartja Isten törvényét és parancsolatait. Ezek tanítanak meg bennünket az Isten és a felebarát iránti szeretetre és önmagunk szeretetére, ezekre épül az igazságosságon, az igazságon és a szereteten nyugvó összhang. Mindaddig, míg el nem fogadják a béke Istenét, Sőt továbbra is makacsul tagadják és visszautasítják Őt, arra sem lesznek képesek, hogy meg védjék az emberi és polgári jogok elismerésének követelményeit. Hogyha nem tisztelik az Úr törvényét, sőt egyre nyíltabban megsértik, az emberiség a zűrzavar, az igazságtalanság, az önzés és az erőszak útján halad.
Ez az oka annak, hogy még soha nem fenyegette annyira az emberiséget a háború és a szenvedés, mint most.
Mennyi szenvedést látok a világ minden útján elszórva az új év kezdetén!
A kicsinyek szenvedését, akiknek hiányzik táplálékuk és a segítség, a magára maradt és a kiábrándult ifjúságét, azoknak az embereknek a szenvedését, akik méltóságát lábbal tiporták, akik a hatalom és az erőszak eszközeivé váltak, az asszonyokét, akik családi otthonuk széthullását siratják…
Az emberiség közel áll egy újabb világháború veszélyéhez. Mily nagy az én aggodalmam amiatt, ami reátok vár, szegény gyermekeim, akiket annyira fenyeget az éhség, a háború, a gyűlölet és az erőszak!
Meneküljetek ma Szeplőtelen Édesanyátok köpenye alá.
Még soha nem éreztem ennyire szükségesnek, hogy fájdalmatokban vigaszt nyújtsak nektek, hogy bizalmat öntsek belétek, ha elcsüggedtek, reménységet adjak csalódásaitokban és biztonságot megpróbáltatásotokban.
Most már mindig érezni fogjátok égi Édesanyátok vigasztaló jelenlétét.
Annál erősebbé válik, minél nagyobb szenvedéseket kell elviselnetek a nagy tisztulás legfájdalmasabb időszakában.
A vigasztalás Anyja vagyok
Megérzitek nagy vigasztalásomat, amely bátorságot és védelmet ad nektek, főleg a megpróbáltatás véres óráiban, amelyet már régen megjövendöltem nektek. Ezért ma mindannyiótokat palástomba takarlak, Szeplőtelen Szívem menedékébe gyűjtelek, bizalomra és gyermeki rámhagyatkozásra biztatlak, és megáldalak benneteket.”

Tananarive (Madagaszkár) 1981. június 7.
Pünkösd

„Jőjj Szentlélek!”

„A Szentlélek jegyese vagyok.
Hatalmas közvetítő szerepem köztetek és Fiam között főleg abban nyilvánul meg, hogy túlcsorduló mértékben esdjem ki számotokra a Szeretet Lelkét az Atyától és a Fiútól.
Ennek az isteni tűznek kell megújítania és átalakítania az Egyházat. A Szeretetnek ez a tüze fogja megújítani az egész világot. Erőteljes életadó lehelletére végre fel fog nyílni az Új ég és az új föld.
Szeplőtelen Szívem cenákulumában készüljetek fel az isteni Lélek fogadására.
Az Atya ajándékozza nektek Őt, hogy bensőségesen megossza veletek Saját életét, és hogy mind tökéletesebben tükröződhessék bennetek a Fiú képmása, akiben nagy kedve telik.
Jézus megváltása legdrágább gyümölcseként, saját Személye és isteni küldetése tanújaként közli veletek a Szentlelket.
Ezen a távoli földön is látod ezt, ahol ma tartózkodsz, és ahová én hoztalak, hogy sok fiammal cenákulumot tarts, ahol a misszionáriusok áldozatos munkája nyomán elterjedt az Evangélium.
Ma az egész világot el kell juttatni az igazság teljességére, Jézus Evangéliumához, az egyetlen Egyházhoz, amelyet Krisztus akart és megalapított, és ez a Szentlélek feladata.
Az Egyháznak meg kell nyílnia isteni tüzére, hogy teljesen megtisztulva készen álljon új pünkösdje ragyogását befogadni Fiam, Jézus második, dicsőséges eljövetelére felkészülve.
Ma meghívlak benneteket, térjetek be Szeplőtelen Szívem cenákulumába: a Szeretet Lelke teljességének befogadására várva, akit az Atya és a Fiú ad ajándékul nektek.
Szeplőtelen Szívem az az aranykapu, amelyen keresztül ez az isteni Lélek eljut hozzátok. Ezért kérem, ismételjétek gyakran: „Jöjj Szentlélek, jöjj a Te leginkább Szeretett Jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárására.”

A fájdalom az élet és a szeretet jele.