Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Az égbolt majd visszahúzódik, mintha megnyílt volna egy tető
 
2012. június 16, szombat, 19:40
 
Drága szeretett leányom, Hangomat milliók hallják szerte a világon, miközben Isteni Irgalmasságomra készítem fel Isten minden gyermekét.
 
Vannak olyanok – akiket a Szentlélek megáldott-, akik Üzeneteim elolvasása után azonnal tudni fogják, hogy ezek Isteni Ajkamról származnak.
 
Azok, akik azt mondják, hogy ismernek, de nem ismernek fel Engem, mégsem tudnak ellenállni Szavam olvasásának, bár harcolnak Ellenem.
 
Ők elutasítanak Engem, mégis vonzódnak Üzeneteimhez.
 
Nem ismerik fel azt, hogy ez maga a Szentlélek, aki bár a lelkükben szunnyad, mégis Hozzám vonzza őket?
 
A következőket mondom nekik: Az idő elérkezett, hogy sértegetéseitek hamarosan, a Nagyfigyelmeztetés alatt, bemutatásra kerüljön számotokra.
 
Szavam iránti gyűlöletetek feltárul majd előtettek, és akkor tudni fogjátok az Igazságot.
 
Amikor ez majd megtörténik, nektek csatlakoznotok kell testvéreitekhez, és harcolnotok kell a jogért, Egyházam megvédéséhez a Földön.
 
Az égbolt majd visszahúzódik, mintha megnyílt volna egy tető, hogy feltárja a tüzet és Isteni Irgalmasságom lángjait.  
 
A Föld olyan erővel fog megrázkódni, hogy senki sem fog elmenekülni Szemem, Lelkem és Ajándékom elől.
 
Sokan reszketni fognak a félelemtől, de csak azért, mert sokak számára ez lesz az első alkalom, hogy felismerjék a lelküket.
 
Tudni fogják, hogy a testük és minden érzékük iránti szeretetük, amelyet táplálnak, értelmetlen.
 
A lélek minden egyes részét látni fogják, de nem a saját szemükkel. Ők a lelküket az Én szememmel fogják látni.
 
Betegnek és undorítónak fogják érezni magukat, mint ahogy Én, amikor gonosz tetteik szánalmas rondaságát látom.
 
Látni fogják, hogy mennyire romlottak voltak viselkedéseik mások iránt, és azt a gonoszságot, amelyet felebarátaik ellen elkövettek.
 
Aztán az önszeretetüket fogják látni, önteltségüket és a hamis bálványok iránti szeretetüket, és tudni fogják, hogy mennyire megbántottak Engem.
 
Mert azok, akiknek oly fekete bűneik vannak, betegnek és meggyötörtnek fogják érezni magukat, és nem lesznek képesek kiállni azt a rémületet, amelyet látniuk kell. Nekik minden erejükre szükségük lesz ahhoz, hogy kibírják a megtisztulás folyamatát, amelyre szükségük lesz, hogy a túlélést lehetővé tegye számukra, és hogy az Igazság ösvényét kövessék.
 
Fontos megérteni, hogy a Nagyfigyelmeztetés a következőt jelenti: Azért jövök, hogy figyelmeztessem Isten gyermekeit arra, hogy bűneiket meg lehet bocsátani és meg is lesznek bocsátva.
 
Azért jövök, hogy megmutassam, milyen lesz az Ítélet Napja. Ez azt fogja jelenteni, hogy akik eddig az időszakig a bűnbocsánatért esedeznek, megmenekülnek.
 
Azok, akik még mindig elutasítanak Engem, a bűnbánatra időt fognak kapni, de nem sokat. Ha ők Irgalmasságom Kezét mégis eljátsszák, akkor Nekem vissza kell vonulnom.
 
Akkor majd megosztom őket: az igazakat egyik oldalra és az igaztalanokat a másikra. Még lesz egy esély a megváltás keresésére, és azok, aki visszautasítják Szeretetem és Irgalmasságom Kezét, a Pokolba lesznek vetve.
 
Ez a prófécia már a kezdetben meg volt jövendölve.
 
Szívleljétek meg a Nagyfigyelmeztetést, és mentsétek meg a lelketeket, amíg tehetitek.
 

Jézusotok

Gonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni

2012. június 17., vasárnap, 20:15

Drága szeretett leányom, a szabadkőműves csoportok tervei a világpénznem átvételére, a befejezéshez közelednek.

 

Gonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni, hogy soha nem látott mértékben okozzon szenvedést.

 

Kerüljetek el minden ilyen hirtelen bejelentett globális védőoltást, mert ez meg fog ölni benneteket.

 

Gonosz tervezetük sokkolna minden olyan ártatlan lelket, akiknek fogalmuk sincs, hogy ők milyen hatalommal rendelkeznek.

 

A hatalomvágytól, a jólét utáni vágytól vezetve, és hogy mindenben, amit tesznek, hasonlóak legyenek Istenhez, azt hiszik, hogy ők legyőzhetetlenek

Ellenőrzik a bankokat, a kormányokat és ők a felelősek a Közel – Keleti terror okozásáért.

Ellenőrzik a világ médiájának nagy részét, és gonoszságuk igazsága az úgynevezett humanitárius szervezetek mögé van elrejtve.

 

Sajnos Istennek csak nagyon kevés gyermeke ismeri az ő tervüket.

 

Tudjátok meg, hogy Atyám Keze nagyon hirtelen és gyorsan fog lecsapni azokra a nemzetekre, akik védik az ilyen vezetőket.

 

Ők olyan nagyságú cunamikkal (szökőárral) és földrengésekkel lesznek sújtva, amelyek eltörlik majd őket (a föld színéről).

 

Azok, akik azt hiszik, hogy ők milyen hatalmasak, tűzet fognak majd látni, amint leesik az égből, közvetlenül Második Eljövetelem előtt.

 

A tengerek tüzes tavakká válnak, és nekik nehezükre fog esni, hogy elrejtőzzenek a büntetés kezétől, amely azokra a gonosz lelkekre árad majd ki, akik elutasítják Kelyhemet.

 

A végsőkig dacolva fognak harcolni Örök Atyám és a Mennyország hatalma ellen.

 

Az Antikrisztus mellé állva, ezek a csoportok, – amelyből ő (az Antikrisztus) kibontakozott – csak akkor fogják felismerni útjuk hibáit, amikor már túl késő lesz számukra.

 

Sokan ezekből a csoportokból, beleértve a bankok, a kormányok és a nagyvállalatok vezetőit, – mindegyikük kapcsolódva egymáshoz, együtt dolgoznak, hogy koldusokat csináljanak az átlagemberből – a Nagyfigyelmeztetés után meg fognak térni. Ez így van rendjén.

 

Az idő Számomra már nincs messze, hogy különválasszam azokat a lelkeket, akik szeretnek Engem, azoktól, akik a gonosz oldalán állnak.

 

Figyelmeztetlek benneteket. Csak annyi idő lesz adva számotokra, hogy megtérhessetek. Azoknak a lelkeknek van legnagyobb szükségük Irgalmasságomra, akik ezekhez a gonosz csoportokhoz tartoznak, és nem tisztelik Isten Törvényeit.

 

Nektek imádkoznotok kell, hogy ők majd meglássák az Igazságot.

 

Imádkoznotok kell, hogy abbahagyják azon nehézségek okozását, melyeket a szörnyű törvényeik behozásával szándékoznak tenni.

 

Nektek imádkoznotok kell az általuk tervezett népirtás megállításáért, amely rosszabb, mint amit Hitler tett a Második Világháborúban.

 

Ez a csoport, amely a legnagyobb számú a középkorban történő megalakulása óta, a Sátán hadserege. Őket az Antikrisztus fogja vezetni.

 

Ők már évtizedek óta megtervezték, hogy a bankokat saját ellenőrzéseik alá vonják.

 

Ők 15 éve tervezik a fenevad bélyegének bevezetését, egy chipet, mellyel minden férfit és nőt kényszeríteni fognak, hogy beültessék testükbe az élelmiszerhez való hozzáférés miatt.* (ez az utolsó 15 évre vonatkozik, amikor ezt tervezték.)

 

Most, amikor eljött számukra az idő, hogy felfedjék az Egy Világ Pénznemet, tudnotok kell, hogy a nagyon sok ima sokat segíthet tervük meggyengítésében.

 

Egy ima az Egy Világ Ellenőrzés elhárítására.

 

A Keresztes Imahadjárat 61. imája: Hárítsd el az ’Egy-Világ’ Ellenőrzését

 

Ó, drága Mennyei Atyám,

 

Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztrefeszítésének emlékére

 

Kérlek téged, védj meg minket, gyermekeidet, a Keresztrefeszítéstől, amelyet az Antikrisztus és követői terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

 

Add meg nekünk azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elutasítsuk a Fenevad Bélyegét, és add meg nekünk a szükséges segítséget, hogy leküzdjük a világ gonoszságait, melyeket azok terjesztenek, akik a sátán útját követik.

 

Esedezünk Hozzád, drága Atyánk, hogy védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket elég erőssé ahhoz, hogy mindenkor felállhassunk Szent Szavad hirdetésére.

 

Leányom, szomorú vagyok, hogy feltártam neked ezeket a dolgokat. Követőimnek tudniuk kel, hogy mi történik.

 

Azok, akik nem hisznek ezekben az üzenetekben, nem fognak többé kételkedni, amikor az Antikrisztus bemutatja majd magát, amint az meg volt jövendölve.

 

Nektek világszerte egyesülnötök kell az imában, csoportokat alkotva.

 

Minél több Követőm megteszi ezt, annál erősebb lesz a Szentlélek jelenléte, és annál jobban meggyengül a Sátán hadserege.

 

Nem kell félnetek, mert egy ilyen üldöztetéssel félelem nélkül is lehet szembesülni.

 

Ha ti jól felkészültök, azáltal, hogy követitek Utasításaimat és kitartotok a napi imában, akkor gyorsan eltelik majd az idő.

 

Bízzatok mindig Bennem.

 

Emlékezzetek arra, hogy Én a bűneitekért haltam meg. Ez csak úgy ér valamit, ha megengeditek Nekem, hogy az Új Királyságom felé vezesselek benneteket.

 

Egyedül csak Én, Jézus Krisztus, vezethetlek benneteket. Ne feledjétek, hogy semmik vagytok Nélkülem.

Jézusotok

 

 

Egyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól

 

2012. június 18. hétfő 20:36

Drága szeretett leányom, nem szabad megengednek, hogy Szent Üzeneteim kegyetlen elutasítása azon követőim részéről, kikről tudod, hogy Szent Akaratomhoz rendkívüli módon ragaszkodnak, megzavarjon téged.

 

Várható az ilyen fajta elutasítás, hogy megnövelje annak intenzitását, amikor Szavamat majd darabokra szedik és elvetik, mintha semmi sem volna.

 

Az elutasítás fájdalma, amelyet érzel, az Én fájdalmam is egyben. A megaláztatás és a gúny, amelyet kirónak rád: az Én üldöztetésem. Ahelyett, hogy megengedd, hogy az ilyen elítélés fájdalmat okozzon neked, csendben kell azt elfogadnod.

 

Könnyeid közepette tele vagy örömmel, mert most már tudod, hogy Engem mindig elutasítottak, még a saját tanítványaim is.

 

Ha te megengeded, hogy Szavam elutasítása feltartson téged Üzeneteim terjesztésében, akkor kevesebb lélek kerül majd megmentésre.

 

Mindig emlékezz arra, hogy az Én legnagyobb vágyam, a lelkek megmentése.

 

Küldetésemet az emberi vélemény nem szabad beszennyezze, amelyet arra szánnak, hogy tönkretegyenek téged.

 

Ma este a Szavakat nem vigasztalásként adom neked, hanem hogy hangsúlyozzák Figyelmeztetéseim sürgősségét a világ számára.

 

Előtted leányom, Istennek sok prófétája eljött már, hogy a Második Eljövetelemre felkészítse a világot.

 

Egyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket az Én szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól.

 

Egyedül csak ezek az üzenetek fedhetik fel az eljövendő idők titkait, és ajánlják fel azokat az áldásokat, amelyekre Isten minden gyermekének az utolsó napig szüksége van.

 

Ragadjátok meg az egész emberiség számára adott Szavam ajándékát, hogy életet adjon nektek.

 

Segítségem nélkül nagyon nehéznek találnátok, hogy ellenálljatok az előtettek álló megpróbáltatásoknak.

 

Minden igaz hírnököm Második Eljövetelemre készíti fel Isten gyermekeit.

 

Tudnotok kell, hogy ez, még ennek a generációnak az életében fog bekövetkezni.

 

Vegyétek Kelyhemet, igyatok belőle, engedjétek, hogy eltöltsön benneteket a megkülönböztetés kegyelmével, hogy ez által segíthessetek Nekem a lelkek megmentésében.

Jézusotok

Szűz Mária: Én a Fiammal együtt olyan kegyelmeket adhatok nektek, és a védelem gyűrűjét, amelyen egyetlen bukott angyal sem képes áthatolni

2012. június 20, szerda, 7:46

Gyermekem, milyen nagyon szenved Fiam ebben az időben, és milyen nagyon összefonódik Szenvedésem az Ő szenvedésével.

 

Azok, akik másoknak szenvedést okoznak, keresztre feszítik Fiamat.

 

Amikor ők szörnyű dolgokat követnek el, melyek nehézségeket, fájdalmat és halált okoznak Isten gyermekeinek, akkor ők újra előidézik Fiam kínszenvedését.

 

Azok, akik a csaló ösvényét követik, minden másodpercben kísértve vannak a bukott angyalok által, akiket a Sátán vezet.

 

Ezt sokan közülük nem tudják, ezért imádkoznotok kell értük.

 

Sokan közülük nincsenek tudatában annak, hogy felhasználja a sátán őket, hogy az emberi faj megsemmisítését véghezvigye.

 

Hamarosan a sátán félre fogja dobni őket, amikor már nem szolgálják további céljait.

 

Fiam várni fog, hogy Szent Karjaiban üdvözölhesse az ilyen bűnösöket, mert Ő ennyire Irgalmas.

 

A sátán által elkövetett gonosz tervek, melyek mindenki számára láthatatlanok, Örök Atyámnak bánatot okoznak. Azáltal, hogy ezek a megátalkodott bűnösök fájdalmat okoznak testvéreiknek, Istennek okoznak fájdalmat.

 

Soha ne gondoljátok, hogy ők elhatározásuk szerint mindent el fognak érni, amit megtennének.

 

Én, az Isten Anyja, mint Társmegváltó és a Kegyelmek Közvetítője, megkaptam azokat a kegyelmeket, hogy a kígyót elpusztítsam.

 

Azáltal, hogy a segítségemet kéritek, védelmet ajánlhatok nektek a félelem ellen, gyermekek.

 

Én, a Fiammal együtt, olyan kegyelmeket adhatok nektek, és a védelem gyűrűjét, amelyen egyetlen bukott angyal sem képes áthatolni.

 

Azoknak nem árthat a sátán, és nem támadhatja meg őket, akik mindennap Szent Rózsafüzéremet imádkozzák.

 

Azáltal, hogy három vagy négy Rózsafüzért imádkoztok, ezt a védelmet másokra is kiterjeszthetitek. Ha csak száz ember is megtenné ezt, megmenthetnék nemzetüket a fertőzéstől, amelyet a sátán terjeszt.

 

Nektek össze kell gyűlnötök, és imádkoznotok kell gyermekek, hogy megvédjétek magatokat.

 

Nektek nagylelkűeknek kell lennetek és imádkoznotok kell az ellenségeitekért, mert sokan közülük nem fogják fel, hogy mit csinálnak.

 

Azáltal, hogy teljesen megbíztok Fiamban, és elfogadjátok Tanításai és Prófétái által hozott ajándékait, megszabadulhattok minden félelemtől.

 

A Sátán kihasználja a félelmet és táplálja azt. Nézzetek szembe az Igazsággal, és használjátok az imát a gonosz tervek enyhítésére, melyek már folyamatban vannak azon gonosz csoportok által, akik el akarják pusztítani az emberiséget.

 

Érezzétek Fiam szeretetét azáltal, hogy megnyitjátok a szíveteket. Adjátok át Nekem, az Üdvösség Anyjának gondjaitokat, és Én, Szent Fiamnak adom majd át azokat.

 

Aztán, legszentebb Palástommal foglak beborítani benneteket, és ti olyan erőt fogtok érezni, ami csak az égből jöhet.

 

Csak akkor fogjátok érezni azt a békét, bátorságot és határozottságot, hogy Isten hadseregének részévé váljatok. Ez a hadsereg, amely most formálódik, nemzetek sokaságából áll.

 

Ők a végsőkig fognak menetelni, és nem lehet őket legyőzni.

 

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra.

 

Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

 

Gyertek Hozzám mindnyájan, akik méltatlannak érzitek magatokat. Várok rátok.

2012. június 21. csütörtök, 0:05

Drága szeretett leányom, követőimnek meg kell érteniük, hogy mint bármelyik jó szülő, Én mindig a legjobbat akarom nekik.

 

Sohasem fogok megadni nekik mindent, amit kérnek, kivéve, ha az megfelel Szent Akaratomnak.   

 

Sohasem fogom megengedni, hogy letérjenek az Igazság ösvényéről, anélkül, hogy visszacsábítanám őket Magamhoz.

 

Megpróbálom mindig, minden bajtól megvédeni őket.

 

Ugyanakkor minden rossz cselekedetért meg fogom büntetni őket.

 

Én mérges is tudok lenni és leszek is, ha másoknak rosszat tesznek.

 

Ugyanakkor meg fogok bocsátani nekik, ha rosszat cselekednek, feltéve, ha hibáikat a saját módjukon valóban megbánják.

 

Én türelmes vagyok. Engem nem lehet egykönnyen megbotránkoztatni, és soha nem tudnék haragudni, sem haragot tartani.

 

Ezért azok, akik eltévelyegtek és belül üresnek érzik magukat, meg kellene kérniük Engem, hogy fogjam meg őket, szeressem őket, és hogy az Isteni Szeretetet vigyem el nekik, amely számukra az igaz békét biztosítja.

 

Oly sok ember tévelygett el és felejtett el Engem.

 

Sokan vonakodnak, hogy visszatérjenek Hozzám, mert bűnös életet folytattak. Ők kellemetlenül érzik magukat, nem tudják, hogyan kell imádkozni, és tévesen azt hiszik, hogy ez már túl késő számukra. Milyen tévúton vannak!

 

Nekik sohasem szabad elfeledniük, hogy Én a földi életemet áldoztam fel egyenként mindenkiért közületek.

 

Én a lelkeket nem adom fel egykönnyen. Azokat is szeretem, akik tetteik, cselekedeteik és gondolataik által megszegték Atyám törvényeit. Ti értékesek vagytok Számomra. Ugyanúgy szeretlek benneteket, mint Isten minden gyermekét.  

 

Soha ne higgyétek, hogy a bűneitek miatt kevésbé szeretnélek benneteket.

 

A bűn, bár iszonyatos Számomra, azt a foltot jelenti, amivel ti megszületettek.

 

Bármely lélek számára szinte lehetetlen, hogy ne vétkezzen.

 

Sohase érezzétek azt, hogy Én nem segítenék nektek, vagy nem zárnálak Karjaimba.

 

Ti az első sorban fogtok állni, – ha felém fordultok – hogy beléphessetek az Új Paradicsomomba a Földön, amely ezer évig fog tartani. Mindaz, amit kérek, hogy a következő szavakkal szóljatok Hozzám:

 

A Keresztes Imahadjárat 62. imája: Az elveszett és a tehetetlen bűnösökért

 

Ó, Jézus, segíts nekem, mert én egy elveszett, tehetetlen és sötétségben lévő bűnös vagyok.
Gyenge vagyok és nincs bátorságom, hogy megkeresselek Téged.
Adj nekem erőt, hogy most hívni tudjalak téged, hogy a lelkem sötétségétől elszakadhassak.

 

Vigyél engem a Te világosságodba, drága Jézus, bocsáss meg nekem, segíts nekem, hogy újra meggyógyulhassak, és vezess el Engem a Te Szeretetedhez, a békéhez, és az Örök Élethez.
Teljes bizalommal vagyok Irántad, és arra kérlek: vedd elmémet, testemet és lelkemet, miközben én Isteni Irgalmasságodnak adom át magam. Ámen
.

 

Gyertek Hozzám mindnyájan, akik méltatlannak érzitek magatokat. Várok rátok. Minden, amit tennetek kell, hogy kinyújtjátok kezeteket és megfogtok Engem.

 

Hallok. Látok. Sírok. Szeretlek benneteket.

 

Sohasem fogom feladni addig, ameddig ti a Karjaimban nem lesztek és Isteni Irgalmasságom el nem árasztja a lelketeket.

 

Hamarosan látni fogjátok végre Isteni Irgalmasságomat.

 

Kétségeitek lehullnak majd, akár egy külső héj, hogy felfedje lelketeket, amelyet kitölt majd a világosság, és ti futva jöttök Hozzám.

 

Nagy reménnyel és örömmel várom ezt a napot.

 

Amikor minden szegény lélek tudni fogja, hogy egyedül csak Én, Jézus Krisztus menthetem meg őket, csak akkor fog a Szívem meggyógyulni.

 

Emlékezzetek arra: lehet, hogy a bűnt elítélem, mégis minden bűnöst szeretek, függetlenül attól, hogy mit cselekedtek.

 

Sohase féljetek Hozzám jönni, beszélni Velem, mert Én túl nagyon szeretlek benneteket ahhoz, hogy visszautasítsalak, ha igaz bűntudatot mutattok.

Szeretett Jézusotok

 

 

Az ember nem az állatokból fejlődött ki, de azok, akik nem hisznek Istenben, ezt szeretnék elhitetni veletek

2012. június 21, csütörtök, 17:30

Drága szeretett leányom, az idők kezdete óta, és mióta Örök Atyám megteremtette a világot, sok zűrzavar volt az emberi faj eredetére vonatkozólag.

Amikor Atyám megteremtette a világot, hogy Neki egy családja legyen, sok előkészület történt.

Ő alkotta a Földet, a tengereket, a növényeket, a fákat, a hegyeket, a folyókat, az állatokat, aztán az utolsó előtti napon, amikor már a Paradicsomban minden a helyén volt, megteremtette az embert.

Az ember – bár a bűn foltot ejtett rajta – egy szent teremtmény. Az állatok azért vannak, hogy szolgálják az emberiséget.

Az ember nem az állatból fejlődött ki, de azok, akik nem hisznek Istenben, ezt szeretnék elhitetni veletek.

Az evolúció elméletei, amelyek azt állítják, hogy az ember az állatokból származik, hazugságok. Ezeket (az elméleteket) soha nem lehet bebizonyítani.

A Sátán, bukott angyalai és minden ördög, melyek Isten ellenségéből erednek, erről a szörnyű hazugságról győzték meg az embert.

Az ember, Istennek gyermeke, de a Sátán annak érdekében, hogy lealacsonyítsa Isten gyermekét, zavart akar kelteni az emberiség szívében.

Miért támogatják az ő hazugságait a hamis tanítások által? Így ő, bizonyítani tudja, hogy az ember, az emberszabású majmoktól származik, és aztán arról győzi meg őket, hogy ők nem Örök Atyám Keze által lettek megteremtve.

Ez egyike a legnagyobb hazugságoknak, amelyet az ördög elkövetett, kihasználván azon emberek lelkét, akik azt állítják, hogy ők intelligensebbek, mint a többi testvéreik.

A tudósok kijelentik, hogy az ember az állatból fejlődött ki, de ők be vannak csapva.

Téves a tudomány, ha azzal próbálkozik, hogy állást foglaljon a világegyetem megteremtésének igazságáról.

Egy ember sem érti az Isteni Teremtés csodáját.

Ha az ember azt hiszi, hogy minden választ ismer az emberiség eredetével kapcsolatban, amely az emberi gondolkodáson alapszik, akkor ő nemcsak más szegény lelkeket csap be, hanem önmagát is.

Ha az Isten szeretete nincs jelen az ilyen lelkekben, akik egy felsőbbrendű intelligenciában hisznek, akkor az ateizmus úgy terjed, mint a gyomnövény.

Ez a gyomnövény, amely mindenfelé növekszik, megfertőzi és tönkreteszi a termést a láthatáron, és betegséget okoz.

Az egyetlen gyógymód: hogy segítséget, és az Igazság feltárását kérjék Istentől, alázatos ima által.

Oly sok valótlanságot terjesztenek az ateisták, akik megpróbálják bebizonyítani, hogy Isten nem létezik, elpusztítván milliók lelkét. Ezek áldozatainak szükségük van imáitokra.

Az ateizmus a legnagyobb vallás a világban, és azok, akik ennek a csalásnak szentelték az életüket, örökre elvesznek.

Ők a Pokol tűzével fognak szembesülni.

Hacsak nem fordulnak Hozzám a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy után, szörnyű büntetést fognak elszenvedni.

Imádkozzatok értük.

Jézusotok

 

Szűz Mária: A világot a pogányság fejre állította

 

2012. június 23. szombat, 10:50

 

Gyermekeim, hívlak mindnyájatokat, hogy egyesüljetek az imában a bűnösök megtéréséért, és továbbra is folytassátok a napi imáitokat.

 

A böjtölés, oly sok lelket fog megmenteni, és ez egy nagy Ajándék szeretett Fiam számára.

 

Oly sok ember fordult el Fiamtól a világon.

 

Mennyire sír ebben az időben! Ő oly nagyon szereti őket, és megszakad a szíve, ha látja, különösen azok hűtlenségét, akik elfogadják, hogy Ő, a Legmagasságosabb Isten valódi Fia.

 

A világot a pogányság feje tetejére állította. Ez az összezavarodottság, a gyűlölet, a zűrzavar és a nyugtalanság helye lett.

 

Ez a Pokol állapotához hasonló, bár semmi sem olyan rémisztő és fájdalmas. Mégis ezt az utálatos feszültséget a gonosz hatalma idézte elő, és körülveszi Isten minden gyermekét.

 

Kevesen maradtak érintetlenek ettől a méregtől, amely a sötétség által minden nemzetre szétterjedt. Oly sokan megvakultak ettől a sötétségtől és úgy érzik nincs reményük.

 

Sokan, akik nem fordulnak Istenhez, és egyedül folytatják útjukat egy ösvényen, ami sok boldogtalanságot hoz nekik.

 

Akik szeretik Istent, de kevés figyelmet szentelnek Istennek az imán keresztül, azok ugyanolyan tehetetlenek.

 

Egyedül csak az ima, az önfeláldozás, és az önmegtagadás vihet közelebb Istenhez benneteket. Semmi más nem hoz békét számotokra.

 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a hamis isteneket bálványozzák. Nekik van a legnagyobb szükségük imáitokra ebben az időben.

 

Imádkozzatok azokért, akik a gonosz kísértése által nehézségeket okoznak azoknak, akik az ellenőrzésük alatt vannak.

 

Nekik kevés idejük van a Gyónás, a Nagyfigyelmeztetés előtt. Amikor eljön ez a nap, és amikor az igazságot felfedik számukra, akkor alázatot kell mutatniuk.

 

Fiam azon nagy terve, hogy megmentse az emberiség nagy részét, hamarosan kinyilatkoztatásra kerül a világ számára.

 

Sokan nem lesznek megmentve.

 

Ezért minden szerető tanítványának most egy felelősségteljes feladata van: imádkozzanak a megtérésekért, hogy annyi lélek megmenekülhessen, amennyi csak lehetséges.

 

Menjetek békével gyermekeim, annak a vigasznak a tudatában, hogy az Én Fiam mindig irgalmas.

 

Ő mindenkit meg akar menteni, és a Gyónás egy Ajándék, amelyet azért mutat be a világnak, hogy ezt meg is tegye.

 

A Nagyfigyelmeztetés a legnagyobb ajándék az emberiség számára az Ő Kereszthalála óta.

 

Örvendjetek, mert azok a lelkek, akik különben örökre a Pokolban gyötrődnének, megmenekülhetnek és megkaphatják az Örök Élet ajándékát.

 

Köszönöm, hogy válaszoltál Mennyei hívásomra.

 

Szeretett Édesanyátok, az Isten Anyja

 

Az Üdvösség Anyja

 

Amikor az égből küldött prófétákról gyűlöletet terjesztetek, akkor olyan bűnt követtek el, amelynek iszonyú következményei lesznek

2012. június 24., vasárnap, 17:30

 

Drága szeretett leányom, mennyire megszakad a szívem, amikor azokat látom, akik azt mondják, hogy ők Isten követői, mégis az Ő törvényeivel hivalkodnak. Ők képmutatók.

 

Ők azok, akik azt mondják, hogy Atyám Tízparancsolatát követik, mégis úgy érzik, hogy elítélhetnek másokat, akik vétkeznek.

 

Először a Szentírást veszik elő, azzal a szándékkal, hogy hazugságot hirdessenek, elősegítve az úgynevezett toleranciát, és ezzel ők nagyon megsértenek Engem.

 

Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy helytelen hinni az Isteni Gondviselésben.

 

Ezek azok az emberek, akik évszázadok során megkérdőjelezik az égből küldött prófétákat, és aztán felhasználván Szent Szavamat, mely a Szentírásba foglaltatott, megpróbálják megcáfolni őket.

 

Minden olyan ember, aki tagadja Szent Szavamat, hűtlen Hozzám.

 

Minden olyan embernek, aki a lelki és szellemi felsőbbrendűsége miatt távol tartja magát testvéreitől, nagyon óvatosnak kell lennie.

 

Minden olyan ember, aki arra használja a Szentírást, hogy az Igazság egy kiforgatott változatát mutassa be, meg lesz büntetve.

 

Félre fogok állítani minden olyan ember, aki feláll és hirdeti az Igazságot, de elutasítja Szent Szavamat, amelyet ezekben a végidőkben a világnak adok.

 

Ti a lelki féltékenység bűnével vétkeztek, és ezért büntetéssel kell majd szembesülnötök.

 

Amikor ti az égből küldött prófétákról gyűlöletet terjesztetek, olyan bűnt követtek el, melynek iszonyú következményei lesznek.

 

Azáltal, hogy ezt megteszitek, nemcsak hazugságot hirdettek, hanem gátoljátok Isten Szavát is.

 

Azt kérem, hogy most hagyjátok abba a gyötrelem és a rágalom hadjáratát. Soha nem fogjátok megakadályozni, hogy Szavamat meghallják.

 

Miért próbálkoztok azzal, hogy gyötrelmet okozzatok ennek a Küldetésnek? Nem tudjátok, hogy most a Szentlélek tüze nem tudna ilyen módon terjedni, ha ezek nem égi Üzenetek volnának?

 

A gonosz kihasznál benneteket, és semmitől sem fog visszariadni, hogy megakadályozza ezen Üzenetek átadását a világ számára.

 

 

 

Üzenet a klérusnak

 

Ti, – akik fogadalmat tettetek közületek – mint Egyházam felszentelt szolgái a Földön, hallgassatok most meg Engem:

 

Amikor nyilvánosan visszautasítjátok Üzeneteimet és megakadályoztok Engem, Jézusotokat, ebben a lelkeket mentő küldetésben, akkor az összes bűn közül a legnagyobbat követitek el.

 

Ezért szenvedni fogtok, és a Tisztítótüzet a Földön fogjátok megtapasztalni. Minden férfi, nő és gyermek tanúja lesz az Ég ellen elkövetett bűncselekményeteknek.

 

Prófétáim téves értékelése a lelki ürességeteket fogja eredményezni, és lelketek olyan gyötrelmet fog elszenvedni, mint senki másé.

 

Ha ti, az Én felszentelt szolgáim vagytok, és nem vagytok biztosak a Hangomban, amint az most hozzátok szól, akkor csendben kell maradnotok. Imádkoznotok kell a megkülönböztetés kegyelméért, mielőtt megfontolnátok Szavam elutasítását.

 

Több ezer felszentelt szolgám nem fogja felismerni Szent Szavamat, melyet ezen a prófétámon keresztül a végidőkre küldök. Mennyire megtöri ez a Szívemet!

 

Sokan az Antikrisztus uralkodása alá fognak esni és elhagyják majd földi Egyházamat.

 

Sok felszentelt szolgám fog Egyházam üldözőinek oldalára állni. A csábítás már elkezdődött.

 

A csaló most készít fel benneteket, hogy elutasítsatok Engem, és büszkeségetek megakadályoz titeket, hogy ezt meglássátok.

 

Sok felszentelt szolgám nem lesz elég bátor ahhoz, hogy támogassa Egyházamat a Földön. Sokan a Hamis Próféta oldalára fognak állni, és elutasítják nyájamat, akiknek hite lehetővé teszi számukra, hogy keressék az Igazságot.

 

Nem tudjátok, hogy Én vagyok az Egyház?

 

Nem tudjátok, hogy az Egyház a saját Keresztrefeszítését fogja elszenvedni, ahogyan azt Én is elszenvedtem?

 

Az Egyházat kínozni fogják. Úgy fog tűnni, mintha keresztre lenne feszítve, és sokan azt fogják gondolni, hogy meghalt. De a Föltámadásomhoz hasonlóan a szemetek láttára fog feltámadni, hogy újra éljen, és már soha többé nem lehet megsemmisíteni.

 

Figyelmeztetlek benneteket Felszentelt szolgáim, akik nem ismeritek fel az időt, amelyben éltek, hogy legyetek éberek, mivel Egyházam a Földön a legnagyobb üldöztetést szenvedi el a kezdetek óta.

 

Nektek fel kell készülnötök és ki kell nyitnotok a szemeteket.

 

Mikorra gondoltátok, hogy Én eljönnék és figyelmeztetnélek benneteket? Azt gondoltátok, hogy ez csak valamikor a távoli jövőben lehetséges? Hogy ez sohasem történhet meg a ti életetek során?

 

Második Eljövetelem ideje nagyon közel van.

 

Nemsokára elválasztom majd a jókat a rosszaktól, miután minden kísérletre sor kerül, hogy az emberiség nagy része megtérhessen.

 

A ti felelősségetek, hogy nyitva tartjátok elméteket, szíveteket és lelketeket.

 

Szükségem van rá, hogy válaszoljatok a kérésemre, hogy segítsetek Nekem, annyi lélek megmentésében, amennyit csak tudok.

 

Kövessetek Engem. Ez a ti elhívatottságotok.

 

Ezért ígértetek hűséget Nekem, Jézusotoknak.

 

Ti nem a saját feltételetekre tettetek fogadalmat.

 

Meg kell engednetek Nekem, hogy vezesselek benneteket, és segítenetek kell földi Egyházam megvédésében.

 

Sok kárt okoztak Egyházamnak. Az Én Egyházam azokból áll, akik szeretnek Engem, beleértve minden felszentelt szolgámat is.

 

Nektek, erősnek, bátornak és hűségesnek kell lennetek. Nektek nem szabad a félelmet megengednetek, vagy, hogy a fenevad felfalja a lelketeket.

 

Hallgassátok meg Szavamat, mielőtt elítélnétek prófétáimat.

 

Sohase utasítsátok el Üzeneteimet, mielőtt még a megkülönböztetés kegyelméért imádkoznátok. Még akkor is óvatosaknak kell lennetek, hogy ne tagadjátok meg Isten gyermekeitől a kegyelem ajándékát, amelyet most azoknak a szegény lelkeknek adományozok, akik Tanításaim Igazságára éheznek.

 

Azoknak mondom, akik nyíltan elutasítják e prófétának adott Szavamat: tudnotok kell, hogy ti majd könyörögni fogtok Hozzám a megbocsátásért, amikor az Igazság feltárul előtettek.

 

Addigra azok számára, akik felelősek azért, hogy a lelkek elfordulnak Szavamtól, már túl késő lesz.

 

A ti gonosz nyelveteknek köszönhetően azok a lelkek elvesznek számomra és nem lesz örök életük.

 

Ha most azért utasítjátok el Szavamat, vagy ítélitek el Üzenetemet, mert hibák vannak bennük, akkor félre lesztek állítva. Akkor ti nem vagytok alkalmasak arra, hogy a nyájamat vezessétek.

 

Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus

 

Én ismerem Enyéimet, és Enyéim ismernek Engem

2012. június 25., hétfő, 11:50

Drága szeretett leányom, soha nem szabad elfelejtened ennek a küldetésnek roppant nagyságát.

Sokszor csapdába csalnak téged, melyet a csaló állít fel, hogy elgáncsoljon.

Ő, és mindazok, akiket könnyen tud vezetni, mindent megtesznek, amit csak tudnak, hogy lejárassák a neked adott Szavamat.

Neked fel kell állnod, és figyelmen kívül kell hagynod az ilyen gúnyolódásokat.

Mivel átadtad Nekem a szabad akaratodat, most egyedül csak az Irántam való teljes engedelmességed számít.

Engedd meg Nekem, hogy Isteni Bölcsességem által eléd terítsem a földi Paradicsomhoz vezető tökéletes utamat.

Követőimnek szintén figyelembe kell venniük Figyelmeztetésemet. Szavam hirdetéséért mindenki közületek heves támadás alá fog esni.

Ez egy küldetés, amelyhez nincs hasonló.

Ti, Hadseregem, a Maradék Egyházam nyáját a Paradicsom kapuihoz fogjátok vezetni.

Ezért személyes üldöztetésben lesz részetek, és ez az utazás nem lesz könnyű számotokra.

Nektek egyesülnötök kell, és erőt kell adnotok egymásnak, mert az erő sokaságában vigaszt fogtok találni egymásban.

Most gyülekezik Hadseregem a Föld minden sarkában.

Minden látnok, – akikkel az Isteni Igazságot Édesanyám által közölték– meg fogja gyújtani a Szentlélek Lángját, prófétáimmal együtt, hogy Maradék Hadseregem megfelelően felkészüljön az előttük álló harcra.

Soha ne kételkedjetek Szeretetemben. Ne feledjétek, hogy csak azok, akik követnek Engem, léphetnek majd be az Új Paradicsomba.

Amikor azok, akik hozzátok jönnek, kínoznak benneteket, emlékezzetek, hogy kötelességetek megbocsátanotok nekik, és aztán imádkozzatok a lelkükért.

Legyetek szeretettel azok iránt, akik az Én Nevemben kínoznak benneteket. Ezen az úton legyőzhetitek a Sátánt, és ő elveszíti a hatalmát fölöttetek.

Utazásotok minden lépésénél útbaigazítalak majd benneteket.

Én mindig veletek járok.

Én ismerem az Enyéimet, és Enyéim ismernek Engem

Jézusotok
Az Új Paradicsom: tiszta testté lesztek alakítva, ellenállóképesek lesztek, mentesek a betegségtől, a fizikai haláltól és az öregedéstől

2012. június 26., kedd, 20:00

 

Drága szeretett leányom, az Új Paradicsom most teljesen elkészült, és teljes dicsőségében készen áll Isten minden gyermeke számára a Földön.

 

Teljes dicsőségében lesz bemutatva, hasonló lesz ahhoz a Paradicsomhoz, amelyet Örök Atyám gyermekei számára teremtett a kezdetek kezdetén.

 

Mily nagyon énekelnek és örvendeznek az angyalok, mert annak az ideje, hogy ez a nagy pompa feltáruljon egy hitetlen világ számára, már nagyon közel van.

 

Én fogom ezt majd bemutatni, amikor az Új Jeruzsálem leszáll a Földre, Második Eljövetelem harsonájakor.

 

Neked leányom, röviddel Önmagam megismertetése előtt mondani fogják, hogy ezt hirdesd ki.

 

Egyedül csak azok, akik Engem Messiásként fogadnak el, lesznek képesek belépni csodálatos kapuin.

 

Minden égi felszólításra sor kerül majd, egészen az utolsó trombitaszóig, hogy eljusson mindazokhoz, akik nagy ajándékomat továbbra is el fogják utasítani.

 

Azután, azoknak a szegény lelkeknek már túl késő lesz. Ők túl lesznek majd minden segítségen, azt követően, hogy Irgalmasságomat Arcomba dobják vissza, végleges elutasításként.

 

Most minden, ami számít, azok figyelmeztetése, akik abban a veszélyben vannak, hogy a Sátán javára elveszítik lelküket.

 

Gyűjtsétek össze őket, Követőim. Óvatosan csalogassátok őket a Nyájamba. Soha ne adjátok fel imáitokat, hogy megmentsétek őket.

 

Ó, szeretett Követőim, ha láthatnátok az Új Paradicsomot, amint az Ég és Föld eggyé olvad, akkor térdre hullanátok és sírnátok az örömtől és a megkönnyebbüléstől.

 

Azoknak szólok közületek, akik a végső időktől félnek, – amikor a Föld, mint ahogyan ismeritek, meg fog változni -, akkor engedjétek meg Nekem, hogy megkönnyítsem aggodalmaitokat.  

 

Ti, magatokkal fogjátok vinni családjaitokat, és mindenki tele lesz örömmel, tiszta, tökéletes szeretettel és harmóniával.

 

Ti tiszta testté lesztek alakítva, ellenállóképesek lesztek, mentesek a betegségtől, a fizikai haláltól és az öregedéstől.

 

Mindnyájatoknak saját lakása lesz, körül lesztek véve fűvel, fákkal, hegyekkel, folyókkal, patakokkal és virágokkal, minden dicsőséges szépségében.

 

Az állatok szelídek lesznek, békében és harmóniában élnek majd Isten minden gyermekével.

 

Látni fogjátok házasodni gyermekeiteket, hogy gyermekeik lesznek és a családok azon csodáit, hogy feltámadnak halottaikból, ennek mindenki tanúja lesz.

 

Ez a feltámadás semmilyen más örömhöz sem fog hasonlítani.

 

Egyesülni fogtok azon szeretteitekkel, akik ebben az életben hunytak el és a Mennyországba kerültek.

 

Összesen tizenkét nemzetetek lesz, mindezeket a tizenkét csillag jelképezi az Édesanyám Szeplőtelen fején lévő koronán, és melyeket Én fogom kormányozni apostolaimmal és prófétáimmal együtt.

 

Ez az Én Királyságom, amelyet Atyám ígért meg, mióta megteremtette a földi Paradicsomot. Bárki, aki ezt elutasítja, elpusztul.

 

Imádkozzatok, hogy Isten minden gyermekének meg legyen a lelke tisztasága, mely lehetővé teszi számukra hazatérésüket Atyám földi Királyságába, mint az a kezdetben volt, van most, és ahogyan annak örökre lennie kell egy vég nélküli világban, mindörökkön örökké.

 

Jézusotok

 

Isten az Atya: Feltárom jövőbeli terveimet az Új Égről és az Új Földről

 

2012. június 27., szerda, 20:00

 

Legdrágább leányom, ma feltárom jövőbeli terveimet, az Új Égről és az Új Földről, minden gyermekem számára.

 

Amikor az Ég és a Föld egy dicsőséges Paradicsommá olvad össze, tizenkét nemzet fog létezni.

 

Ezek a nemzetek, néhány olyan nemzetből fognak állni a világon, amelyek hűséget mutattak Irántam, Isten az Atya iránt, Fiam Jézus Krisztus, és az Isten Anyja, a Mennyország Királynője iránt.

 

Azok, akik szétszóródtak, össze lesznek gyűjtve, hogy egyként csatlakozzanak a többi nemzethez, Szent Családként egyesülve.

 

Az Akaratomat tiszteletben fogják tartani. Ti mindnyájan a szabad akarat ajándékával fogtok rendelkezni, de ez összefonódik majd az Enyémmel. Csak akkor lesz a Paradicsom Igazsága valóban kinyilatkoztatva.

 

Az Én tizenkét nemzetemet, a Jelenések Könyvében, az Asszonyon, a tizenkét csillag jelképezi.

 

Az Asszony, maga az Isten Anyja, és Ő az, aki a tizenkét csillagot viseli, aminek két jelentése van.

 

A tizenkét apostol segített Fiam Egyházának felépítésében a Földön.

 

A tizenkét különlegesen kiválasztott nemzet, az igaz apostoli Egyházat fogja alkotni a Földön, amikor az Ég és a Föld egybeolvad, az Új Dicsőséges Paradicsomomban.

 

Ez az a pillanat, amelyre türelmesen vártam.

 

Isteni Akaratom, – amely létrehozta Ádám és Éva számára a Paradicsomot, de a gonosz kísértése miatt félredobták -, most teljesülni fog, és ezúttal a Paradicsom tökéletes lesz.

 

Fiam, az emberiség és a Világmindenség Királya az Új Paradicsomom fölött fog uralkodni a Földön.

 

Ő, minden nemzetben vezetőket fog kiválasztani, és Isteni Akaratom szerint, mindnyájan egyesülni fognak.

 

Ezen nemzetek emberei úgy fogják Fiamat tisztelni, ahogyan Őt egyetlen módon tisztelni kell: békében és az egymás iránti szeretetben.

 

Szent Édesanyja, az Üdvösség Anyja, akit a Mennyország Királynőjévé koronáztak, az Új Paradicsomban szintén Királynőként fog uralkodni.  

 

Mennyei megkoronázása egy nagyon különleges Isteni megnyilvánulás volt az Ő jövőbeli szerepére való tekintettel, a világ üdvözítésében.

 

Őt nagy megtiszteltetésben és pompában koronázták meg, nemcsak azon szerepéért, mert Ő az Isten Anyja, és a Szentlélek jegyese volt, hanem, mint az Üdvösség Anyját is, akinek az a hatalom adatott, hogy elpusztítsa a sátánt.

 

Szeretett Fiam volt az, aki a Koronázáskor a tizenkét csillagból álló koronát az Isten Anyja fejére helyezte.

 

Az Új Paradicsomban, Fiam fogja ismét a fejére helyezni a koronát, mivel Ő Isten minden gyermekének Királynője lesz.  

 

Isteni Tervem az emberiség megmentésére elkezdődött.

 

A vágyam az, hogy ez a Küldetés segítsen Nekem összegyűjteni az elveszett lelkeket a Föld minden sarkában, és segítsen őket megmenteni az ellenségtől, mielőtt még túl késő lenne.

 

Isteni beavatkozásom minden gyermekem iránti Szeretetemet bizonyítani fogja.

 

Semmi sem lehetetlen. Semmi sem reménytelen a Sátán hadserege ellen vívott csatámban.

 

Én egy olyan új világot fogok hozni nektek, amelynek minden pompás dicsősége elképeszt majd benneteket. Ez már készen áll.

 

Ennek szépsége és pompája minden emberi elképzeléseteket fölülmúlja.

 

Amikor ti ennek tanúi lesztek, akkor már örök életetek lesz.

 

Imádkozzatok azokért a szegény gyermekeimért, akik nem hisznek Bennem, a Legmagasságosabb Istenben, akik nem engedelmeskednek Törvényeimnek, és szörnyű rémtetteket követnek el egymás ellen, hogy tartsanak bűnbánatot.

 

Egyetlen gyermekemet sem akarom elveszíteni.

 

Segítsetek Nekem elvinni őket ebbe a csodálatos, dicsőséges örökségbe.

 

Sajnos, ennek saját szabad akaratuk által kell megtörténnie.

 

Olyan szenvedéllyel szeretlek benneteket, gyermekeim, amely ismeretlen az emberiség számára.

 

Gyertek Hozzám, Fiam által egyként egyesülve.

 

A földi Új Paradicsom ideje nagyon közel van, de nektek idő adatott arra, hogy segítsetek az emberiség megtérésében a hetedik angyal Küldetése által a Földön, aki Fiammal együtt azon dolgozik, hogy elhozza Hozzám családomat.

 

Szerető Atyátok
Minden látható és láthatatlan Teremtője
A Legmagasságosabb Isten

Egyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy megismertessem Magamat

 

2012. június 28. csütörtök, 15:00

 

Drága szeretett leányom, tudni kell azt, hogy megnövekedett a száma azoknak, akik azt vallják, hogy prófétákként az Én Nevemben jönnek, de mégsem a Mennyország nyelvén beszélnek.

 

Ezek közül a lelkek közül, oly sokan megfertőződtek a bukott angyalok által, és gondosan felépítetten beszélnek, de szerető hangon, elvárván tőletek, hogy Szent Hangomra emlékeztessen benneteket.

 

Ó, mennyire becsapják most szegény hűséges követőimet, és mennyire össze lesznek zavarodva! Kiben lehet megbízni? Kit lehet követni? Kiben lehet hinni?

 

Nem megmondtam, hogy sokan jönnek majd az Én Nevemben, de kevesen fognak az Én Hangommal beszélni?

 

Jelenleg, húsznál is kevesebben vannak azok, akik engedélyt kaptak arra, hogy megosszák Isten Szavát a világgal, és ez magában foglalja azokat is, akik Szeretett Édesanyámtól kapják az égből jövő Isteni üzeneteket.

 

Sok további látnok is jelen van a világban, de ezek küldetései különbözők.

 

Szerepük a napi imák egyikében is megnyilvánulhat, hogy segítsenek az emberiség megmentésében, vagy egyik szenvedésük által, melyet ajándékként ajánlanak fel, hogy megmentsék a lelkeket a Sátántól. Az ilyen készséges szenvedés sok ember lelke fölött töri meg a Sátán hatalmát.  

 

Az Én prófétáim kevesen vannak, és ti az Én igaz Hangom által fogjátok felismerni őket, amely oly módon lobbantja lángra Isten gyermekeinek a szívét és lelkét, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.

 

Üzeneteim részletesek lesznek a világ számára ezekre az időkre, és olyan igazságokat fognak felfedni, amelyek eddig még nem voltak kinyilatkoztatva.

 

Ezen üzenetek közül, amelyeket most adok, sok azért van, hogy egyszerűen Tanításaimra emlékeztessenek.

 

Sok üzenet, amelyet most bemutatok nektek, nem más, mint az élet tápláléka, melyet a Keresztes Imahadjárat imáin keresztül adok nektek, hogy Második Eljövetelemkor segítsen lelketek és mások lelkének megmentésében.

 

A másoknak adott üzenetek közül sok lesz (ehhez) hasonló, de nem lesznek részletesek.

 

Az ő küldetésük éppen olyan fontos, mivel lelkeket fognak megtéríteni.

 

Emlékezzetek mindig a következőre: Én azt próbálom megmutatni nektek, hogy mennyire Szeretlek benneteket, és ki szeretném nyilatkoztatni nektek Létezésem Igazságát.

 

Ennek bizonyítéka nemsokára kiderül végre Isten minden gyermeke számára.

 

Kérlek, ne harcoljatok egymás között, azáltal, hogy ismereteitekkel a lelki dolgok fölött próbáltok meg túltenni másokon.

 

Az igazság a következő:

 

Senki sem ismeri az Igazságot, amely a Pecsét mögé van rejtve a Jelenések Könyvében.

 

Amint azt már korábban is mondtam nektek, ezeket az Igazság Könyvében lepecsételték, egészen mostanáig, a végidőkig.

 

Én, Jézus Krisztus, az Isten Báránya, most feltöröm ezeket, hogy felkészítselek benneteket az Új Királyságomra.

 

Felkészítésül a Szentírást kaptátok, és most meg kell engednetek Nekem, az egész emberiség Királyának, hogy elmondjam az Igazságot arról, ami bekövetkezik.

 

Ha ezt megteszitek, akkor képes leszek arra, hogy keresztülvezesselek benneteket azon, ami nem lesz más, mint a megtévesztés, az üldöztetés és a gyűlölet aknamezeje.

 

Engedjétek meg mindnyájan Nekem, beleértve földi Egyházam minden tagját, hogy ezeken az utolsó akadályokon átvigyelek benneteket az Örök Életre.

 

Egyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy ezeken az üzeneteken keresztül megismertessem Magamat.

 

Ismerjétek fel Szeretetemet, annak tiszta és egyszerű formájában.

 

Az Én szeretetem nem mesterkélt, és nincs elrejtve misztikus szótagokban.

 

Ez teljesen nyilvánvaló, hogy lássátok, de olyan együttérzéssel van tele, amely a felismerés lángjaként hatol keresztül rajtatok, ha ti ledobjátok a büszkeség és a félelem fegyverzetét.

 

Ha ezt megteszitek, akkor könnyebb lesz számotokra követnetek Engem, Jézusotokat.

 

Az első alkalommal, mint Megváltó jöttem el.

 

Ezen utolsó alkalommal még egyszer eljövök, mint Megváltó. Csakhogy Feladatom még nehezebb ebben az időben.

 

Az Isten iránti szeretet meghalt a világban. Ez egyszerűen csak pislákol.

 

Ha Második Eljövetelemre most kerülne sor, akkor csak kevesen mehetnének be a Paradicsomba.

 

A Nagyfigyelmeztetés, Irgalmasságom ajándéka, mely segíteni fog az emberiség nagy részének megtérésében.

 

Segítsetek Nekem nyájam felkészítésében. Szükségem van földi Egyházamra, úgyszintén a klérusra és a laikusokra, hogy segítsenek megmenteni Isten minden gyermekét.

 

Kérlek, fogadjátok el kinyújtott Kezemet, és terjesszétek ki minden nemzetre a Hívásomat.

 

Gyertek velem, szeretett Jézusotokkal.

 

Kövessetek Engem ebben az időben.

 

Ne utasítsatok vissza Engem, ahogyan azt a Farizeusok is tették.

 

Ez alkalommal fel kell ismernetek a Hangomat.

 

Most már ismernetek kellene, ahogyan beszélek, hiszen ti a Szentírást kaptátok.

 

Jézusotok

Szűz Mária: Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, amelyek most elárasztják a Földet

2012. június 29., péntek, 9:20

 

Gyermekem, rettenetes sötétség ereszkedik le a világra, mivel elmélyül a hitehagyás (aposztázia), amely fogva tartja a világot.

 

Az Isten iránti szeretetet félredobták.

 

A Fiam iránti szeretet elenyészett, és ennek helyébe az önszeretet került.

 

A kapzsiság és a hatalom szeretete mindenhol megfertőzi a lelkeket, az önszeretetre való törekvésnek csodálattal adóztak, és azt úgy fogadták el, mintha ez lenne a helyes út, hogy éljétek az életeteket.

 

Gyermekek, ebben az időben imádkoznotok kell, hogy segíteni tudjatok felvilágosítani azokat a lelkeket, akik sötétségben vannak.

 

Ők nem ismerik Fiam Áldozatának Igazságát, sem azt, hogy szörnyű Keresztrefeszítésének mi volt az értelme.

 

Üdvösségének Ajándékát félredobták, mintha soha meg sem történt volna. Aztán azok, akik tisztában vannak Kereszthalálának értelmével, úgy döntöttek, hogy különböző más hamis istenek után néznek, annak érdekében, hogy békét hozzanak számukra. Azonban ezek sohasem tudnak ilyen békét megvalósítani.

 

A lélek békéjét csak a Fiam iránti hűség és a neki mondott ima idézheti elő.

 

Csak a tiszta és alázatos szívűeknek lehet örök életük, akik teljes bizalmukat Fiamba helyezték.

 

Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, melyek most elárasztják a Földet.

 

Oly sokan vannak, akiket a veszélyes, hamis hiedelmek irányítanak, hogy ők az eltévelygett lelkeket a Sátánhoz fogják vezetni.

 

A bukott angyalok mindenhol ott vannak, gyermekek. Legyetek résen, mert ők különösen azokat veszik célba, akik tisztelnek Engem, szeretett Édesanyjukat, azért, hogy összezavarjanak benneteket.

 

Meg fogják akadályozni, hogy imádkozzatok. Isten szeretetéről állandó kétségeket fognak ültetni az elmétekbe. Az érzékek kísértései által fognak megzavarni benneteket. Nagyon sok imára lesz szükség, hogy távol tartsátok majd őket. Az Én Rózsafüzérem a legfontosabb védelmetek.

 

Jelenleg Fiam nagyon sok kegyelemben részesíti azokat, akik hallgatják, meghallják és elfogadják a világ számára adott üzeneteit.

 

Azért teszi ezt, hogy erőt és kitartást adjon nektek ebben a küldetésben, hogy az Örök Kárhozattól megmentse az emberiséget.

 

Fogadjátok el szeretettel ezeket a kegyelmeket, gyermekek, mert ti nagyon különlegesek vagytok, hogy az Ő követésére letettek kiválasztva ebben az időben.

 

Mint a Maradék Egyháza a Földön, minden időben szükségetek lesz az Élet Kenyerére, mert nem fogjátok könnyűnek találni ezt az utazást.

 

Íme, a Keresztes Imahadjárat egy különleges imája, hogy segítsen erőben tartani benneteket a küldetésetekben.

 

A Keresztes Imahadjárat 63. imája:

 

Védj meg Engem ezen az utazáson

 

Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy az Élet Táplálékát megadják majd nekem, hogy az védelemben részesítsen engem ezen az utazáson, és hogy segítsen megmenteni Isten minden gyermekét.

 

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket a hamis bálványok és Istenek megtévesztenek, hogy megnyissák szemüket Fiad Kereszthalálának Igazságára, hogy Isten minden egyes gyermeke megmeneküljön, és hogy mindenki számára elhozza az Örök Életet. Ámen.

 

Szeretett Édesanyátok

 

Az Üdvösség Anyja

Kedves Testvérek!

 

Örömmel jelezzük, hogy letölthető a magyar nyelvű Élő Isten Pecsétje a látnoknő oldaláról (lásd link). Szeretnénk jelezni, hogy az ima az atya korrektúrájával szerepel, a pecsét készítése alatt belekerült hibát javították. Ami maradt, nem befolyásolja a Pecsét jelentőségét.

Szeretnénk jelezni, hogy a látnoknő az egységesség miatt is kezdeményezte a pecsétek központi elérését, formáját. Lehet szebben fogalmazni, de biztosak vagyunk abban, hogy az ima, mely benne szerepel, tökéletes magyarságú és helyes fordítás. Kérjük, bátran használják, terjesszék, még akkor is, ha a pecsét egyéb részeiben más szebben fogalmazna. A látnoknőnél elérhető pecsét megáldásra került, de aki még szeretné, áldassa meg.

A magyar nyelven elérhető másik portál áldozatos munkájának elismerése mellett sajnálatunkat fejezzük ki, hogy egységesség helyett a saját változatuk terjesztésével állnak elő, és buzdítanak mindenkit, hogy azt nyomtassák, áldassák meg és tegyék ki, a látnoknőnél elérhető változat helyett. Kérjük, akik azt olvassák, fogadják el az egységes formát.

Mi továbbra is az egyszerűbb szövegkörnyezet mellett tudjuk munkánkat végezni, és hisszük azt, hogy nem ez gátol bennünket a közös cél elérésében.

 

Továbbra is áldozatos szeretettel,

a nagyfigyelmeztetes.com csapata


Seal of the Living God – Armenian

Seal of the Living God – Croation

Seal of the Living God – Dutch

Seal of the Living God – English

Seal of the Living God – French

Seal of the Living God – German

Seal of the Living God – Hungarian

Seal of the Living God – Korean

Seal of the Living God – Polish

Seal of the Living God – Romanian

Seal of the Living God – Russian

Seal of the Living God – Spain

Seal of the Living God – Tapalog

a
A bejegyzés kategóriája: Maria Divine Mercy
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.