Augusztus

1984. augusztus 2.
„Drága gyermekek! Ma boldog vagyok, és köszönöm nektek az imáitokat. Ezekben a napokban imádkozzatok még többet a bűnösök megtéréséért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. augusztus 11.
„Drága gyermekek! Imádkozzatok, mert a sátán továbbra is szeretné összezavarni a terveimet. Szívből imádkozzatok, s az imában adjátok át magatokat Jézusnak.”
1984. augusztus 14.
Ez a jelenés váratlan volt. Ivan otthon imádkozott, majd készült, hogy a templomba menjen. Váratlanul megjelent neki a Gospa, s azt kérte, adja át ezt az üzenetet a világnak:
„Szeretném, ha a világ velem imádkozna ezekben a napokban. És minél többet! Szerdán és pénteken szigorúan böjtöljenek, minden nap imádkozzák el legalább a rózsafüzért, az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges titkokkal.”
A Gospa azt kéri, hogy ezt az üzenetet erős akarattal fogadjuk. Különösen az egyházközség tagjait és a környék híveit kéri erre.
1984. augusztus 16.
„Drága gyermekek! Különösen titeket kérlek, akik ehhez az egyházközséghez tartoztok, hogy éljetek üzeneteim szerint, és adjátok át mindenkinek, akivel találkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. augusztus 23.
„Imádkozzatok, imádkozzatok!”A látnok Marija azt mondja, a Szent Szűz megint a mise alatti rend fenntartására hívja az embereket, különösen a fiatalokat.
1984. augusztus 30.
Ez az üzenet a Križevac hegyen épült keresztre vonatkozik, amelyet 1933-ban emeltek Krisztus halálának és feltámadásának 1900. évfordulójára.
„Drága gyermekek! A kereszt is szerepelt Isten tervében, amikor építettétek. Különösen ezekben a napokban menjetek fel a hegyre és imádkozzatok a kereszt előtt. Szükségünk van az imáitokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1985. augusztus 1.
„Drága gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy ezt az egyházközséget kiválasztottam, s úgy őrzöm kezemben, mint egy kicsiny virágot, amely nem pusztulhat el. Kérlek benneteket, adjátok át magatokat nekem, hogy tisztán és bűntelenül ajándékozhassalak titeket Istennek. A sátán elvette tervem egy részét, és azt akarja, hogy az övé legyen. Imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön neki, mert azt akarom, hogy ti az enyémek legyetek, s Istennek adhassalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. augusztus 8.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy most különösen kezdjétek el a harcot az imával a sátán ellen. Most, hogy tudatában vagytok tevékenységének, még többet akar elérni. Öltsetek magatokra fegyverzetet, győzedelmeskedjetek rózsafüzérrel a kezetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. augusztus 15.
„Drága gyermekek! Ma megáldalak benneteket, s azt akarom mondani nektek, hogy szeretlek benneteket, és arra buzdítalak, hogy éljetek üzeneteim szerint. Ma mindegyikőtöket megáldom azzal az ünnepélyes áldással, amelyet a Mindenható ad nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. augusztus 22.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy Isten megpróbáltatást akar küldeni rátok, amit imával legyőzhettek. Isten a mindennapi munkán keresztül próbál meg titeket. Most imádkozzatok, hogy nyugodtan felülkerekedjetek minden próbatételen. Mindenen keresztül, amivel Isten megpróbál titeket, jussatok át Istenre való nyitottsággal, és közeledjetek felé szeretettel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. augusztus 29.
„Drága gyermekek! Az imára hívlak benneteket, különösen most, amikor a sátán hasznot akar húzni szőlőtök terméséből. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön a terve. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1986. augusztus 7.
„Drága gyermekek! Tudjátok, hogy a béke oázisát ígértem nektek, de nem értettétek meg, hogy az oázis körül sivatag van, ahol a sátán leselkedik rátok, s mindnyájatokat szeretne próbára tenni. Drága gyermekek, csak az imádsággal tudjátok legyőzni a sátán minden befolyását ott, ahol vagytok. Veletek vagyok, de szabadságotokat nem vehetem el. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. augusztus 14.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy imádságotok az Úrral való találkozás öröme legyen. Mindaddig nem vezethetlek benneteket, amíg nem érzitek magatokban az ima örömét. Napról napra szeretnélek még tovább vezetni benneteket az imádságban, de nem akarlak titeket kényszeríteni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. augusztus 21.
„Drága gyermekek! Köszönöm a szeretetet, amelyet irántam mutattok. Tudjátok, drága gyermekek, hogy végtelenül szeretlek benneteket, és napról napra kérem az Urat, hogy segítsen nektek megérteni, mennyire szeretlek benneteket. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. augusztus 28.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek mindenben példakép mások számára, különösen az imában és a tanúságtételben. Drága gyermekek, nélkületek nem tudok segíteni a világnak. Azt akarom, hogy mindenben együttműködjetek velem, még a legkisebb dolgokban is. Ezért, drága gyermekek, segítsetek nekem azzal, hogy szívből imádkoztok, és teljesen átadjátok magatokat nekem. Így tudlak majd tanítani és vezetni titeket azon az úton, amelyet elkezdtem veletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1987. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma újra hívom mindegyikőtöket, határozzátok el, hogy megvalósítjátok az üzeneteket! Isten megengedte, hogy ebben az esztendőben is – amelyet az egyház nekem szentelt – szóljak hozzátok, buzdítsalak benneteket az életszentségre. Drága gyermekek, kérjétek Istentől azokat a kegyelmeket, amelyeket általam ad. Kész vagyok rá, hogy könyörögjek Istennél mindazért, amit kértek, hogy életszentségetek teljes legyen. Ezért, drága gyermekek, ne felejtsetek kérni, mert Isten megengedte, hogy kegyelmeket eszközöljek ki számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1988. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy örüljetek az életnek, amelyet Isten ad nektek. Gyermekeim, örvendezzetek a teremtő Istenben, aki ilyen csodálatosan megalkotott benneteket. Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hála legyen, amely az öröm folyamaként árad a szívetekből. Gyermekeim, szüntelenül adjatok hálát mindazért, amitek van, minden kis ajándékért, amit Isten adott, hogy így mindig leszálljon rátok Istentől az öröm áldása. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1989. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Az imádságra hívlak benneteket. Az imával, gyermekeim, örömöt és a békét kaptok. Imádság által gazdagodtok Isten kegyelmében. Ezért gyermekeim, legyen élet számotokra az imádság. Különösen azt kérem, imádkozzatok azokért, akik messze vannak Istentől, hogy megtérhessenek. Akkor szívünk gazdagabb lesz, hiszen Isten fog uralkodni minden ember szívében. Ezért, drága gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imádság hódítsa meg az egész világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1990. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma arra szeretnélek hívni benneteket, hogy vegyétek komolyan és valósítsátok meg az életetekben üzeneteimet. Tudnotok kell kicsinyeim, hogy veletek vagyok, és ugyanazon az úton szeretnélek elvezetni benneteket a mennybe, amely szép azoknak, akik felfedezik az imádságban. Ezért gyermekeim, ne feledjétek, hogy üzeneteimet gyakorolnotok kell a mindennapi életben ahhoz, hogy mondhassátok: íme, én elfogadtam és megpróbáltam megvalósítani az üzeneteket! Drága gyermekek, oltalmazlak benneteket imáimmal a mennyei Atyánál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1991. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imára hívlak benneteket. Ma, mint még eddig soha, amióta a terveim elkezdtek megvalósulni, a sátán erős, és szeretné elsöpörni a békére és boldogságra vonatkozó terveimet és el akarja hitetni veletek, hogy Fiam nem erős a döntéseiben. Ezért hívlak mindnyájatokat, drága gyermekek, hogy még erősebben imádkozzatok és böjtöljetek. Kilenc napos önmegtagadásra hívlak benneteket, hogy segítségetekkel beteljesülhessen mindaz, amit Fatimában elkezdtem és a titkok által szeretnék megvalósítani. Hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy értsétek meg jövetelem fontosságát és a helyzet komolyságát. Szeretnék minden lelket megmenteni és Istennek ajánlani. Ezért imádkozzunk, hogy mindaz, amit elkezdtem, a maga teljességében megvalósulhasson. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1992. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani, hogy szeretlek benneteket. Anyai szeretetemmel szeretlek, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek egészen nyitottak felém, hogy általatok megtéríthessem és megmenthessem a világot, amelyben rengeteg bűn, és olyan dolog van, ami nem jó. Ezért, drága gyermekeim, nyíljatok meg nekem, hogy megmutathassam, és megismertethessem veletek Istent, aki szeret benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1993. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Szeretném, ha megértenétek, hogy az édesanyátok vagyok, és szeretnélek segíteni és hívni benneteket az imádságra. Csak az ima által tudjátok az üzeneteimet megérteni, elfogadni és megvalósítani az életetekben. Olvassátok a Szentírást, éljétek meg, és imádkozzatok, hogy képesek legyetek megérteni az idők jeleit. Ez egy rendkívüli idő. Ezért veletek vagyok, hogy közelebb hozzalak benneteket szívemhez és Fiam, Jézus szívéhez. Drága gyermekeim, azt kívánom, hogy a világosság gyermekei legyetek, nem pedig a sötétségé. Éljétek tehát azt, amit mondok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1994. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma különös módon, veletek egységben imádkozom azért a kegyelemért, hogy szeretett fiam eljöjjön hazátokba. Imádkozzatok, gyermekeim, legkedvesebb fiam egészségéért, aki szenved, és akit én választottam ki a mostani időkre. Imádkozom és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál azért, hogy apáitok álma beteljesedjék. Rendkívüli módon imádkozzatok gyermekeim, mert a sátán erős, és szeretné lerombolni szívetekben a reményt. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1995. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Az imádság legyen élet számotokra. Egyetlen család sem állíthatja magáról, hogy békében van, ha nem imádkozik. Ezért a reggeli imával kezdődjön a napotok, és hálaadással fejezzétek be este. Gyermekeim, veletek vagyok, szeretlek és megáldalak benneteket, s azt kívánom, hogy mindnyájan karjaimban legyetek. Nem lehettek az ölelésemben, ha nem vagytok készek minden nap imádkozni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1996. augusztus 25.
Drága gyermekek! Hallgassatok rám, mert szeretnék szólni hozzátok, és hívni benneteket, hogy legyen nagyobb hitetek és bizalmatok Istenben, aki végtelenül szeret benneteket. Gyermekeim, nem tudtok Isten kegyelmében élni, ezért újra kérlek mindnyájatokat, hogy hordozzátok Isten igéjét szívetekben és gondolataitokban. Gyermekeim, helyezzétek a Szentírást látható helyre családotokban, olvassátok és éljétek. Tanítsátok a gyermekeiteket, mert ha ti nem mutattok példát nekik, a gyermekek eltávolodnak az istentelenségben. Elmélkedjetek és imádkozzatok, és Isten meg fog születni szívetekben, és szívetek boldog lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1997. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Isten úgy adja nekem ezt az időt, mint ajándékot számotokra, hogy taníthassalak, és vezethesselek benneteket a Megváltás útján. Drága gyermekek, most nem értitek ezt a kegyelmet, de hamarosan eljön az idő, amikor bánkódni fogtok az üzenetek miatt. Ezért gyermekeim, éljetek meg minden szavát annak, amit ebben a kegyelmi időben adtam, és újítsátok meg az imát, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Különösen azokat hívom, akik fölajánlották magukat Szeplőtelen Szívemnek, hogy váljanak példaképpé mások számára. Hívok minden papot, szerzetest, és szerzetesnőt, hogy imádkozzák a rózsafüzért, és tanítsanak másokat is imádkozni. Gyermekeim, a rózsafüzér különösen kedves nekem. A rózsafüzér által megnyitjátok nekem szíveteket, és így segíteni tudok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1998. augusztus 25.
Drága Gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy az imádság által még jobban közeledjetek hozzám. Gyermekeim, Édesanyátok vagyok, szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy mindnyájan üdvözüljetek és velem legyetek a Mennyországban. Gyermekeim ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg imává nem lesz az életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
1999. augusztus 25.
Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy a természet színeiben dicsőítsétek a Teremtő Istent. Ő a legkisebb virág által is szépségéről és mély szeretetéről beszél nektek, amellyel megteremtett benneteket. Gyermekeim, imátok úgy fakadjon fel szívetekből, mint a friss víz a forrásból. A búzamezők beszéljenek nektek Isten minden teremtmény iránti irgalmáról. Újítsátok meg tehát hálaadó imátokat mindazért, amit Ő ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
2000. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Szeretném megosztani veletek az örömömet. Szeplőtelen Szívemben érzem, hogy sokan vannak, akik közelebb jöttek hozzám és imádságukkal és megtérésükkel különleges módon szívükben hordozzák Szeplőtelen Szívem győzelmét. Szeretném megköszönni nektek, és arra buzdítalak benneteket, hogy a Szentlélek szeretetével és erejével még többet munkálkodjatok Istenért és az Ő országáért. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2001. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat arra hívlak, hogy döntsetek az életszentség mellett! Gyermekeim, hadd legyen a szentség az első helyen minden gondolatotokban, minden helyzetben, a munkában és a beszédben. Így teszitek gyakorlattá és apránként, lépésről-lépésre megtanultok a családotokban imádkozni és dönteni a szentség mellett. Legyetek őszinték magatokhoz és ne az anyagiakhoz, hanem Istenhez kötődjetek. És gyermekeim, ne feledjétek, hogy az életetek múlandó, mint egy virág. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2002. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma újra veletek imádkozom, hogy Isten még erősebb hitet adjon nektek. Gyermekeim, a hitetek kicsi és nem is tudatosul bennetek mennyire az, de ennek ellenére sem vagytok készek arra, hogy kérjétek Istentől a hit ajándékát. Azért vagyok veletek gyermekeim, hogy segítsek nektek megérteni és valóra váltani üzeneteimet. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hiszen csak a hit és az imádság által talál a lelketek békét, és a világ az Istennel való együttlét örömét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2003. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy teljes szívetekből adjatok hálát Istennek minden kegyelemért, amit a természetben található jelek és színek által adott nektek. Isten szeretne közelebb vonni benneteket magához és arra buzdítani, hogy adjatok Neki hálát és dicsőséget. Ezért ismét arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és ne feledjétek: veletek vagyok. Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért, amíg az örömötök teljessé nem lesz Őbenne. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
2004. augusztus 25.
„Drága gyermekek! A szív megtérésére hívlak mindnyájatokat. Döntsétek el, mint ahogy idejövetelem első napjaiban tettétek, hogy teljesen megváltoztatjátok az életeteket. Gyermekeim, csak így lesz erőtök letérdelni, és megnyitni szíveteket Isten előtt. Isten hallani fogja az imáitokat és meghallgatja. Én mindegyikőtökért közbenjárok Isten előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2005. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy éljétek üzeneteimet. Isten, ezt az időt, mint a kegyelem idejét adta nektek. Ezért gyermekeim, használjatok ki minden pillanatot és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Megáldalak benneteket, és a Magasságbeli előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
2006. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Csak az imádságban lesztek közel hozzám és Fiamhoz, és belátjátok majd, hogy mennyire rövid ez az élet. A szívetekben megszületik az Ég utáni vágy. Öröm fog uralkodni a szívetekben, és az ima felfakad, mint egy folyó. Szavaitokban csak hálaadás lesz Istennek azért, mert megteremtett benneteket, és a szentség utáni vágyatok valóra válik. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!”
a

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.