2004. július 29-e óta Kolumbiából

SZENTELMÉNYEIM AZ ÉLET FORRÁSA. HASZNÁLJÁTOK MIND GYAKRABBAN. ENGEM TALÁLTOK BENNE!

2013. Május 6. 08:30

Az Oltáriszentségi Jézus felhívása az emberiségnek.

Gyermekeim, béke veletek! Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy veletek maradjon minden tabernákulum csendjében egészen az idők végezetéig. Az Én Testem igazi eledel, az Én Vérem igazi ital, az örök élet a szellemetek számára. Gyertek közel hozzám, és ne féljetek, én vagyok az Üdvösségetek, az eledeletek, a menedéketek, az erőtök, gyertek hozzám! Vegyetek menedéket bennem, pihenjetek meg bennem, Én itt vagyok, hogy meghallgassalak titeket és megoldjam meg a problémáitokat, hogy segítsek, hordani kereszteteket minden nap.
Gyermekeim, ne keressetek emberi megoldásokat problémáitokra, ne bizakodjatok világi dolgokban, emlékezzetek arra, hogy minden ezen a világon hiábavaló és múlandó. Keressétek az Életadó Szőlőtőkét, amely Én vagyok, és Én megadom nektek az az örök élet örömét. Miért félsz közelebb jönni hozzám? Nézd, Én vagyok a te Atyád, és én ismerlek téged. Azért vagyok itt, hogy megbocsássak neked, és nem azért, hogy meg büntesselek. Az Én Szeretetem és Irgalmam nagyobb, mint a te bűneid, hidd el, a Barátod vagyok, Testvéred és Atyád. Mondj el mindent, ne félj, pihenj meg bennem, és Én megkönnyítem terheidet, megoldom a problémáidat és megbocsátom bűneidet, bármilyen nagyok is azok. Ne keress nélkülem megoldást problémáidra, keresd az Életet, amely Én vagyok, és minden megoldódik hited szerint.Szentelményeim az Élet forrása. Használjátok azokat minél gyakrabban! Engem találtok benne. Habár nem láttok engem, higgyétek, hogy én itt vagyok Lélekben és Életben, látlak és hallgatlak titeket. Én vagyok minden idők Istene, aki soha nem hagyja el a szegényeket vagy a legrászorultabbakat, sem a tehetetleneket, sem az özvegyeket vagy az árvákat, sem a boldogtalanokat, vagy a betegeket, és még kevésbé a bűnbánó bűnösöket.Gyertek hozzám, töredelmes és alázatos szívvel, és ígérem, hogy én megbocsátok nektek, és soha nem emlékszem bűneitekre.
Én vagyok a Szeretet lényege és az a szeretetet, amely belőlem származik, az a megbocsátás és az irgalom kimeríthetetlen forrása.
Gyertek ide prostituáltak, homoszexuálisok, kábítószerfüggők, tolvajok, alkoholisták, házasságtörők, paráznák, buják, abortuszon átesett anyák, , boszorkánymesterek, varázslók. Gyertek hozzám bűnösök minden osztályból, fajból, kultúrából vagy vallásból és biztosítalak benneteket, hogy nem fogtok csalódni . Én vagyok az Út, amelyet kerestek, én vagyok az Igazság, amely szabaddá tesz titeket, és én vagyok az Élet, amely ki akar áradni rátok bőségesen. Ne féljetek, gyertek hozzám, mint a tékozló fiú, és én lakomát rendezek visszatérésetekkor. Várlak benneteket, ne késlekedjetek. Szeretlek benneteket, Atyád: az Oltáriszentségi Jézus, a barát, aki soha nem okoz csalódást.

Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiségnek


A LELKI HARCBAN A FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR TITKAIT,A DRÁGA SZENT VÉR KORONÁJÁT ÉS FIAM SZENT SEBEINEK RÓZSAFÜZÉRÉT IMÁDKOZZÁTOK!

2013.május 13. 09:45

A MINDEN NÉPEK ASSZONYÁNAK FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.Az ötödik  Mária-dogma Kihirdetése lesz a ti szabadságotok kezdete. Az ötödik dogma az én ellenségemnek a veresége. Ez az oka annak, kicsiny gyermekek, hogy az én ellenségem annyi akadályt és korlátot okoz nekem, a Minden Népek Asszonyának, mert tudja ezzel vereséget fog szenvedni. Kérem ezért az én gyermekeimet, hogy mostantól szerepeljenek a rózsafüzért imádkozásakor szándékaitok között ezek a nagy kérések:

1.Az ötödik Mária-dogma kihirdetéséért (Mary Mediatrix, Co-Redentrix  és szószóló, Minden Nemzet Asszonya).

2.Oroszország Szeplőtelen Szívemnek szenteléséért.

3.Ferenc pápáért és az egyházért.

4.A világbékéért.

5. Szeplőtelen Szívem győzelméért.

Megiddo Völgyében ér véget a rabszolgaságotok, azon a helyen lesz a  végső harc a szabadságotokért, és a győzelem az ellenfelem fölött.
Száműzik a gonosz minden erejét a föld felszínéről. Növeljétek az imáitokat több rózsafüzérrel, böjttel, vezekléssel és áldozatok hozatalával, hogy az ellenfelem nagyobb vereséget szenvedjen. A lelki harcban szent rózsafüzérem fájdalmas titkait, a Drága Vér koronáját és Fiam Szent Sebeinek a rózsafüzérét imádkozzátok!
E három rózsafüzér imája lebontja az erődítményeket, amelyeket az én ellenségem hozott ebbe a világba, és biztosítja, hogy az ő támadásakor védve legyen lényetek fizikai, pszichikai, biológiai és lelki szinten.
Ez a rózsafüzér ima felszabadítja megkínzott lelkek és visszaadja a békét. Kisgyermekeimnek adom ezt a hatalmas páncélt, hogy megszabaduljatok a lelki láncoktól, amelyet az ellenfelem rabszolgájává tett titeket. Imádkozzátok ezt a három rózsafüzért, és a gonosz legyőzhető, böjttel, bűnbánattal és az Fiam Testének és Vérének vételével. Ez a legtöbb, amit tehettek, mert ez megerősít, hogy bátran szembenézzetek szorongatóval a támadások idején. Kövessétek ezeket az utasításokat, és a gyakoroljátok be őket, hogy győztesen kerüljetek ki a szellemi harcban minden nap.
Minden alkalommal, amikor imádkoztok, és szellemi harcba léptek, kérem, hogy kapcsolódjatok össze lelkileg:
1.. Szentháromsággal (Atya, Fiú és Szentlélek).

2.. Szeplőtelen Szívemmel és a legtisztább házastárssal, Szent Józseffel.

3.. Az őrangyalotokkal és minden szolgáló angyallal.

4.. Szent Mihállyal, Szent Gábriellel, Szent Rafaellel és a Mennyei Hadsereggel.

5. Diadalmas, Tisztítótűzbeli és Harcos Hadsereggel.

Ha egyesülten imádkoztok, mi leszünk Isten Hatalmas Hadserege, amely  le fogja legyőzni az ellenséget, és gonosz seregét. Szabadulásotok órája közeledik, ne féljetek, vegyétek ki a részeteket, azaz imádkozzatok, és a Mennyország győzelmet ad. Csak előre a Nagyszerű Máriás Hadseregem, egy lépést sem hátra!
Édesanyátok és Úrnőtök a szabadság felé vezet benneteket! Isten békéje legyen veletek, és Anyai védelmem segítsen titeket. Szentséges Édesanyátok, a Minden Népek Asszonya.

Tegyétek ismerté üzeneteimet az egész világon.


 

Szent Mihály arkangyal felhívása Isten gyermekeinek

2013-05-19

Dicsőség az Istennek, Dicsőség az Istennek, Dicsőség az Istennek! Alleluja. Alleluja.Alleluja.

A legmagasságosabb Isten békéje legyen veletek. Testvéreim!

Imádkozzatok Jézus Krisztus helytartójáért, mert nagyon nagy próbáknak lesz kitéve pontifikátusa alatt. Miasszonyunk, a Mennyei Királynő kérésére a háborúk még vissza lesznek tartva. Ne hanyagoljátok el az imát, mert a gonosz el akar benneteket nyelni, keresi az alkalmat.
Imádkozzatok egymásért, alkossatok imaláncot,hogy csökkentsétek a gonosz erejét. E világ fejedelmének ideje a végét járja, ezért támadásai egyre erőszakosabbak. Ezért meg kell erősíteni magatokat imában, hogy készek legyetek kivédeni a támadásokat.
Testvéreim, hamarosan elkezdődik a megpróbáltatás ideje, megpróbálják hiteteket, irgalmasságotokat, alázatotokat, engedelmességeteket, de legfőképp szereteteteket. Gyakran olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta, hogy győzhessetek a hitben, mert próbának lesztek kitéve. A juhnyáj nagy veszélynek lesz kitéve, maradjatok meg az ima egységében, tartsatok ki a hitben, mert nehéz napok jönnek, el kell viselnetek a tisztulás fájdalmát, melyet érezni fogtok testetekben, lelketekben, szellemetekben. Tartsatok ki, tartsatok ki, hogy megkapjátok az élet koronáját.

Fogadjátok mindezt szeretettel és ajánljátok fel Istennek.
Valahányszor összetalálkoztok vele, ne veszítsétek el a fejeteket.

Emlékezzetek: mindez a ti tisztulásotok része. Jaj a föld lakóinak, akik elutasítják Isten hangját, mert nagy lesz a nyomás! Isten nélkül semmik vagytok! Nélküle nem lesztek képesek elviselni a próbát a nehéz pillanatokban, amelyen keresztül kell mennetek. Legyetek kitartóak a hitben és soha ne veszítsétek el hiteteket Istenben! Atyám próbára teszi az emberiséget, megengedi az ellenség kísértését, hogy ellenőrizze hiteteket. Isten és felebarátotok iránti szeretetetek lesz az erőtök a nyomorgatás napjaiban. Amikor éhínség ideje eljön, segítsétek egymást, ez a hitetek próbája, maradjatok szilárdak és hűségesek Istenhez. Ha leküzditek a katasztrófákat, adjatok hálát Istennek. Ne vegyétek fel a mikrochipet, a fenevad bélyegét, hogy ne legyetek megjelölve. Tudjátok, Atyám nem hagy el benneteket. Ő lesz az eledele a hozzá hűséges embereknek. Amikor az üldözések jönnek, maradjatok nyugodtak és engedjétek, hogy a Miasszonyunk és Királynőnk irányítson benneteket és én, és semmi nem fog történni, ha bíztok a mi védelmünkben. Emlékezzetek minderre azokban a napokban, és minden Atyám akarata szerint fog történni.
Hit, a Szeretet, az Alázat, Jótékonykodás, Engedelmesség, Kitartás és a Bizalom az Úrban a ti erősségetek, amely Isten Népévé tesz benneteket. Atyám öröksége, számíthatok rám, ha gyengének érzitek magatokat. Hívjatok engem és én felemellek titeket, eljövök az Atyám hadseregével harcolni értetek. Biztos lehettek benne!
Testvérek, ismerjük törékeny, gyenge emberi körülményeiteket, hívjatok bennünket és mi szívesen jövünk hogy támogassunk benneteket. Mi a mennyei karok arkangyalai és angyalai vagyunk. Hívjatok bennünket, mert ez egy nagyon erős a szellemi hadviselés, a démonok elmenekülnek minden egyes könyörgésre, amit ti hittel kértek. Azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk titeket. Ezzel az imával hívjatok: Szent Arkangyalok és Angyalok Mennyei Serege, siessetek a segítségünkre . Kérjük ezt Jahve Szent Nevében, aki a mi Atyánk, és a ti Atyátok. Terjesszétek ki fölénk védelmeteket és segítségeteket minden pillanatban, hogy kitartsunk a hitben, és elérjük az örök dicsőséget. Ámen.
Kicsoda olyan, mint Isten? Senki sem olyan, mint Isten. A ti testvéretek, Michael, és az Arkangyalok és Angyalok a Mennyei Karban.

Dicsőség Istennek, mert Jó, és Irgalmassága végtelen. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Ámen.

A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet
fog adni egy új teremtménynek!

2013. május 28.

Mária, Rosa Mystica hívása az emberséghez

Kis gyermekek, Isten békéje legyen veletek!

A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet fog adni egy új teremtménynek! Ez a világ, amit ismertek, nagyon rövidesen el fog múlni. De ne féljetek, maradjatok nyugodtak, és bízzatok az Úrban, és minden az Úr akaratának megfelelően fog végbemenni. Különböző helyeken a föld elkezdett rázkódni és nagy lyukak keletkeztek, melyeket az emberi tudomány nem tud megmagyarázni.
Ez mind annak az átalakulási időszaknak a része, melyben a teremtmény elkezdett szenvedni.
Kis gyermekek, elmondom erről a változásról, hogy ez a föld belsejében kezdődött, figyelmeztetés nélkül, és tudjátok, hogy ez annak a megtisztulásnak a kezdete, mely a teremtmény és az őáltala létrehozott dolgokra fog irányulni. Még egyszer elmondom nektek, hogy a nélkülözés
napjai közelednek, ezért sok vizet és élelmiszert tartalékoljatok, gyűjtsétek össze, és tároljátok dobozokba. Mert mindezek a változások, melyeket a teremtmények el fognak szenvedni, víz és élelemhiányt fognak eredményezni. Ezek a változások, melyek az Univerzumban fognak történni, hatással lesznek a mezőgazdaságra itt a földön, és meg fogják fertőzni a vizet. Nehéz napok jönnek az emberiségre, napok, melyen sehol senki nem lesz biztonságban, a bizalom elveszik, és sok lélek a hitet megtagadja, de ne féljetek, mert ha megmaradtok az Úr dicsőségében, és összegyűltök imádkozni, minden sokkal könnyebb lesz.

Kis gyermekek, anyai szívem szenved, látva Atyám házainak eltűnését.

Sok országban a hit az Istenben elveszett, és az Ő házai közül sokat eladtak a legmagasabb árat ajánlónak. Terjed a hitetlenség, és sok lélek elveszik, mert nem hisznek az Isten létezésében. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik az Atya és a Törvények nélkül élnek, és azokért az országokért, melyek sötétségben vannak, mert sokuk, mint Szodoma és Gomorra el fog tűnni gonoszságuk és bűneik miatt.
Ahogy Szent Pál mondja: “Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek, az emberek önzőek, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők, és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent: a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket.”

Mindez kezdete az írás szó szerinti beteljesedésének.

Kis gyerekek, a könyörület kihűlt, ma nagyon kevesen vannak, akik törődnek a legrászorulóbb testvéreikkel. A modernizáció, a féktelen anyagiasság, és az “én” kultúrája az ember elembertelenedéséhez és az értékek elveszéséhez vezet. Elmondom nektek, ahogy a teremtmény elkezd megváltozni, katasztrófák fognak jönni, melyek nagy szerencsétlenségeket, éhínséget, járványokat és pusztulást fognak hozni, és hacsak nem segítetek egymáson, sokan el fognak pusztulni.
Isten népe, ne veszítsétek el a hitet és a reményt a megpróbáltatás napjaiban, higgyetek minden pillanatban az isteni gondviselésben, és Atyám gondoskodik rólatok, és Ő lesz a megélhetéstek azokban a napokban.
Imádkozzatok és bízzatok, Atyám mannát fog küldeni és az Élő vizek folyamai fognak kiáradni, hogy csillapítsa szomjatokat, így át tudok kelni a megtisztulás sivatagán, mely az új teremtés dicsőségébe vezet titeket. Kis gyermekek, gyűljetek Anyátok köré, maradjatok együtt az imádságban és az egymás megsegítésében, hitetek erősen tart majd titeket, mint Libanon cédrusai, így ellent tudtok állni a megtisztulás megpróbáltatásainak, melyek előttetek állnak.
Isten békéje és szeretete maradjon bennetek, és anyai védelmem legyen veletek mindig.

Szentséges Anyátok, a Rosa Mystica.

Tegyétek ezeket az üzeneteket ismertté az egész emberiség számára.

a
A bejegyzés kategóriája: Kolumbia
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.